Történettudományi Intézet

A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete a BA- és az MA-képzésben, valamint a Doktori Iskola pályázatában kronologikus és tematikus rendben foglalkozik a történeti kérdésekkel.

A BTK egyik legnagyobb létszámú intézete a következő tanszékekből áll: Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi; Medievisztika; Koraújkori Gazdaság- és Művelődéstörténeti; Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti; valamint Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék. Elsődleges célunk az, hogy az egyetemi küldetésnek megfelelően olyan ismereteket nyújtsunk, amelyek a történelem szakos végzettséget igénylő életpálya választását szolgálják. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a református középiskolákkal és közgyűjteményekkel való kapcsolattartást.

Jelenlegi specializációink főként az egyház- és vallástörténet, a művelődéstörténet, a különböző politikai és társadalmi rendszerek hadtörténeti és konfliktustörténeteire koncentrálnak. Intézeti folyóiratunk, az Orpheus Noster, továbbá különböző szakmai rendezvényeink (előadások, műhelytanácskozások, konferenciák) hallgatóinknak és más intézmények munkatársainak is lehetőséget kínálnak a tudományos nyilvánosságban való részvételre. Feladatunknak tekintjük az Intézet külföldi kapcsolatainak ápolását, bővítését.

 

Bővebb információkat az intézet önálló weboldalán talál.

Bővebb információkat a Doktori Iskola önálló weboldalán talál.


Figyelem! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Történettudományi Intézet új épületbe költözött.

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Intézetvezető
Dr. habil. Kurucz György, egyetemi tanár
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Telefon:

Intézeti ügyintéző: Zimonyi Zsófia Anna
Telefon: +36 (1 ) 872 1705
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
Az Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék oktatói

Dr. Csízy Katalin

tanszékvezető,
egyetemi docens
Dr. habil. Fábián Zoltán egyetemi docens
Dr. Imregh Monika egyetemi adjunktus
Dr. Sárközy Miklós egyetemi docens
Turcsán-Tóth Zsuzsanna tanársegéd
Mester Zsolt megbízott előadó
   
A Medievisztika Tanszék oktatói
Dr. Várady Zoltán tanszékvezető,
főiskolai tanár
Dr. Bubnó Hedvig egyetemi adjunktus
Dr. Gálffy László egyetemi docens
Dr. Hidán Csaba László egyetemi adjunktus
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix egyetemi docens
   
A Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatói
Dr. habil. Kurucz György tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Csoma Zsigmond egyetemi tanár
   
Dr. Hóvári János egyetemi docens
Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens
   
Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék oktatói
Prof. dr. Szakály Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. dr. Kun Miklós professzor emeritus (a Kremlinológiai
Intézet vezetője)
Prof. Dr. Popély Gyula professzor emeritus
Dr. habil. Semsey Viktória egyetemi docens
Dr. Horváth Csaba egyetemi docens
Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár
Dr. Makkai Béla egyetemi docens 
Prof. dr. Hermann  Róbert egyetemi tanár
Dr. Balaton Petra egyetemi adjunktus
Dr. Bognár Zalán egyetemi docens
Prof. dr. Gergely András professzor emeritus
Dr. Kovács Dávid egyetemi docens
   
Képzéseink

Alapképzés
Időtartama: 6 félév
Végzettség: történelem alapszakos bölcsész.

Az alapképzésben (BA) a hallgatók az előadásokon és szemináriumokon a történelem kutatásához, oktatásához szükséges alapozó ismereteket sajátítanak el, valamint kronologikus és tematikus rendszerben ismerkednek meg a modern történettudomány legfontosabb kérdéseivel és módszereivel a magyar és az egyetemes történelem témaköreiben meghirdetett kurzusokon keresztül. Történelem szakon major és minor képzés egyaránt van.

A későbbi tanulmányi céloktól függően 50 kredit értékben választható második, minor szak (tanárképzésre készülőknek kötelező) vagy specializáció. A szakunkon felvehető specializációk (nem mindegyik indul minden évben):
- had- és fegyvertörténet,
- környezet és társadalom,
- politikai rendszerek,
- vallás- és egyháztörténet.

A  tanárszakra készülő hallgatóknak el kell végezniük 10 kredit értékben pedagógiai és pszichológiai alapozó tárgyakat is.

Az alapképzés végén az oklevél megszerzésének feltétele legalább 180 kredit megszerzése, egy záródolgozat elkészítése és egy sikeres komprehenzív vizsga.


Mesterképzés
Időtartama: 4, ill. 5 félév
Végzettség:
- okleveles történész
- okleveles történelemtanár

A mesterképzés (MA) célja az alapképzésre építve történészek, illetve történelemtanárok képzése.

A diszciplináris szakon választható szakirányok a következők:
- politikai rendszerek, katonai konfliktusok
- történeti ökológia, környezet-régészet
- vallás-, egyház- és művelődéstörténet

A diszciplináris történelem MA-n a diploma megszerzésének feltétele legalább 120 kredit teljesítése, egy szakdolgozat benyújtása és megvédése, valamint a záróvizsga sikeres letétele.
A történelemtanár MA-n a diploma megszerzésének feltétele abszolutórium, összefüggő tanári gyakorlat (C típusú gyakorlat) teljesítése valamely partneriskolában, portfólió benyújtása, amely tartalmazza az összefüggő gyakorlat dokumentációját, egy szakzáró dolgozatot az egyik és egy évfolyamdolgozatot a másik tanárszakból, valamint egy komplex szakzáró vizsga.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube