Készült: 2020-09-22
Módosítás: 2023-01-12

Rigó Róbert

Tudományos Cím: Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1973
Születési hely: Cegléd
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2011
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Elitváltás Kecskeméten (1938-1948) 
Oklevelet kiállító intézmény: PTE  

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): történelem, szociológia
Oklevelet kiállító intézmény: SZTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 SZTE ÁJTK  munkaügyi kapcsolatok szakembere  1999
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: BTK
Intézet: Történettudományi
Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti 
Beosztás: tudományos főmunkatárs

Korábbi munkaadó: Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
Beosztás: főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető

 

 

Kutatási és oktatási szakterületek

Magyarország társadalomtörténete a 20. században 

Vidéktörténet a 20. század második felében

Református egyház vidéken a 20. század második felében

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalában kutatási osztályvezető

Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Vidéktörténeti kutatócsoport, Kulturális ellenállás a reformátusok körében

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2012-2014  Kecskeméti Főiskola oktatási rektorhelyettes
 2017-2020  Neumann János Egyetem PK tanszékvezető
 2019-2020  Neumann János Egyetem PK dékán
 2015-2020  NJE PK Hely- és családtörténeti kutatóműhely vezető
 2019-től  Kecskeméti Református Egyházközség Igazgatótanácsának tagja
 2022-től  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, kutatási osztályvezető
   
   
   
   
   

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 angol közép 
 német alap 
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Magyar Arany Érdemkereszt  Magyarország Köztársasági Elnöke  2018
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció  
 Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány  tag  
     
     
     
     

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Csikós Gábor, PPKE BTK  Egyéni és kisközösségi autonómiák (1850-1970) Jászdózsa és Páty társadalomtörténetének példáján  2019
     
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025503 

Monográfiák

Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948). Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2014. 430. oldal.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Sorsfordító évtizedek Kecskeméten. Kecskeméti élettörténeti elbeszélések az 1940-es évektől az 1960-as évekig. Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány és Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét, 2017.

Egyetemépítés Kecskeméten. A Neumann János Egyetem és jogelőd intézményei története. Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Kecskemét, 2019.

A Forrás folyóirat 2012. július-augusztusi száma Kecskemét kulturális életéről (1969-1989).

A Forrás folyóirat 2015. július-augusztusi száma. Migráció.

A Forrás folyóirat 2016. július-augusztusi száma. Kecskemét – változások, fejlődési tendenciák.

A Forrás folyóirat 2018. július-augusztusi száma. 650 éves Kecskemét mezőváros.

A Forrás folyóirat 2020. július-augusztusi száma. Ember és természet. 

 

Könyvfejezetek

Ügyek és következtetések a Kecskeméti Népbíróságról. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából 24. Szerk.: Gyenesei József, BKMÖL, Kecskemét, 2010. 360-408. o.

A Kecskeméti Népbíróság a helyi hatalmi küzdelmekben és szerepe az elitváltásban. In: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás. Népbíróság-történeti tanulmányok. Szerk.: Gyenesei József, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 2011. 100-125. o.

Kecskeméti hétköznapok 1944–1945 fordulóján. In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939–1945. Szerk.: Gyarmati György, Pihurik Judit, Magyar Történelmi Társulat, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest-Pécs, 2015. 295–313.

A kecskeméti sajtó az első világháború időszakában. In: Hátországban. Kecskemét az I. világháború idején. Szerk.: Gyenesei József, Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Kecskemét, 2015. 267–299.

A „Kecskemét jelenség” háttere a kortársak visszaemlékezései alapján. In Pap József – Tóth Árpád (szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi társadalom – polgári társadalom 28. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2016. 266–278. o.

Egy következetes személyiség – embert próbáló időkben. Tóth László politikai szerepvállalásai, irodalom- és sakkszervezői munkássága Kecskeméten. In: Sed intelligere. Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére. Szerk.: Slachta Krisztina, Bánkuti Gábor, Vonyó József, Kronosz Kiadó, Pécs, 2016. 267-281.

A „félreérthetetlen terror” időszaka. A politikai rendőrség Kecskeméten 1945-ben. In Horváth Gergely Krisztián (főszerk.): Vidéktörténet 1. Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18-20. században. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2017. 273–303. o.

Halálos ítéletek a Kecskeméti Népbíróságon. In Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017. 285–323. o.

Elitváltás Kecskeméten 1945-ben. In Horváth Zsolt, Kiss Réka (szerk.): Remény és realitás. Magyarország 1945. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017. 267–293.

Hol tettes, hol áldozat… Gereben (Gruder) János népügyész életútja 1907 és 1971 között. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. MTA BTK – NEB, Budapest, 2018. 37–57. o.

A demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés Kecskeméten. Horák Jenő jogakadémiai tanár és társai ügye. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 2. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága Budapest, 2019. 35-61. o.

Kényszerkollektivizálás Kecskemét térségében. In: Galambos István, Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálás történetéhez. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága Budapest, 2019. 103-121. o.

Kettős szorításban. A Bácskiskunsági Református Egyházmegye szerepe a kollektivizálásban (1952-1960). In: Kiss Réka, Lányi Gábor (szerk.): HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Reformáció Öröksége Könyvek I., L’Harmattan-KGRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – KGRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2019. 295-315.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Dr. Horváth Ágnessel: Műtős szakasszisztensek egy szociológiai vizsgálat tükrében. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2002/2. 28-45. o.

Dr. Szabó Ildikóval: Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében. A felsőoktatás és a civil szervezetek együttműködésének egy lehetséges modellje. Új Ifjúsági Szemle 2004/4. szám 44-61. o.

Dr. Szabó Ildikóval és Kántor Judittal: Tanítóképző főiskolások drogokhoz való viszonya. Pedagógusképzés, 2005/1. szám 21-41. o.

Társadalmi változások Kecskeméten a népszámlálási adatok alapján (1930-2001). Forrás, 2005. december, 76-89. o.

A zsidó vagyon sorsa Kecskeméten (1944-1949).  Forrás, 2008. szeptemberi szám, 42-81. o. 

A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten (Interjú Kovács Bálint református lelkésszel). Forrás, 2009. júniusi szám, 22-38. o.

A Kecskeméti Népbíróság néhány ügye. Forrás, 2010. februári szám, 60-78. o.

Kecskemét szovjet megszállása. Forrás, 2014. áprilisi szám, 94–112. o.

Kecskemét helye a városhierarchiában és társadalmi változások a népszámlálások tükrében. Forrás, 2016. július-augusztusi szám, 81–97. o.

Török Erika – Brindza Attila – Hercz Mária – Koltói Lilla – Pap-Szigeti Róbert – Rigó Róbert: TALENTUM: hallgatói sikerességet támogató és tanulást segítő pilot program a Kecskeméti Főiskolán. In Fodorné Dr. Tóth Krisztina (szerk.): Felsőoktatási kihívások. Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. „MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért” Egyesület, Pécs, 2016. 75–85. o.

„A kutatói érdeklődésemet végig meghatározta, hogy vidéken születtem” (Interjú Ö. Kovács Józseffel) Forrás 2018. július-augusztusi szám, 213–226. o.

Kényszerkollektivizálás Kecskemét környékén. Rubicon, 2018. 9. szám 20-28. o.

Róbert Rigó

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2012
Discipline: History
Title of Thesis: Elitváltás Kecskeméten (1938-1948) 
Issuing Institution: PTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): History, Sociology
Issuing Institution: SZTE 

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Modern and Contemporary History
Current Position(s): senior research fellow

Previous Employer: John von Neumann University
Previous Position Held: college professor


Areas of Research and Teaching

Social history of Hungary 1938-1990. 

Rural history in the second half of 20th century

Reformed Church in rural Hungary in the second half of 20th centuryMembership in Research Groups and Projects

MTA BTK - Committee of National Remembrance, Rural history Research Team

 Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
   
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025503 

Monographs

 -

 

Chapters in Books

 -

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 -

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin