Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-06-26

Nádor Orsolya

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1959
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 872 1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: nyelvtudomány; alkalmazott nyelvészet
Disszertáció címe: A magyar nyelvpolitika története
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1983
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Egri Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakos általános iskolai tanár 1981
Pécsi Tudományegyetem habilitáció 2001
 ELTE  dr. univ.  (mai magyar irodalom)  1988

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv- Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
Beosztás: főiskolai docens, tanszékvezető-helyettes

Egyéb korábbi munkaadó: Balassi Intézet
Beosztás: a Magyar Nyelvi Tagozat tagozatvezetője


Kutatási és oktatási szakterületek
Nyelvpolitika és nyelvoktatás-politika történet
Magyar mint idegen nyelv (oktatáspolitikai, történeti és pszicholingvisztikai vonatkozások)
A magyar mint származásnyelv

A magyar alkalmazott nyelvészet története

Kelet-Közép-Európa nyelvi-etnikai kérdéseinek diakrón szempontú elemzése

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Te-Le-Hu (2008-2010) Grundtvig tanulási kapcsolatok nemzetközi projekt – magyarországi koordinátor

Terminológiai kutatócsoport (tag)

Hungarobox (2013-2015) Grundtvig tanulási kapcsolatok nemzetközi projekt – magyarországi koordinátor

Hungarológiai kutatócsoport (csoportvezető)

Eszterházy Károly Egyetem OFI (2017-2018) - digitáis tananyagfejlesztés (digitális szerkesztő)

Termini - kutatócsoport a magyar nyelv határtalanításáért; a szótár magyarországi vonatkozásainak felelőse


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2018-

Modern Nyelvoktatás (főszerkesztő)

2010–

A magyar mint idegen nyelv második tanárszak szakfelelős

2006–2010 Az eMagyarul elektronikus tananyag-sorozat főszerkesztője
2012 Nyelv – társadalom- kultúra (jegyzet a Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába c. kurzushoz; társszerző: Spannraft Marcellina
2005-2018 THL2 – A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata - főszerkesztő
2000

Hungarológiai Évkönyv - társ-főszerkesztő

2015- Modern Nyelvoktatás - szerkesztőbizottsági tag

2015 Modern Nyelvoktatás - szerkesztőbizottsági tag

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz C1 (komplex)
angol B2 (komplex)
olasz A2 (szóbeli)
horvát A1 (komplex)
szlovák A2 (komplex)

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Az év oktatója  Károli Gáspár Református Egyetem  2015
 Brassai-díj  Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete  2023
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tag

Európai Terminológiai Egyesület

tag

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete választmányi tag
 PKE Alkalmazott Kutatások Intézete tanácsadó

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1989 Brnoi Egyetem lektor
2010-2015 Zágrábi Egyetem nyelvész vendégtanár
2009 Firenzei Egyetem nyelvpolitika, magyar mint idegen nyelv (Erasmus tanári mobilitás)
2012 Firenzei Egyetem nyelvpolitika, magyar mint idegen- és mint származásnyelv (Erasmus tanári mobilitás)
2013 Partiumi Keresztény Egyetem

1) magyar mint idegen nyelv / hungarológia

2) Kárpát-medencei nyelvpolitika-történet

2016 Zágrábi Egyetem

Kárpát-medencei népek és nyelvek (Erasmus tanári mobilitás - speciálkollégium)

2017 Tartu Ülikool

Kárpát-medencei népek és nyelvek (Erasmus tanári mobilitás)

2018- Comenius Egyetem

nyelvész vendégtanár

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pelcz Katalin, PTE A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866. Hagyományok és újítások 2010
Szilvási Zsuzsanna, PTE Norvégia nyelvpolitikája 2013
Szóka Bernadett, PTE Svájc többnyelvűségi nyelvpolitikája 2015
Szoták Szilvia, PTE Nyelvpolitika és nyelvváltozatok Burgenlandban  2017
Gyöngyösi Lívia, PTE Színszimbolika a magyar mint idegen nyelvben  
Halász Hortenzia, EKE orvosi szaknyelvi kommunikáció - magyar mint idegen nyelv 2022

Móser Anna, EKE

 magyar mint idegen nyelv - digitális tananyagfejlesztés

2022

Nagy Roland, UK Pozsony

A médiatudatosság fejlesztése - szövegtani kutatás

2022

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szűcs Tibor, PTE Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában 1998
Győri Nagy Sándor, PTE Modellkísérlet a Kárpát-medence magyarpárú érintkezési övezeteinek nyelv-és kultúrökológiai vizsgálatára 1999
Bartha Csilla, PTE (habilitáció) A kétnyelvűség alapkérdései 2001
Goldman Leonóra, PTE A XX. századi nyelvpolitika megjelenése a politika nyelvében 2002
Zentainé Kollár Andrea, PTE Nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban egy többnyelvű közösség tükrében 2005
Gúti Erika, PTE Nyelvpolitika Hollandiában, Belgiumban és a Dél-afrikai Köztársaságban, főként a 90-es években 2005
Pelles Tamás, PTE A magyar – olasz kéttannyelvű oktatás 2006
Salamon Eszter, PTE Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban 2008
Csiszár Rita, PTE Magyar nyelv és magyar közösség Ausztriában 2009
Vincze László, PTE Nyelvökológia és nyelvi identitás kétnyelvű környezetben 2011
Magyari Sára, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. A nyelvi világkép a magyarban és a románban 2011
Csernicskó István, ELTE (habilitáció) A nyelvoktatás nyelv- és oktatáspolitikai háttere és következményei Kárpátalján az elmúlt közel százötven évben (1867–2011) 2012
Ferencz Viktória, PTE Felsőoktatási tannyelv-politika - Kárpátalja és Szlovákia 2014
Maróti Orsolya, PTE Ajánlatok elutasításának pragmatikai vizsgálata természetes adatgyűjtési módszerrel 2014
Vincze Mária, EKE A MID pedagógiája - különös tekintettel az írás és olvasás tanítására 2018
Bockovác Tímea, PTE A magyarországi horvátok jelenkori nyelvállapota és anyanyelvük megőrzésének kilátásai a nyelvi jogok tükrében 2018
Schmidt Ildikó, PTE Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban 2019
Pap Andrea, ELTE Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok pragmatikai aspektusainak vizsgálata 2020

 

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

Monográfiák, tankönyvek

Nyelvpolitika. A magyar nyelvpolitika státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. BIP, Bp., 2002. 246 p. ISBN 963 86244 4 2

Nyelv – társadalom – kultúra. bevezetés a nyelv, a társadalom és a kultúra összefüggéseinek tanulmányozásába. KRE BTK – Patrocinium Kiadó, Bp. 144 p. ISBN 978-615-5107-87-0 (társszerző: Spannraft Marcellina)

Tanított (anya)nyelvünk. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó (2018), 73 p. ISBN: 9789639808959

Régi és újabb nyelvoktatási módszerek. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó (2019), 234 p. ISBN: 9786155961144

Bevezetés a kelet-közép-európai térség geográfiai, történelmi és nyelvtudományi felfedezéséhez. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony (2022), 95 p. ISBN 978-80-974359-7-4

Népnyelvek – nemzeti nyelvek – nemzetközi nyelvek – terület nélküli nyelvek. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony (2022), 92 p. ISBN 978-80-974359-6-7

 

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája (1967-1988). Madách Könyvkiadó, Pozsony-Bratislava, 1992. 418 p.

Törzsanyag-jegyzék a szlovák nemzetiségi könyvtárak számára. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1984. 236 p. (Varga Imrével)

A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája 1985. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1986. 190 p.

A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája 1986. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1987. 214 p.

Štyridsat' rokov vydavatel'stva Tatran 1967-1986. Tatran. Bratislava, 1988. 652 p. (ebben: Literatúra v mad'arskom jazyku. 570-581.p.)

Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához (1945-1988). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 138 p. 1989. (Társszerző: Giay Béla)

A hungarológiai oktatás elmélete és gyakorlata. Válogatás a magyar lektori konferenciák anyagából (1969-1988) I-II. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1989. (társszerkesztő: Giay Béla)

A hungarológia fogalma. Válogatta Giay Béla. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp., 1990. 277 p.

Hagyományok és módszerek. Az I. Nemzetközi hungarológia-oktatási konferencia anyaga I-II. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1990. (Szerkesztés Kőrösi Zoltánnéval és Giay Bélával)

A magyar mint idegen nyelv fogalma. Válogatta Giay Béla. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1991. 266 p.

Kiút a csapdából? Nyelvpolitika és anyanyelvhasználat a Kárpát-medencében. Szerk. Komlós Attilával. Anyanyelvi Konferencia. Bp. 1999. 170 p. ISBN 963 03 6733 5

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia. Egyetemi segédkönyv. (Társszerző: Giay Béla.) Osiris, Bp., 1998. 598 p. ISBN 963 379 573 3

Nyelvünk és kultúránk. Bibliográfia 1 - 110. (1970-2000) Bp., Anyanyelvi Konferencia, 2000. 168 p.

Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. Szarka Lászlóval. Akadémiai Kiadó, Bp., 2003. 231 p.

Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 190 p. (Társszerző, társszerkesztő: Hegedűs Rita) ISBN 963 7094 55 5

A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Vol. 5., Vol. 5/1. Budapest, Balassi Intézet, 2009. 319 p. + CD. ISSN 178-545X, ISBN 978-963-87866-4-7

Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Szerkesztés Bartha Csillával és Péntek Jánossal. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. 357 p. (ISBN 978-615-5219-06-01)

Hungarológiai Évkönyv (2000- ) társszerkesztő: Szűcs Tibor

THL2 – A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatásának szakfolyóirata (2005-2018) főszerkesztő

Modern Nyelvoktatás 2018- (főszerkesztő)

 

Könyvfejezetek

A szlovák nyelvtörvény előzményeiről. A magyar kisebbség nyelvi jogai 1918-1938 között Csehszlovákiában. In: Nyelv, nyelvész, társadalom I. Szerk. Terts István. Pécs. 1996. 195-198. p.

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia címszavai (17 címszó) In: Pedagógiai lexikon. I-III. Keraban Kiadó, Bp. 1997.

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának történeti kérdései. In: Giay–Nádor: A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia Bp., 1998. 53-125.p.

A magyar nemzeti kisebbség nyelvi jogai a Kárpát-medencében. In: Kiút a csapdából? Szerk. Nádor Orsolya–Komlós Attila, Bp., 1999. 51-79. p. ISBN 963 03 6733 5

Magyarnyelv-oktatás a pesti egyetemen a XVIII. és a XIX. században. In: Színes eszmék nem alszanak II. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk. Andor-Szűcs-Terts. Pécs, 2001. 855-861.

Kelet-közép-európai nyelvpolitikai és anyanyelvi oktatási formák (különös tekintettel a magyarpárú kapcsolatokra) In: Nádor Orsolya – Szarka László szerk. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 76-94.

A nyelvi jogok fejlődése – az oktatás szemszögéből. In: Bodó Barna (szerk.): Nyelvi jogok és nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár /Interferenciae Banaticae 2007 3./ 98-107.

A magyar mint idegen nyelv tanításának múltja. In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester 2007. 15-30.

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia intézményrendszere. In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester, 2007. 47-66.

Tallózás régi magyar nyelvtanainkban. (Pelcz Katalinnal és Hegedűs Ritával). In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester, 2007. 31-46.

A Kárpát-medence nyelvtanulási hagyományai. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő könyv Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai 4. II. kötet 148-158.

A magyar mint kisebbségi anyanyelv. Nyelvi jogok és nyelvhasználat. In: Bárdi N. – Fedinec Cs. – Szarka L. szerk. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó – MTA KI, 2008, Budapest 398-404. ISBN 978 963 693 082 09

Teaching of Less Widely Used Languages in Europe and Language Politics. In: Laakso, Johanna (Hg./ed.) Ungarisch unterricht in Österreich: Perspektiven und Vergleichspunkte / Teaching Hungarian in Austria: Perspectives and Points of Comparison. PUSA 6, LIT-Verlag, Wien, 2008, 57-65.

From Monolingualism to Multilingualism in the EU – throughBilingual Minorities (Status Report on Central-Eastern Europe) In: Bodó, Barna - Tonk Márton (eds.) Nations and National Minorities in the European Union. S C I E N T I A Publishing House, Cluj-Napoca, 2009, 65-73.

A Kárpát-medence oktatási hagyományai és a multikulturalizmus. Az Európa Iskola-modell tanulságai. In: Kolláth Anna (szerk.) A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Bielsko-Budapest-Kansas-Maribor-Praha, 2009. 173-179.

A nyelvszabadságról – többségi szemmel. In: Andrássy György és Vogl Márk (szerk.) Az emberi jogok és a nyelvek. PTE ÁJK Kiadó, Pécs, 2010. 87-100.

The Position of the Hungarian Language. In: Bárdi-Fedinec-Szarka eds. Minority Hungarian Communities in the 20th Century. New York, Columbia University Press, 2011. 493-502. (ISBN 978-0-88033-677-2)

Nyelvpolitika és oktatás – történeti háttérvázlat. In: Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János (szerk.) Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011, 21-56.

Nyelvpolitikai és nyelvoktatás-politikai adalékok a horvát–magyar kapcsolatok múltjához és jelenéhez. (Társszerző: Žagar Szentesi Orsolya). In: Fedinec Csilla. Ilyés Zoltán, Simon Attila és Vizi Balázs szerk. A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram, Pozsony 2013, 498–511. ISBN 978-80-8101-730-8 http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/intezetikiadvanyok/A_kozep-europaisag_dicserete.pdf

Nyelvideológiák az egy-, két- és többnyelvűség hátterében. In: Gróf Annamária - N.Császi Ildikó - Szoták Szilvia szerk. Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére. Tinta Könyvkiadó - UMIZ - Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest - Alsóőr, 2014, 260-265.

Traditions Shaping Language and Language Instruction Policies in East-Central Europe. In: Judith Kesserű Némethy ed. 21st Century Hungarian Language Survival in Transylvania. Helena History Press LLC, Reno, NV USA, 2015, 51-104. ISBN 978-0-9859433-8-7

Tartózkodása államérdekből nem kívánatos. Interjú Szabó Károllyal (Társszerző: Molnár Imre) In: Molnár, Imre; Bajcsi, Ildikó; Gyurcsík, Iván; Nádor, Orsolya; Tóth, Pál Péter; Történelemtanárok, Társulása (szerk.) "Gyűlölködés helyett összefogás":
Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez. Somorja, Szlovákia: Fórum Kisebbségkutató Intézet, (2016) pp. 267-304.

Kelet-közép-európai nyelvek és kultúrák egymás vonzásában: Egy kelet-közép-európai hungarológiai stúdium körvonalai. In: Gazdag, Vilmos; Karmacsi, Zoltán; Tóth, Enikő (szerk.) Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. Ungvár, 2016: 166-174.

A magyar nyelv külföldi megismertetése, vonzereje. In: Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.) A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó, (2017) 465-483.

Kísérlet Kelet-Közép-Európa fogalmának nyelvi szempontú meghatározására. In: Lanstyák István - Polgár Anikó szerk. Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. UK, Bratislava, 2019, 11-47. 

Nyelv - identitások - nyelvi identitás. In: Misad Katalin és Csehy Zoltán szerk. Nova Posoniensia IX. Szenczi Molnár Egyesület, Pozsony, 2019, 7-28.

Magyarországi vendégtanárok a pozsonyi magyar tanszéken. In: Misad Katalin- Csehy Zoltán szerk. Monumenta Posoniensia. Tanulmánykötet az önálló pozsonyi magyar tanszék megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony 2020, 137-153.

Alkalmazott nyelvészet Magyarországon és Szlovákiában - gondolatok a hasznos nyelvészet jelenlétéről, szerepéről. In: Csernicskó István, Kozmács István (szerk.) Kétnyelvűség - oktatás - nyelvmenedzselés : Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, pp 247-268 (2021) ISBN: 9788055817378

Nyelv - nyelvhasználat - irodalom : Nyelvi kérdések az Irodalmi Szemle első tíz évében (1958-1969). In: Misad Katalin ; Csehy Zoltán (szerk.) NOVA POSONIENSIA XI. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, pp 36-55 (2021) ISBN: 9788097342555

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Sütő András mondatfűzéséről. = Magyar Nyelvőr 1983. 1: 68-71.

A Termés létrejöttének körülményei a levelezés tükrében. = Literatura 1986. 1-2: 242-255.p.

A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás évtizedeiből. A Pravda Magyar Könyvtárától a Madách Könyvkiadó megalakulásáig (1949-1969). = Napjaink 1988. 8: 25-28.p.

Eszmék és nézetek a kolozsvári Termésben. = Irodalomtörténeti Közlemények 1988. 5-6: 721-731.p.

Ajánló irodalomjegyzék a magyar mint környezeti nyelv témaköréhez. = A hungarológia oktatása 7-8: (1990) 97-98.p.

A Termés megalakulása. = Látó (Marosvásárhely) 1993. 4: 71-81.p.

A magyar mint kisebbségi nyelv az első Csehszlovák Köztársaságban. = Nyelvünk és Kultúránk 99. (1997) 26-30.

A magyar nyelv és a nyelvi jogok az anyanyelvi oktatás összefüggésében. = Regio 1998. 1. 49-81.

A magyar nyelv státusának változásai a honfoglalástól a XIX. század közepéig. Pécsi Tudományegyetem Hungarológiai Évkönyv 1. 2000. 54-72.

Az itáliai hungarológia kezdetei: Deáky Zsigmond, a luccai trónörökös nevelője és magyartanára. Hungarológiai Évkönyv 2. Pécs, 2001. 166-170.

Néhány gondolat a XIX. századi magyarnyelv-oktatásról: módszerek és tankönyvek. Hungarológiai Évkönyv 3. (2002) 160-170.

Nyelvek és kultúrák találkozása – a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. Hungarológiai Évkönyv 4. (2003) 172-182.

Nyelvi tervezés a magyarnyelv-oktatás új évszázadában. Hungarológiai Évkönyv 5. (2004) 222-228.

A magyar mint idegen nyelv és a bolognai folyamat. In: Hungarológiai Évkönyv 8. (2007.) 76-82.

A magyar nyelv politikai státusváltozásai és az oktatás. Adalékok a magyar nyelv tanításának történetéhez. Anyanyelv-pedagógia 2009. 2. HU ISSN 2060-0623. www.anyanyelv-pedagogia.hu

Als wir noch nicht verspätet waren. Berliner Beiträge zur Hungarologie 15. 2010. 229-243. HU ISSN 0238-2156

A magyar mint idegen- és mint származásnyelv tanításának néhány kérdése. Őrszavak, 2013.ősz.

A Magyarságtudomány című folyóirat szerepe a hungarológia fogalmának alakulásában. Hungarológiai Évkönyv 2013. 14: 195–210.

Vályi András emlékezete. Anyanyelv-pedagógia 2014. 4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=537

Nyelvtörténet - funkciók és kultúraközvetítés. Zágrábi tapasztalatok. Hungarológiai Évkönyv 15: 145-151. http://epa.oszk.hu/02200/02287/00015/pdf/

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia tanúságtétele a Hungarológiai Évkönyv első huszonegy kötetében
Hungarológiai Évkönyv (1585-9673 ): 21 pp 204-238 (2020)

Alkalmazott nyelvészet és magyar nyelvtudomány a kisebbségi felsőoktatás gyakorlatában. Hungarológiai Közlemények (Újvidék) (0350-2430 2406-3266): 3. pp 48-61 Paper 10.19090/hk.2021.3.48-61. (2021)

A magyarországi alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia fél évszázada a Modern Nyelvoktatás tükrében. Modern Nyelvoktatás (1219-638X ): 27 1-2 pp 46-55 (2021)

Bevezetés a Kárpát-medencei nyelvi térség nyelvtudományi szempontú vizsgálatához. Hungarológiai Évkönyv (1585-9673 ): 22. pp 22-46 (2021)

Konferenciaközlemények

Teaching Business Hungarian. In: IITF Infoterm. LSP WIEN '95 on Language for Special Purposes. (Ed.) Gerhard Budin. Vol. 2. 543-545. Wien, 1995

Magyarország és a magyarok - a nyelvkönyvekben. Előadás az V. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, Veszprémben. Szerk. Lengyel Zsolt és Navracsics Judit. Veszprém, 1995, 115-117.

Széchenyi a magyar nyelvért (Hunnia c. munkája alapján). Elhangzott a VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, Szombathelyen. In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I. Szerk. Balaskó Mária és Kohn János. Szombathely. 1999. 261-267.

A magyarországi nemzetiségek nyelvi jogainak változása a XX. század folyamán. Előadás a IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Veszprémben. Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek I. 2001. 151-157.

Magyar nyelv – magyar mint idegen nyelv – Európai Unió. In: Ujváry Gábor szerk. 2003. A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében. Balassi Bálint Intézet, Budapest, 15-23.

A magyar mint származásnyelv tanításának néhány kérdése - magyarországi környezetben. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Közép-Európa. II. Szerk. Lengyel Zsolt és Navracsics Judit. 24-28.p.

A magyarságtudat alakítása a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szórványgondozó programjában. THL2 2. 152-156.

Magyar mint idegen nyelv-tanárok képzése a két tannyelvű oktatás szolgálatában. In: Kovács Judit és Márkus Éva (szerk.) Kéttannyelvűség – pedagógusképzés, kutatás, oktatás. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2009. 137-143.

A magyarról mint idegen nyelvről – nyelvideológiai közelítésben. In: Híres-László Kornélia-Márku Anita-Karmacsi Zoltán (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest-Beregszász, Tinta Könyvkiadó, Hodinka Antal Intézet, 2011. 211-217.

A mentális lexikon kutatásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanulóinak esetében. In: Navracsics Judit–Szabó Dániel (szerk.) A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 397–402. ISBN 978-615-5219-17-7

Nyelv – kultúra – társadalom az eMagyar korban. Az elektronikus tananyagok helye és szerepe a magyar mint idegen és mint származásnyelv tanításában. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó szerk. Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Egy szakmai nap eredményei. KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 51–67. ISBN 978-963-236-712-5

Származásnyelvi aszimmetriák. In: Dombi, Judit; Farkas, Judit; Gúti, Erika (szerk.) Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok. Bicske, Magyarország : SZAK Kiadó, 2018. 211-228.

Recenziók

Magyarok és szlovének. Recenzió. Tiszatáj 1989. 2. 104-106.

Gondolatok a kétnyelvűség megközelíthetőségéről Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései című könyve alapján. Kétnyelvűség 1999. 3. sz. 57-60.

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat. Hungarológia Évkönyv 6. 2005. 250-255.

Kontra Miklós (összeáll. és szerk.): Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004. október 28-31-én. Modern Nyelvoktatás. XIII. évf. 1. sz. 83-86. 2008

Film és multimédia

Az alábbi tananyagok szerkesztője, munkatársa (2006 és 2010 között)

eMagyarul 1.

eMagyarul 2.

Tíznyelvű szótár az eMagyarul 1. részéhez

eMagyarul 3. (Tanári segédlet az eMagyarul tananyagok oktatásához)

eMagyarul 4. Mai magyar társadalom

Hogyan készítsünk szakszótárat?

Hogyan készítsünk szaktankönyvet?

 

Nyilvános megjelenések

2008. Magyar Alkalmazott Nyelvészti Kongresszus (Budapest, Balassi Intézet)

2012. A magyar mint idegen nyelv napja 1. (Budapest, Balassi Intézet – Károli Egyetem)

2013. A magyar mint idegen nyelv napja 2. (Budapest, Károli Egyetem)

Alkalmazott nyelvészeti konferenciák: 1995-től minden évben

2020. december 4. A Modern Nyelvoktatás múltja jelene és jövője - előadás a MANYE 30. évfordulóján

 

Academic and Public Appearances (Live and Electronic) – Megjelenés a médiábanOrsolya Nádor

Title: Dr habil.
Gender: F
Year of Birth: 1959
Place of Birth (Country): Magyarország
Email-address(es):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 872 1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998 (CSc)
Discipline: Linguistics – Applied linguistics
Title of Thesis: History of language politics and policy in Hungary
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983
Discipline(s): Hungarian Literature and Linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Teacher Training College of Eger (BA) Teacher of Hungarian and Russian language and literature 1981
ELTE, Budapest dr. univ. Modern Hungarian Literature 1988
Hungarian Academy of Sciences CSc /PhD 1998
 PTE, Pécs  dr.habil.  2001

EUniversity of Pécsmployment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Hungarian Linguistic, Literature and Cultural Sciences
Department: Hungarian Linguistic Sciences
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Teacher Training College of Kecskemét
Previous Position Held: Dept.head of Dept. Hungarian Linguistics and Literature

Other Previous Employers: Balassi Institute
Other Previous Positions Held: Head of Dept. Hungarian Language Teaching


Areas of Research and Teaching

Applied Linguistics (language politics – historical aspects; Hungarian as less widely used and taught language – aspects: language-educational politics, psycholinguistics)

Ethnic groups and languages in East-Central European region


Membership in Research Groups and Projects

Research Group of Terminology (member)

Te-Le-Hu international teacher training project (representative and project-coordinator of Hungary)

Educational politics of East-Central European Countries (member, co-editor of the published book)

Hungarobox (Grundtvig project 2013-2015 – representative and project-coordinator of Hungary)

Research Group of Hungarology (tutor, head)


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2009- Quality assurance of teacher training of Hungarian as a foreign language teachers
2006-2010 eMagyarul 1 – 4 (eLearning) available: https//emagyariskola.hu
2012 textbook writing: Language – Society – Culture (co-author: Marcellina Spannraft)
2005-2018 editor in chief – THL2 Journal of Hungarian Language Teaching
2018- editor in chief - Modern Language Teaching
2000- editor in chief - Yearbook of Hungarian Studies (University of Pécs)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English B2 (all skills)
Russian C1 (all skills)
Italian A2 (oral communication skills)
Croatian A2 (oral and written communication)
Slovak A1 (oral and written communication)

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Teacher of the year  Károli Gáspár University  2015
 Brassai Prize  MANYE  2023
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences  member
European Association of Terminology member
Hungarian Association of Applied Linguistics and Language Teachers Name of Organization member of the board
FIPLV member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2018- Univerzita Komenského (Bratislava) guest professor (linguistic sciences)
2010-2015 University of Zagreb guest professor (linguistic sciences)
2009 University of Firenze Erasmus-professor (teaching: language politics)
2012 University of Firenze Erasmus-professor (teaching: Hungarian as a 2nd language and language of origin)
2013 Christian University of Partium (Romania) invited lecturer - History of the language polcy in Carpathean basin; Hungarian as a L2
 2017  Tartu Ülikool  Erasmus-mobility: East-Central European Nations, Languages and Conflicts

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Pelcz Katalin, University of Pécs History of the Hungarian language teaching in Viena 2010
Szilvási Zsuzsanna, University of Pécs Norvegian language policy – and the future of the sami minority 2013
Szóka Bernadett, University of Pécs Swiss as a multilingual state 2015
Szoták Szilvia, University of Pécs Hungarian as a minority and heritage language in Burgenland (Austria) 2017
Nagy Roland, Univerzita Komenského v Bratislave Media - influence - textological theoretical aspect 2022-
Móser Anna, Eger HL2 - digital aspects of teaching 2022-
Halász Horenzia, Eger HSP - medical communicative aspects 2022-

Opponentship in Doctoral Defences

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szűcs Tibor, PTE Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában 1998
Győri Nagy Sándor, PTE Modellkísérlet a Kárpát-medence magyarpárú érintkezési övezeteinek nyelv-és kultúrökológiai vizsgálatára 1999
Bartha Csilla, PTE (habilitáció) A kétnyelvűség alapkérdései 2001
Goldman Leonóra, PTE A XX. századi nyelvpolitika megjelenése a politika nyelvében 2002
Zentainé Kollár Andrea, PTE Nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban egy többnyelvű közösség tükrében 2005
Gúti Erika, PTE Nyelvpolitika Hollandiában, Belgiumban és a Dél-afrikai Köztársaságban, főként a 90-es években 2005
Pelles Tamás, PTE A magyar – olasz kéttannyelvű oktatás 2006
Salamon Eszter, PTE Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban 2008
Csiszár Rita, PTE Magyar nyelv és magyar közösség Ausztriában 2009
Vincze László, PTE Nyelvökológia és nyelvi identitás kétnyelvű környezetben 2011
Magyari Sára, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. A nyelvi világkép a magyarban és a románban 2011
Csernicskó István, ELTE (habilitáció) A nyelvoktatás nyelv- és oktatáspolitikai háttere és következményei Kárpátalján az elmúlt közel százötven évben (1867–2011) 2012
Ferencz Viktória, PTE Felsőoktatási tannyelv-politika - Kárpátalja és Szlovákia 2014
Maróti Orsolya, PTE Ajánlatok elutasításának pragmatikai vizsgálata természetes adatgyűjtési módszerrel 2014
Vincze Mária, EKE A MID pedagógiája - különös tekintettel az írás és olvasás tanítására 2018
Bockovác Tímea, PTE A magyarországi horvátok jelenkori nyelvállapota és anyanyelvük megőrzésének kilátásai a nyelvi jogok tükrében 2018
Schmidt Ildikó, PTE Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban 2019
Pap Andrea Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok pragmatikai aspektusainak vizsgálata 2020

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

Monographs

Nyelvpolitika. A magyar nyelvpolitika státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. BIP, Bp., 2002. 246 p. ISBN 963 86244 4 2

Nyelv – társadalom – kultúra. bevezetés a nyelv, a társadalom és a kultúra összefüggéseinek tanulmányozásába. KRE BTK – Patrocinium Kiadó, Bp. 144 p. ISBN 978-615-5107-87-0 (társszerző: Spannraft Marcellina)

Edited Books and Journals

A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája (1967-1988). Madách Könyvkiadó, Pozsony-Bratislava, 1992. 418 p.

Törzsanyag-jegyzék a szlovák nemzetiségi könyvtárak számára. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1984. 236 p. (Varga Imrével)

A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája 1985. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1986. 190 p.

A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája 1986. Állami Gorkij Könyvtár. Bp., 1987. 214 p.

Štyridsat' rokov vydavatel'stva Tatran 1967-1986. Tatran. Bratislava, 1988. 652 p. (ebben: Literatúra v mad'arskom jazyku. 570-581.p.)

Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához (1945-1988). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 138 p. 1989. (Társszerző: Giay Béla)

A hungarológiai oktatás elmélete és gyakorlata. Válogatás a magyar lektori konferenciák anyagából (1969-1988) I-II. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1989. (társszerkesztő: Giay Béla)

A hungarológia fogalma. Válogatta Giay Béla. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp., 1990. 277 p.

Hagyományok és módszerek. Az I. Nemzetközi hungarológia-oktatási konferencia anyaga I-II. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1990. (Szerkesztés Kőrösi Zoltánnéval és Giay Bélával)

A magyar mint idegen nyelv fogalma. Válogatta Giay Béla. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1991. 266 p.

Kiút a csapdából? Nyelvpolitika és anyanyelvhasználat a Kárpát-medencében. Szerk. Komlós Attilával. Anyanyelvi Konferencia. Bp. 1999. 170 p. ISBN 963 03 6733 5

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia. Egyetemi segédkönyv. (Társszerző: Giay Béla.) Osiris, Bp., 1998. 598 p. ISBN 963 379 573 3

Nyelvünk és kultúránk. Bibliográfia 1 - 110. (1970-2000) Bp., Anyanyelvi Konferencia, 2000. 168 p.

Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. Szarka Lászlóval. Akadémiai Kiadó, Bp., 2003. 231 p.

Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 190 p. (Társszerző, társszerkesztő: Hegedűs Rita) ISBN 963 7094 55 5

A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Vol. 5., Vol. 5/1. Budapest, Balassi Intézet, 2009. 319 p. + CD. ISSN 178-545X, ISBN 978-963-87866-4-7

Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Szerkesztés Bartha Csillával és Péntek Jánossal. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. 357 p. (ISBN 978-615-5219-06-01)

Hungarológiai Évkönyv (2000- ) társszerkesztő: Szűcs Tibor

THL2 – A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatásának szakfolyóirata (2005- ) főszerkesztő

Chapters in Books

A szlovák nyelvtörvény előzményeiről. A magyar kisebbség nyelvi jogai 1918-1938 között Csehszlovákiában. In: Nyelv, nyelvész, társadalom I. Szerk. Terts István. Pécs. 1996. 195-198. p.

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia címszavai (17 címszó) In: Pedagógiai lexikon. I-III. Keraban Kiadó, Bp. 1997.

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának történeti kérdései. In: Giay–Nádor: A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia Bp., 1998. 53-125.p.

A magyar nemzeti kisebbség nyelvi jogai a Kárpát-medencében. In: Kiút a csapdából? Szerk. Nádor Orsolya–Komlós Attila, Bp., 1999. 51-79. p. ISBN 963 03 6733 5

Magyarnyelv-oktatás a pesti egyetemen a XVIII. és a XIX. században. In: Színes eszmék nem alszanak II. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk. Andor-Szűcs-Terts. Pécs, 2001. 855-861.

Kelet-közép-európai nyelvpolitikai és anyanyelvi oktatási formák (különös tekintettel a magyarpárú kapcsolatokra) In: Nádor Orsolya – Szarka László szerk. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 76-94.

A nyelvi jogok fejlődése – az oktatás szemszögéből. In: Bodó Barna (szerk.): Nyelvi jogok és nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár /Interferenciae Banaticae 2007 3./ 98-107.

A magyar mint idegen nyelv tanításának múltja. In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester 2007. 15-30.

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia intézményrendszere. In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester, 2007. 47-66.

Tallózás régi magyar nyelvtanainkban. (Pelcz Katalinnal és Hegedűs Ritával). In: Hegedűs R.– Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester, 2007. 31-46.

A Kárpát-medence nyelvtanulási hagyományai. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő könyv Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai 4. II. kötet 148-158.

A magyar mint kisebbségi anyanyelv. Nyelvi jogok és nyelvhasználat. In: Bárdi N. – Fedinec Cs. – Szarka L. szerk. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó – MTA KI, 2008, Budapest 398-404. (ISBN 978 963 693 082 09

Teaching of Less Widely Used Languages in Europe and Language Politics. In: Laakso, Johanna (Hg./ed.) Ungarisch unterricht in Österreich: Perspektiven und Vergleichspunkte / Teaching Hungarian in Austria: Perspectives and Points of Comparison. PUSA 6, LIT-Verlag, Wien, 2008, 57-65.

From Monolingualism to Multilingualism in the EU – throughBilingual Minorities (Status Report on Central-Eastern Europe) In: Bodó, Barna - Tonk Márton (eds.) Nations and National Minorities in the European Union. S C I E N T I A Publishing House, Cluj-Napoca, 2009, 65-73.

A Kárpát-medence oktatási hagyományai és a multikulturalizmus. Az Európa Iskola-modell tanulságai. In: Kolláth Anna (szerk.) A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Bielsko-Budapest-Kansas-Maribor-Praha, 2009. 173-179.

A nyelvszabadságról – többségi szemmel. In: Andrássy György és Vogl Márk (szerk.) Az emberi jogok és a nyelvek. PTE ÁJK Kiadó, Pécs, 2010. 87-100.

The Position of the Hungarian Language. In: Bárdi-Fedinec-Szarka eds. Minority Hungarian Communities in the 20th Century. New York, Columbia University Press, 2011. 493-502. (ISBN 978-0-88033-677-2)

Nyelvpolitika és oktatás – történeti háttérvázlat. In: Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János (szerk.) Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011, 21-56.

Nyelvpolitikai és nyelvoktatás-politikai adalékok a horvát–magyar kapcsolatok múltjához és jelenéhez. (Társszerző: Žagar Szentesi Orsolya). In: Fedinec Csilla. Ilyés Zoltán, Simon Attila és Vizi Balázs szerk. A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram, Pozsony 2013, 498–511. ISBN 978-80-8101-730-8

Traditions Shaping Language and Language Instruction Policies in East-Central Europe. In Judith Kesserű Némethy ed. 21st Century Hungarian Language Survival in Transylvania. Helena History Press LLC, Reno, NV USA, ISBN 978-0-9859433-8-7, 2015, 51-104.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Sütő András mondatfűzéséről. = Magyar Nyelvőr 1983. 1: 68-71.

A Termés létrejöttének körülményei a levelezés tükrében. = Literatura 1986. 1-2: 242-255.p.

A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás évtizedeiből. A Pravda Magyar Könyvtárától a Madách Könyvkiadó megalakulásáig (1949-1969). = Napjaink 1988. 8: 25-28.p.

Eszmék és nézetek a kolozsvári Termésben. = Irodalomtörténeti Közlemények 1988. 5-6: 721-731.p.

Ajánló irodalomjegyzék a magyar mint környezeti nyelv témaköréhez. = A hungarológia oktatása 7-8: (1990) 97-98.p.

A Termés megalakulása. = Látó (Marosvásárhely) 1993. 4: 71-81.p.

A magyar mint kisebbségi nyelv az első Csehszlovák Köztársaságban. = Nyelvünk és Kultúránk 99. (1997) 26-30.

A magyar nyelv és a nyelvi jogok az anyanyelvi oktatás összefüggésében. = Regio 1998. 1. 49-81.

A magyar nyelv státusának változásai a honfoglalástól a XIX. század közepéig. Pécsi Tudományegyetem Hungarológiai Évkönyv 1. 2000. 54-72.

Az itáliai hungarológia kezdetei: Deáky Zsigmond, a luccai trónörökös nevelője és magyartanára. Hungarológiai Évkönyv 2. Pécs, 2001. 166-170.

Néhány gondolat a XIX. századi magyarnyelv-oktatásról: módszerek és tankönyvek. Hungarológiai Évkönyv 3. (2002) 160-170.

Nyelvek és kultúrák találkozása – a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. Hungarológiai Évkönyv 4. (2003) 172-182.

Nyelvi tervezés a magyarnyelv-oktatás új évszázadában. Hungarológiai Évkönyv 5. (2004) 222-228.

A magyar mint idegen nyelv és a bolognai folyamat. In: Hungarológiai Évkönyv 8. (2007.) 76-82.

A magyar nyelv politikai státusváltozásai és az oktatás. Adalékok a magyar nyelv tanításának történetéhez. Anyanyelv-pedagógia 2009. 2. HU ISSN 2060-0623. www.anyanyelv-pedagogia.hu

Als wir noch nicht verspätet waren. Berliner Beiträge zur Hungarologie 15. 2010. 229-243. HU ISSN 0238-2156

A magyar mint idegen- és mint származásnyelv tanításának néhány kérdése. Őrszavak, 2013.ősz.

A Magyarságtudomány című folyóirat szerepe a hungarológia fogalmának alakulásában. Hungarológiai Évkönyv 2013. 14: 195–210.

"Magyar" a magyar és nem magyar mentális lexikonban. THL2 2013. 1-2. 42-54.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Teaching Business Hungarian. In: IITF Infoterm. LSP WIEN '95 on Language for Special Purposes. (Ed.) Gerhard Budin. Vol. 2. 543-545. Wien, 1995

Magyarország és a magyarok - a nyelvkönyvekben. Előadás az V. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, Veszprémben. Szerk. Lengyel Zsolt és Navracsics Judit. Veszprém, 1995, 115-117.

Széchenyi a magyar nyelvért (Hunnia c. munkája alapján). Elhangzott a VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, Szombathelyen. In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I. Szerk. Balaskó Mária és Kohn János. Szombathely. 1999. 261-267.

A magyarországi nemzetiségek nyelvi jogainak változása a XX. század folyamán. Előadás a IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Veszprémben. Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek I. 2001. 151-157.

Magyar nyelv – magyar mint idegen nyelv – Európai Unió. In: Ujváry Gábor szerk. 2003. A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében. Balassi Bálint Intézet, Budapest, 15-23.

A magyar mint származásnyelv tanításának néhány kérdése - magyarországi környezetben. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Közép-Európa. II. Szerk. Lengyel Zsolt és Navracsics Judit. 24-28.p.

A magyarságtudat alakítása a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szórványgondozó programjában. THL2 2. 152-156.

Magyar mint idegen nyelv-tanárok képzése a két tannyelvű oktatás szolgálatában. In: Kovács Judit és Márkus Éva (szerk.) Kéttannyelvűség – pedagógusképzés, kutatás, oktatás. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2009. 137-143.

A magyarról mint idegen nyelvről – nyelvideológiai közelítésben. In: Híres-László Kornélia-Márku Anita-Karmacsi Zoltán (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest-Beregszász, Tinta Könyvkiadó, Hodinka Antal Intézet, 2011. 211-217.

A mentális lexikon kutatásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanulóinak esetében. In: Navracsics Judit–Szabó Dániel (szerk.) A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 397–402. ISBN 978-615-5219-17-7

Nyelv – kultúra – társadalom az eMagyar korban. Az elektronikus tananyagok helye és szerepe a magyar mint idegen és mint származásnyelv tanításában. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó szerk. Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Egy szakmai nap eredményei. KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 51–67. ISBN 978-963-236-712-5

Book Reviews

Magyarok és szlovének. Recenzió. Tiszatáj 1989. 2. 104-106.

Gondolatok a kétnyelvűség megközelíthetőségéről Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései című könyve alapján. Kétnyelvűség 1999. 3. sz. 57-60.

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat. Hungarológia Évkönyv 6. 2005. 250-255.

Kontra Miklós (összeáll. és szerk.): Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004. október 28-31-én. Modern Nyelvoktatás. XIII. évf. 1. sz. 83-86. 2008

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Az alábbi tananyagok szerkesztője, munkatársa (2006 és 2010 között)

eMagyarul 1.

eMagyarul 2.

Tíznyelvű szótár az eMagyarul 1. részéhez

eMagyarul 3. (Tanári segédlet az eMagyarul tananyagok oktatásához)

eMagyarul 4. Mai magyar társadalom

Hogyan készítsünk szakszótárat?

Hogyan készítsünk szaktankönyvet?

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2008. Magyar Alkalmazott Nyelvészti Kongresszus (Budapest, Balassi Intézet)

2012. A magyar mint idegen nyelv napja 1. (Budapest, Balassi Intézet – Károli Egyetem)

2013. A magyar mint idegen nyelv napja 2. (Budapest, Károli Egyetem)

Academic and Public Appearances (Live and Electronic) – Megjelenés a médiában

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin