Készült: 2017-12-06
Módosítás: 2020-10-22

Kari tudományos, tehetséggondozási projektek

A Kar pályázati forrásból rendszeresen támogatja a hallgatói tehetséggondozást. 2015 és 2020 között 8 NTP-pályázaton vett részt sikeresen, illetve intézményi szinten ÚNKP pályázaton, amelyik kifejezetten a tehetséggondozást szolgálta.

 

Nemzeti Tehetségprogram

Aktuális pályázatok megtekintése itt.

 

Új Nemzeti Kiválósági Program

A program 2018-as tanévben várt elérhetővé a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar számára.  Célja a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.

2018/19-as tanévben kari szinten 40 pályázat érkezett az alábbi tudományterületekre:

filozófiai tudományok 1
irodalom- és kultúratudományok 3
művészettudomány 1
neveléstudományok 1
nyelvtudományok 6
pszichológiai tudományok 12
történelemtudományok 13
vallástudományok 1
média-és kommunikációs tudományok 1
szociológiai tudományok 1

 

2019/20-as tanévben kari szinten 28 pályázat érkezett az alábbi tudományterületekre:

pszichológiai tudományok 10
történelemtudományok 9
irodalom- és kultúratudományok

4

vallástudományok 2
nyelvtudományok 1
filozófiai tudományok 2

 

2020/21-es tanévben kari szinten 28 pályázat érkezett az alábbi tudományterületekre:

pszichológiai tudományok 10
történelemtudományok 9
irodalom- és kultúratudományok 5
neveléstudományok 2
művészettudományok 1
művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok 1

 

Az ösztöndíjas hallgatók a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által szervezett Tehetségnapon prezentálták eddig elért eredményeiket 2018. május 5-én és 2019. május 17-én, 2020-as tanévben október 9-én.

 

Tehetségnap

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon hagyomány a tavaszi félév során kari Tehetségnap szervezése. A rendezvény célja egyrészt, hogy hallgatók és oktatók segítséget kapjanak a tudományos műhelyekben való munkához, másrészt a különböző szakterületek bemutathatják egymásnak az eredményeiket. A Tehetségnap résztvevői TDK-zó hallgatók, szakkollégiumi hallgatók tudományos előadással vagy műhelybemutatóval, 2018-tól pedig az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjas hallgatói is csatlakoztak az előadókhoz. Ezenkívül workshopokat, kerekasztal beszélgetéseket is rendszeresen szervezünk, ahol lehetőség nyílik oktatók és hallgatók közötti, hagyományos tanórán kívüli szakmai diskurzusra. 2017-ben és 2019-ben, az OTDK rendezésének éveiben az országos fordulón minősített helyezést elért illetve különdíjazott hallgatóink is prezentálják díjnyertes pályamunkáikat. A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium megalakulása óta a kollégium szolgál a Tehetségnap helyszínéül, melynek célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen. A KRE BTK tudományterületeinek teljes körét lefedi a Benda Kálmán Szakkollégium 8 műhelye, melyekben emelt szintű tudományos képzésre és mentorok által vezetett önálló kutatómunkára van lehetősége a hallgatóknak.

További információk


Szakkollégiumi általános felkészítő kurzusok és tudományos diákköri tehetséggondozás a Károli Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a 2016/17-es tanévben
Hallgatói tehetséggondozás szakmai műhelyeinek támogatása a 2016/17-es tanévben
Korábban megvalósult pályázataink

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin