Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2019-01-17

Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

A Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék feladata a BA képzésben a két féléves szociálpszichológia tantárgy oktatása, műhelymunkák és szakdolgozatok vezetése, ezen felül különböző interdiszciplináris szemléletű speciálkollégiumok tartása; az MA képzésben az Interperszonális és Interkulturális szakirány oktatása, valamint kutatószemináriumok, szakdolgozatok vezetése. Az alapkurzusokon a szociálpszichológia klasszikus témái mellett – személypercepció, attitűd, döntési folyamatok, csoportfolyamatok, kategorizáció, előítélet és identitás –nagy hangsúlyt kapnak a csoportdinamika, a modern szervezetpszichológia, a kulturális pszichológia témái. Szemináriumok és gyakorlatok keretében lehetőség van elmélyültebben megismerni többek között a kvalitatív kutatási módszereket, a fenomenológiai megközelítést a pszichológiában és a filozófiában, valamint a diskurzuselemzést és a narratív pszichológiát.
Az Interperszonális és Interkulturális Pszichológia Specializációt ugyancsak tanszékünk gondozza a pszichológia mesterképzésben. A Károli pszichológusképzésének erősségét, a gyakorlatra való nyitottságot építjük tovább a pozitív pszichológia szemléletére építve, és a rendszerszemléletű alkalmazott szociálpszichológiából merítve. A családi folyamatokra, szervezetfejlesztésre és a társadalmi integrációra, közösségfejlesztésre koncentrálunk. Azt szeretnénk, ha végzett hallgatóink a szociális ellátórendszer legkülönbözőbb területein (pl. családsegítőként, szociális coach-ként), a szervezetfejlesztésben (pl. HR-esként, trénerként), az iskolai-nevelési környezetben (nevelési tanácsadásban, iskolapszichológusként) és a társadalmi kérdésekkel foglalkozva (pl. közösségfejlesztésben, társadalmi integrációban) is hasznosítható tudást, gyakorlati jártasságot szereznének a képzés során. Alapot adunk a szakpszichológusi továbbképzésekhez (pl. klinikai, tanácsadás, iskolai, munka- és szervezetpszichológiai) és kurzusaink illeszkednek a KRE indítani tervezett doktori képzésén kívüo az ELTE doktori iskolájához is.

Bizonyos kurzusokat tanszékünk visz a Klinikai és egészségpszichológia MA-programban is. Ezeken a kurzusokon a szociálpszichológia legújabb megközelítéseit ismerhetik meg a hallgatók, és elmélyült, terepen folytatott empirikus kutatómunka keretében szerezhetnek tapasztalatot a pszichológia számára releváns társadalmi problémákról.

A képzés során egyedileg kidolgozott kommunikációs készségfejlesztésben és különböző kutatóműhelyekben vehetnek részt az MA-program hallgatói, továbbá nem kötelező jelleggel válaszhatják 150 órás önismereti csoportok elvégzését is, amit képzett és gyakorlott külsős csoportterapeuták vezetnek.

A tanszék oktatói által végzett kutatások felölelik a szociálpszichológia alkalmazási területeit a pszichoanalízistől a társadalompolitikáig, több hazai kutatóintézettel – MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet , MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE-TáTK, Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete – és külföldi egyetemmel (University of Oslo, University of Turku) állunk együttműködésben.

Kutatócsoportok, kutatási témák és műhelyek

Módosult Tudatállapotok Kutatócsoport

Műhelyvezető: Szummer Csaba PhD
Kutatási terület: Indukált és spontán módon előálló módosult tudatállapotok a mélypszichológiában, a fenomenológiában, a tudatkutatásban és a szociálpszichológiában; a módosult tudatállapotok neurológiai és pszichofarmakológiai vonatkozásai.

Érzelem és Identitás Kutatóműhely

Műhelyvezető: Kiss Paszkál PhD
A kutatásainkat a szociális identitás elméletére és az érzelmek szerepének vizsgálata köré építjük. Az aktuális kutatásaink hangsúlyozzák az identitás változását, idői dimenzióját, ebben a személyes és a társas-társadalmi tényezők meghatározó szerepét. A műhely tagjai különböző területeken végeznek kutatásokat: politikai pszichológia, sportpszichológia, szakmai szocializáció, felsőoktatás-kutatás, ifjúságkutatás. A műhely egyetemközi, bár tagjai elsősorban a KRE Pszichológiai Intézetében, a Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszéken dolgoznak, a Károli hallgatói.

Narratív pszichológiai kutatóműhely

Műhelyvezető: Pólya Tibor PhD
A kutatók történetek alapján vizsgálják a szociális és a személyes identitást. További kutatási téma a történelmi események szociális reprezentációjának vizsgálata, illetve a traumatikus történelmi események feldolgozási folyamata. Emellett kutatásaink kiterjednek az érzelmek narratív szerveződésére és az automatikus elemzési eljárások kidolgozására is.

Interkulturális Kutatási Műhely

Szakmai vezetője Erdélyi Ildikó PhD. A műhelyhez kapcsolódó kutatásokat az OTKA, az NKFP, a Közoktatásért Alapítvány, az EU 6-os keretprogram támogatta.

Tanszékvezető
Dr. habil. Szummer Csaba
Telefon: +36 (20) 9 464 462
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Interkulturális és Szociálpszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Erdélyi Ildikó professor emeritus, egyetemi tanár
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi adjunktus
Dr. habil Kiss Paszkál egyetemi docens
Kis-Tamás Loránd mester oktató
Dr. Koltói Lilla egyetemi adjunktus
Kozma-Vizkeleti Dániel mester oktató
Dr. habil. Szummer Csaba tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Pólya Tibor egyetemi adjunktus
   


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324. I. emelet 208.
Tel.: +36 (1) 430-2340/208

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube