Készült: 2016-03-06
Módosítás: 2023-10-04

Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

 

A tanszék az európai és a magyar történelem 16. századtól a 18. század végéig terjedő időszakának politika-, gazdaság-, diplomácia- és hadtörténeti vonatkozású eseményeit, folyamatait ismerteti, értelmezi és közvetíti az oktatómunka során. Kurzuskínálata mindemellett felöleli a 16. századtól a 20. századig terjedő időszak európai és magyar protestáns művelődés- és mentalitástörténetének főbb területeit is. A tanszék oktatóinak tudományos kutatói tevékenysége, publikációi a jelzett tematikus és kronologikus kereteknek megfelelően az európai és a magyar történelem szinte valamennyi aspektusára kiterjednek.

 
A tanszék részt vesz a történelem szak teljes, háromszintű képzésében. Az alapképzésben az általános bevezető tantárgyak közül a muzeológiai, művelődéstörténeti és segédtudományi kurzusokat  oktatják munkatársai (Csoma Zsigmond, Nagy Zsombor). A BA szintű képzésben egyaránt kínál magyar történeti előadásokat és szemináriumokat (Kincses Katalin), továbbá egyetemes történeti előadásokat (Kurucz György),  és szemináriumokat (Kincses Katalin). Mindezek mellett a speciális képzésekben az Egyház-, vallás- és művelődéstörténet (Kurucz György), a Politikai rendszerek valamint a Fegyver- és hadtörténeti (Kincses Katalin, Kurucz György) és a Környezet- és társadalomtörténeti (Nagy Zsombor) előadásokkal és szemináriumokkal vesz részt.

A tanszék a magasabb szintű MA-képzésben mind a történelem diszciplináris, mind pedig a tanári képzés területén képviselteti magát. Ezeken belül a tanári képzésben magyar történeti (Kincses Katalin) és egyetemes gazdaság-, vallás- és művelődéstörténeti előadásokat, gyakorlati stúdiumokat (Kurucz György) kínál. A tanszék munkatársai a mesterszintű képzés során idegen nyelvű forráselemzési, paleográfiai ismeretek elsajátítását is biztosítják (Kurucz György).

A tanszék munkatársainak közreműködésével két kutatócsoport működik, az Erdély és Protestantizmus Kutatócsoport, valamint a Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport.
 
A doktori képzésben Kurucz György alapító tagként vállalt szerepet, több témavezettje várhatóan egy-két éven belül benyújtja értekezését.

 

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 6.

Tanszékvezető
Prof. Dr. habil. Kurucz György egyetemi tanár

Oktatók
Ambrózy Gábor tanársegéd
Dr. Kincses Katalin Mária egyetemi docens

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin