Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-02-29

Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

A Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék feladata a BA képzésben a két féléves szociálpszichológia tantárgy oktatása, műhelymunkák és szakdolgozatok vezetése, ezen felül különböző interdiszciplináris szemléletű speciálkollégiumok tartása; az MA képzésben az Interperszonális és Interkulturális szakirány oktatása, valamint kutatószemináriumok, szakdolgozatok vezetése. Az alapkurzusokon a szociálpszichológia klasszikus témái – személypercepció, attitűd, döntési folyamatok, csoportfolyamatok, kategorizáció, előítélet és identitás – mellett, nagy hangsúlyt kapnak a csoportdinamika, a szociális identitás elmélete, a modern szervezetpszichológia, az interkulturális pszichológia témái. Szemináriumok és gyakorlatok keretében lehetőség van elmélyültebben megismerni többek között a kvalitatív kutatási módszereket, a fenomenológiai megközelítést a pszichológiában és a filozófiában, valamint a diskurzuselemzést és a narratív pszichológiát.

 

A Pszichológiai mesterképzésen az Interperszonális és Interkulturális Pszichológia Specializációt tanszékünk gondozza, közösségi pszichológiai megközelítésben. A Károli pszichológusképzésének erősségét, a gyakorlatra való nyitottságot építjük tovább a pozitív pszichológia szemléletére építve, és a rendszerszemléletű alkalmazott szociálpszichológiából merítve. A családi folyamatokra, szervezetfejlesztésre és a társadalmi integrációra, közösségfejlesztésre és az emberi csoportokon belüli kulturális különbségekre koncentrálunk. Azt szeretnénk, ha végzett hallgatóink a szociális ellátórendszer legkülönbözőbb területein (pl. családsegítőként, szociális coach-ként), a szervezetfejlesztésben (pl. HR-esként, trénerként), az iskolai-nevelési környezetben (nevelési tanácsadásban, iskolapszichológusként) és a társadalmi kérdésekkel foglalkozva (pl. közösségfejlesztésben, társadalmi integrációban, kisebbségi csoportokkal való munkában) is hasznosítható tudást, gyakorlati jártasságot szereznének a képzés során. Alapot adunk a szakpszichológusi továbbképzésekhez (pl. klinikai, tanácsadás, iskolai, munka- és szervezetpszichológiai) és kurzusaink illeszkednek a KRE doktori képzésén kívül az ELTE doktori iskolájához is.

 

A KRE Pszichológiai Doktori iskolájában a tanszéki kollégáink két modulban is részt veszenek oktatóként és témakiíróként. A Dr. Kiss Paszkál által vezetett Közösségi pszichológiai modulban a személyes és a közösségi jóllét, egészséges pszichológiai működés, a növekedésre való képesség feltételeit tárjuk fel. Prevenció hangsúlyú, másodlagos és harmadlagos intervenciók hatását követjük nyomon a család, munkahelyi, vallási közösség, iskola, sportközösségek, a speciális segítő csoportok működésében is. A Prof. Fülöp Márta által vezetett Társadalomlélektan, kulturális pszichológia modulban a társadalmat, mint dinamikusan változó entitást vizsgáljuk, az interperszonális kapcsolatok dinamikájától (versengés és együttműködés) a különböző társadalmi csoportok közötti dinamikus kapcsolatokig (társadalmi rétegek, csoportok egymáshoz fűződő kapcsolatai). A társadalmi változásokat az értékek, a motiváció és a társas érzelmek tükrében is kutatjuk. Mindkét modulhoz várjuk a hallgatók jelentkezését.

 

A tanszék oktatói által végzett kutatások felölelik a szociálpszichológia alapvető kutatási területeit a pszichoanalízistől a társadalomlélektanig. Alkalmazott területek közül a közösségi pszichológiát, szervezetlélektant, sportpszichológiát is művelik a kollégáink, többen közülünk tanácsadó szakpszichológusok, sportpszichológiai szakpszichológus kollégánk is van. Több hazai kutatóintézettel – MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE-TáTK, Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete – és külföldi egyetemmel (University of Oslo; University of Turku; Goethe University Frankfurt; University of Queensland, Australia; Limerick University, Ireland; Nottingham Trent University, UK) állunk együttműködésben.

 

Megbízott tanszékvezető

Dr. habil. Kiss Paszkál
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1037 Budapest, Bécsi út 324. III. emelet 310.

 

Kutatócsoportok, kutatási témák és műhelyek

 

Érzelem és Identitás Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Kiss Paszkál

A kutatásainkat a szociális identitás elméletére és az érzelmek szerepének vizsgálata köré építjük. Az aktuális kutatásaink hangsúlyozzák az identitás változását, idői dimenzióját, ebben a személyes és a társas-társadalmi tényezők meghatározó szerepét. A műhely tagjai különböző területeken végeznek kutatásokat: politikai pszichológia, sportpszichológia, szakmai szocializáció, felsőoktatás-kutatás, ifjúságkutatás. A műhely egyetemközi, bár tagjai elsősorban a KRE Pszichológiai Intézetében, a Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszéken dolgoznak, a Károli hallgatói.

 

Módosult Tudatállapotok Kutatóműhely

Műhelyvezető: Prof. Szummer Csaba

Kutatási terület: Indukált és spontán módon előálló módosult tudatállapotok a mélypszichológiában, a fenomenológiában, a tudatkutatásban és a szociálpszichológiában; a módosult tudatállapotok neurológiai és pszichofarmakológiai vonatkozásai.


Narratív pszichológiai kutatóműhely

Műhelyvezető: Dr. habil. Pólya Tibor

A kutatók történetek alapján vizsgálják a szociális és a személyes identitást. További kutatási téma a történelmi események szociális reprezentációjának vizsgálata, illetve a traumatikus történelmi események feldolgozási folyamata. Emellett kutatásaink kiterjednek az érzelmek narratív szerveződésére és az automatikus elemzési eljárások kidolgozására is.


Szociális Interakció: Versengés és Együttműködés Kutatóműhely
Műhelyvezető: Prof. Fülöp Márta

A kutatók a versengést fejlődéslélektani (pl.versengési attitűdök és  szocializációjuk  a kisgyermekkorban, időskorban), pedagógiai pszichológiai (versengés és motiváció az iskolában), egészségpszichológiai (a versengés és szomatikus és pszichés egészség összefüggései), szociálpszichológiai (versengési atittűdök és társadalmi változás) és kulturális-összehasonlító pszichológiai  szempontból vizsgálják.

 

 


Interkulturális és Szociálpszichológiai Tanszék oktatói

Dr. habil. Kiss Paszkál
mb. tanszékvezető, habilitált docens
Csertő István egyetemi tanársegéd
Prof. Dr. Erdélyi Ildikó
Professor Emerita
Prof. Dr. Fülöp Márta egyetemi tanár
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
egyetemi docens
Dr. Koltói Lilla
egyetemi docens
Mariháziné Dombi Annamária egyetemi tanársegéd
Dr. habil. Pólya Tibor
egyetemi docens
Prof. Dr. Szummer Csaba
egyetemi tanár


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324. III. emelet 310.

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin