Készült: 2016. március 06.

Koraújkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék

A tanszék az európai és a magyar történelem 16. századtól a 18. század végéig terjedő időszakának politika-, gazdaság-, diplomácia- és hadtörténeti vonatkozású eseményeit, folyamatait ismerteti, értelmezi és közvetíti az oktatómunka során. Kurzuskínálata mindemellett felöleli a 16. századtól a 20. századig terjedő időszak európai és magyar protestáns művelődés- és mentalitástörténetének főbb területeit is. A tanszék oktatóinak tudományos kutatói tevékenysége, publikációi a jelzett tematikus és kronologikus kereteknek megfelelően az európai és a magyar történelem szinte valamennyi aspektusára kiterjednek.

A tanszék munkatársainak közreműködésével két kutatócsoport működik, az Erdély és Protestantizmus Kutatócsoport, valamint aReformátus Kultúrtörténeti Kutatócsoport.
 
A tanszék részt vesz a történelem szak teljes, háromszintű képzésében. Az alapképzésben az általános bevezető tantárgyak közül a muzeológiai, művelődéstörténeti és segédtudományi kurzusokat  oktatják munkatársai (Csoma Zsigmond, Nagy Zsombor). A BA-szintű képzésben magyar és egyetemes történeti előadásokat és szemináriumokat vezet (Kurucz György), ezenkívül pedig a speciális képzésekben az Egyház-, vallás- és művelődéstörténet (Kurucz György), a Politikai rendszerek a Fegyver- és hadtörténeti (Kurucz György) és a Környezet és társadalom (Nagy Zsombor) történeti előadásokkal és szemináriumokkal vesz részt.

A magasabb szintű MA-képzésben mind a történelem diszciplináris, mind pedig a tanári képzés területén képviselteti magát. Ezeken belül az MA tanári képzésben vallás- és művelődéstörténeti (Kurucz György) és társadalom és gazdaságtörténeti témákban (Kurucz György) tart stúdiumokat. A tanszék munkatársai a mesterszintű képzéshez szükséges idegen nyelvű forráselemzési, paleográfiai ismeretek elsajátítását is biztosítják (Kurucz György).
 
A doktori képzésben Kurucz György alapító tagként vállalt szerepet.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Tanszékvezető
Prof. Dr. habil. Kurucz György egyetemi docens, rektorhelyettes

Oktatók
Prof. Dr. Csoma Zsigmond kutatóprofesszor
Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens
Dr. Kincses Katalin Mária

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube