Készült: 2016-03-06
Módosítás: 2020-03-04

Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

A tanszéki struktúrában feladatunk a világtörténet 1789-től napjainkig terjedő periódusának áttekintése a politika-, a diplomácia-, a gazdaság- és társadalomtörténet aspektusából, különös hangsúlyt helyezve a modernizáció problematikájára. A tárgyalt korszakban a nemzeti függetlenség, a polgári jogegyenlőség és tőkés piacgazdaság, valamint a szociális igazságosság ideáltípusainak érvényre jutását célzó társadalmi mozgások az emberi együttműködés új formáit teremtették meg, amelyek ugyanakkor az integrált világgazdaság viszonyai között korábban nem tapasztalt krízisek táptalajává váltak (gazdasági világválság, fasizmus, hidegháború, a gyarmati- és a szocialista rendszer felbomlása). A tanszék oktatóinak egyéni kutatásai a különböző specializációs és szakirányú programok mentén oktatott tárgyakhoz (a közép-európai térség és a Balkán, az orosz/szovjet birodalom) kapcsolódnak.

A tanszék a modern- és jelenkori magyar történelmi (1815-2000) kurzus kínálatért felelős. Programunk a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a Habsburg Birodalom és az örökös államok társadalmi, politikai és kulturális kérdéseivel összehasonlító módon foglalkozhassanak. A tanszéki oktatók legfontosabb kutatási területei a következők:
- magyar politikai rendszerek,
- reformkor,
- magyar történeti historiográfia,
- Erdély története,
- két világháború közötti eszmetörténet,
- második világháború, GULAG-történetek,
- szovjetizálás,
- vidéki Magyarország.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Tanszékvezető
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár
szakterület: Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar királyi csendőrség és honvédség története, az 1919 és 1945 közötti időszak politikai-és sporttörténete 

Oktatók
Dr. Makkai Béla, CSc, egyetemi docens
szakterület: 19. századi világtörténet, a közép-európai térség és a Balkán a 19-20. században, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok a 19-20. századi Európában

Prof. Dr. habil. Kun Miklós, CSc, professor emeritus (a Kremlinológiai Intézet vezetője)
szakterület: a hidegháború korszaka, Oroszország és a Szovjetunió, valamint a szocialista blokk története

Prof. Dr. habil. Popély Gyula, DSc, professor emeritus
szakterület: 20. századi világtörténet, Csehszlovákia és a felvidéki magyar kisebbség története

Prof. Dr. Hermann Róbert, egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető

Dr. Balaton Petra, egyetemi adjunktus

Dr. Bognár Zalán, egyetemi docens

Prof. Dr. Gergely András, professor emeritus

Dr. Kovács Dávid, egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Nagy Marianna, egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Horváth Miklós, egyetemi tanár
szakterület: egyetemes és magyar hadtörténet, a magyar erőszakszervezetek története, a hideg háború korszakának története, 1956 hadtörténete

Prof. Dr. habil. Szávai Ferenc, egyetemi tanár

Dr. habil. Bertalan Péter, egyetemi docens

 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube