Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2021-07-21

Tanulmánykötet

 

Tanulmánykötet 
 
  Református templomok Klasszikus művek újrafordítása
Medialitás és gyerekirodalom Társadalmi kommunikáció
és szakralitás

[RECENZIÓ]
Korpusznyelvészet és
nyelvi közvetítés
 
Valóság és módszer  Száz év után Ravasz
László Homiletikájáról
 
 Történelem és önismeret
 
A társas–lelki és művészeti
folyamatok pszichofiziológiája
 
Alkotni csodára vágyva  
[RECENZIÓ]
 Az ószövetségi teológia történetéhez 
 
El Grecóról és más mesterekről   Kötelezők emelt szinten
Balassitól Borbély Szilárdig
 Korpusz és kontrasztivitás
[Fordítástudomány - RECENZIÓ]
Dokumentáció, tartalomfejlesztés
és szakírás

[Alkalmazott nyelvtudomány - RECENZIÓ]
[Magyar Nyelvőr - RECENZIÓ]
[Fordítástudomány - RECENZIÓ]
Értelem és érzelem
az európai gondolkodásban
 Az önképtől és tudásreprezentációtól
a hatalommegosztásig
 Protestantizmus, identitás
és hagyomány a nyelvben
 Kortárs japanológia III.  Félúton
   
 Lélek(sz)árnyak  Tehetségek hite  Beszéljétek el dicsőségét
       
 A szabványosítás fordítási
és terminológiai vonatkozásai

[Nyelvőr - RECENZIÓ]
 Az öngyilkosság szociológiája  Testképek a gyógyításban
      
A reformáció örökségében élve  Quoniam tecum est
fons vitae in lumine
tuo videbimus lumen
 
 Sorsok és missziók
a politikai változások
tükrében
   
Gépiesség és kreativitás
a fordítási piacon
és a fordításoktatásban
 
 Tertium datur – Tanulmányok
Lázár Imre tiszteletére
 Kisgyermeknevelés
a 21. században
 

 English language &

literatures in English 2016

 A szolgálat ékessége Hitetek mellé tudományt
Ubi dubium, ibi libertas A kultúraátörökítés
médiumai

[Körösényi Dániel - RECENZIÓ]
Hegyen épült város
A család
és a
közösség
szolgálatában.
Tanulmányok
Komlósi Piroska
tiszteletére
A felvidék krónikása
- Tanulmányok a 70
éves Popély Gyula
tiszteletére
A hit erejével –
Pedagógiai
tanulmányok
A klinikai pszichológia
horizontja
A nevelés
kozmológusai
A spirituális közvetítő
A szél fúj
ahová akar.
NTP hallgatói
kiválóság kötet
A zenei hallás A zsoltár a régi
magyar irodalomban
„Az üzenetjét,
azt kell
megbecsülni.”
Tanulmányok
Barabás László
hetvenedik
születésnapja
alkalmából
Családi életre
és kapcsolati
kultúrára felkészítés
Das Wort -
ein weites Feld
Dicsőség tükre Digitális tananyagok
- oktatásinformatikai
kompetencia a
tanárképzésben
Egyház, társadalom
és művelődés
Bod Péter korában
English Language &
Literatures in English
2014
FELELET A
MONDOLATRA.
Tanulmányok
a 60 éves
Bogárdi Szabó István
tiszteletére
Hiszek, hogy megértsem
Inspirationen Inspirationen II Istenfogalmak és
istenérvek a világ
filozófiai hagyományaiban
   
Jókai & Jókai Kapcsolatban -
Istennel és emberrel
Ki látott engem?
Buda Béla 75
 
King James Bible Kortárs Japanológia I.
[Szépirodalmi Figyelő - RECENZIÓ]
 Kortárs Japanológia II.
Lelki arcunk
(Szenczi ünnepi kötet)
Lélekenciklopédia Magyarok Romániában
Mellékzörej - Írások
Visky András
hatvanadik
születésnapjára
Mítosz, vallás és egyház
Latin-Amerikában.
A Boglár Lajos
emlékkonferencia kötete
[Kultúra és Közösség - RECENZIÓ]
Natio Est Semper
(Gergely András
ünnepi kötet)
Nemzet-sors-idenitás Northrop Frye 100:
A Danubian
Perspective
Párhuzamok,
történetek.
Tanulmányok
a kortárs
közép-európai
regényről
Pszichoanalitikus a
társadalomban
Szólító szavak,
Tanulmányok Fabiny
Tibor hatvanadik
születésnapjára
Történelmet írunk

 
Tükör által.
Tanulmányok
a nyelv,
kultúra, identitás
témaköréből
Vallásfogalmak
sokfélesége


Vallás és művészet
 
   
Vállalati
kommunikáció-
menedzsment
   

 
Monográfia
Műfordítás, forrás

Következő események


Összes esemény

Közösségi Média

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás