Tanárképző Központ

Elérhetőség
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
I. em. 113.

 

  A tanárképzés 1993 óta, Karunk megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Fő feladata az általános és középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenően fontos küldetésének tartja a református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkező tanárok képzését is.
  Karunkon, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2012. december. 01-vel létrejött a Tanárképző Központ, mint a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amelynek elsőrendű feladata összehangolni a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek/szakcsoportok munkáját, e tekintetben biztosítja a szervezeti egységek közötti kooperációt.
  A tanári pályára készülő fiatalok 2013 szeptemberétől az „osztatlan” képzési rendszerben végezhetik egyetemi tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a diákok az érettségit követően, alapképzési tanulmányok nélkül kezdhetik meg tanári képzésüket, mely minden esetben két szakos. A Tanárképző Központ az osztatlan tanárképzésben koordinálja az alkalmassági vizsgálatot, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. A Tanárképző Központ felelősséget vállal a Karon folyó osztatlan, rövid ciklusú pedagógusképzésért és a pedagógus szakvizsgás képzésért.  Irányítja az egyes szakokhoz kapcsolódó szakmódszertani képzést is. Kiemelendő, hogy Egyetemünk saját, kiterjedt gyakorló iskolai bázissal – Partneriskolák - rendelkezik és ezek mentortanáraival a szakcsoportok, az intézet oktatói intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent. 

  A Tanárképző Központ három képzési formát indít:

  1. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája indul:
   • 4+1, azaz 10 féléves képzésben általános iskolai tanár szakképzettséget,
   • 4,5+1, azaz 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai) tanár szakképzettséget, valamint
   • 5+1, azaz 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.
  2. 2017 szeptemberétől induló rövid ciklusú tanárképzés (másoddiplomás), mely 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterképzés.
   A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján alakul.
   A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja.
   Erről bővebben itt tájékozódhat:
  3. Tanárképző Központunk ugyanakkor részt vesz a pedagógus továbbképzésben is, a minden tanévre meghirdetett pedagógus szakvizsgát nyújtó Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzést (4 féléves időtartamban, levelező rendszerben).

  A központ által gondozott szakok:

   • Osztatlan tanárképzési szakpárok
    • angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
    • angol nyelv és kultúra tanára – német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
    • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
    • magyartanár – német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
    • magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
    • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
    • Angol nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
    • Magyartanár - hittanár-nevelőtanár
    • Német nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
    • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - hittanár-nevelőtanár
    • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - angol nyelv és kultúra tanára
    • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - német nyelv és kultúra tanára
    • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - magyartanár
    • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
    • Holland nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
    • Holland nyelv és kultúra tanára - angol nyelv és kultúra tanára
    • Holland nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
    • Holland nyelv és kultúra tanára - magyartanár
    • Holland nyelv és kultúra tanára - Német nyelv és kultúra tanára
    • Holland nyelv és kultúra tanára - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

   • rövid ciklusú tanárképzés(A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata)
    • Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
    • Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
    • Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)
    • Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés. (4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit)

   • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés:
    • Mentor, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakirány (4 félév, 120 kredit)

 

Felvételizőknek


Egyetemünkön a Tanárképzés nappali képzésben kétszakos, tehát mindenki két tanárképzési szakra felvételizik alkalmassági vizsga formájában.

A tanári pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van válogatni a következő tanárképes szakok közül: angol; magyar; média-, mozgókép- és kommunikáció; német; történelem; holland; hittanár-nevelőtanár. Az osztatlan tanárképzés minden esetben 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. Az alapozó szakasz alatt a hallgatóknak lehetőségük van eldönteni, hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel szeretnék megszerezni.

Az osztatlan tanárképzés mindhárom típusának (10, 11, 12 féléves képzés) utolsó két félévében a hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt, református és más  középfokú intézményekben is.

 

Koordinátor
Treier Abigél
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Telefon: +36 (1) 872-1710

 

Tanárképző Központ Szervezeti Felépítése

 

TKK Főigazgató: Dr. habil Bodonyi Edit
TKK Központ koordinátor: Treier Abigél
TKK Ügyintéző: Szoukupné Szegvári Edina
TKK Ügyintéző: Petro Ágnes Andrea

 

  

Pedagógiai- és Neveléslélektani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens
Szakmódszertani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. Fischer Andrea, egyetemi docens

 

 

A Tanárképző Központ által gondozott szakok

 

   • Osztatlan tanárképzés
   • Rövid ciklusú közismereti tanári mesterképzés
   • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítő pedagógus szakvizsga, szakirányú továbbképzés

 

 

Főigazgató:

 

Dr. habil Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Teljes-/részmunkaidős-  és megbízott oktatók:

 

Pedagógiai szakcsoport

Dr. habil Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Simonfi Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Neveléslélektani szakcsoport

Székely Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kovács Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakmódszertan felelősök

Dr. Fischer Andrea

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Menyhei Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Sebők Melinda

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. N. Császi Ildikó

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Nádor Orsolya

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Béres István

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Dringó-Horváth Ida

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Czeglédi Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Herber Attila

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zelenka Eszter

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megbízott oktatók

Petri Andrásné Dr. Feyér Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pazonyi Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Vartmann György

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jáki Gábor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Hegedűs Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dohertyné Enyedi Ágnes

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pacskovszki József

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szőnyi László Gyula

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Maróti Orsolya Gabriella

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Papp-Danka Adrienn

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pelczer Katalin

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szőke Johanna Éva

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Simon Gabriella

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagyné Dr. Schiffer Csilla

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kuti Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

     

 

 

 

Fogadóóra

Oktató neve

Fogadóóra

nap/időpont

Szoba

Pedagógiai csoport

 

Dr. habil Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

csütörtök

előzetes egyeztetéssel

1330-1430

113/a

 

Dr. Simonfi Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

csütörtök

 

1530-1630

113/a

 

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

csütörtök

900-1000

114/b

Neveléslélektani csoport

 

 

 

 

 

Székely Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

csütörtök

1300-1400

114/b

 

Kovács Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

szerda

1600-1700

114/b

Szakmódszertani csoport

 

Dr. Fischer Andrea

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Menyhei Zsófia

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Sebők Melinda

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

 

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. N. Császi Ildikó

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Nádor Orsolya

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Béres István

(Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Dringó-Horváth Ida

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

Dr. Czeglédi Sándor

(Történettudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

 

Dr. Herber Attila

(Történettudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

ld. az Intézet oldalán

 

Zelenka Eszter

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések