Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2020-07-10

Tanárképző Központ

Elérhetőség
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
I. em. 113.

 

    A tanárképzés 1993 óta, Karunk megalakulásától kezdve folyamatosan működik.
Fő feladata az általános és középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenően fontos küldetésének tartja a református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkező tanárok képzését is.

  Karunkon, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2012. december. 01-vel létrejött a Tanárképző Központ, mint a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amelynek elsőrendű feladata összehangolni a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek/szakcsoportok munkáját, e tekintetben biztosítja a szervezeti egységek közötti kooperációt.

 A tanári pályára készülő fiatalok 2013 szeptemberétől az „osztatlan” képzési rendszerben végezhetik egyetemi tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a diákok az érettségit követően, alapképzési tanulmányok nélkül kezdhetik meg tanári képzésüket, mely minden esetben két szakos. A Tanárképző Központ az osztatlan tanárképzésben koordinálja az alkalmassági vizsgálatot, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. A Tanárképző Központ felelősséget vállal a Karon folyó osztatlan, rövid ciklusú pedagógusképzésért és a pedagógus szakvizsgás képzésért.  Irányítja az egyes szakokhoz kapcsolódó szakmódszertani képzést is. Kiemelendő, hogy Egyetemünk saját, kiterjedt gyakorló iskolai bázissal - Partneriskolák - rendelkezik és ezek mentortanáraival a szakcsoportok, az intézet oktatói intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent.

 

    A Tanárképző Központ négy képzési formát indít:

 

 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája indul:
  • 4+1, azaz 10 féléves képzésben általános iskolai tanár szakképzettséget,
  • 4,5+1, azaz 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai) tanár szakképzettséget, valamint
  • 5+1, azaz 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.

 2. 2017 szeptemberétől induló rövid ciklusú tanárképzés (másoddiplomás), mely 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterképzés.
  A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján alakul.
  A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja.
  Erről bővebben itt tájékozódhat:
  a.       A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata (aktív link)
  b.      https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto

 3. Tanárképző Központunk ugyanakkor részt vesz a pedagógus továbbképzésben is, a minden tanévre meghirdetett pedagógus szakvizsgát nyújtó Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzést (4 féléves időtartamban, levelező rendszerben).

 4. A Tanárképző Központ szervezésében 30 órás (30 kredites) pedagógus-továbbképzés indul évente egy alkalommal (a jelentkezők számától függően) a köznevelésben dolgozók és egyéb segítő szakemberek számára: A veszteségélmények kezelése a pedagógiai munkában.

 

 

A központ által gondozott szakok, továbbképzések:

 

 • Osztatlan tanárképzési szakpárok

  - angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár

  - angol nyelv és kultúra tanára – német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

  - angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  - magyartanár – német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

  - magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  - Angol nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár

  - Magyartanár - hittanár-nevelőtanár

  - Német nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár

  - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - hittanár-nevelőtanár

  - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - angol nyelv és kultúra tanára

  - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - német nyelv és kultúra tanára

  - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - magyartanár

  - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  - Holland nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár

  - Holland nyelv és kultúra tanára - angol nyelv és kultúra tanára

  - Holland nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  - Holland nyelv és kultúra tanára - magyartanár

  - Holland nyelv és kultúra tanára - Német nyelv és kultúra tanára

  - Holland nyelv és kultúra tanára - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

   

 

 • rövid ciklusú tanárképzés (A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata)
  - Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
  - Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
  - Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)
  - Tanító alapszakos végzettséggel általános iskolai (4 féléves képzés 120 kredit), vagy középiskolai (5 féléves képzés 150 kredit) tanári mesterképzés.

 

 • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés:
  - Mentor, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakirány (4 félév, 120 kredit)

 

 •  A veszteségélmények kezelése a pedagógiai munkában
  - Igény szerint (létszámtól függően) 30 órás (30 kredites) pedagógus-továbbképzést indítunk a köznevelésben dolgozók és egyéb segítő szakemberek számára.

 

Felvételizőknek


Egyetemünkön a Tanárképzés nappali képzésben kétszakos, tehát mindenki két tanárképzési szakra felvételizik alkalmassági vizsga formájában.

A tanári pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van válogatni a következő tanárképes szakok közül: angol; magyar; média-, mozgókép- és kommunikáció; német; történelem; holland; hittanár-nevelőtanár. Az osztatlan tanárképzés minden esetben 6 féléves közös képzési un. alapozó szakasszal kezdődik. Az alapozó szakasz alatt a hallgatóknak lehetőségük van eldönteni, hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel szeretnék megszerezni.

Az osztatlan tanárképzés mindhárom típusának (10, 11, 12 féléves képzés) utolsó két félévében a hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt, református és más középfokú intézményekben is.

 

Koordinátor
Treier Abigél
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 

Tanárképző Központ Szervezeti Felépítése

 

TKK Főigazgató: Dr. habil Bodonyi Edit
TKK Központ koordinátor: Treier Abigél
TKK Ügyintéző: Szoukupné Szegvári Edina
TKK Ügyintéző: Ella-Szépe Katalin

 

 

Pedagógiai- és Neveléslélektani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens
Szakmódszertani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. Fischer Andrea, egyetemi docens

 

 

 

 

Főigazgató:

 

Dr. habil Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Teljes- és részmunkaidős oktatók:

 

Pedagógiai szakcsoport

Dr. habil Bodonyi Edit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pazonyi Judit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pesti Csilla
egyetemi adjunktus

 

Dr. Simonfi Zsuzsanna
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Neveléslélektani szakcsoport

Dr. Székely Zsófia
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kovács Sándor
egyetemi tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakmódszertan felelősök

Dr. Fischer Andrea
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Menyhei Zsófia
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Sebők Melinda
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. N. Császi Ildikó
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Nádor Orsolya
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Béres István
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Dringó-Horváth Ida
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Herber Attila
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zelenka Eszter
egyetemi tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pacskovszki József

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

     

 

 

Fogadóóra

Oktató neve

Fogadóóra

nap/időpont

Szoba

Pedagógiai csoport

Dr. habil. Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

1330-1430

113/A

Dr. Pazonyi Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

kedd

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

1530-1630

114/B

Dr. Simonfi Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

1300-1400

113/A

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

egyeztetés útján

 

 

Neveléslélektani csoport

Dr. Székely Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

0900-1000

114/B

Kovács Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

1530-1630

114/B

Szakmódszertani csoport

Dr. Fischer Andrea

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

egyéb időpont előzetes egyeztetéssel

900-1000

218.

Dr. Menyhei Zsófia

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Sebők Melinda

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. N. Császi Ildikó

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Nádor Orsolya

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Béres István

(Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Dringó-Horváth Ida

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Herber Attila

(Történettudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Zelenka Eszter

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

 

Vizsgaidőszakban: egyéni egyeztetés szerint

 

Ügyintézés

Szoukupné Szegvári Edina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H - P

1000-1400

113.

Ella-Szépe Katalin

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H - P

1000-1400

113/D.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube