Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2022-11-11

Tanárképző Központ

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. I. em. 113

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (06-1) 872 - 1710

 

A tanárképzés 1993 óta, Karunk megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Fő feladata az általános és középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenően fontos küldetésének tartja a református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkező tanárok képzését is.

Karunkon, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2012. december 1-jén létrejött a Tanárképző Központ, mint a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amelynek elsőrendű feladata összehangolni a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek/szakcsoportok munkáját, e tekintetben biztosítja a szervezeti egységek közötti kooperációt.

A tanári pályára készülő fiatalok 2013 szeptemberétől az „osztatlan” képzési rendszerben végezhetik egyetemi tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a diákok az érettségit követően, alapképzési tanulmányok nélkül kezdhetik meg tanári képzésüket, mely minden esetben két szakos. A Tanárképző Központ az osztatlan tanárképzésben koordinálja a felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. A Tanárképző Központ felelősséget vállal a Karon folyó osztatlan, rövid ciklusú tanárképzésért és a pedagógus szakvizsgás képzésért és pedagógus továbbképzésekért. Irányítja az egyes szakokhoz kapcsolódó szakmódszertani képzést is. Kiemelendő, hogy Egyetemünk saját, kiterjedt partneriskolai bázissal - Partneriskolák - rendelkezik és ezek mentortanáraival a tanárképzésben érintett oktatók intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent.

2022/23 tanévben indított képzési formák:

 

I. OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

 

5 éves (300 kredit) képzés, mely egyaránt általános és középiskolai tanári végzettséget is nyújt.

 

Osztatlan tanárképzési szakpárok:

 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; holland nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma- és színházismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
 • osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; dráma- és színházismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; dráma- és színházismeret-tanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; történelemtanár]]
 • osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; dráma- és színházismeret-tanár]]

 

 II. TANÁRI MESTERKÉPZÉS (LEVELEZŐ MUNKAREND)

 

Másoddiplomás, levelező munkarendű képzés, mely 2 vagy 4 féléves tanári vagy szaktanári mesterképzés.

A tanári mesterszakok képzési ideje és teljesítendő kreditszáma attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jelentkezik a szakra, illetve mi a célja.

Az alábbi képzésekből választhat:

- Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)

- Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos szaktanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit) (Figyelem, itt változás történt a korábbiakhoz képest; l. a magyarázatot a szakok felsorolása után!)


- Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)


- Tanító alapszakos végzettséggel általános és középiskolai tanár (4 félév, 120 kredit)

 

 Meghirdetett szakok:

 Nem tanári mesterszakos bemenettel (MA/Bölcsész):

 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [2 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [2 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]
 • tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [történelemtanár]]

 

Szaktanári mesterképzés: általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári bemenettel

 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra szaktanára]
 • tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]
 • tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [történelem szaktanár]]

 

Újabb szak: újabb tanári oklevelet biztosító, tanári bemenettel

 • tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [történelemtanár]]
 • tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]

 

Tanítói oklevél bemenettel - általános-és középiskolai tanár

 • tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [történelemtanár]]
 • tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]

 

Figyelem! 2022-től kezdve felsőfokú végzettségi szintet emelő képzés csak a szaktanári képzésben szerezhető!

„Az osztatlan képzésben általános iskolai tanári szakképzettséget szerzett jelentkezők, továbbá a főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők – ugyanazon a szakterületen – szaktanárszakon szerezhetnek újabb, mesterfokozatú tanári szakképzettséget. Egy szakon a képzés ideje 2 félév. A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása. Szaktanár képzésre az osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógus jelentkezhet és nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség és főiskolai szintű tanári oklevél birtokában, az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos szaktanár képzésben szerzett szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete 6. sorában, gimnáziumi tanár pedagógus munkakörben meghatározott "egyetemi szintű vagy – az általános iskolai tanár kivételével – mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanár" képesítési feltétel megszerzését biztosítja.”

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol/63_tanarkepzes/632_mesterkepzesen 

 

 

 III. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések (4 féléves, levelezős)

Az első 2 félév közös képzése után a következő 2 szakirány (specializáció) végezhető el:

 • Mentor, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakirány - Tanárképző Központ gondozásában
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biblioterápia) - Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet gondozásában

 

IV. Pedagógus továbbképzések

 • Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése (40 kredit, 30 óra)
 • A veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógiai munkában (30 kredit, 30 óra)
 • Innovatív módszerek és technikák a mai németnyelv-oktatásban pedagógus-továbbképzés (30 kredit, 30 óra)

 

KIFUTÓ KÉPZÉSEINK:

 

I. OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (kifutó képzés)

 

5 vagy 6 éves képzés, mely általános iskolai (5 éves), vagy középiskolai tanári (6 éves) végzettséget nyújt.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája indul:

 • 4+1, azaz 10 féléves képzésben általános iskolai tanár szakképzettséget,
 • 4,5+1, azaz 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai) tanár szakképzettséget, valamint
 • 5+1, azaz 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.

 

Osztatlan tanárképzési szakpárok:

 • angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Angol nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Magyartanár - hittanár-nevelőtanár
 • Német nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - angol nyelv és kultúra tanára
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - német nyelv és kultúra tanára
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - magyartanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Holland nyelv és kultúra tanára - angol nyelv és kultúra tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - magyartanár
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Német nyelv és kultúra tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

 

II. RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS (kifutó képzés)

 

2017 szeptemberétől induló rövid ciklusú tanárképzés (másoddiplomás, levelező), mely 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterképzés.
A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján alakul.
A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja.
Erről bővebben itt tájékozódhat:
a. A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata (aktív link)
b. https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto

Rövid ciklusú tanárképzés

(A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata)
- Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)
- Tanító alapszakos végzettséggel általános iskolai (4 féléves képzés 120 kredit), vagy középiskolai (5 féléves képzés 150 kredit) tanári mesterképzés.

 

 

Tanárképző Központ koordinátor: Szoukupné Szegvári Edina (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


Tanítási gyakorlatokért felelős koordinátor: Kovács Péter ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Adminisztrátor: Kemény Mária (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Tanárképző Központ szervezeti felépítése

Főigazgató: Dr. habil Bodonyi Edit

Pedagógiai- és Neveléslélektani szakcsoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


Szakmódszertani szakcsoportvezető: Dr. Fischer Andrea, egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Teljes- és részmunkaidős oktatók:

Pedagógiai és neveléslélektani szakcsoport

Dr. habil Bodonyi Edit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pazonyi Judit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pesti Csilla
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Simonfi Zsuzsanna
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Nagy Krisztina
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bokor Petra
Mesteroktató

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Durányik Réka
Mesteroktató

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakmódszertan oktatók

Dr. Fischer Andrea
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Menyhei Zsófia
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Sebők Melinda
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. N. Császi Ildikó
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. habil. Nádor Orsolya
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sámson Réka
tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Herber Attila
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Czeglédi Sándor                     
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zelenka Eszter
egyetemi tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pacskovszki József

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Béres István
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Lannert Keresztély István
egyetemi docens

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Fogadóóra

Oktató neve

Fogadóóra

nap/időpont

Szoba

Pedagógiai csoport

Dr. habil. Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1100-1200

113/A

Dr. Pazonyi Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

1530-1600

114/B

Dr. Simonfi Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1130-1230

113/A

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

egyeztetés útján

 

 

Neveléslélektani csoport

Dr. Székely Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1330-1400

110

Kovács Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

1330-1400

110

Szakmódszertani csoport

Dr. Fischer Andrea

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hétfő

1330-1400

112.

Dr. Menyhei Zsófia

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Sebők Melinda

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. N. Császi Ildikó

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Nádor Orsolya

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Béres István

(Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Dringó-Horváth Ida

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Herber Attila

(Történettudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Zelenka Eszter

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

 

Vizsgaidőszakban: egyéni egyeztetés szerint

 

Ügyintézés

Szoukupné Szegvári Edina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H - P

1000-1400

113.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin