Az Anglisztika Intézet felhívása a hallgatóknak TDK részvételre a 2024/25-ös tanévben

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kétévente rendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), ahol a kiemelkedő tudományos munkát végző egyetemi hallgatók mutatják be kutatási eredményeiket. A 37. OTDK 2025 áprilisában kerül megrendezésre. Az OTDK-n való részvétel fontos feltétele az intézményi TDK konferencián bemutatott dolgozat, melyet a zsűri az országos versenyen való bemutatásra javasol. A helyi TDK folyamat célja a hallgatók önálló kutatási munkájának ösztönzése, az OTDK-ra való eredményes felkészülés segítése és a minőségi pályamunkák kiválasztása.

A helyi (intézeti) TDK konferenciát 2024. november 25-28. között rendezi az Anglisztika Intézet az anglisztika szakos hallgatók összes évfolyama számára. A TDK konferenciára időben benyújtott nevezési lappal és leadott pályamunkával (dolgozat) lehet jelentkezni. Érdemes minél korábban jelentkezni, elkezdeni a kutatómunkát, és bekapcsolódni a TDK folyamatba.

A választható kutatási tudományterületek a következők: irodalom, történelem, kultúra, nyelvészet, nyelvpedagógia, fordítástudomány. A dolgozat célja a hallgató önálló kutatási eredményeinek megfogalmazása angol nyelven. Fontos, hogy a kutatás és az abból készülő dolgozat meghaladja a képzés keretében kötelezően előírt feladatokat és tananyagot, ezáltal a hallgató saját szakmai érdeklődését, önálló kutatási tevékenységét bizonyítsa, tehát szemináriumi dolgozattal nem lehet pályázni. Ugyanakkor végzős BA hallgatók szakdolgozati kutatási témával is jelentkezhetnek, illetve indulhatnak az OTDK-n a szakdolgozatukkal tartalom szempontjából megegyező pályamunkával.

A helyi TDK konferencián való részvétel lépései:

 

1. A kutatási téma kiválasztása és a témavezető felkérése

A kutatási téma kiválasztásában a témavezetőnek felkért oktató is segíthet. A témavezető felkérése a hallgató feladata. Fontos, hogy a kutatás tudományterülete egyetlen meghatározott terület legyen (pl. irodalom), a kutatás témája ne elegyítsen össze nem egyeztethető tudományterületeket (pl. irodalom ÉS nyelvészet).

 

2. Első TDK összejövetel: 2024. szeptember 12.

Tájékoztató a TDK folyamatról és az OTDK-ról. A hallgatók feltehetik a TDK-zással és az OTDK-val kapcsolatos kérdéseiket.

 

3. Jelentkezési lap kitöltése és leadása

A Jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges a dolgozat tudományterületének, témájának és előzetes címének megadása, valamint a témavezető aláírása.

A Jelentkezési lap itt tölthető le

A Jelentkezési lapokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. október 7.

 

4. A TDK dolgozat első változatának (1st draft) elkészítése a témavezető irányításával

 

5. A TDK dolgozat első változatának (1st draft) benyújtása

A dolgozat terjedelme: min. 20.000 leütés (karakter szóközökkel; kb. 7-8 oldal), hivatkozással és irodalomjegyzékkel együtt.

A dolgozatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. október 7.

A hallgatók a bírálóktól írásos visszajelzést kapnak dolgozatukról.

 

6. Második TDK összejövetel: 2024. október 22. (Tréningheti program)

A dolgozat első változatának bemutatása: A hallgatók 10-15 perces, ppt-vel kísért angol nyelvű prezentáció formájában bemutatják eddigi kutatási eredményeiket. A prezentációkat kérdések, javaslatok és szakmai vita követi.

 

7. A TDK dolgozat második változatának (2nd draft) elkészítése a témavezető irányításával, valamint a bíráló észrevételeinek és javaslatainak figyelembevételével

 

8. A dolgozat második változatának (2nd draft) benyújtása

A dolgozat második változata (2nd draft) egyben az intézeti TDK konferencián bemutatandó dolgozat, amely alapján a hallgatók továbbjuthatnak a 37. OTDK-ra.

A dolgozat terjedelme: min. 40.000 leütés (karakter szóközökkel; kb. 15-16 oldal), hivatkozással és irodalomjegyzékkel együtt.

A dolgozatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. november 18.

A hallgatók a bírálóktól írásos értékelést kapnak dolgozatukról.

 

9. Intézeti TDK konferencia: 2024. november 28.

A dolgozat második változatának (2nd draft) bemutatása: A hallgatók 20 perces, ppt-vel kísért angol nyelvű prezentáció formájában bemutatják kutatási eredményeiket. A prezentációkat kérdések, szakmai vita és értékelés követi (10 perc). Az intézeti zsűri a benyújtott TDK dolgozat és annak szóbeli bemutatása alapján javaslatot tesz a kiemelkedő pályamunkák OTDK-ra bocsátására. A 2024 őszi félévében abszolutóriumot szerző hallgatók ekkor szerezhetik meg legkésőbb a 2025 áprilisában rendezendő 37. OTDK-ra való továbbjutás jogát.

 

10. A 37. OTDK-ra bocsátott dolgozat feltöltése

A továbbjutott hallgatók az OTDT-től emailt kapnak a dolgozat feltöltéséhez szükséges információkkal, és az email érkezésétől számított 30 napon belül feltöltik a dolgozatukat az OTDT elektronikus rendszerébe.

 

11. A 37. OTDK-ra való nevezés

A továbbjutott hallgatók elvégzik a nevezéssel kapcsolatos feladataikat az OTDT rendszerben:

a) kitöltik a dolgozathoz kapcsolódó adatokat,
b) feltöltik a rezümét,
c) véglegesítik a nevezést,
d) az OTDK nevezési lapot kitöltik + aláírják + beszkennelt pdf formátumban feltöltik.

A nevezés végső határideje 2025. január 15. 16:00! Ezt követően nem lehet dokumentumot feltölteni. A dolgozat feltöltése nem elég a nevezéshez: a fenti a)-d) lépéseket is el kell végezni.

 

12. Értesítés a nevezés elfogadásáról

A hallgatók az OTDT-től értesítés kapnak a nevezés elfogadásáról.

 

13. A hallgatók számára hozzáférhetővé válik a dolgozatukra kapott két bírálat az OTDT rendszerben

Minden dolgozatot 2 bíráló értékel. A bírálók maximum 30-30 pontot adhatnak a dolgozatra: a 60 pontból legalább 35 pontot kell elérni a 2 bírálótól együttesen ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a 37. OTDK-n. A beérkezett bírálatokat 2025. március 31-én teszik elérhetővé a pályázók számára.

 

14. Harmadik TDK összejövetel: Gyakorló alkalom (2025. április 1-10. között)

A 37. OTDK-n tartandó prezentáció gyakorlása céljából a továbbjutott hallgatók 20 perces előadást tartanak a dolgozatuk alapján (ppt-vel), ezt 10 perces kérdés-válasz rész követi. A jelenlévő oktatók javaslatokat adnak az előadás fejlesztésére és az OTDK bírálatokban felvetett kérdésekre és ellenvetésekre adható válaszokra.

Az ezen az alkalmon való részvétel javasolt mind a 2024 áprilisában, mind a 2024 novemberében továbbjutott hallgatóknak.

 

15. A dolgozat bemutatása a 37. OTDK Humán Tudományi Szekcióján: 2025. április 15-17.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem

A hallgatók 20 perces prezentációt tartanak a dolgozatukról, ezt 10 perces vita követi. A dolgozatra a két bírálótól együttesen maximum 60 pontot, az előadásra maximum 40p-t lehet kapni.

A központi OTDK felhívás és az egyes szekciók felhívásai és mellékletei:

https://otdk.hu/otdk/aktualis-otdk

 

A Humán Tudományi Szekció felhívása és mellékletei:

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/human-tudomanyi-szekcio

 

Hasznos tanácsok:

https://otdk.hu/hallgatoknak/hogyan-tdk-zz

 

További információkért az Anglisztika Intézet TDK felelőséhez, Dr. Gálla Edithez fordulhatnak az alábbi email címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Eredményes kutatómunkát kívánok!

 

Dr. Gálla Edit

TDK felelős

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin