Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-17

 

Bognár Zalán

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1963
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: + 36 1 872-1705

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2007
Tudományág: történelemtudomány
Disszertáció címe: Magyarok hadifogságban Magyarországon. A magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a hazai források tükrében 1944-1945
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1990
Tudományág(ak): történelem-földrajz
Oklevelet kiállító intézmény: József Attila Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium
Beosztás: gimnáziumi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Beosztás: tudományos munkatárs, főlevéltáros


Kutatási és oktatási szakterületek

Magyarország XX. századi története, különös tekintettel a két világháborúra és az azt követő koalíciós időszakra, a kényszerű migrációkra, a gulág, a hadifoglyok és a polgári elhurcoltak kérdéskörére.

Magyarország XX. századi politika-, társadalom-, gazdaság-, életmód- és hadtörténete. XX. századi egyetemes hadtörténet. Történeti földrajz, kutatásmódszertan. XIX-XX. századi magyar protestáns művelődéstörténet.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 2008-2009 A polgári lakosság internálása "málenkij robot"-ra a Szovjetunióba” elnevezésű projekt szakmai vezetője


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok
orosz középfok
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága elnök
Magyar Történelmi Társulat tag
Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért alapítótag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2011. szeptember Partiumi Keresztény Egyetem (Universitatea Creştină Partium) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Facultatea de Ştiinte Socio-Umane) Nagyvárad (Oradea) Előadások tartása
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Hammerstein Judit

Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország / Szovjetunió - tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében

2020
Németh László

Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949)

 
Cservenka Ferdinánd Szlovák gyors alakulatok részvétele és tevékenysége a Barbarossa-hadműveletben  
Horváth Krisztián Társadalom és hadsereg 1945 után  
Breuer Klára A kitelepítések utóélete  
Barcza Gerda Mathei Károly. Egy polihisztor főtiszt életpályája  

Frölich Dávid

Glaub Krisztián

A magyar sereglovasság a két világháború között

Farkas Mihály helye és szerepe a Rákosi-rendszer felépítésében és működtetésében

 
Bárány-Szilfai Alida A gondoskodó női munka szervezeti formái a két világháború közötti Magyarországon  
Dán Vanda

A Gulág-rabok fogadása és rabságuk következményei a szocialista Magyarországon (1953-1989)

 
Makra Mónika A polgári lakosság elhurcolása Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a szovjetunióbeli Gupvi-táborokba 1944-1945-ben  
Gyurkovics Sarolta Az 1942-es délvidéki razzia a háború utáni magyarországi perek tükrében  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 

Molnár D. Erzsébet

Debreceni Egyetem
 Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1953)  2015
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Téglákba vésett történelem. A ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai. (Jójárt György és Reznák Erzsébet társszerzőkkel) Kossuth Múzeum, Cegléd, 2013. ISBN: 978-963-8317-14-8, 295 p.

Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Kairosz, Budapest, 2012. ISBN: 978-963-662-601-3, 510 p.

Magyarok hadifogságban Magyarországon. Hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. Argumentum, Budapest, 2010. ISBN: 978-963-446-556-0, 332 p.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einzige schuld War unsere Abstammung…” Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 1944/45-1955. (Szerk./Editor: Zalán Bognár) (Kétnyelvű kiadvány. A 2009. évi kiadás javított, bővített változata.) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2011. ISBN: 978-963-88716-1-9, 407 p.

„Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einige schuld War unsere Abstammung…” Die Deportierung der ungarischen und deutschen zivilen Bevölkerung zur Zwangsarbeit („malenkij robot”) in die stalinischen Lager 1944/45-1955. / „Our only guilt was our origin…” The deportation of German and Hungarien civil residents for „Malenkey robot” to the camps of Stalin from 1944/45 till 1955. (Szerk./Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs,

2009. ISBN: 978-963-06-8073-8, magyar – német – angol nyelvű kiadás 526 p.

2009. ISBN: 978-963-88716-0-2, magyar – német nyelvű kiadás 391 p.

2009. ISBN: 978-963-06-8073-8, magyar – angol nyelvű kiadás 389 p.

 

Könyvfejezetek

Csonka-Bereg elcsatolási kísérlete és tragikus előzményei (1944-1945) – Történeti háttér sorstörténetekkel. In: Pro Patria, Sára 80. Magyar Művészeti Akadémia 2014. pp. 421-432.

Oroszné Stumpf Éva: Jóvátették azt, amit el sem követtek… A szerencsi gyűjtőtáborból a donbászi kényszermunkára. (Előszó: Bognár Zalán) Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szerencs, 2014. pp. 5-7.

A szovjetek egyik legjelentősebb magyarországi fogolykoncentráló központja – Baja (1944-1945). In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára.(Szerk.: Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. pp. 257-262.

Szemelvények a Gulágok memoárirodalmából. Ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a „malenkij robot” táboraiban. (Összeáll. és szerk.: Zsiros Sándor, bevezető tanulmányt írta: Bognár Zalán) Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Miskolc, 2012.

Második, javított kiadás: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, Felsőzsolca, 2013.

„Malenkij robot” oder die Massendeportation der Zivilbevölkerung aus Ungarn zur Zwansarbeit in die Sowjetunion 1944-45, mit besonderer Rücksicht auf die wegen ihres Deutschtums Deportierten. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einzige schuld War unsere Abstammung…” Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 1944/45-1955. (Kétnyelvű kiadvány) (Szerk./Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2011. pp. 271-324.

Malenkey robot, or the deportation of the civilian population in large numbers from Hungary to forced labour int he Soviet Union in 1944/45, with special regard to those deported as Germans. In: „Our only guilt was our origin…” In: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / The deportation of German and Hungarien civil residents for „Malenkey robot” to the camps of Stalin from 1944/45 till 1955. (Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. pp. 399-452.

Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-ben, különös tekintettel a németként deportáltakra. In: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. (Szerk.: Bognár Zalán) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. pp. 13-72.

Tanka János: Hadifogságom Székesfehérvártól Obojanig. (Előszó: Bognár Zalán) Bogárd és Vidéke Nyomda és Lapkiadó, Sárbogárd, 2008. pp. 4-10.

Második világháborús hadifogolytábor-emlékhelyek Magyarországon. Történelmünk egyik fehér foltjának néhány útjelzője. In: Emlékek a hadak útja mentén. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés. (Szerk.: Ravasz István) HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és Petit Real, Budapest, 2006. pp. 143-146.

Asquith, Herbert Hanry; Balfour, Arthur James; Bandholtz, Harry Hill; Bliss, Howarrd; Buchanan, George William; Clerk, Georg Russel; Clerk-misszió (első); Clerk-misszió (második); Curzon, George Nathaniel; Grey, Edward; Hoover, Herbert; House, Edward Mandell; Kitchener, Horatio Herbert; Lansing, Robert; Lloyd George, David; Seton-Watson, Robert William; Seymour, Charles S.; Smuts, Jan Christian; Smuts-misszió; Szövetséges Katonai Misszió In: Magyarország az első világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Szijj Jolán) Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PETIT REAL Könyvkiadó 2000. pp. 46., 52-53., 57-58., 78., 90., 105., 105-106., 106-107., 110., 213., 299., 302-303., 370-371., 403-404., 429-430., 613., 614., 618-619., 619-620., 645-646.

Debreceni hadifogoly-átvevő tábor; Hadifogoly egyezmény (szovjet-magyar); Hadifogoly szűrőtáborok In: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Sipos Péter) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság – PETIT REAL Könyvkiadó, 1997. (második, bővített kiadás) pp. 75., 141-142.

Antonescu, Ion; Benes, Eduard; Borisz, III.; Esterházy János gróf; Foksányi átmeneti hadifogolytábor; Hadifogolytábor; Hadifogolytáborok I.; Hadifogság; Hácha, Emil; Hátszeghi (Hatz) Ottó; Hlinka Gárda; Horvátország; Károly, II.; Magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok; Máramarosszigeti átmeneti hadifogolytábor; Marita-terv; Mihailovic, Draza; Mihály, I.; Nadj, Kosta; Nedic, Milán; Pavelic, Ante dr.; Péter, II.; Prágai felkelés; Román csapatok a magyarországi hadműveletekben 374-375.; Szambori átmeneti hadifogolytábor; Szlovák nemzeti felkelés; Szlovákia; Sztojcsev, Vladimir Dimitrov; Tiso, Josef; Tito, Josip Broz; Varsói felkelés In: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Sipos Péter) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság – PETIT REAL Könyvkiadó, 1996. pp. 26-27., 43., 52., 101-102., 115., 134., 139., 140-141., 155., 164., 179., 205-206., 290-291., 296., 297-298., 302-303., 314., 317-318., 355., 357., 361., 397., 402-403., 418., 430-431., 432-433., 450.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Najväčší tábor vojnových zajatcov na Slovensku so sovietskym strážením v Bratislave v roku 1945 In: Vojenská história 2014/3. pp. 45-59.

„Orosz őrség van velünk és hadifogoly-élelmezést kapunk” Magyar munkaszolgálatos alakulatok a Vörös Hadseregnél. Orpheus Noster 2013/3. pp. 7-24.

A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba. Orpheus Noster 2012/2. pp. 46-60.

Hadifogolytáborok Északkelet-Magyarországon. In: Szülőföldünk 35. sz. 2011. március pp. 150-155.

A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben – a párizsi békeszerződés és a parlamenti választások függvényében. AETAS 2010/1. pp. 131-143.

Fordulat a kommunista párt, a kormány hadifogoly-ügy kezelésében. Confessio, 2008/4. pp. 15-23.

Összefoglaló jelentés a Honvédelmi Minisztérium által a hadifogolyügyben tett intézkedésekről és eredményekről, 1944-1945. Hadtörténelmi Közlemények 2006/1. pp. 203 - 214.

A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei Magyarországon 1944/45-ben. Acta Beregsasiensis 2005/4. pp. 37-47.

Budapest és környéke lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba (1944. december – 1945. április) KÚT 2004/3-4. pp. 99-113.

„A nacionalista jogot sért, a patrióta jogot véd”. Nemzet, nemzetiség, nemzetköziség – magyarság Illyés Gyula gondolatvilágában. Studia Caroliensia, 2003/3-4. pp. 139-164.

Az elmaradt szovjet-magyar hadifogoly-egyezmény. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/4. pp. 861– 886.

Egy csata utóélete. Budapest ostromának (hadi)fogoly-vesztesége(i). Studia Caroliensia, 2000/1. pp. 77-87.

Budapest polgári lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba, 1945. január-március. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/1. pp. 109-114.

 

Konferenciaközlemények

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk”Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból című tudományos konferencia. Orpheus Noster, 2011/2. pp. 82-89.

A budapesti csata ártatlanul elhurcolt áldozatai. In: Emberek az embertelenségben (Szerk.: Zsíros Sándor) Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Miskolc, 2010. pp. 36-55.

Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjet fogságba 1944/45-ben. In: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban. (Szerk.: Markó György) Zrínyi, Budapest, 2005. pp. 181-190.

(Hadi)fogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. In: Tanulmányok a XIX-XX. századi történelemből. (Szerk.: Zeidler Miklós) ELTE BTK, Budapest, 2001. pp. 133-148.

Magyarország II. világháborús hadifogoly-vesztesége. In: 60 éve kezdődött a második világháború. Az 1999. december 8-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megtartott nemzetközi tudományos emlékülés előadásainak anyaga. (Szerk.: Ruszin, Ukladacs Omelján). Uzsgorod ?Ungvár?, Misztecká Liniá Kiadó, 2001. pp. 46-55.

 

Recenziók

Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Századok 2008/1. pp. 247-250.

Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947) (Bevezetőt írta és összeállította: Fülöp Mihály, jegyzeteket írta: Vincze Gábor) LIMES, 2001/3. pp. 165-169.

A recenziót átvette: Magyar Kisebbség, (Kolozsvár) 2000/4.

Diószegi István: Bismarck és Andrási. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében. Studia Caroliensia 2000/4. pp. 122-124.

Dupka György – Alekszej Korszun: A "malenykij robot" dokumentumokban. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/1. pp. 180 – 183.

 

Szépirodalmi alkotások

Akikben gyönyörködött az Úr, mert nem hátráltak meg – Kárpátaljai magyar református lelkészek hitbéli helytállása a Gulag árnyékában. Reformátusok Lapja, LVI. évfolyam, 9. szám, 2012. február 26. p. 7.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében IV. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 26. szám, 2010. június 27. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében III. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 25. szám, 2010. június 20. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében II. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 24. szám, 2010. június 13. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében I. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 23. szám, 2010. június 6. p. 8.

A Gulag réme. Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira. Heti Válasz, 2003./8. szám pp. 42-43.

Kőposta, szélposta. Kétszázezer magyar halt meg magyarországi hadifogolytáborokban. Magyar Nemzet, 2003. február pp. 15. 15-16.

Ami az 1947-es párizsi békeszerződésből kimaradt. Elfelejtett hadifoglyok. Heti Válasz, 2002./18. szám pp. 55-57.

Anno Domini MM. Számvetés a határon túli magyarság lélekszámáról a Magyar Millennium évében. Keresztyén Nevelés, 2000/8-9. pp. 8-9.

"Emlékezzetek meg a foglyokról..." A II. világháború magyar (hadi)fogoly áldozatai. Keresztyén Nevelés, 2000/7. pp. 5-7.

A kárpátaljai magyarság "babiloni" fogsága. Magyar Nemzet, 2000. november 14. p. 6.

Számvetés a magyar (hadi)foglyokról. Ármádia, 2000/1. pp. 8-11.

Ötvenöt éve ért véget Budapest ostroma. A "felszabadítók" áldozatai. Magyar Nemzet, 2000. február 12. p. 8.

 

Konferenciaszervezés

JÓ PÁSZTOR – 70 ÉV. EMBERMENTÉS A II. VILÁGHÁBORÚS MAGYARORSZÁGON. Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Székháza, 2012. december 6. Társszervező.

“Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” HŐSÖK, MÁRTÍROK, ÁLDOZATOK A XX. SZÁZADI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGBÓL. Budapest, KRE HTK, 2011. május 3. Társszervező.

A SZOVJET ÁLLAMI TERROR INTÉZMÉNYEI ÉS ÁLDOZATAI. Budapest, KRE BTK, 2010. június 11. Társszervező.

1948 – A FORDULAT ÉVE – A MAGYAR NEMZET ÉS AZ EGYHÁZAK TÖRTÉNETÉBEN. Budapest, KRE HTK, 2008. október 14. Társszervező.

 

Nyilvános megjelenések

2014. november 24-25. 70 éve történt - „Málenkij robot” címmel a Gulágkutatók V. Nemzetközi Konferenciája, Szerencs, Rákóczi-vár (Zempléni Múzeum) Előadás: A málenkij robotosok különböző útja a szovjetunióbeli kényszermunkatáborokig, 1944-1945

http://magyarhirlap.hu/cikk/10722/Emlekezzunk_a_Gulagra

http://www.hirado.hu/videok/?video=294206

2014. november 21. „MÁLENYKIJ ROBOT”.1944 AZ „ELHURCOLÁSOK ÉVE” címmel megrendezett nemzetközi tudományos konferencia a málenkij robot 70. évfordulójára. Ukrajna, Beregszász (Berehove) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Előadás: Hasonlóságok és különbségek a Magyarországról „málenkij robot”-ra hadifogolyként és internáltként történt elhurcolások között

2014. október 16-18. Szovjet deportálások a Kárpát-medencében 1944-1945-ben. Nemzetközi konferencia a Málenkij Robot emlékév keretében. (Soviet Deportations in the Carpathian Basin between 1944 and 1945. Conference within the “Malenkaya Rabota” Memorial Year) Előadás: „Málenkij robot” a Kárpát-medencében, Magyarországon – adatok, tények, értelmezések, összefüggések. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár.

http://www.hirado.hu/2014/10/19/konferenciat-tartottak-kolozsvaron-a-70-eve-szovjetunioba-hurcolt-civilek-emlekere/

2014. március 18. The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st century. Nemzetközi konferencia. Előadás: Genocide – Life-saving, Budapest, KRE BTK.

2013. november 23. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából szervezett nemzetközi konferencia. Előadás: Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Pécs, Hotel Palatinus.

2013. november 15."Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." Nemzetközi konferencia. Előadás: A „málenkij robot” kutatási és közfelfogási problematikái. Beregszász (Berehove), Európa-Magyar Ház.

2013. szeptember 28. Sára Sándor 80. születésnapjára rendezett konferencia. Előadás: Csonka-Bereg elcsatolási kísérletének tragikus előzményei, 1944-1945. ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet.

2012. november 24.„Itt volt a végállomás” A Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások emléknapjára nemzetközi konferencia. Előadás: Magyar állampolgárok a GULAG és a GUPVI kényszermunkatáboraiban. Pécs, Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme.

2012. április 11. Nemzetközi GULAG-GUPVI konferencia. Előadás: Sztálin 1944. december 16-i határozatának a végrehajtása a Kárpát-medencében. Miskolc, Magyar Tudományos Akadémia MAB székház

2012. február 29. Gyermeksorsok a sarló-kalapács árnyékában. Előadás: A kommunizmus gyermekáldozatai In: Gyermeksorsok a sarló-kalapács árnyékában. Budapest, Honvéd Kulturális Központ

2012. február 10. Előadás: A szovjet lágerrendszer és a magyar állampolgárok odakerülésének módjai. Miskolci Egyetem BTK

2011. november 18. Előadás: A sztálini lágerrendszer kiterjesztése – (hadi)fogoly-gyűjtőtáborok és fogolysors a Kárpát-medencében 1944-1945. Beregszász (Berehove), Európa-Magyar Ház

2011. május 3. “Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból. Előadás: Akik nem a meghátrálás emberei voltak, hanem a hitéi – kárpátaljai magyar református lelkészek a Gulagon. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2011. április 8. Előadás: A Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság helyzete és ügye magyar belpolitikában 1944-1955. Sárospatak, Újbástya

2011. március 4-6. Előadás: GUPVI, GULAG, malenkij robot – magyarok és németek elhurcolása a Kárpát-medencéből szovjet lágerekbe. Pécs, Hotel Palatinus

2010. június 11. A szovjet állami terror intézményei és áldozatai. Előadás: Magyar állampolgárok a szovjet büntetésvégrehajtás kezében. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2009. szeptember 25-26. "Utak a gyökerekhez" c. nemzetközi konferencia. Előadás: Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-ben. Pécs, Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme

2009. június 18. Előadás: Magyarok a magyarországi hadifogolytáborokban 1944/45. Miskolci Egyetem BTK

2009. május 22-23. Előadás: A hit, az ima ereje az ateista diktatúrák áldozatainak életében – börtönökben, lágerekben. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2009. február 7. Előadás: A „malenkij robot” a korabeli Magyarországon (1944-1945). Beregszász (Beregovo) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2009. január 31. Előadás: A 0060-as parancs, és ami mögötte van. Budaörs, Heimatmúzeum

2008. november 13. Előadás: A Biblia, Isten igéinek tárháza – megtartó erő a fogságban. KRE BTK

2008. október 14. 1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és az egyházak történetében. Előadás: Fordulat a kommunista párt, a kormány hadifogoly-ügy kezelésében. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2007. június 27. Előadás: A hadifogoly-kérdés Magyarországon a párizsi békeszerződés és az 1947-es parlamenti választások függvényében. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2006. október 19. '56 50 éve. Előadás: 56, mint a fizikai, lelki és szellemi megszállás és megnyomorítás elleni szabadságharc. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2005. október 26. A magyar honvédség a II. világháborúban. Előadás: Katonáink a szovjet hadifogolytáborokban. Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2004. november 11. 60 éve hurcolták el a kárpátaljai magyar férfilakosságot, 1944-2004. Előadás: A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei Magyarországon 1944/45-ben. Beregszász (Beregovo) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

2001. május 22. Fejezetek a XIX-XX. századi történelemből. Előadás: (Hadi)fogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. ELTE BTK.

1999. december 8. 60 éve kezdődött a II. világháború. Előadás: Magyarország második világháborús hadifogoly-vesztesége. Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

1995. február. 50 éve ért véget Budapest ostroma. Előadás: A budapesti csata hadifogoly-veszteségei. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

 Zalán Bognár

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1963
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: + 36 1 872-1705

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007
Discipline: History
Title of Thesis: Hungarian war prisoners in Hungary. War prisoner collection camps in Hungary 1944-1945
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1990
Discipline(s): History, Geography, Pedagogy
Issuing Institution: József Attila University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Modern and Contemporary History
Current Position(s): Department head, Associate Professor

Previous Employer: Budapest-Fasori Lutheran High School
Previous Position Held: History and Geographic Teacher

Other Previous Employers: Institute and Museum of Military History
Other Previous Positions Held: Research Fellow, Chief Archivist


Areas of Research and Teaching
Research:

History of Hungary in the 20th century, with special regard to two world wars and period after 1945; forced migrations, history of prisoners of war.

Teaching:

19th and 20th century Hungarian Political, Social, Military, Economic and Lifestyle History.

20th century World Military History

Historical Geography

Methodology of Research of History

19th and 20th century Hungarian Protestant Cultural History


Membership in Research Groups and Projects
EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 2008-2009 professional leader of project

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate
Russian Intermediate
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Association of Gulag- and Gupvi Researchers president
Hungarian Historical Society member
Society for Hungarian-Russian Cooperation Association founding member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
Szeptember 2011 Partiumi Keresztény Egyetem (Universitatea Creştină Partium) Nagyvárad (Oradea) Guest Lecturer
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
Hammerstein Judit

Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország / Szovjetunió - tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében

2020
Németh László

Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949)

 
Cservenka Ferdinánd Szlovák gyors alakulatok részvétele és tevékenysége a Barbarossa-hadműveletben  
Horváth Krisztián Society and Army after 1945  
Breuer Klára The afterlife of relocations  
Barcza Gerda Károly Mathei - career of a polymath senior officer  

Frölich Dávid

Glaub Krisztián

The Hungarian army cavalry between the two world wars

The place and role of Mihály Farkas in creating and operating of Rakosi regime

 
Bárány-Szilfai Alida A gondoskodó női munka szervezeti formái a két világháború közötti Magyarországon  
Dán Vanda

A Gulág-rabok fogadása és rabságuk következményei a szocialista Magyarországon (1953-1989)

 
Makra Mónika A polgári lakosság elhurcolása Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a szovjetunióbeli Gupvi-táborokba 1944-1945-ben  
Gyurkovics Sarolta Az 1942-es délvidéki razzia a háború utáni magyarországi perek tükrében  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
 

Molnár D. Erzsébet

Debreceni Egyetem
 Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1953)  2015
     
     
     

 

  

List of publications

(MTMT)

Monographs

Téglákba vésett történelem. A ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai. (Jójárt György és Reznák Erzsébet társszerzőkkel) Kossuth Múzeum, Cegléd, 2013. ISBN: 978-963-8317-14-8, 295 p.

Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Kairosz, Budapest, 2012. ISBN: 978-963-662-601-3, 510 p.

Magyarok hadifogságban Magyarországon. Hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. Argumentum, Budapest, 2010. ISBN: 978-963-446-556-0, 332 p.

 

Edited Books and Journals

Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einzige schuld War unsere Abstammung…” Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 1944/45-1955. (Szerk./Editor: Zalán Bognár) (Kétnyelvű kiadvány. A 2009. évi kiadás javított, bővített változata.) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2011. ISBN: 978-963-88716-1-9, 407 p.

„Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einige schuld War unsere Abstammung…” Die Deportierung der ungarischen und deutschen zivilen Bevölkerung zur Zwangsarbeit („malenkij robot”) in die stalinischen Lager 1944/45-1955. / „Our only guilt was our origin…” The deportation of German and Hungarien civil residents for „Malenkey robot” to the camps of Stalin from 1944/45 till 1955. (Szerk./Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs,

2009. ISBN: 978-963-06-8073-8, magyar – német – angol nyelvű kiadás 526 p.

2009. ISBN: 978-963-88716-0-2, magyar – német nyelvű kiadás 391 p.

2009. ISBN: 978-963-06-8073-8, magyar – angol nyelvű kiadás 389 p.

 

Chapters in Books

Csonka-Bereg elcsatolási kísérlete és tragikus előzményei (1944-1945) – Történeti háttér sorstörténetekkel. In: Pro Patria, Sára 80. Magyar Művészeti Akadémia 2014. pp. 421-432.

Oroszné Stumpf Éva: Jóvátették azt, amit el sem követtek… A szerencsi gyűjtőtáborból a donbászi kényszermunkára. (Előszó: Bognár Zalán) Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szerencs, 2014. pp. 5-7.

A szovjetek egyik legjelentősebb magyarországi fogolykoncentráló központja – Baja (1944-1945). In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára.(Szerk.: Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. pp. 257-262.

Szemelvények a Gulágok memoárirodalmából. Ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a „malenkij robot” táboraiban. (Összeáll. és szerk.: Zsiros Sándor, bevezető tanulmányt írta: Bognár Zalán) Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Miskolc, 2012.

Második, javított kiadás: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, Felsőzsolca, 2013.

„Malenkij robot” oder die Massendeportation der Zivilbevölkerung aus Ungarn zur Zwansarbeit in die Sowjetunion 1944-45, mit besonderer Rücksicht auf die wegen ihres Deutschtums Deportierten. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / „Unsere einzige schuld War unsere Abstammung…” Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 1944/45-1955. (Kétnyelvű kiadvány) (Szerk./Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2011. pp. 271-324.

Malenkey robot, or the deportation of the civilian population in large numbers from Hungary to forced labour int he Soviet Union in 1944/45, with special regard to those deported as Germans. In: „Our only guilt was our origin…” In: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. / The deportation of German and Hungarien civil residents for „Malenkey robot” to the camps of Stalin from 1944/45 till 1955. (Editor: Zalán Bognár) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. pp. 399-452.

Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-ben, különös tekintettel a németként deportáltakra. In: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. (Szerk.: Bognár Zalán) Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. pp. 13-72.

Tanka János: Hadifogságom Székesfehérvártól Obojanig. (Előszó: Bognár Zalán) Bogárd és Vidéke Nyomda és Lapkiadó, Sárbogárd, 2008. pp. 4-10.

Második világháborús hadifogolytábor-emlékhelyek Magyarországon. Történelmünk egyik fehér foltjának néhány útjelzője. In: Emlékek a hadak útja mentén. Avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés. (Szerk.: Ravasz István) HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és Petit Real, Budapest, 2006. pp. 143-146.

Asquith, Herbert Hanry; Balfour, Arthur James; Bandholtz, Harry Hill; Bliss, Howarrd; Buchanan, George William; Clerk, Georg Russel; Clerk-misszió (első); Clerk-misszió (második); Curzon, George Nathaniel; Grey, Edward; Hoover, Herbert; House, Edward Mandell; Kitchener, Horatio Herbert; Lansing, Robert; Lloyd George, David; Seton-Watson, Robert William; Seymour, Charles S.; Smuts, Jan Christian; Smuts-misszió; Szövetséges Katonai Misszió In: Magyarország az első világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Szijj Jolán) Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PETIT REAL Könyvkiadó 2000. pp. 46., 52-53., 57-58., 78., 90., 105., 105-106., 106-107., 110., 213., 299., 302-303., 370-371., 403-404., 429-430., 613., 614., 618-619., 619-620., 645-646.

Debreceni hadifogoly-átvevő tábor; Hadifogoly egyezmény (szovjet-magyar); Hadifogoly szűrőtáborok In: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Sipos Péter) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság – PETIT REAL Könyvkiadó, 1997. (második, bővített kiadás) pp. 75., 141-142.

Antonescu, Ion; Benes, Eduard; Borisz, III.; Esterházy János gróf; Foksányi átmeneti hadifogolytábor; Hadifogolytábor; Hadifogolytáborok I.; Hadifogság; Hácha, Emil; Hátszeghi (Hatz) Ottó; Hlinka Gárda; Horvátország; Károly, II.; Magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok; Máramarosszigeti átmeneti hadifogolytábor; Marita-terv; Mihailovic, Draza; Mihály, I.; Nadj, Kosta; Nedic, Milán; Pavelic, Ante dr.; Péter, II.; Prágai felkelés; Román csapatok a magyarországi hadműveletekben 374-375.; Szambori átmeneti hadifogolytábor; Szlovák nemzeti felkelés; Szlovákia; Sztojcsev, Vladimir Dimitrov; Tiso, Josef; Tito, Josip Broz; Varsói felkelés In: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A - Zs. (Szerk.: Ravasz István, Sipos Péter) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság – PETIT REAL Könyvkiadó, 1996. pp. 26-27., 43., 52., 101-102., 115., 134., 139., 140-141., 155., 164., 179., 205-206., 290-291., 296., 297-298., 302-303., 314., 317-318., 355., 357., 361., 397., 402-403., 418., 430-431., 432-433., 450.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Najväčší tábor vojnových zajatcov na Slovensku so sovietskym strážením v Bratislave v roku 1945 In: Vojenská história 2014/3. pp. 45-59.

„Orosz őrség van velünk és hadifogoly-élelmezést kapunk” Magyar munkaszolgálatos alakulatok a Vörös Hadseregnél. Orpheus Noster 2013/3. pp. 7-24.

A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba. Orpheus Noster 2012/2. pp. 46-60.

Hadifogolytáborok Északkelet-Magyarországon. In: Szülőföldünk 35. sz. 2011. március pp. 150-155.

A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben – a párizsi békeszerződés és a parlamenti választások függvényében. AETAS 2010/1. pp. 131-143.

Fordulat a kommunista párt, a kormány hadifogoly-ügy kezelésében. Confessio, 2008/4. pp. 15-23.

Összefoglaló jelentés a Honvédelmi Minisztérium által a hadifogolyügyben tett intézkedésekről és eredményekről, 1944-1945. Hadtörténelmi Közlemények 2006/1. pp. 203 - 214.

A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei Magyarországon 1944/45-ben. Acta Beregsasiensis 2005/4. pp. 37-47.

Budapest és környéke lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba (1944. december – 1945. április) KÚT 2004/3-4. pp. 99-113.

„A nacionalista jogot sért, a patrióta jogot véd”. Nemzet, nemzetiség, nemzetköziség – magyarság Illyés Gyula gondolatvilágában. Studia Caroliensia, 2003/3-4. pp. 139-164.

Az elmaradt szovjet-magyar hadifogoly-egyezmény. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/4. pp. 861– 886.

Egy csata utóélete. Budapest ostromának (hadi)fogoly-vesztesége(i). Studia Caroliensia, 2000/1. pp. 77-87.

Budapest polgári lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba, 1945. január-március. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/1. pp. 109-114.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk”Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból című tudományos konferencia. Orpheus Noster, 2011/2. pp. 82-89.

A budapesti csata ártatlanul elhurcolt áldozatai. In: Emberek az embertelenségben (Szerk.: Zsíros Sándor) Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Miskolc, 2010. pp. 36-55.

Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjet fogságba 1944/45-ben. In: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban. (Szerk.: Markó György) Zrínyi, Budapest, 2005. pp. 181-190.

(Hadi)fogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. In: Tanulmányok a XIX-XX. századi történelemből. (Szerk.: Zeidler Miklós) ELTE BTK, Budapest, 2001. pp. 133-148.

Magyarország II. világháborús hadifogoly-vesztesége. In: 60 éve kezdődött a második világháború. Az 1999. december 8-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megtartott nemzetközi tudományos emlékülés előadásainak anyaga. (Szerk.: Ruszin, Ukladacs Omelján). Uzsgorod (Ungvár), Misztecká Liniá Kiadó, 2001. pp. 46-55.

 

Book Reviews

Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Századok 2008/1. pp. 247-250.

Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947) (Bevezetőt írta és összeállította: Fülöp Mihály, jegyzeteket írta: Vincze Gábor) LIMES, 2001/3. pp. 165-169.

A recenziót átvette: Magyar Kisebbség, (Kolozsvár) 2000/4.

Diószegi István: Bismarck és Andrási. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében. Studia Caroliensia 2000/4. pp. 122-124.

Dupka György – Alekszej Korszun: A "malenykij robot" dokumentumokban. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/1. pp. 180 – 183.

 

Creative Writing

Akikben gyönyörködött az Úr, mert nem hátráltak meg – Kárpátaljai magyar református lelkészek hitbéli helytállása a Gulag árnyékában. Reformátusok Lapja, LVI. évfolyam, 9. szám, 2012. február 26. p. 7.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében IV. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 26. szám, 2010. június 27. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében III. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 25. szám, 2010. június 20. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében II. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 24. szám, 2010. június 13. p. 8.

Trianon a magyar nemzeti és a református identitás tükrében I. Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 23. szám, 2010. június 6. p. 8.

A Gulag réme. Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira. Heti Válasz, 2003./8. szám pp. 42-43.

Kőposta, szélposta. Kétszázezer magyar halt meg magyarországi hadifogolytáborokban. Magyar Nemzet, 2003. február pp. 15. 15-16.

Ami az 1947-es párizsi békeszerződésből kimaradt. Elfelejtett hadifoglyok. Heti Válasz, 2002./18. szám pp. 55-57.

Anno Domini MM. Számvetés a határon túli magyarság lélekszámáról a Magyar Millennium évében. Keresztyén Nevelés, 2000/8-9. pp. 8-9.

"Emlékezzetek meg a foglyokról..." A II. világháború magyar (hadi)fogoly áldozatai. Keresztyén Nevelés, 2000/7. pp. 5-7.

A kárpátaljai magyarság "babiloni" fogsága. Magyar Nemzet, 2000. november 14. p. 6.

Számvetés a magyar (hadi)foglyokról. Ármádia, 2000/1. pp. 8-11.

Ötvenöt éve ért véget Budapest ostroma. A "felszabadítók" áldozatai. Magyar Nemzet, 2000. február 12. p. 8.

 

Organisation of Conferences

JÓ PÁSZTOR – 70 év. EMBERMENTÉS A II. VILÁGHÁBORÚS MAGYARORSZÁGON. Budapest, Synod's Headquarters of the Hungarian Reformed Church, 6th December 2012. Co-organizer.

“Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” HŐSÖK, MÁRTÍROK, ÁLDOZATOK A XX. SZÁZADI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGBÓL. Budapest, KRE HTK, 3rd May 2011. Co-organizer.

A SZOVJET ÁLLAMI TERROR INTÉZMÉNYEI ÉS ÁLDOZATAI. Budapest, KRE BTK, 11th June 2010. Co-organizer.

1948 – A FORDULAT ÉVE – A MAGYAR NEMZET ÉS AZ EGYHÁZAK TÖRTÉNETÉBEN (1948, the Turning-Point in the History of the Hungarian Nation and Churches). Budapest, KRE HTK, 14th Oct. 2008. Co-organizer.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2014. november 24-25. 70 éve történt - „Málenkij robot” címmel a Gulágkutatók V. Nemzetközi Konferenciája, Szerencs, Rákóczi-vár (Zempléni Múzeum) Előadás: A málenkij robotosok különböző útja a szovjetunióbeli kényszermunkatáborokig, 1944-1945

http://magyarhirlap.hu/cikk/10722/Emlekezzunk_a_Gulagra

http://www.hirado.hu/videok/?video=294206

2014. november 21. „MÁLENYKIJ ROBOT”.1944 AZ „ELHURCOLÁSOK ÉVE” címmel megrendezett nemzetközi tudományos konferencia a málenkij robot 70. évfordulójára. Ukrajna, Beregszász (Berehove) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Előadás: Hasonlóságok és különbségek a Magyarországról „málenkij robot”-ra hadifogolyként és internáltként történt elhurcolások között

2014. október 16-18. Szovjet deportálások a Kárpát-medencében 1944-1945-ben. Nemzetközi konferencia a Málenkij Robot emlékév keretében. (Soviet Deportations in the Carpathian Basin between 1944 and 1945. Conference within the “Malenkaya Rabota” Memorial Year) Előadás: „Málenkij robot” a Kárpát-medencében, Magyarországon – adatok, tények, értelmezések, összefüggések. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár.

http://www.hirado.hu/2014/10/19/konferenciat-tartottak-kolozsvaron-a-70-eve-szovjetunioba-hurcolt-civilek-emlekere/

2014. március 18. The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st century. Nemzetközi konferencia. Előadás: Genocide – Life-saving, Budapest, KRE BTK.

2013. november 23. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából szervezett nemzetközi konferencia. Előadás: Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Pécs, Hotel Palatinus.

2013. november 15."Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." Nemzetközi konferencia. Előadás: A „málenkij robot” kutatási és közfelfogási problematikái. Beregszász (Berehove), Európa-Magyar Ház.

2013. szeptember 28. Sára Sándor 80. születésnapjára rendezett konferencia. Előadás: Csonka-Bereg elcsatolási kísérletének tragikus előzményei, 1944-1945. ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet.

2012. november 24.„Itt volt a végállomás” A Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások emléknapjára nemzetközi konferencia. Előadás: Magyar állampolgárok a GULAG és a GUPVI kényszermunkatáboraiban. Pécs, Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme.

2012. április 11. Nemzetközi GULAG-GUPVI konferencia. Előadás: Sztálin 1944. december 16-i határozatának a végrehajtása a Kárpát-medencében. Miskolc, Magyar Tudományos Akadémia MAB székház

2012. február 29. Gyermeksorsok a sarló-kalapács árnyékában. Előadás: A kommunizmus gyermekáldozatai In: Gyermeksorsok a sarló-kalapács árnyékában. Budapest, Honvéd Kulturális Központ

2012. február 10. Előadás: A szovjet lágerrendszer és a magyar állampolgárok odakerülésének módjai. Miskolci Egyetem BTK

2011. november 18. Előadás: A sztálini lágerrendszer kiterjesztése – (hadi)fogoly-gyűjtőtáborok és fogolysors a Kárpát-medencében 1944-1945. Beregszász (Berehove), Európa-Magyar Ház

2011. május 3. “Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból. Előadás: Akik nem a meghátrálás emberei voltak, hanem a hitéi – kárpátaljai magyar református lelkészek a Gulagon. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2011. április 8. Előadás: A Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság helyzete és ügye magyar belpolitikában 1944-1955. Sárospatak, Újbástya

2011. március 4-6. Előadás: GUPVI, GULAG, malenkij robot – magyarok és németek elhurcolása a Kárpát-medencéből szovjet lágerekbe. Pécs, Hotel Palatinus

2010. június 11. A szovjet állami terror intézményei és áldozatai. Előadás: Magyar állampolgárok a szovjet büntetésvégrehajtás kezében. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2009. szeptember 25-26. "Utak a gyökerekhez" c. nemzetközi konferencia. Előadás: Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-ben. Pécs, Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme

2009. június 18. Előadás: Magyarok a magyarországi hadifogolytáborokban 1944/45. Miskolci Egyetem BTK

2009. május 22-23. Előadás: A hit, az ima ereje az ateista diktatúrák áldozatainak életében – börtönökben, lágerekben. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2009. február 7. Előadás: A „malenkij robot” a korabeli Magyarországon (1944-1945). Beregszász (Beregovo) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2009. január 31. Előadás: A 0060-as parancs, és ami mögötte van. Budaörs, Heimatmúzeum

2008. november 13. Előadás: A Biblia, Isten igéinek tárháza – megtartó erő a fogságban. KRE BTK

2008. október 14. 1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és az egyházak történetében. Előadás: Fordulat a kommunista párt, a kormány hadifogoly-ügy kezelésében. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2007. június 27. Előadás: A hadifogoly-kérdés Magyarországon a párizsi békeszerződés és az 1947-es parlamenti választások függvényében. Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

2006. október 19. '56 50 éve. Előadás: 56, mint a fizikai, lelki és szellemi megszállás és megnyomorítás elleni szabadságharc. Károli Gáspár Református Egyetem BTK

2005. október 26. A magyar honvédség a II. világháborúban. Előadás: Katonáink a szovjet hadifogolytáborokban. Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2004. november 11. 60 éve hurcolták el a kárpátaljai magyar férfilakosságot, 1944-2004. Előadás: A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei Magyarországon 1944/45-ben. Beregszász (Beregovo) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

2001. május 22. Fejezetek a XIX-XX. századi történelemből. Előadás: (Hadi)fogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944-1945. ELTE BTK.

1999. december 8. 60 éve kezdődött a II. világháború. Előadás: Magyarország második világháborús hadifogoly-vesztesége. Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

1995. február. 50 éve ért véget Budapest ostroma. Előadás: A budapesti csata hadifogoly-veszteségei. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin