Készült: 2016-06-16
Módosítás: 2018-05-22

Tájékoztató a finanszírozási formák közötti átsorolásról, átjelentkezésről

A 2007. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató finanszírozási státusza megváltozhat:

 • államilag támogatott képzésről költségtérítéses képzésre történő átsorolással,
 • államilag támogatott képzésről költségtérítéses képzésre történő átjelentkezéssel,
 • költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átjelentkezéssel,


A 2012. szeptember 1. után hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató finanszírozási státusza megváltozhat:

 • állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésről önköltséges képzésre történő átsorolással,
 • állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésről önköltséges képzésre történő átjelentkezés elfogadásával,
 • önköltséges képzésről állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre történő átjelentkezés elfogadásával.


Államilag támogatott / állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésről költségtérítéses / önköltséges képzésre történő átsorolás (alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) Átsorolás 12–15 §§-i tartalmazzák.

Az Egyetem tanévenként köteles önköltséges / költségtérítéses képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki

 1. az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt (azaz ha az előző tanévben mindkét féléve aktív volt), nem szerzett meg legalább (a két félév alatt összesen) 36 kreditet,

 2. illetve a szervezeti és működési szabályzatában megállapított 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot nem éri el,

 3. továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.

Önköltséges / költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóvá válik az a hallgató, aki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt, illetve az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt túllépi.

Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni,

 1. akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.

 2. akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben ösztöndíjasként (Erasmus, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton.


Önköltséges / költségtérítéses hallgatók átjelentkezése állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) Átsorolás 16. §-a tartalmazza.

 1. Az önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók minden évben június 25. napjáig, az erre rendszeresített űrlap igénybe vételével tudják kérelmezni a Tanulmányi Osztálynál az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott képzésre való átsorolásukat.

 2. Átsorolási kérelem.

 3. A kérelmen fel kell tüntetni az utolsó előtti aktív félév korrigált kreditindexét, és – amennyiben rendelkezésre áll – az utolsó aktív félévét. (Amennyiben az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe még nem áll rendelkezésre június 25-én, úgy azt a Tanulmányi Osztály rögzíti.)

 4. A Tanulmányi Osztály vezetője a határidőre beérkezett, önköltséges és költségtérítéses kérelmezőket az elmúlt két aktív félévének korrigált kreditindexük alapján, szakonként külön sorrendbe állítja. Amennyiben az adott szakon rendelkezésre áll állami ösztöndíjas vagy államilag támogatott hely, úgy a legmagasabb korrigált kreditindexszel rendelkező hallgató nyeri el az állami ösztöndíjas vagy államilag támogatott helyet.

 5. A megüresedett helyek számától függ, hogy hány hallgató nyer átsorolást állami (rész)ösztöndíjas / államilag támogatott képzésre. (Pl. hiába rendelkezik valaki kiemelkedően magas korrigált kreditindexszel, ha azon a szakon nem szabadul fel állami ösztöndíjas / költségtérítéses hely, és más szakról sem tud az Egyetem átcsoportosítani, a kérelmező hallgatót nincs lehetőség átsorolni állami ösztöndíjas / államilag támogatott képzésre). Mindazonáltal előfordul az ellenkezője is, miszerint több állami ösztöndíjas / államilag támogatott hely szabadul fel, mint ahány kérelem beérkezik. Hiába van még a szakon önköltséges / költségtérítéses hallgató, kérelem hiányában nem sorolhatóak át.

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube