RCL MID képzés záróvizsga tételsora

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan ált. iskolai magyartanár képzésben

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan középiskolai magyartanár képzésben

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 5 féléves (118 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (88 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (100 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 2 féléves (45 kr)

Magyar BA záróvizsgatételek

Záróvizsga tételsor 2012-ben felvételt nyert MID és MID-TD szakos hallgatók számára

Záróvizsga tételsor 2010, 2011-ben felvételt nyert MID szakos hallgatók számára

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus (Budapest, Beregszász, Szabadka)