Készült: 2017-12-06
Módosítás: 2019-05-09

Kari tudományos, tehetséggondozási projektek

A Kar pályázati forrásból rendszeresen támogatja a hallgatói tehetséggondozást. 2010 és 2016 között 11 NTP-pályázaton vett részt sikeresen, illetve egy olyan TÁMOP-pályázaton, amelyik kifejezetten a tehetséggondozást szolgálta; továbbá még két másik pályázat keretében tudott tehetséggondozó tevékenységet folytatni.

Aktuális tudományos pályázatunk:

 • Hallgatói tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetemen - NTP-FKT-18-0012. A BTK-n a tehetséggondozó programunk épít a mesterképzési hallgatók meglévő tapasztalataira, terveire. Ehhez közös módszertani segítséget, az adott módszerben nemzetközi elismertséget szerzett kollégáink adnak. Célunk az identitás és kultúra témáiban doktori tanulmányokat folytatni kész és képes hallgatók felkészülését segítse a bölcsész mesterképzési szakokon.
  A program keretében négy  kurzust hirdettünk meg a tehetséges hallgatók számára. A módszertani képességfejlesztő kurzusokon a tehetséggondozásban jártas, az adott módszerben nemzetközi elismertséggel bíró oktatóinktól kapnak csoportos fejlesztést, a hallgatók a közös munkában a szakmai együttműködési képességüket is fejlesztik, egymásnak motivációul is szolgálnak. Az angol nyelvű publikáció nyelvi és publikációs szabályait anyanyelvi, a nyelvi lektorálásban, publikálásban jártas kollégáink tanítják. A fejlesztő programunkba az érdeklődő hallgatók közül a korábbi TDK munkájuk, szakkollégiumi tevékenységük, kari kutatásokban való részvételük alapján választottuk ki. A legjobb hallgatói munkákat egész éven át követjük csoportos, majd személyre szabott fejlesztéssel.


 • Hallgatói tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetemen c. pályázatunk (NTP-FKT-17-0013 ) keretében a BTK-n az identitás és kultúra témájához kapcsolódó tehetséggondozást tűzzük célul, mely az indítás alatt álló multidiszciplináris doktori iskolánk (irodalom, nyelvészet, pszichológia) témája. A tehetséggondozás célcsoportja a mesterképzéseinkben résztvevő hallgatók, minden szakterületről. A program első félévében keressük azokat a hallgatókat, akik a felkínált témákban a tantervi kereteken felüli tanulmányokat, kutatómunkát vállalnak. A kiválasztásuk alapja a kinyilvánított érdeklődésen túl egy önálló szakmai poszter elkészítése, amelyet az első félévben nyilvánosan be is mutatnak. A tavaszi félévben közös műhelymunkán vesznek részt 8 szakterületbe sorolt kutatószemináriumokon, ahol általános módszertani jártasságuk fejlesztésén túl, a saját kutatási témájukban is előrehaladnak, a legjobbak lehetőleg publikációig. A legjobbak tanulmányai megjelenhetnek a kar folyóirataiban vagy más szakmailag elismert publikációs formában.

Az elmúlt tanév tudományos pályázatai:

 • Hallgatói tehetséggondozás a Károli Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán (NTP-HHTDK-16-0080): Általános műveltségi, szaknyelvi, vagy személyiségfejlesztő és egészségmegőrző kurzusokat kínálunk a Benda Kálmán Szakkollégiumunk indítását előkészítő tehetséggondozó műhelyeink hallgatói számára. A közös kurzusok tervezett témakörei:
       1. A keresztyén spiritualitás, etikai kérdések és kortárs társadalmi folyamatok
       2. Konstruktív életvezetés, karriertervezés, közösségi felelősség

  Szakkollégiumi általános felkészítő kurzusok és tudományos diákköri tehetséggondozás a Károli Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a 2016/17-es tanévben

 • Hallgató tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetemen (FKT-M-16-0009): A KRE BTK a Benda Kálmán Szakkollégium képzésének 2017 őszi indulását segítette, mely a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon művelt minden szakterületről gyűjti az elkötelezett oktatókat, motivált hallgatókat. A 8 szakterületi műhelyéhez tartozó kurzusok tematikájának kialakítását, műhelyenként egy kurzus első félévi megtartását tudtuk biztosítani a pályázat által. Kapcsolódó célunk a külföldi szakkönyvállomány fejlesztése és külföldi mentorokkal való találkozás biztosítása egy őszi konferencián. Ez a pályázat tette azt is lehetővé, hogy az OTDK-n jutalmazott pályamunkákat kötetbe szerkesztve meg tudtuk jelentetni.

  Hallgatói tehetséggondozás szakmai műhelyeinek támogatása a 201617-es tanévben

 • KRE BTK részvétele a XXXIII. OTDK-n (OTDKR-16-0070): A Kar pályázatot nyújtott be arra, hogy az országos versenyben a hallgatói és közreműködő tanárok részvételi költségeit fedezhesse.

  Korábban megvalósult pályázataink