Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2024-06-20

Monográfia

 

Szetey Szabolcs:
Adatok a magyar református prédikációs gyakorlatok újraértékeléséhez 1784 – 1878 között 

Kocziszky Éva:
Antifilozófusok – Huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez 

Lányi Gábor János:
A Kálvinizmus nyitánya

Fabiny Tibor:
Az eljövendő árnyékai [Képolvasás - RECENZIÓ]

Homicskó Árpád:
A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere

Papp Ágnes Klára:
A tér poétikája – a poétika tere

Beke Albert:
Gyulai Pál személyisége és esztétikája

Balogh Tamás:
Huizinga Noster

Sepsi Enikő:
Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valere Novarina színházában

Török Emőke:
Munka és társadalom

Németh István:
Műtárgyak a boncteremben

Kovács Dávid:
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon

 

Németh Dávid:
Vallásdidaktika

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin