Készült: 2016-03-06
Módosítás: 2020-10-28

Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

 

A tanszék az európai és a magyar történelem 16. századtól a 18. század végéig terjedő időszakának politika-, gazdaság-, diplomácia- és hadtörténeti vonatkozású eseményeit, folyamatait ismerteti, értelmezi és közvetíti az oktatómunka során. Kurzuskínálata mindemellett felöleli a 16. századtól a 20. századig terjedő időszak európai és magyar protestáns művelődés- és mentalitástörténetének főbb területeit is. A tanszék oktatóinak tudományos kutatói tevékenysége, publikációi a jelzett tematikus és kronologikus kereteknek megfelelően az európai és a magyar történelem szinte valamennyi aspektusára kiterjednek.

 
A tanszék részt vesz a történelem szak teljes, háromszintű képzésében. Az alapképzésben az általános bevezető tantárgyak közül a muzeológiai, művelődéstörténeti és segédtudományi kurzusokat  oktatják munkatársai (Csoma Zsigmond, Nagy Zsombor). A BA szintű képzésben egyaránt kínál magyar történeti előadásokat és szemináriumokat (Hóvári János, Kincses Katalin), továbbá egyetemes történeti előadásokat (Kurucz György),  és szemináriumokat (Kincses Katalin). Mindezek mellett a speciális képzésekben az Egyház-, vallás- és művelődéstörténet (Hóvári János, Kurucz György), a Politikai rendszerek valamint a Fegyver- és hadtörténeti (Kincses Katalin, Kurucz György) és a Környezet- és társadalomtörténeti (Nagy Zsombor) előadásokkal és szemináriumokkal vesz részt.

A tanszék a magasabb szintű MA-képzésben mind a történelem diszciplináris, mind pedig a tanári képzés területén képviselteti magát. Ezeken belül a tanári képzésben magyar történeti (Hóvári János, Kincses Katalin) és egyetemes gazdaság-, vallás- és művelődéstörténeti előadásokat, gyakorlati stúdiumokat (Kurucz György, Hóvári János) kínál. A tanszék munkatársai a mesterszintű képzés során idegen nyelvű forráselemzési, paleográfiai ismeretek elsajátítását is biztosítják (Kurucz György).

A tanszék munkatársainak közreműködésével két kutatócsoport működik, az Erdély és Protestantizmus Kutatócsoport, valamint a Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport.
 
A doktori képzésben Kurucz György alapító tagként vállalt szerepet, több témavezettje várhatóan egy-két éven belül benyújtja értekezését.

 

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 6.

Tanszékvezető
Prof. Dr. habil. Kurucz György egyetemi tanár, rektorhelyettes

Oktatók
Prof. Dr. Csoma Zsigmond egyetemi tanár

Dr. Hóvári János egyetemi docens
Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens
Dr. Kincses Katalin Mária egyetemi adjunktus

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin