KRE - Online adatbázisok

 

 

Elérhető adatbázisok

EBSCO portfólió:

 

Academic Search Complete: http://search.ebscohost.com/
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.

ATLA: http://search.ebscohost.com/
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmányához biztosít teljes szövegű hozzáférést.

 

Legal Source: http://search.ebscohost.com/
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában 1100 folyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni.

PsycARTICLES: http://search.ebscohost.com/
Az American Psychological Association adatbázisa 110 pszichológiai témájú folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

 

Független szolgáltatók:

 

ADT+: http://adtplus.arcanum.hu 
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag: http://www.akademiai.com 
Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

Akadémiai Kiadó MeRSZ: https://mersz.hu 
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2016 elején húsz kötet érhető el a felületen, a kiadó tervei szerint 2017-ig további tartalombővítés várható.

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag: http://eisz.szotar.org 
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

Akadémiai Kiadó Orvosi Csomag: http://www.nota.hu
Az Akadémiai Kiadó csomagjában az Orvosi Hetilap mellett elérhető további három kurrens és hat archív (megszűnt) orvostudományi folyóirat teljes szövege, valamint a Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás (NOTA), amely orvosi keresőfelületként segíti a szakterületen való tájékozódást.

 

Brill Religion Past and Present Online: https://referenceworks.brillonline.com/browse/religion-past-and-present

A Religion Past and Present a frissített, teljes angol fordítása a világszinten meghatározó vallási enciklopédia, a Geschichte und Gegenwart (RGG) negyedik kiadásának.


Cambridge folyóiratcsomag: https://www.cambridge.org/core
A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.

 

Gale Infotrac - Religion and Philosophy Collection: https://infotrac.galegroup.com/itweb/karolig?db=PPRP

Az adatbázis több mint 200 magazint és tudományos folyóiratot foglal magában - az Anglikán folyóirattól a Zygonig -, amely a vallást és a kapcsolódó filozófiai és antropológiai területeket tartalmazza.


JSTOR Essential Collection: http://www.jstor.org/
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kollekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–III) és múzeumok (Museums Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés lehetőségét.

 

L'Harmattan Digitális Adatbázis: https://www.szaktars.hu/harmattan/
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

 

De Gruyter Journals: https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals

A De Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományokban kiemelkedő.

Munzinger KLG: https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-16

A KLG = Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: a 20. és 21 századi német nyelvű irodalmat több mint 860 átfogó szócikkel bemutató lexikon. Részletes esszék írják le a német nyelvű szerzők életét és munkásságát, szépirodalmi és szakirodalmi bibliográfiai adatokkal kiegészítve.

 

Oxford Bibliographies Online: http://www.oxfordbibliographies.com

Szakmabéliek által ellenőrzött, kommentárokkal ellátott bibliográfiák és rövid enciklopédia bejegyzések webes gyűjteménye az Oxford University Press-től.

Osiris: https://www.szaktars.hu/osiris/

Az adatbázisban az Osiris Kiadó több mint 1700 kiadványa érhető el teljes szöveggel, főként a humán- és társadalomtudományok köréből.

 

Typotex: https://edu.interkonyv.hu/

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

 

Egyéb adatbázisok:

 

SpringerLink: http://link.springer.com/

Erre az adatbázisra az intézménynek a 2019-es tárgyévben nincs előfizetése, de ingyenesen elérhető (open access) tartalmainak számossága miatt továbbra is érdemes használniA Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.