Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-10-13

Általános Lélektani és Módszertani Tanszék

A tanszék vezetője Prof. Dr. Vass Zoltán. Oktatói Prof. Emeritus Vargha András, Dr. Czigler Balázs, Dr. Kovács Dóra, Dr. Kövi Zsuzsanna, Dr. Jakubovits Edit, Dr. Nagybányai-Nagy Olivér, Dr. Smohai Máté, Dr. Takács Szabolcs.

A tanszék gondozza az alapozó tárgyak többségét, amelyekkel a hallgatók tanulmányaik kezdetén találkoznak. Szerepe emellett szemléletformáló jellegű: megtanítja az első éves hallgatóknak a pszichológiai kísérletezés módszertanát, a kísérletek megtervezését, az adatok kiértékelésének és az eredmények közlésének formáját.

Tanszékünk oktatói tanítják az általános lélektan tárgycsoportja (három félévet átfogó előadások, gyakorlatok, műhelymunka) mellett az Anatómia, A neurológia és pszichológia biológiai alapjai, Az idegrendszer anatómiája és élettana, valamint az empirikus pszichológiában nélkülözhetetlen statisztikai tárgyakat. Az alapvető módszertani ismereteket a pszichometria, a méréselmélet és mérési módszerek, valamint a pszichológiai kutatás módszertana kurzusok adják át a hallgatóknak.

Az alapozó tárgyak után a hallgatóknak specializáltabb kurzusokat kínálunk, például az ökológiai pszichológia, a környezetpszichológia, a kognitív pszichológia mesterfokon, a módosult tudatállapotok, relaxációs módszerek, illetve fájdalomkutatás.

A projektív tesztekkel kapcsolatos ismeretek oktatása a Károli Egyetem Pszichológiai Intézete megkülönböztető vonásainak egyike, és szorosan kapcsolódik a tanszék kutatásaihoz. A hallgatók részt vehetnek a Rorschach-teszttel kapcsolatos pszichometriai kutatások, a projektív tesztek pszichometriája, projektív eljárások alkalmazása a kutatásban és a rajzvizsgálat órákon, amelyekkel elméleti és gyakorlati ismereteiket egyaránt bővíthetik.

A tanszék az oktatáson kívül jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, kutatási eredményekkel és publikációkkal rendelkezik.


Tanszékvezető
Prof. Dr. Vass Zoltán 
Telefon: +36 (1) 430 2346


Általános Lélektani és Módszertani Tanszék oktatói

Prof. Dr. Vass Zoltán tanszékvezető, egyetemi tanár
Gergely Bence egyetemi tanársegéd
Horváth Áron egyetemi tanársegéd
Prof. Dr. Horváth János György egyetemi tanár
Dr. Jakubovits Edit egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Dóra egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Köteles Ferenc egyetemi tanár
Dr. Mészáros Veronika egyetemi adjunktus
Dr. Nagybányai-Nagy Olivér
egyetemi adjunktus
Dr. Radnóti István egyetemi adjunktus
Dr. Smohai Máté
egyetemi adjunktus
Dr. habil. Szemerszky Renáta egyetemi docens
Dr. Takács Szabolcs
egyetemi docens
Takácsné Kárász Judit egyetemi tanársegéd
Prof. Dr. Vargha András Professor Emeritus

Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., fsz.
Tel.:+36 (1) 430 2340

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin