Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-09-08

Történettudományi Intézet

A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete a BA- és az MA-képzésben, valamint a Doktori Iskola pályázatában kronologikus és tematikus rendben foglalkozik a történeti kérdésekkel.

A BTK egyik legnagyobb létszámú intézete a következő tanszékekből áll: Ókortörténeti és Segédtudományi; Medievisztika; Koraújkori Gazdaság- és Művelődéstörténeti; Új- és Jelenkori Történeti Tanszék. Elsődleges célunk az, hogy az egyetemi küldetésnek megfelelően olyan ismereteket nyújtsunk, amelyek a történelem szakos végzettséget igénylő életpálya választását szolgálják. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a református középiskolákkal és közgyűjteményekkel való kapcsolattartást.

Jelenlegi specializációink főként az egyház- és vallástörténet, a művelődéstörténet, a különböző politikai és társadalmi rendszerek hadtörténeti és konfliktustörténeteire koncentrálnak. Intézeti folyóiratunk, az Orpheus Noster, továbbá különböző szakmai rendezvényeink (előadások, műhelytanácskozások, konferenciák) hallgatóinknak és más intézmények munkatársainak is lehetőséget kínálnak a tudományos nyilvánosságban való részvételre. Feladatunknak tekintjük az Intézet külföldi kapcsolatainak ápolását, bővítését.

 

Bővebb információkat az intézet önálló weboldalán talál.

Bővebb információkat a Doktori Iskola önálló weboldalán talál.


Figyelem! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Történettudományi Intézet új épületbe költözött.

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Intézetvezető:
Prof. Dr. habil. Kurucz György, rektorhelyettes, tanszékvezető
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Telefon: (+36 1) 872 1705

Intézeti ügyintézők:
Magyar Andrea
Telefon: (+36 30) 167 3243
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Simonyi Kata
Telefon: (+36 30) 167 3243
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
Az Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék oktatói

Dr. Csízy Katalin

tanszékvezető,
egyetemi docens
Dr. Czeglédi Sándor egyetemi adjunktus
Dr. habil. Fábián Zoltán egyetemi docens
Dr. Frazer-Imregh Monika egyetemi docens
Dr. Sárközy Miklós egyetemi docens
Dr. Turcsán-Tóth Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Óbis Hajnalka egyetemi adjunktus
   
A Medievisztika Tanszék oktatói
Dr. Várady Zoltán tanszékvezető,
főiskolai tanár
Dr. Bubnó Hedvig egyetemi docens
Dr. Gálffy László egyetemi docens
Dr. Hidán Csaba László egyetemi docens
Prof. Dr. habil. F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár
   
A Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatói
Prof. Dr. habil. Kurucz György tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Csoma Zsigmond egyetemi tanár
Dr. Hóvári János egyetemi docens
Dr. Kincses Katalin Mária egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens
   
Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék oktatói
Dr. Bognár Zalán tanszékvezető, egyetemi docens 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár
Prof. Dr. Kun Miklós professor emeritus (a Kremlinológiai
Intézet vezetője)
Prof. Dr. Popély Gyula professor emeritus
Dr. Horváth Csaba egyetemi docens
Dr. Horváth Emőke egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Nagy Marianna egyetemi tanár
Dr. Makkai Béla egyetemi docens 
Prof. Dr. Hermann  Róbert egyetemi tanár
Dr. Balaton Petra egyetemi adjunktus
Prof. dr. Gergely András professor emeritus
Dr. Kovács Dávid egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Szávai Ferenc  egyetemi tanár
Prof. Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár
Dr. habil. Bertalan Péter egyetemi docens
Rigó Róbert tudományos főmunkatárs
Képzéseink

Alapképzés
Időtartama: 6 félév
Végzettség: történelem alapszakos bölcsész.

Az alapképzésben (BA) a hallgatók az előadásokon és szemináriumokon a történelem kutatásához, oktatásához szükséges alapozó ismereteket sajátítanak el, valamint kronologikus és tematikus rendszerben ismerkednek meg a modern történettudomány legfontosabb kérdéseivel és módszereivel a magyar és az egyetemes történelem témaköreiben meghirdetett kurzusokon keresztül. Történelem szakon major és minor képzés egyaránt van.

A későbbi tanulmányi céloktól függően 50 kredit értékben választható második, minor szak (tanárképzésre készülőknek kötelező) vagy specializáció. A szakunkon felvehető specializációk (nem mindegyik indul minden évben):
- had- és fegyvertörténet,
- környezet és társadalom,
- politikai rendszerek,
- vallás- és egyháztörténet.

A  tanárszakra készülő hallgatóknak el kell végezniük 10 kredit értékben pedagógiai és pszichológiai alapozó tárgyakat is.

Az alapképzés végén az oklevél megszerzésének feltétele legalább 180 kredit megszerzése, egy záródolgozat elkészítése és egy sikeres komprehenzív vizsga.


Mesterképzés
Időtartama: 4, ill. 5 félév
Végzettség:
- okleveles történész
- okleveles történelemtanár

A mesterképzés (MA) célja az alapképzésre építve történészek, illetve történelemtanárok képzése.

A diszciplináris szakon választható szakirányok a következők:
- politikai rendszerek, katonai konfliktusok
- történeti ökológia, környezet-régészet
- vallás-, egyház- és művelődéstörténet

A diszciplináris történelem MA-n a diploma megszerzésének feltétele legalább 120 kredit teljesítése, egy szakdolgozat benyújtása és megvédése, valamint a záróvizsga sikeres letétele.
A történelemtanár MA-n a diploma megszerzésének feltétele abszolutórium, összefüggő tanári gyakorlat (C típusú gyakorlat) teljesítése valamely partneriskolában, portfólió benyújtása, amely tartalmazza az összefüggő gyakorlat dokumentációját, egy szakzáró dolgozatot az egyik és egy évfolyamdolgozatot a másik tanárszakból, valamint egy komplex szakzáró vizsga.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube