Dékáni köszöntő

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm honlapunkon.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Egyetemünk legnagyobb, ma Magyarország második legnagyobb bölcsészettudományi, és az ország egyetemeinek összes kara közül a harmadik legismertebb és legnépszerűbb fakultása. Köszönhető ez a széles körű és magas színvonalú, elkötelezett oktatói és kutatói munkának, a nyílt és őszinte légkörnek, amely az oktatók között, illetve az oktatók és hallgatók között alakult ki az évek során. A Kar nyolc, különböző tudományterületet képviselő intézetében különösen nagy hangsúlyt helyezünk a magyar és a nemzetközi protestantizmus szellemi és erkölcsi hagyományainak, a keresztyénség kulturális értékeinek ápolására, és az egyes tudományágak e hagyományokra épülő, a jelen szerteágazó tudományos irányzatait és kihívásait is figyelemmel kísérő művelésére és oktatására.

A BA- és MA-képzés, valamint az osztatlan tanárképzés mellett szakirányú és pedagógus-továbbképzést is folytatunk. A tudományos utánpótlást a Történelemtudományi Doktori Iskola biztosítja. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően részt veszünk európai képzési programokban, hallgatóink számos neves külföldi egyetemen gyarapíthatják tudásukat.

 

Kollégáimmal azon fáradozunk, hogy hallgatóink számára a korszerű, sokrétű tudásanyagon kívül minden olyan feltétel rendelkezésre álljon, amely szükséges ahhoz, hogy európai színvonalú környezetben sajátíthassák el szakmai ismereteiket.

 

Szívből kívánom mindenkinek, hogy mindazt a tapasztalatot és tudást, melyre Karunkon szert tesz, élete során hasznosítani tudja!

 

Prof. Dr. Horváth Géza

dékán, egyetemi tanár

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin