Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-10-13

Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

A Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék feladata a BA képzésben a két féléves szociálpszichológia tantárgy oktatása, műhelymunkák és szakdolgozatok vezetése, ezen felül különböző interdiszciplináris szemléletű speciálkollégiumok tartása; az MA képzésben az Interperszonális és Interkulturális szakirány oktatása, valamint kutatószemináriumok, szakdolgozatok vezetése. Az alapkurzusokon a szociálpszichológia klasszikus témái mellett – személypercepció, attitűd, döntési folyamatok, csoportfolyamatok, kategorizáció, előítélet és identitás –nagy hangsúlyt kapnak a csoportdinamika, a modern szervezetpszichológia, a kulturális pszichológia témái. Szemináriumok és gyakorlatok keretében lehetőség van elmélyültebben megismerni többek között a kvalitatív kutatási módszereket, a fenomenológiai megközelítést a pszichológiában és a filozófiában, valamint a diskurzuselemzést és a narratív pszichológiát.
Az Interperszonális és Interkulturális Pszichológia Specializációt ugyancsak tanszékünk gondozza a pszichológia mesterképzésben. A Károli pszichológusképzésének erősségét, a gyakorlatra való nyitottságot építjük tovább a pozitív pszichológia szemléletére építve, és a rendszerszemléletű alkalmazott szociálpszichológiából merítve. A családi folyamatokra, szervezetfejlesztésre és a társadalmi integrációra, közösségfejlesztésre koncentrálunk. Azt szeretnénk, ha végzett hallgatóink a szociális ellátórendszer legkülönbözőbb területein (pl. családsegítőként, szociális coach-ként), a szervezetfejlesztésben (pl. HR-esként, trénerként), az iskolai-nevelési környezetben (nevelési tanácsadásban, iskolapszichológusként) és a társadalmi kérdésekkel foglalkozva (pl. közösségfejlesztésben, társadalmi integrációban) is hasznosítható tudást, gyakorlati jártasságot szereznének a képzés során. Alapot adunk a szakpszichológusi továbbképzésekhez (pl. klinikai, tanácsadás, iskolai, munka- és szervezetpszichológiai) és kurzusaink illeszkednek a KRE indítani tervezett doktori képzésén kívüo az ELTE doktori iskolájához is.

Bizonyos kurzusokat tanszékünk visz a Klinikai és egészségpszichológia MA-programban is. Ezeken a kurzusokon a szociálpszichológia legújabb megközelítéseit ismerhetik meg a hallgatók, és elmélyült, terepen folytatott empirikus kutatómunka keretében szerezhetnek tapasztalatot a pszichológia számára releváns társadalmi problémákról.

A képzés során egyedileg kidolgozott kommunikációs készségfejlesztésben és különböző kutatóműhelyekben vehetnek részt az MA-program hallgatói, továbbá nem kötelező jelleggel válaszhatják 150 órás önismereti csoportok elvégzését is, amit képzett és gyakorlott külsős csoportterapeuták vezetnek.

A tanszék oktatói által végzett kutatások felölelik a szociálpszichológia alkalmazási területeit a pszichoanalízistől a társadalompolitikáig, több hazai kutatóintézettel – MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet , MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE-TáTK, Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete – és külföldi egyetemmel (University of Oslo, University of Turku) állunk együttműködésben.

Kutatócsoportok, kutatási témák és műhelyek

Módosult Tudatállapotok Kutatócsoport

Műhelyvezető: Szummer Csaba PhD
Kutatási terület: Indukált és spontán módon előálló módosult tudatállapotok a mélypszichológiában, a fenomenológiában, a tudatkutatásban és a szociálpszichológiában; a módosult tudatállapotok neurológiai és pszichofarmakológiai vonatkozásai.

Érzelem és Identitás Kutatóműhely

Műhelyvezető: Kiss Paszkál PhD
A kutatásainkat a szociális identitás elméletére és az érzelmek szerepének vizsgálata köré építjük. Az aktuális kutatásaink hangsúlyozzák az identitás változását, idői dimenzióját, ebben a személyes és a társas-társadalmi tényezők meghatározó szerepét. A műhely tagjai különböző területeken végeznek kutatásokat: politikai pszichológia, sportpszichológia, szakmai szocializáció, felsőoktatás-kutatás, ifjúságkutatás. A műhely egyetemközi, bár tagjai elsősorban a KRE Pszichológiai Intézetében, a Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszéken dolgoznak, a Károli hallgatói.

Narratív pszichológiai kutatóműhely

Műhelyvezető: Pólya Tibor PhD
A kutatók történetek alapján vizsgálják a szociális és a személyes identitást. További kutatási téma a történelmi események szociális reprezentációjának vizsgálata, illetve a traumatikus történelmi események feldolgozási folyamata. Emellett kutatásaink kiterjednek az érzelmek narratív szerveződésére és az automatikus elemzési eljárások kidolgozására is.

Interkulturális Kutatási Műhely

Szakmai vezetője Erdélyi Ildikó PhD. A műhelyhez kapcsolódó kutatásokat az OTKA, az NKFP, a Közoktatásért Alapítvány, az EU 6-os keretprogram támogatta.

Tanszékvezető
Dr. habil. Szummer Csaba
Telefon: +36 (20) 9 464 462
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Interkulturális és Szociálpszichológiai Tanszék oktatói

Prof. Dr. Szummer Csaba
tanszékvezető, egyetemi tanár
Csertő István egyetemi tanársegéd
Prof. Dr. Erdélyi Ildikó
Professor Emerita
Prof. Dr. Fülöp Márta egyetemi tanár
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
egyetemi adjunktus
Dr. habil Kiss Paszkál
intézetvezető, habilitált docens
Dr. Koltói Lilla
egyetemi adjunktus
Mariháziné Dombi Annamária egyetemi tanársegéd
Dr. habil. Pólya Tibor
egyetemi docens


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324. I. emelet 208.
Tel.: +36 (1) 430-2340/208

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin