Készült: 2013-05-02
Módosítás: 2023-02-06

 

Erasmus program

 

Az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató programja az Erasmus+.

Az Erasmus + KA 103 program mobilitási projektjeinek keretében az Európai Unió országaiban lehet részképzést folytatni legalább egy tanulmányi időszakon (trimeszter vagy szemeszter) keresztül, és ehhez a program pénzügyi támogatást folyósíthat. Tanulmányi célú részképzésen túl lehetőség van külföldi szakmai gyakorlat végzését támogató ösztöndíjra is pályázni.

Az Erasmus program keretében felsőoktatási intézmények nyújtanak be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek sikeres elfogadása után kerül sor az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) kiadására. Ez a megállapodás teremti meg a lehetőséget arra, hogy az adott intézmény a saját nemzeti irodájához (Tempus Közalapítvány) a hallgatói létszámra és az eltöltendő hónapok számára pályázzon a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződések alapján. A Tempus Közalapítvány a meghatározott alapelvek szerint felosztja az Erasmus hallgatói támogatásokra fordítható nemzeti keretet a pályázó intézmények között. Az egyetemek és főiskolák a rendelkezésükre bocsátott összeget az Európai Programnyilatkozatukban megfogalmazott célok és a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitási elveinek figyelembe vételével, valamint az intézményi lehetőségek és prioritások szem előtt tartásával oszthatják fel a nyertes hallgatók között.

Az Erasmus + KA 103 program nem ad teljes ösztöndíjat, hanem kiegészítő támogatást nyújt külföldi részképzés megvalósításához.

Figyelem! A 2023/24-es tanévre nem szükséges külön pályázati dokumentációt leadni a szaktanszékeken.

 

 

A Neptunban történő központi jelentkezéshez itt található a technikai útmutató. 

 

Az Erasmus + programcsalád hallgatók számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségei és a pályázással kapcsolatos információk a központi Erasmus Iroda honlapján találhatók: www.kre.hu/erasmus

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin