Készült: 2018-03-09
Módosítás: 2018-11-28

Pályázati felhívás – Gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzés ösztöndíjra

KRE BTK 2018/2019. tanév őszi félév

 

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzés ösztöndíjra.

 

  1. Kik pályázhatnak:

 

  • azok az első évfolyamos hallgatók, akik a 2018/19-es tanév őszi félévére Gazdaságpszichológia és üzleti etika szakirányú továbbképzési szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek

 

  1. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

 

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

 

Pályázat leadási határideje:

2018. november 30. 14:00 óra

 

Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékánhelyettesi Titkárság

(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 111. ajtó)

 

Ösztöndíj összege:

46.150 Ft /hónap

 

 

  1. Kizáró ok

 

  • A hallgató nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a gazdaságpszichológia, üzleti etika szakirányú továbbképzési szakon 2018/19-es tanév őszi félévében.

 

  1. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:

 

  • amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya a 2018/19-es tanév őszi szemeszterében megszűnik, úgy az a hallgató elesik az ösztöndíjtól

 

 

 

 

 

  1. Elbírálás szempontrendszere:

 

A tanulmányok második félévére a bíráló bizottság a pályázókat a gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szakon a 2017/18-as tanév tavaszi félévben elért korrigált kreditindexük alapján rangsorolja.

 

 

  1. A nyertes pályázók listájának közzététele:

 

2018. december 3.

 

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

(KRE BTK nyitóoldal -> HALLGATÓINKNAK -> Hallgatói pályázatok -> Gazdaságpszichológia, üzleti etika ösztöndíj)

https://btk.kre.hu/images/doc/palyazat_gazd_pszi_sztk_2018_osz.pdf

 

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2018. november 28.

 

Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.

dékán

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin