Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2021-10-13

Tanárképző Központ

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. I. em. 113

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (06-1) 872 - 1710

 

A tanárképzés 1993 óta, Karunk megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Fő feladata az általános és középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenően fontos küldetésének tartja a református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkező tanárok képzését is.

Karunkon, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2012. december. 01-vel létrejött a Tanárképző Központ, mint a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amelynek elsőrendű feladata összehangolni a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek/szakcsoportok munkáját, e tekintetben biztosítja a szervezeti egységek közötti kooperációt.

A tanári pályára készülő fiatalok 2013 szeptemberétől az „osztatlan” képzési rendszerben végezhetik egyetemi tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a diákok az érettségit követően, alapképzési tanulmányok nélkül kezdhetik meg tanári képzésüket, mely minden esetben két szakos. A Tanárképző Központ az osztatlan tanárképzésben koordinálja az alkalmassági vizsgálatot, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. A Tanárképző Központ felelősséget vállal a Karon folyó osztatlan, rövid ciklusú pedagógusképzésért és a pedagógus szakvizsgás képzésért. Irányítja az egyes szakokhoz kapcsolódó szakmódszertani képzést is. Kiemelendő, hogy Egyetemünk saját, kiterjedt gyakorló iskolai bázissal - Partneriskolák - rendelkezik és ezek mentortanáraival a szakcsoportok, az intézet oktatói intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent.

 

A Tanárképző Központ négy képzési formát indít és gondoz:

 

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája indul:

 • 4+1, azaz 10 féléves képzésben általános iskolai tanár szakképzettséget,
 • 4,5+1, azaz 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai) tanár szakképzettséget, valamint
 • 5+1, azaz 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.

A központ által gondozott szakok:

Osztatlan tanárképzési szakpárok

 • angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Angol nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Magyartanár - hittanár-nevelőtanár
 • Német nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - angol nyelv és kultúra tanára
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - német nyelv és kultúra tanára
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - magyartanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - hittanár-nevelőtanár
 • Holland nyelv és kultúra tanára - angol nyelv és kultúra tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - magyartanár
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Német nyelv és kultúra tanára
 • Holland nyelv és kultúra tanára - Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

 

2. 2017 szeptemberétől induló rövid ciklusú tanárképzés (másoddiplomás, levelező), mely 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterképzés.
A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján alakul.
A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja.
Erről bővebben itt tájékozódhat:
a.       A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata (aktív link)
b.      https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto

Rövid ciklusú tanárképzés

(A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata)
- Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)
- Tanító alapszakos végzettséggel általános iskolai (4 féléves képzés 120 kredit), vagy középiskolai (5 féléves képzés 150 kredit) tanári mesterképzés.

 

3. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések (4 féléves, levelezős)

Az első 2 félév közös képzése után több fajta specializáció elvégezhető. Nálunk 2 féle modul választható:

 • Mentor, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakirány - Tanárképző Központ
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biblioterápia) - Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

 

4. Pedagógus továbbképzések

 • Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése (40 kredit, 30 óra)
 • A veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógiai munkában (30 kredit 30 óra)
 • Innovatív módszerek és technikák a mai németnyelv-oktatásban pedagógus-továbbképzés (30 kredit 30 óra)

 

Felvételizőknek

Egyetemünkön a Tanárképzés nappali képzésben kétszakos, tehát mindenki két tanárképzési szakra felvételizik alkalmassági vizsga formájában.

A tanári pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van válogatni a következő tanárképes szakok közül: angol; magyar; média-, mozgókép- és kommunikáció; német; történelem; holland; hittanár-nevelőtanár. Az osztatlan tanárképzés minden esetben 6 féléves közös képzési un. alapozó szakasszal kezdődik. Az alapozó szakasz alatt a hallgatóknak lehetőségük van eldönteni, hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel szeretnék megszerezni.

Az osztatlan tanárképzés mindhárom típusának (10, 11, 12 féléves képzés) utolsó két félévében a hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt, református és más középfokú intézményekben is.

 

Koordinátor
Szoukupné Szegvári Edina
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

Németh-Treier Abigél
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  

Tanárképző Központ Szervezeti Felépítése

TKK Főigazgató: Dr. habil Bodonyi Edit

 

Pedagógiai- és Neveléslélektani szakcsoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens
Szakmódszertani szakcsoportvezető: Dr. Fischer Andrea, egyetemi docens

 

TKK tanítási gyakorlatokért felelős ügyintéző: Kovács Péter ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

 

Főigazgató:

Dr. habil Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Teljes- és részmunkaidős oktatók:

Pedagógiai szakcsoport

Dr. habil Bodonyi Edit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pazonyi Judit
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pesti Csilla
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Simonfi Zsuzsanna
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Neveléslélektani szakcsoport

Bokor Petra
Mesteroktató

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Durányik Réka
egyetemi tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakmódszertan felelősök

Dr. Fischer Andrea
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Menyhei Zsófia
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Sebők Melinda
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. N. Császi Ildikó
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. habil. Nádor Orsolya
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sámson Réka
tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Herber Attila
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zelenka Eszter
egyetemi tanársegéd

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pacskovszki József

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Béres István
egyetemi docens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Fogadóóra

Oktató neve

Fogadóóra

nap/időpont

Szoba

Pedagógiai csoport

Dr. habil. Bodonyi Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1100-1200

113/A

Dr. Pazonyi Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

1530-1600

114/B

Dr. Simonfi Zsuzsanna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1130-1230

113/A

Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

egyeztetés útján

 

 

Neveléslélektani csoport

Dr. Székely Zsófia

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szerda

1330-1400

110

Kovács Sándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

csütörtök

1330-1400

110

Szakmódszertani csoport

Dr. Fischer Andrea

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hétfő

1330-1400

112.

Dr. Menyhei Zsófia

(Anglisztika Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Sebők Melinda

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. N. Császi Ildikó

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Nádor Orsolya

(Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Béres István

(Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Dringó-Horváth Ida

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Dr. Herber Attila

(Történettudományi Intézet)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

Zelenka Eszter

(Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

ld. az Intézet oldalán

 

 

Vizsgaidőszakban: egyéni egyeztetés szerint

 

Ügyintézés

Szoukupné Szegvári Edina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H - P

1000-1400

113.

Ella-Szépe Katalin

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H - P

1000-1400

113/D.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin