Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-04-09

Történettudományi Intézet

A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete a BA- és az MA-képzésben, valamint a Történelemtudományi Doktori Iskolában kronologikus és tematikus rendben foglalkozik a történeti kérdésekkel.

A BTK egyik legnagyobb létszámú intézete a következő tanszékekből áll: Ókortörténeti és Segédtudományi; Medievisztika; Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti; Új- és Jelenkori Történeti Tanszék. Elsődleges célunk az, hogy az egyetemi küldetésnek megfelelően olyan ismereteket nyújtsunk, amelyek a történelem szakos végzettséget igénylő életpálya választását szolgálják. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a református középiskolákkal és közgyűjteményekkel való kapcsolattartást.

Jelenlegi specializációink főként az egyház- és vallástörténet, a művelődéstörténet, a különböző politikai és társadalmi rendszerek hadtörténeti és konfliktustörténeteire koncentrálnak. Intézeti folyóiratunk, az Orpheus Noster, továbbá különböző szakmai rendezvényeink (előadások, műhelytanácskozások, konferenciák) hallgatóinknak és más intézmények munkatársainak is lehetőséget kínálnak a tudományos nyilvánosságban való részvételre. Feladatunknak tekintjük az Intézet külföldi kapcsolatainak ápolását, bővítését.

 

Bővebb információkat az intézet önálló weboldalán talál.

Bővebb információkat a Történelemtudományi Doktori Iskola önálló weboldalán talál.


Figyelem! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Történettudományi Intézet új épületbe költözött.

1088 Budapest, Reviczky utca 6.
Tel.: +36 1 808 91 80/119-es mellék

 

Intézetvezető:
Prof. Dr. habil. Kurucz György, tanszékvezető, egyetemi tanár
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Intézeti ügyintézők:
Szabóné Marót Ildikó Piroska
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Kersák Viktória
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
Az Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék oktatói

Dr. Csízy Katalin

tanszékvezető,
egyetemi docens
Dr. Czeglédi Sándor egyetemi adjunktus
Dr. habil. Fábián Zoltán egyetemi docens
Dr. Frazer-Imregh Monika egyetemi docens
Dr. Sárközy Miklós egyetemi docens
Dr. Turcsán-Tóth Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Óbis Hajnalka egyetemi adjunktus
   
A Medievisztika Tanszék oktatói
Dr. habil. Gálffy László tanszékvezető,
egyetemi docens
Dr. Bubnó Hedvig egyetemi docens
Dr. B. Halász Éva kutató (Bolyai ösztöndíj)
Dr. Gulyás László Szabolcs egyetemi adjunktus
Dr. Hidán Csaba László egyetemi docens
Prof. Dr. habil. F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár
Dr. Várady Zoltán főiskolai tanár
   
A Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatói
Prof. Dr. habil. Kurucz György tanszékvezető, egyetemi tanár
Ambrózy Gábor tanársegéd
Dr. Kincses Katalin Mária egyetemi docens
   
Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék oktatói
Prof. Dr. habil. Szávai Ferenc tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor egyetemi tanár, kutatóprofesszor
Dr. Herber Attila egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Csaba egyetemi docens
Dr. Horváth Emőke Mária egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Nagy Marianna egyetemi tanár
Dr. Makkai Béla egyetemi docens 
Prof. Dr. Hermann  Róbert egyetemi tanár
Dr. Balaton Petra egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Dávid egyetemi docens
Dr. Bognár Zalán egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Horváth Miklós egyetemi tanár
Dr. habil. Bertalan Péter egyetemi docens
Dr. Rigó Róbert tudományos főmunkatárs
Dr. Bobay István Zoltán tanársegéd
 
Képzéseink

Alapképzés
Időtartama: 6 félév
Végzettség: történelem alapszakos bölcsész.

Az alapképzésben (BA) a hallgatók az előadásokon és szemináriumokon a történelem kutatásához, oktatásához szükséges alapozó ismereteket sajátítanak el, valamint kronologikus és tematikus rendszerben ismerkednek meg a modern történettudomány legfontosabb kérdéseivel és módszereivel a magyar és az egyetemes történelem témaköreiben meghirdetett kurzusokon keresztül. Történelem szakon major és minor képzés egyaránt van.

A későbbi tanulmányi céloktól függően 50 kredit értékben választható második, minor szak (tanárképzésre készülőknek kötelező) vagy specializáció. A szakunkon felvehető specializációk (nem mindegyik indul minden évben):
- had- és fegyvertörténet,
- környezet és társadalom,
- politikai rendszerek,
- vallás- és egyháztörténet.

A  tanárszakra készülő hallgatóknak el kell végezniük 10 kredit értékben pedagógiai és pszichológiai alapozó tárgyakat is.

Az alapképzés végén az oklevél megszerzésének feltétele legalább 180 kredit megszerzése, egy záródolgozat elkészítése és egy sikeres komprehenzív vizsga.


Mesterképzés
Időtartama: 4, ill. 5 félév
Végzettség:
- okleveles történész
- okleveles történelemtanár

A mesterképzés (MA) célja az alapképzésre építve történészek képzése.

A diszciplináris szakon választható szakirányok a következők:
- politikai rendszerek, katonai konfliktusok
- történeti ökológia, környezet-régészet
- vallás-, egyház- és művelődéstörténet

A diszciplináris történelem MA-n a diploma megszerzésének feltétele legalább 120 kredit teljesítése, egy szakdolgozat benyújtása és megvédése, valamint a záróvizsga sikeres letétele.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin