Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-02-27

Szociológia Tanszék

Nálunk végzettek mondták rólunk...

Szociológia alapszak (BA):

https://www.youtube.com/watch?v=o0bdaevt8u0&t=11s

Szociológia, valamint a Társadalmi-viselkedéselemzés mesterszakok (MA):

https://www.youtube.com/watch?v=ZXtO-p2yUCM

 

Bemutatkozás

Karunkon 2012 óta folyik szociológia alapszakos képzés, amelyhez 2018 szeptemberétől szociológia mesterképzés is kapcsolódik. A képzési program összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy egyszerre nyújtson gyakorlatorientált, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható tudást és készségeket, és készítsen fel arra, hogy a hallgatók mesterképzésben folytassák tanulmányaikat.

Ezért képzésünk az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és szakszociológiai tárgyak oktatásán túl a módszertani és gyakorlati képzést helyezi a középpontba. Az ehhez kapcsolódó ismereteket a hallgatók kis létszámú szemináriumi keretek között, a gyakorlatokhoz kapcsolódó projektek formájában sajátíthatják el. A gyakorlatok közé tartozik az első év utáni budapesti egy hetes nyári kutatási gyakorlat és a második nyáron teljesített nyári falukutató tábor, a hozzá kapcsolódó féléves fel- és levezető szemináriumokkal, illetve a három hetes szakmai gyakorlat, amelyet valamely piac- vagy közvéleménykutató cégnél, társadalomtudományi kutatóintézetnél, társadalmi célú projekteket tervező, illetve kezelő szervezeteknél, vagy a Református Egyház intézményeinél lehet teljesíteni.

A lehetséges munkaerőpiaci és továbbtanulási kimenetek figyelembevételével 2023. szeptemberétől induló évfolyamainkon hallgatóink az 5. és a 6. félévben – érdeklődésük és további terveik függvényében – Szociálpszichológia, Projektmenedzsment és Big data elemzés specializációk között választhatnak, és szerezhetnek ezeken a részterületeken elmélyültebb ismereteket, továbbá felkészülhetnek a karon folytatandó szociológia mesterképzésre.

Karunk oktatási és tudományos elveivel összhangban a képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a hallgatók és oktatók közötti személyes kapcsolatra, amely lehetővé teszi a személyre szabott tehetséggondozást, valamint a hallgatói együttműködésre, a tudományos műhelyekben és a műhelymunkában rejlő többletlehetőségekre. A hallgatók beilleszkedését az első évben évfolyammentorként egy oktató, továbbá csoportmentorokként felsőbb évfolyamos hallgatók segítik.

A szak évfolyammentora Sztárayné Kézdy Éva egyetemi docens. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tanulmányi kérdéseikkel keressék bátran!

Az oktatás színvonalát biztosítja az oktatói kör, amelynek tagjai korábban számos felsőoktatási intézményben szereztek tapasztalatot, valamint elméleti és gyakorlati munkásságuk során a magyar társadalom számos problématerületét kutatják.


Szociológia BA képzés

Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses képzés díja: 300.000,- Ft/félév

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak.

Szociológia alapszakos képzésünk az első két félévben nagy hangsúlyt helyez egyfelől az alapozó jellegű társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti ismeretek elsajátítására, másrészt az alapvető informatikai, matematikai, statisztikai és kutatásmódszertani ismeretekre. A képzés középső szakaszában a szakszociológiai tárgyak mellett – elsősorban a gyakorlatokhoz kapcsolódóan – az elmélyültebb módszertani ismeretek állnak a középpontban, míg a két utolsó félévben a szakdolgozat elkészítésén és a választott specializáció tárgyain van a hangsúly.

A szociológia alapszakon végzett hallgatók szociológus szakelőadóként a központi államigazgatásban, önkormányzatoknál, egyházi és civil szervezeteknél, valamint a nonprofit szektorban helyezkedhetnek el – társadalmi (pl. szociálpolitikai) döntés-előkészítő, tanácsadó, pályázatíró, illetve kutatói munkakörben. Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzésünk során olyan jártasságot szereznek az empirikus kutatások terén, amellyel közvélemény-kutató, piackutató, politikai elemző, társadalomkutató, valamint statisztikai adatbázisokat kezelő cégeknél szakasszisztensként vállalhatnak munkát.

Képzésünk továbbá felkészíti hallgatóinkat a társadalomtudományi mesterszakokra való továbblépésre, ami előkészíti a későbbi tudományos kutatói-oktatói karriert.

A Szociológia alapszak mintatanterve itt megtekinthető!

Nyári (intézményi) szakmai gyakorlat

 

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN A 2018/2019-ES TANÉVTŐL ELINDULT A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS, AMELYET A 2021-ES TANÉVTŐL KEZDVE CSAK LEVELEZŐ KÉPZÉSEN INDÍTUNK.  KÉPZÉSÜNKÖN A LEHETSÉGES MUNKAERŐPIACI ÉS TOVÁBBTANULÁSI KIMENETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓRA VÁRJUK A JELENTKEZŐKET.

A szociológia mesterképzés „szociálpszichológia” specializációján végző hallgatók  szociálpszichológiai és szociológiai ismereteik, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek gyakorlati alkalmazásának birtokában alkalmasak lesznek piackutatással foglalkozó cégeknél, szervezetek humánerőforrás-gazdálkodási részlegeinél, szervezetfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó cégeknél, helyi, illetve országos szintű társadalmi célú fejlesztő projekteket tervező, ellenőrző, hatásaikat elemző szervezeteknél (közigazgatási szervezetek, minisztériumok) vagy hasonló profilú civil és egyházi szervezeteknél való elhelyezkedésre. Továbbá a személyközi viszonyok és a konfliktuskezelés terén szerzett képzettségük jó alapot jelenthet ahhoz is, hogy trénerként, coachként vagy mediátorként képezzék tovább magukat.

Emellett a széleskörű társadalomelméleti és módszertani ismereteik lehetővé teszik hallgatóink számára, hogy tudományos területen, doktori képzésben, valamint társadalomkutatással foglalkozó intézményeknél, oktató- és kutatóhelyeken kezdjék meg a pályájukat.

 

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

Az általános elméleti (szociológiaelmélet, társadalomtörténet, szociálpszichológia) és módszertani (kvantitatív- és kvalitatív módszerek) tárgyak többségére az első két félévben kerül sor.  A „szociálpszichológia” specializáció tárgyai a második félévben kezdődnek, és a személyközi kapcsolatokra, szervezet- és vezetéselméletre, mediációra, konfliktuskezelésre és az ezekhez kapcsolódó szociálpszichológiai módszerekre fókuszálnak.

A képzés meghatározó jellemzője a gyakorlatorientált felépítés: a másodiktól a negyedik félévig oktatói mentorálás mellett saját projektfeladaton dolgoznak, a harmadik félévben pedig két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés nagy hangsúlyt fektet a prezentációs- és publikációs készségek, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.

 

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELVÉTELI

Mesterképzésünkre a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapszakon végzettek mellett várjuk mindazokat, akik legalább 60 kredittel rendelkeznek a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről, vagy ugyanerről a területről legalább 20 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy a hiányzó krediteket nálunk, a mesterképzéssel párhuzamosan szerzik meg.

A szóbeli felvételin való részvételhez motivációs levelet és részletes szakmai önéletrajzot kérünk.

 

 

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN A 2020/2021-ES TANÉVTŐL ELINDUL A TÁRSADALMI-VISELKEDÉSELEMZÉS MESTERKÉPZÉS. KÉPZÉSÜNKÖN A LEHETSÉGES MUNKAERŐPIACI ÉS TOVÁBBTANULÁSI KIMENETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉT SPECIALIZÁCIÓT ALAKÍTOTTUNK KI: BIG DATA ELEMZÉS VAGY SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓN VÁRJUK A JELENTKEZŐKET.


A képzésünk célja olyan magas szintű, komplex ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi folyamatokat mind szociálpszichológiai szempontból, mind pedig számszerűsítetten képesek elemezni. Képesek az emberi viselkedésre, illetve a társadalmi rendszerekre vonatkozó elméleti ismereteket, a módszertani eszközöket a verseny-, a közszféra humán erőforrás, tréner, elemző, képzési és ezekhez kapcsolódó területeken alkalmazni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

„big data elemzés” specializáción végzettek a „big data” rendszerek elemzése terén szerzett speciális szakértelem, továbbá megfelelő társadalomtudományi háttér és probléma-érzékenység birtokában jó eséllyel pályázhatnak minden olyan szervezethez, ahol az emberi viselkedésről kiterjedt tranzakciós adatbázisok állnak rendelkezésre. A bankok, a telekommunikációs cégek, az internetes kereskedelem, vagy az e-közigazgatás jelentős mennyiségű munkaerőt tud felszívni ezen a területen hazánkban és Európában egyaránt. Mivel a társadalmi-gazdasági tranzakciók napjainkra az elektronikus ügyfélszolgálati megoldásoknak köszönhetően egyre inkább naplózottá válnak, ezen hatalmas adatbázisok elemzése jelentős lehetőségeket tartogat a gazdaság, az államapparátus és a civil szféra szereplői számára egyaránt.
A társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzés „szociálpszichológia” specializációján végző hallgatók  szociálpszichológiai és szociológiai ismereteik, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek gyakorlati alkalmazásának birtokában alkalmasak lesznek piackutatással foglalkozó cégeknél, szervezetek humánerőforrás-gazdálkodási részlegeinél, szervezetfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó cégeknél, helyi, illetve országos szintű társadalmi célú fejlesztő projekteket tervező, ellenőrző, hatásaikat elemző szervezeteknél (közigazgatási szervezetek, minisztériumok) vagy hasonló profilú civil és egyházi szervezeteknél való elhelyezkedésre. Továbbá a személyközi viszonyok és a konfliktuskezelés terén szerzett képzettségük jó alapot jelenthet ahhoz is, hogy trénerként, coachként vagy mediátorként képezzék tovább magukat.A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE


Az általános elméleti (szociológiaelmélet, tudás- és tudományelmélet és játékelmélet, társadalomtörténet, társadalmi egyenlőtlenségek és szociálpszichológia) és a kutatási folyamatok és eredmények szóbeli és írásbeli, magyar és idegen nyelvű prezentációjára vonatkozó ismeretkörhöz tartozó tárgyak többségére az első két félévben kerül sor. Képzésünkben a specializációk szerint differenciált tárgyak már az első félévben kezdődnek. A „big data elemzés” specializáción a hálózatelemzés, a lineáris algebra, a statisztikai programozás, a többváltozós elemzések és a fejlett statisztikai módszerek vannak a középpontban, míg a „szociálpszichológia” specializáció tárgyai a személyközi kapcsolatokra, szervezet- és vezetéselméletre, mediációra, konfliktuskezelésre és az ezekhez kapcsolódó szociálpszichológiai módszerekre fókuszálnak. A specializáción a kvantitatív adatelemzési technikákon túl nagy hangsúlyt helyezünk a kvalitatív kutatásmódszertani technikák oktatása.

A képzés meghatározó jellemzője a gyakorlatorientált felépítés: a másodiktól a negyedik félévig oktatói mentorálás mellett saját projektfeladaton dolgoznak, a harmadik félévben pedig két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés nagy hangsúlyt fektet a prezentációs- és publikációs készségek, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.

 


BEMENETI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELVÉTELI


Mesterképzésünkre a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapszakon végzettek mellett várjuk mindazokat, akik legalább 60 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökben:

- történeti, politikatudományi és filozófiai alapismeretek legalább 5 kredit;

- társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, szociálpszichológia, pszichológia, társadalomtörténet, kulturális antropológia) legalább 20 kredit;

- a társadalomtudományos kutatás módszerei, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek, legalább 10 kredit;

- matematikai, statisztikai, adatelemzési ismeretek (valószínűség-számítás, matematikai statisztika, gazdasági matematika, számítógépes adatelemzés) legalább 15 kredit:

Társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzés tantárgylista

Várjuk továbbá azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akik a fenti felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy a hiányzó krediteket nálunk, a mesterképzéssel párhuzamosan szerzik meg.
A szóbeli felvételin való részvételhez motivációs levelet és részletes szakmai önéletrajzot kérünk.

 
Szociológia szakdolgozati konzultációk ütemezése BA 2022/2023
Szociológia szakdolgozati konzultációk ütemezése MA 2022/2023


Tíz év Szociológia a Károlin konferencia absztraktkötet

 

Tanszékvezető

dr. Török Emőke egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teljes és részmunkaidős oktatók:

Dr. Balogh Eszter egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Biró Emese egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Csanády Márton főiskolai tanár, tudományos főmunkatárs Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Dupcsik Csaba egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Duráczky Bálint egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Drjenovszky Zsófia  egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fiamné Dr. T. Nagy Judit egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gergely Andrea egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gyorgyovich Miklós egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mikó Fruzsina Réka egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Péli Gábor egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Pólos László egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sztárayné dr. Kézdy Éva egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szvetelszky Zsuzsanna egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Tóth Gergely egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Más szakról áttanít:

Dr. Béres István - egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyintéző:
Vasi Fanni Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  +36-30-018-5264
1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 220-as szoba

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin