Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-04-23

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

 

Nálunk végzettek mondták rólunk:

https://www.youtube.com/watch?v=gwGXyNsrpiE

 

 

A képzési idő: 6 félév, a költségtérítéses képzés díja: 220.000,- Ft/félév

A 2000 júniusában akkreditált kommunikáció- és médiatudományi alapszak képzési programját gondozó Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék magas szintű etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozásával szakszerű kommunikációs oktatást kíván megvalósítani. A képzés új típusú szakértelmet és készségrendszert nyújt, és a legkorszerűbb szaktudományos kommunikációs eredményekre építve olyan szemléletmódot és pszichoszociális technikákat ad tovább, amelyek a választott specializációs terület igényeinek leginkább megfelelnek. Ezért a 2. szemesztertől a gyakorlati készségeket elmélyítő terepmunka végigkíséri az egyetemi tanulmányokat.

A képzésben az alábbi 4 specializáció közül kötelező egyet választani:
- nemzetközi kommunikáció
- PR, marketing
- újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, online)
vizuális antropológia

Az elmúlt évek felmérései azt mutatják, a nálunk végzettek a szakterületüknek megfelelő állásban tudtak elhelyezkedni. Hallgatóink a tanulmányaik alatt közvetlenül hasznosítható tudást szereznek, ezért a munkaadók örömmel fogadják diplomásainkat. A Magyar PR Szövetség által meghirdetett Az év PR szakdolgozata-díjat 2009-ben egyik hallgatónk nyerte el. A gyakorlati jártasság átadásán túl célunk az, hogy a hallgatók képzésük során képessé váljanak a kommunikáció jelenségeinek, folyamatainak, valamint intézményes és szociokulturális hátterének elemzésére, megértésére, ezek oktatására, illetve mások kommunikációs készségének fejlesztésére. Hasonlóan lényeges, hogy egyúttal képesek legyenek a kommunikációs problémák tudományos megközelítésére is. A képzést magas színvonalú és jól felszerelt stúdió, rádióstúdió és médiaműhely támogatja, ahol a hallgatók megtanulják a műsorkészítés összes lépését, szerkesztői és technikai oldalát – az első felvételektől a vágáson át az adáskész anyag leadásáig.

A hallgatók beilleszkedését az első évben évfolyammentorként egy oktató, továbbá csoportmentorokként felsőbb évfolyamos hallgatók segítik.
A szak évfolyammentora Spannraft Marcellina egyetemi docens. Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tanulmányi kérdéseikkel keressék bátran!

A szak mintatanterve itt megtekinthető!

 

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

 

Nálunk végzettek mondták rólunk:

https://www.youtube.com/watch?v=Z_UeJFj6k8Q&t=12s

 

A képzési idő: 4 félév, a költségtérítéses képzés díja (nappali-levelező): 400.000,- Ft/félév

A Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakja elsősorban a kommunikáció-és médiatudomány szakos hallgatók (BA és minor) jelentkezését várja, de nyitott a más szakon diplomát szerzettek számára is. A képzés nappali és levelező formában is indul. A képzés időtartama 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges. Az első évet követő nyári gyakorlat alatt a hallgatók a szakon tanultakat kipróbálhatják a gyakorlatban is, és szakmai tapasztalatokat szerezve elősegíthetik későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. A nyári gyakorlati helyek kiválasztásában a tanszék szükség esetén segítséget ad. A szakot elvégző hallgatók olyan kommunikáció- és médiaszakértő szakemberekké válnak, akik magabiztos ismeretekkel, tudással, gyakorlati készségekkel és jártasságokkal rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. A nappali képzésen két specializáció közül lehet választani. Az egyik terület arra nyújt lehetőséget, hogy a résztvevők megismerhessék a klasszikus kommunikációs megoldások, reklámcsatornák mellett az online kommunikáció működési mechanizmusát, eszköztárát és a hatékony tartalommarketing módjait. A másik terület a kreatív tartalomfejlesztés különböző területeivel ismerteti meg a hallgatókat. A képzést magas színvonalú és jól felszerelt stúdió és médiaműhely támogatja, a gyakorlati készségfejlesztésre, a tapasztalatok és tudás megszerzésére is nagy hangsúlyt fektetve. Levelező munkarenden csak a digitális kommunikációmenedzsment specializáció elvégzésére van lehetőség.

A szak mintatanterve itt megtekinthető!

 

A kommunikáció- és médiatudomány alapképzési és mesterképzési szak iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk a szak hallgatóinak néhány vizsgafilmjét, amit ITT tekinthetnek meg.

 

Induló specializációk:
Kreatív média tartalomfejlesztés (csak nappali képzés esetén)
A megváltozott médiakörnyezet, a gyorsan fejlődő és mind szélesebb körben elterjedt technikai eszközök olyan igényeket támasztanak a késő-modernitásban dolgozó médiaszakemberek felé, amelyeknek úgy tudnak megfelelni, ha gyakorlatorientált felkészítést adó képzéseken sajátítják el a tartalomfejlesztés alapjait, illetve megismerik a különböző médiumokon való fejlesztés sajátosságait. A képzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik ebben a megváltozott médiakörnyezetben szeretnének tartalomfejlesztő szakemberként dolgozni. A specializáció lehetőséget biztosít arra, hogy ellenőrzött körülmények között, hozzáértő oktatók és szakemberek segítségével a hallgatók elsajátítsák az interaktív, speciális kreatív tartalmak fejlesztését.

Tantárgyak
Bevezetés a kiadványszerkesztésbe
Kreatív írás
Rádiós tartalomkészítés
Film és videó programkészítése nonlineáris utómunkával
Webpublikáció-weboldaltervezés
Blog és videós újságírás, hírtudósítás és blogkészítés

Digitális Kommunikáció Menedzsment (nappali, levelező) 
A specializáció célja, hogy a hallgatók olyan kommunikációs szemléletet nyerjenek, amelynek birtokában mind a profit-orientált, mind pedig a non-profit szférában alkalmazható kommunikációs kihívásokat és eszközöket kellő hozzáértéssel és kreativitással kezelik. A hallgatók megismerik a hagyományos és a közösségi média működésével kapcsolatos legfontosabb koncepciókat, problémaköröket, különös tekintettel annak digitális vetületeire. A képzést azoknak a public relations, marketing és média területen dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnék a klasszikus marketingkommunikáció mellett a digitális kommunikáció, valamint a kommunikációmenedzsment területét teljes körűen átlátni, illetve ismereteiket naprakész, gyakorlati tudással is bővíteni. A képzés arra nyújt lehetőséget, hogy a résztvevők megismerhessék a klasszikus kommunikációs stratégiákon és eszközrendszereken túl az online kommunikáció működési mechanizmusait és eszköztárait, beleértve a hatékony tartalommarketing módjait is.

Tantárgyak
Online kommunikációs- kampányok menedzselése I. 
Online kommunikációs- kampányok menedzselése II.
Webanalitika alkalmazása a kampányban/kereső optimalizálás
Marketingmenedzsment
Vállalati kommunikáció
Digitális tartalommenedzsment

 

Szakdolgozati témák kommunikáció BA és MA 2023/24 II. félévtől

A szakdolgozat követelményei kommunikáció BA 2022/2023 II. félévtől

A szakdolgozat követelményei kommunikáció MA 2022/2023 II. félévtől

 

 

Diákfilmek

 

Tanszékvezető

Dr. Németh László tanszékvezető, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Teljes és részmunkaidős oktatók:

Baróthy Zoltán mesteroktató Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Berkes Péter egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Jakab Edit Noémi egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Komáromi Tünde egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Krisztina egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kutai Gergely mesteroktató  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Lázár Imre egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Legéndy Kristóf egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Németh László egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Simon Sára egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Spannraft Marcellina egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Sütheő Péter egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Zsebők Csaba főiskolai tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Más szakról áttanít:

Dr. Béres István - egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Borsi Attila János egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Drjenovszky Zsófia egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Pásztori-Kupán István egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Péli Gábor egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Pólos László egyetemi tanár  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Sztárayné dr. Kézdy Éva egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Váradi Ferenc főiskolai docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 


Tanstúdió

Ferenczi János Zoltán stúdióvezető Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kutai Gergely mesteroktató Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Körösényi Dániel stúdiótechnikus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szabó Kristóf stúdióasszisztens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Megbízottként: Rácz György - stúdiómérnök  

 

Ügyintéző:

Kocsis Krisztina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36-1-808-9599

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 220-as szoba


A Károli Tanstúdiója üzemelteti az alábbi rádió csatornákat:

kultX (weboldal: kultx.hu)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin