Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-19

Pólya Tibor

Cím: Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1969
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: Szociálpszichológia
Disszertáció címe: Szociális identitás és az élettörténet tér-idői perspektívája
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Interkulturális Pszichológiai és Szociálpszichológiai Tanszék
Beosztás: Docens

Kutatási és oktatási szakterületek
Szociálpszichológia
Narratív pszichológia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
TTK KPI, Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport, csoportvezető,

OTKA K 124206 Narratív konstrukció mint a képességalapú érzelmi intelligencia mutatója

OTKA K 81633 A történeti pálya szerepe a nemzeti csoport identitás konstrukciójában, résztvevő kutató

OTKA K 109009 A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában, résztvevő kutató

COST által finanszírozott IS1205 A történelmi reprezentációk szociálpszichológiai dinamikájának vizsgálata a kibővített Európai Unióban, munkacsoport vezető

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol középfok
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Bolyai Emléklap Magyar Tudományos Akadémia 2009
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Európai Szociálpszichológiai Társaság  
Érzelemkutatás Nemzetközi Társaság  
Magyar Pszichológiai Társaság  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2004 Orvosi Kutató Intézet Kutatás
1999 Aarhusi Egyetem Kutatás
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Puskás László

 

Nonverbális jelzések mérési lehetőségei a narratív pszichológiában. A magabiztosság-krízis index.

 
Kengyel Judith Gabriella Nemzeti identitás transzgenerációs átadása

 

 
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Restás Péter A szervezet, mint konstruált tér vizsgálata narratív és nyelvi eszközökkel 2020
Szijjártó Linda,
Pécsi Tudományegyetem
A machiavellista stratégia természete: A viselkedés, a személyiségvonások és az érzelmi intelligencia szerepe a machiavellista egyének által hozott döntések létrejöttében 2014
Dr. Kelemen László,
Pécsi Tudományegyetem
Hogyan vélekedünk a jogról? 2013
Szabó Péter Zsolt,
Pécsi Tudományegyetem
A nemzeti csoporttal való azonosulás hatása a csoportalapú érzelmek átélésére 2013
Somogyvári Ildikó,
Pécsi Tudományegyetem
A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás alakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban 2010
Buja, Elena,
Nyelvtudományi Intézet
A narratív nyelvhasználat fejlődése román anyanyelvű gyermekeknél 2008

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Pólya T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Könyvfejezetek

Boros G., & Pólya, T. (Szerk.) (2014) Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok. Budapest, Eötvös Kiadó.

Pólya T. (2014). Múltbeli érzelmek újraélése és a történetek idői szerveződése. In Boros G., & Pólya, T. Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok. (pp. 176-187). Budapest, Eötvös Kiadó.

Vincze, O., Ilg, B., & Pólya, T. (2014). The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas. In László, J., Forgas, J., Vincze, O. (Eds.), Social Cognition and Communication. Sydney Symposium of Social Psychology. (pp. 229-244). New York, Psychology Press.

Ehmann, B., Lendvai, P., Pólya, T., Vincze, O., Miháltz, M., Tihanyi, L., Váradi, T., & László, J. (2012). Narrative Psychological Application of Semantic Role labeling. In Proceedings of the 2011 International NooJ Conference. (pp. 218-228). Cambridge Scholar Publishing.

Pólya T. (2008). A narratív értékelés hatása a szubjektív élmény észlelt minőségére. In Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. (106-120. o.). Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Pólya T. (2004). Miről informál az élettörténet narratív perspektívája? In László J., Kállai J., & Bereczkei T. (szerk.), A reprezentáció szintjei. (341-355. o.). Budapest, Gondolat Kiadó.

Pólya T. (2004). A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy észlelésére. In Erős Ferenc (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Pszichológiai Szemle Könyvtár 8. (89-107. o.). Budapest, Akadémiai Kiadó.

László, J., & Pólya, T. (2003). The narrative perspective in subjective literary experience: A cross-cultural study. In L.I. Komlósi, P. Houtlosser, & M. Leenzenberg (eds.), Communication and culture. Argumentative, cognitive and linguistic perspectives. (61-67. o.). Amsterdam, Sic Sat.

Pólya T. (2003). A narratív szelf pszichológiai értelmezései. In Rákai O., & Z. Kovács Z. (szerk.), A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. (55-68. o.). Budapest és Szeged, Gondolat és Pompeji.

László, J., & Pólya, T. (2002). The role of narrative perspective in cultural-cognitive context. In C.F. Graumann, & W. Kallmeyer (eds.), Perspectivity and Perspectivation in Discourse: An introduction. (375-387. o.). Amsterdam, John Benjamins.

László, J., Ehmann, B., Péley, B., & Pólya, T. (2002). Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In László J., & W.S. Rogers (eds.), Narrative Approaches in Social Psychology. (9-25. o.). Budapest, CEU Press.

Pólya T. (2001). Narratív identitás és szelf-reflexivitás: a szelf-reflexivitás narratív modellje. In Kampis Gy., & Ropolyi L. (szerk.), Evolúció és megismerés. (159-171. o.). Budapest, Typotex.

Pólya T. (1999). Személykonstrukció a narratívumban: a narratív perspektíva funkciója. In Kónya A., Király I., Bodor P, & Pléh Cs, (szerk.), Kollektív, társas, társadalmi. (171-180. o.). Budapest, Akadémiai Kiadó.

László J., & Pólya T. (1998). A narratív perspektíva szerepe kognitív-kulturális kontextusban. In László J. (szerk.), Élettörténet és megismerés. (72-87. o.). Budapest, Scientia Humana.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Pólya, T., & Kővágó, P. (submitted). Narrator’s identification with national identity and the narrative construction of group history

Bálint, K., & Pólya, T. (submitted). Watching closely: Visual strategy of focalisation affects film viewers’ responses.

László, J., Csertő, I., Fülöp, É., Ferenczhalmy, R., Hargitai, R., Lendvai, P., Péley, B., Pólya, T., Szalai, K., Vincze, O., & Ehmann, B. (2013). Narrative Language as an Expression of Individual and Group Identity: The Narrative Categorical Content Analysis: SAGE Open April-June, 1-12. doi: 10.1177/2158244013492084 2013 3

Pólya T., & Kovács I. (2011). Történetszerkezet és érzelmi intenzitás. Pszichológia. 31(3). 273-294.

Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B., Pólya, T., Vargha, A, Vincze, O., & László, J. (2011). Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings. Acta Astronautica, 68(9-10), 1560-1566.

Pólya T., Kis, B., Naszódi, M., & László, J. (2007). Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person. Empirical Text and Culture Research, 7(3), 50-61.

László, J., Ehmann, B., Pólya, T., & Péley, B. (2007). Narrative Psychology as Science. Empirical Text and Culture Research, 7(3), 1-13.

Pólya, T., László, J., & Forgas, J.P. (2005). Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity, European Journal of Social Psychology, 35(6), 785-796.

Pólya T., Kis B., Naszódi M., & László J. (2005). Az érzelmi tapasztalat minősége az élettörténeti elbeszélésben. A LAS-verticum perspektíva modulja. Pszichológia, 25(2), 143-155.

László J., Ehmann B., Péley B., & Pólya T. (2000). A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények, Pszichológia, 20(4), 367-390.

Pólya T. (1998). Személykonstrukció a narratívumban: a narratív perspektíva funkciója, Magyar Pszichológiai Szemle, 37(5-6), 567-576.

Pólya T. (1997). Pszichológia az egyénen „kívül.” Kommentár Rom Harré: „Érzelem és emlékezet: A második kognitív forradalom” című tanulmányához, Replika, 26, 131-141.

Konferenciaközlemények

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Pólya T., Csertő I., Fülöp É., Kővágó P., Miháltz M. & Váradi T. (2015). A véleményváltozás azonosítása politikai témájú közösségi médiában megjelenő szövegekben. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2015. (pp. 198-209). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2014). Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia faktora. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 148-154). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Ehmann B., Csertő I., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Hargitai R., Kővágó P., Pólya T., Szalai K., Vincze O., László J. (2014). Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 136–147). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T., Kővágó P., & Szász L. (2014). A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben. In Tanács A., Varga, V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 127–135). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T., & Szász L. (2013). A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának kidolgozása. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (124-132. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya, T., & Gábor, K. (2010). Linguistic Structure, Narrative Structure and Emotional Intensity. Third International Workshop on Emotion, Corpora for Research on Emotion and Affect. (20-24. o.). LREC, Valetta.

Pólya T., Vincze O., Fülöp É., és Ferenczhalmy R. (2007). A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi szövegekben. V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (235-241. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2006). A pszichológiai perspektíva modul fejlesztése. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (323-329. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2005). Az élettörténeti narratív perspektíva modul angol nyelvű változatának fejlesztése. III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (278-281. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2004). Élettörténeti narratív perspektíva és érzelemszabályozás. II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (278-281. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.


Konferenciaszervezés

Elbeszélt érzelmek - filozófiai és pszichológiai perspektívák (2013). Szervezők: Boros Gábor, Olay Csaba és Pólya Tibor, Budapest.

Annual conference of the StoryNet (2014). Szervezők: Pólya Tibor és Barbara MaleckarTibor Pólya

 

Title: Dr
Gender: M
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2003
Discipline: Social Psychology
Title of Thesis: Spatio-temporal perspective in life stories and social identity
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd Scientific University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute for Psychology
Department: Intercultural and Social Psychology
Current Position(s): Associate Professor

 

Areas of Research and Teaching
Social Psychology
Narrative Psychology

Membership in Research Groups and Projects
HAS RCNS, ICNP, Narrative Psychology Research Group, member

OTKA K 81633 The role of historical trajectory in the construction of national group identity, researcher

OTKA K 109009 The role of collective victimhood in the construction of national identity, researcher

COST IS1205 Social psychological dynamics of historical representations int he enlarged European Union, Working group leader

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Bolyai Honours Hungarian Academy of Sciences 2009
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
European Association of Social Psychology  
International Society for Research on Emotions  
Hungarian Association of Psychology  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2004 Medical Research Council, Cognitive and Brain Sciences Unit Research
1999 University of Aarhus Research
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Pál Kővágó,
University of Pécs
Emotion sharing in social media  
Levente Szász,
University of Pécs
National identity and national history  
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Linda Szijjártó,
University of Pécs
The nature of Machiavellist strategy: The role of behavior, traits and emotional intelligence in decision making by machiavellist persons 2014
László Kelemen,
University of Pécs
Opinions on law 2013
Péter Zsolt Szabó,
University of Pécs
The effect of national identification on group based emotions 2013
Ildikó Somogyvári,
University of Pécs
The role historicial fiction in the development of national identity: Empathy, group identification and intergroup processes in reception 2010
Elena Buja,
Institute for Linguistics
Development of narrative language of rumanian children 2008

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Pólya T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Chapters in Books

Boros G., & Pólya, T. (Szerk.) (2014) Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok. Budapest, Eötvös Kiadó.

Pólya T. (2014). Múltbeli érzelmek újraélése és a történetek idői szerveződése. In Boros G., & Pólya, T. Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok. (pp. 176-187). Budapest, Eötvös Kiadó.

Vincze, O., Ilg, B., & Pólya, T. (2014). The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas. In László, J., Forgas, J., Vincze, O. (Eds.), Social Cognition and Communication. Sydney Symposium of Social Psychology. (pp. 229-244). New York, Psychology Press.

Ehmann, B., Lendvai, P., Pólya, T., Vincze, O., Miháltz, M., Tihanyi, L., Váradi, T., & László, J. (2012). Narrative Psychological Application of Semantic Role labeling. In Proceedings of the 2011 International NooJ Conference. (pp. 218-228). Cambridge Scholar Publishing.

Pólya T. (2008). A narratív értékelés hatása a szubjektív élmény észlelt minőségére. In Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. (106-120. o.). Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Pólya T. (2004). Miről informál az élettörténet narratív perspektívája? In László J., Kállai J., & Bereczkei T. (szerk.), A reprezentáció szintjei. (341-355. o.). Budapest, Gondolat Kiadó.

Pólya T. (2004). A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy észlelésére. In Erős Ferenc (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Pszichológiai Szemle Könyvtár 8. (89-107. o.). Budapest, Akadémiai Kiadó.

László, J., & Pólya, T. (2003). The narrative perspective in subjective literary experience: A cross-cultural study. In L.I. Komlósi, P. Houtlosser, & M. Leenzenberg (eds.), Communication and culture. Argumentative, cognitive and linguistic perspectives. (61-67. o.). Amsterdam, Sic Sat.

Pólya T. (2003). A narratív szelf pszichológiai értelmezései. In Rákai O., & Z. Kovács Z. (szerk.), A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. (55-68. o.). Budapest és Szeged, Gondolat és Pompeji.

László, J., & Pólya, T. (2002). The role of narrative perspective in cultural-cognitive context. In C.F. Graumann, & W. Kallmeyer (eds.), Perspectivity and Perspectivation in Discourse: An introduction. (375-387. o.). Amsterdam, John Benjamins.

László, J., Ehmann, B., Péley, B., & Pólya, T. (2002). Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In László J., & W.S. Rogers (eds.), Narrative Approaches in Social Psychology. (9-25. o.). Budapest, CEU Press.

Pólya T. (2001). Narratív identitás és szelf-reflexivitás: a szelf-reflexivitás narratív modellje. In Kampis Gy., & Ropolyi L. (szerk.), Evolúció és megismerés. (159-171. o.). Budapest, Typotex.

Pólya T. (1999). Személykonstrukció a narratívumban: a narratív perspektíva funkciója. In Kónya A., Király I., Bodor P, & Pléh Cs, (szerk.), Kollektív, társas, társadalmi. (171-180. o.). Budapest, Akadémiai Kiadó.

László J., & Pólya T. (1998). A narratív perspektíva szerepe kognitív-kulturális kontextusban. In László J. (szerk.), Élettörténet és megismerés. (72-87. o.). Budapest, Scientia Humana.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Pólya, T., & Kővágó, P. (submitted). Narrator’s identification with national identity and the narrative construction of group history

Bálint, K., & Pólya, T. (submitted). Watching closely: Visual strategy of focalisation affects film viewers’ responses.

László, J., Csertő, I., Fülöp, É., Ferenczhalmy, R., Hargitai, R., Lendvai, P., Péley, B., Pólya, T., Szalai, K., Vincze, O., & Ehmann, B. (2013). Narrative Language as an Expression of Individual and Group Identity: The Narrative Categorical Content Analysis: SAGE Open April-June, 1-12. doi: 10.1177/2158244013492084 2013 3

Pólya T., & Kovács I. (2011). Történetszerkezet és érzelmi intenzitás. Pszichológia. 31(3). 273-294.

Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B., Pólya, T., Vargha, A, Vincze, O., & László, J. (2011). Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings. Acta Astronautica, 68(9-10), 1560-1566.

Pólya T., Kis, B., Naszódi, M., & László, J. (2007). Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person. Empirical Text and Culture Research, 7(3), 50-61.

László, J., Ehmann, B., Pólya, T., & Péley, B. (2007). Narrative Psychology as Science. Empirical Text and Culture Research, 7(3), 1-13.

Pólya, T., László, J., & Forgas, J.P. (2005). Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity, European Journal of Social Psychology, 35(6), 785-796.

Pólya T., Kis B., Naszódi M., & László J. (2005). Az érzelmi tapasztalat minősége az élettörténeti elbeszélésben. A LAS-verticum perspektíva modulja. Pszichológia, 25(2), 143-155.

László J., Ehmann B., Péley B., & Pólya T. (2000). A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények, Pszichológia, 20(4), 367-390.

Pólya T. (1998). Személykonstrukció a narratívumban: a narratív perspektíva funkciója, Magyar Pszichológiai Szemle, 37(5-6), 567-576.

Pólya T. (1997). Pszichológia az egyénen „kívül.” Kommentár Rom Harré: „Érzelem és emlékezet: A második kognitív forradalom” című tanulmányához, Replika, 26, 131-141.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Pólya T. (2014). Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia faktora. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 148-154). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Ehmann B., Csertő I., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Hargitai R., Kővágó P., Pólya T., Szalai K., Vincze O., László J. (2014). Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 136–147). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T., Kővágó P., & Szász L. (2014). A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben. In Tanács A., Varga, V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 127–135). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T., & Szász L. (2013). A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának kidolgozása. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (124-132. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya, T., & Gábor, K. (2010). Linguistic Structure, Narrative Structure and Emotional Intensity. Third International Workshop on Emotion, Corpora for Research on Emotion and Affect. (20-24. o.). LREC, Valetta.

Pólya T., Vincze O., Fülöp É., és Ferenczhalmy R. (2007). A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi szövegekben. V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (235-241. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2006). A pszichológiai perspektíva modul fejlesztése. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (323-329. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2005). Az élettörténeti narratív perspektíva modul angol nyelvű változatának fejlesztése. III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (278-281. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Pólya T. (2004). Élettörténeti narratív perspektíva és érzelemszabályozás. II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. (278-281. o.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Organisation of Conferences

Elbeszélt érzelmek - filozófiai és pszichológiai perspektívák (2013). Szervezők: Boros Gábor, Olay Csaba és Pólya Tibor, Budapest.

Annual conference of the StoryNet (2014). Szervezők: Pólya Tibor és Barbara Maleckar

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin