Készült: 2018-09-18
Módosítás: 2020-11-17

Komáromi Tünde

Tudományos cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Torda, Románia
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: -

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: néprajz és kulturális antropológia
Disszertáció címe: Rontás és társadalom Aranyosszéken
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): etno-szociolingvisztika
Oklevelet kiállító intézmény: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 BBTE, Kolozsvár  magyar nyelv és irodalom tanár  1995
   etnológus, néprajzkutató  1995
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: MTA BTK Néprajztudományi Intézete
Beosztás: tudományos főmunkatárs

Korábbi munkaadó: PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

Beosztás: tudományos főmunkatárs

Korábbi munkaadó: Román Akadémia Folklór Arhívum Intézete, Kolozsvár

Beosztás: tudományos munkatárs

Korábbi munkaadó: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle an der Saale

Beosztás: Postdoctoral Research Fellow

Kutatási és oktatási szakterületek

vallásantropológia

orvosi antropológia

történeti antropológia

kulturális antropológia

mágia és boszorkányság (kortárs és történeti antropológiai kutatás)

keleti kereszténység (orosz és román görögkeleti vallásos kultúra)

interetnikus és interkonfesszionális viszonyok

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (Bárth Dániel)

Szakrális kommunikáció kutatócsoport (Károli Gáspár Református Egyetem, BTK)

Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások (324214 sz. ERC projekt, irányító: Pócs Éva), 2013-2018

Religion and Morality in European Russia, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, 2006-2009 (Chris Hann)

Hatások, konfliktusok és változások az újkor mentalitástörténetében, OTKA kutatási projekt (Klaniczay Gábor - Pócs Éva)Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 román  felsőfokú
 angol  középfokú
 orosz  középfokú
 francia  alapfokú
 német  alapfokú

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Az év társadalomtudósa  Transindex   2008
 TDK I. díj  BBTE Kolozsvár  1996
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 SIEF, EASA, BASEES  tag
 Magyar Néprajzi Társaság  tag
 MAKAT  FEB tag
 Kriza János Néprajzi Társaság  tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2006-2007  RGGU, Moszkva  kutatás
 2008  RGGU Moszkva kutatás
 2015, 2016  MPI for SA, Halle kutatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

( MTMT )

Monográfiák

-Szerkesztett kötetek, folyóiratok

-Könyvfejezetek

-Cikkek tudományos folyóiratokban

-

Tünde Komáromi

Title: PhD
Gender: Female
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Romania
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: Cultural anthropology
Title of Thesis: Witchcraft and Society in Aranyos region
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): ethno-sociolinguistics
Issuing Institution: Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, Romania

Further Studies and Qualifications

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Studies
Department: Department of Communication and Media Studies
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Ethnography
Previous Position Held: Senior Research Fellow

Previous Employer: University of Pécs, Department of Ethnography and Anthropology

Previous Position: Senior Research Fellow

Previous Employer: Romanian Academy, The Folklore Archive Institute, Cluj-Napoca 

Previous Position: Research Fellow

Previous Position: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle an der Saale, Germany

Previous Position: Postdoctoral Research Fellow


Areas of Research and Teaching


Anthropology of religion

Medical anthropology

Historical anthropology

Cultural anthropology

Magic and witchcraft (contemporary and historical study)

Eastern Christianity (Russian and Romanian Orthodox religious culture)

Interethnic and interconfessional relationships in Romania, TransilvaniaMembership in Research Groups and Projects

ELTE-Lendület Research Group on Historical Folcloristics (coordinator: Prof. Dr. Dániel Bárth)

Sacral Communication Research Group, Károli Gáspár University

Vernacular religion on the boundary of eastern and Western Christianity, ERC 324214 (coordinator: Professor Emeritus Éva Pócs) 2013-2018

Religion and Morality in European Russia, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (2006-2009)

Hatások, konfliktusok és változások az újkor mentalitástörténetében (OTKA, coordinators: Gábor Klaniczay and Éva Pócs)


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 Romanian  C1
 Russian  B2
 English  B2
 French  A2
 German  A2

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 SIEF  
 EASA  
 Hungarian Anthropological Society  FEB tag
 Hungarian Ethnographic Society  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 2016  MPI for Social Anthropology, Halle  guest researcher
 2015  MPI for Social Anthropology, Halle  guest researcher
 2006-2009  MPI for Social Anthropology, Halle  postdoctoral research fellow
 2006-2007  RGGU, Moscow  guest researcher, fieldwork
 1997, 2010  Hungarian Academy of Sciences  guest researcher

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

( MTMT )

Monographs

 -

 

Chapters in Books

 -

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 -

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin