Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-12-10

 

Nagybányai Nagy Olivér

m: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1971.
Születési hely: Veszprém
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2013.
Tudományág: Pszichológiai tudományok
Disszertáció címe: Válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére.
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény

Képesítés

Év

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egészségfejlesztő szakpszichológus

2010

 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus, mb. intézetvezető-helyettes

Korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Beosztás: tudományos segédmunkatárs, egyetemi tanársegéd


Kutatási és oktatási szakterületek

Pszichometria, személyiségmérés, online-tesztelés, tesztelési válaszstílus és válaszlatencia 

Pszichodiagnosztika

Statisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Kompetenciamérés Kutatócsoport (vezetője: Dr. Takács Szabolcs)

Kulturális- Pszichofizológiai és Kommunikációelméleti Kutatócsoport (vezetője: Dr. Lázár Imre)

Kísérleti pszichológia kutatócsoport (vezetője: Dr. Horváth János)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak

Funkció vagy tevékenység

2021-

EFPA (European Federation of Psychologists' Associations), 'Board of Assessment' tag

2023-

Magyar Pszichológiai Szemle, szerkesztőbizottsági tag

 

Nyelvtudás

Nyelv

Nyelvtudás szintje és fajtája

Angol

Középfokú nyelvvizsga

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve

Kiadó intézmény

Elnyerés éve

     

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve

Betöltött funkció

Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

Köztestületi tag

Magyar Pszichológia Társaság (MPT)

Tesztbizottság elnök

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete (MPÉE)

Vezetőségi tag

European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)

tag

 

 

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak

Intézmény

Tevékenység

     

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

   

 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

Ágoston Csilla, ELTE PPK, Pszichológiai Doktori Iskola

A koffeinfogyasztás használati jellemzői és pszichológiai vonatkozásai

2019

 

 

Publikációs lista

(MTMT2)

 


Olivér Nagybányai-Nagy

Title: PhD
Gender
: male
Year of Birth: 1971
Place of Birth (Country): Veszprém (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2013
Discipline: Psychology
Title of Thesis: The Effect of Response Style Characteristics on the Measuring Efficiency of Self-administered Testing Methods
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Psychology

Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution

Qualification

Year of Obtaining the Qualification

Eötvös Loránd University

Health Promotion Specialized Psychologist

2010.

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology

Current Position(s): Assistant Professor, Commissioned Deputy Head of Institute

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: Assistant Lecturer


Areas of Research and Teaching
Psychological Assessment, Online Assessment
Psychodiagnostic
Statistics

Membership in Research Groups and Projects

Competence Measurement Research Group (Kompetenciamérés Kutatócsoport: Dr. Takács Szabolcs)

Cultural Psychophysological and Communication Theory Research Group (Kulturális- Pszichofizológiai és Kommunikációelméleti Kutatócsoport: Dr. Lázár Imre)Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period

Function or Activity

 

2021-

European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), Member of 'Board of Assessment'

2023-

Magyar Pszichológiai Szemle (Hungarian Journal of Psychology), Member of the Editorial Board

Language Skills

Language

Level and Kind of Proficiency

English

medium level

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction

Issuing Institution

Year of Issuing

     

Membership in Academic Societies

Name of Organization

Function (if any)

  Hungarian Academy of Sciences (MTA)

Member of public  body

Hungarian Psychological Association (MPT)

Test Committee Chairman

Hungarian Psychologists' Association for Advocacy (MPÉE)

Member of the Management

European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)

Member

 

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period

Institution

Activities

     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution

Research Topic / Title of Dissertation

Year of Defence
(if applicable)

     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution

Title of Dissertation

Year of Defence

Ágoston Csilla, ELTE, Doctoral School of Psychology Patterns and psychological correlates of caffeine consumption  2019

 

 

List of Publications

(MTMT2)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin