Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-03-06

 

Nagybányai-Nagy Olivér

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1971
Születési hely: Veszprém
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2013
Tudományág: pszichológiai tudományok
Disszertáció címe: Válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény

Képesítés

Év

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egészségfejlesztő szakpszichológus

2010.

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Beosztás: egyetemi tanársegéd


Kutatási és oktatási szakterülete
Pszichometria, online tesztelés
Pszichodiagnosztika
Statisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak

Funkció vagy tevékenység

2006

Rózsa S., Oláh A., Nagybányai-Nagy O. (2006): A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény / Elektronikus tankönyv. Bölcsész Konzorcium, Budapest (HEFOP)

2010-2012

Rózsa S., Nagybányai-Nagy O., Kő N. (2012): Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR)

Nyelvtudás

Nyelv

Nyelvtudás szintje és fajtája

angol

középfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve

Kiadó intézmény

Elnyerés éve

     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve

Betöltött funkció

Magyar Pszichológiai Társaság

tag

Magyar Pszichológiai Társaság, Tesztbizottság

titkár

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

vezetőségi tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak

Intézmény

Tevékenység

     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

     

 

Publikációs lista

(MTMT2)


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (2006). A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény. Bölcsész Konzorcium, Budapest.

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., KŐ N. (2012). Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O., HADARICS M., PONGOR O. (2014). DISC - A mindennapi kommunikáció és viselkedés titka. Psidium Onlinetesztek. Budapest.


Könyvfejezetek

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). A pszichológiai tesztek reliabilitása. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (103-115). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). A pszichológiai tesztek validitása. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (117-124). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (277-289). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O., RÓZSA S. (2006). A mentális képességek tesztelése. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (183-199). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2007). Néhány különleges és általános hatás a morbiditás és mortalitás területén. In DEMETROVICS ZS., KÖKÖNYEI GY., OLÁH A. (szerk.), A személyiséglélektantól az egészség pszichológiáig (134-155). Trefort Kiadó, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A coaching szerepe a munkahelyi egészségfejlesztésben. In DEMETROVICS ZS., URBÁN R., RIGÓ A., OLÁH A. (szerk.), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. Személyiség, egészség, egészségfejlesztés (295-335). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., KŐ N. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás (181-206). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.Cikkek tudományos folyóiratokban

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). Online személyiségmérés a hazai Big Five struktúra mentén: a Facet5-teszt magyar adaptációja. Pszichológia, 33(1), 37-59.

RIGÓ, A., PÁPAY N., NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). A meddőségspecifikus distressz alakulása a megküzdési stratégiák és egyéb pszichoszociális változók függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 399-418.

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2014). Pszichometriai fejlesztési lehetőségek az online tesztelésben. Alkalmazott Pszichológia 14(1), 93–110.

PÁPAY N., RIGÓ A., NAGYBÁNYAI NAGY O., SOLTÉSZ A. (2014). A gyermekvállalási attitűdök alakulásának pszichoszociális meghatározói. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 15(1), 1-30.Nyilvános megjelenések

NAGYBÁNYAI-NAGY O., VARGA G. (2004). Internet-alapú tesztelési eszközök a munkaerő-kiválasztás területén. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen.

EVANS N., NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2005). We would like you to come in for an Audition, please complete this on-line questionnaire first. 8th European Conference of Psychological Assessment, Budapest.

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2006). A válaszadás nem-tartalmi jegyeinek vizsgálata személyiségtesztelés során. (Poszter) Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2010). Az online személyiségtesztelésben rejlő módszertani, elemzési lehetőségek. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlése, Pécs.

NAGY J., OLÁH A., SIMON P., TORMA K., KLEIN S., RÓZSA S., NAGY L., NAGYBÁNYAI NAGY O., SZABÓ P., VASS Z. (2010). Az európai minőségű pszichológiai tesztelésért: tesztakkreditáció és tesztkataszter Magyarországon. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2011). Ötfaktoros modell a Facet5 tesztben. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A tesztmanipulációs törekvések leképződése a válaszstílusban. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Nagygyűlése, Szombathely.

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A személyiségmérés újabb lehetőségei. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Nagygyűlése, Szombathely.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). A kérdőív kitöltési válaszszélsőségesség globális hatása a teszteredményekre. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2014). Tesztelési válasz-szélsőségesség alakulása klinikai mintán. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia.

NAGYBÁNYAI NAGY OLIVÉR, VASS ZOLTÁN, SVÁB PÉTER, REINHARDT MELINDA (2014). Az online tesztelési paradigmával kapcsolatos hazai gyakorlati tapasztalatok. (Poszter) Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia.


Olivér Nagybányai-Nagy

Title: PhD
Gender
: male
Year of Birth: 1971
Place of Birth (Country): Veszprém (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2013
Discipline: Psychology
Title of Thesis: The Effect of Response Style Characteristics on the Measuring Efficiency of Self-administered Testing Methods
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Psychology

Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution

Qualification

Year of Obtaining the Qualification

Eötvös Loránd University

Health Promotion Specialized Psychologist

2010.

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology

Current Position(s): Assistant Professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: Assistant Lecturer


Areas of Research and Teaching
Psychological Assessment, Online Assessment
Psychodiagnostic
Statistics

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period

Function or Activity

2006.

Rózsa S., Oláh A., Nagybányai-Nagy O. (2006): A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény / Elektronikus tankönyv. Bölcsész Konzorcium, Budapest (HEFOP)

2010-2012.

Rózsa S., Nagybányai-Nagy O., Kő N. (2012): Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR)

Language Skills

Language

Level and Kind of Proficiency

Hungarian

Native speaker

English

medium level

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction

Issuing Institution

Year of Issuing

     

Membership in Academic Societies

Name of Organization

Function (if any)

Hungarian Psychological Association

Member

Hungarian Psychological Association, Test Committee

Secretary

Hungarian Association for Psychologists' Interest Representation

Member of the management

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period

Institution

Activities

     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution

Research Topic / Title of Dissertation

Year of Defence
(if applicable)

     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution

Title of Dissertation

Year of Defence

     

 

 

List of Publications

(MTMT2)

Edited Books and Journals

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (2006). A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény. Bölcsész Konzorcium, Budapest.

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., KŐ N. (2012). Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O., HADARICS M., PONGOR O. (2014). DISC - A mindennapi kommunikáció és viselkedés titka. Psidium Onlinetesztek. Budapest.

 

Chapters in Books

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). A pszichológiai tesztek reliabilitása. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (103-115). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). A pszichológiai tesztek validitása. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (117-124). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2006). Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (277-289). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O., RÓZSA S. (2006). A mentális képességek tesztelése. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., OLÁH A. (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Szöveggyűjtemény (183-199). Bölcsész Konzorcium, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2007). Néhány különleges és általános hatás a morbiditás és mortalitás területén. In DEMETROVICS ZS., KÖKÖNYEI GY., OLÁH A. (szerk.), A személyiséglélektantól az egészség pszichológiáig (134-155). Trefort Kiadó, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A coaching szerepe a munkahelyi egészségfejlesztésben. In DEMETROVICS ZS., URBÁN R., RIGÓ A., OLÁH A. (szerk.), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. Személyiség, egészség, egészségfejlesztés (295-335). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások. In RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O., KŐ N. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum. Módszerek és gyakorlati alkalmazás (181-206). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). Online személyiségmérés a hazai Big Five struktúra mentén: a Facet5-teszt magyar adaptációja. Pszichológia, 33(1), 37-59.

RIGÓ, A., PÁPAY N., NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). A meddőségspecifikus distressz alakulása a megküzdési stratégiák és egyéb pszichoszociális változók függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 399-418.

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2014). Pszichometriai fejlesztési lehetőségek az online tesztelésben. Alkalmazott Pszichológia 14(1), 93–110.

PÁPAY N., RIGÓ A., NAGYBÁNYAI NAGY O., SOLTÉSZ A. (2014). A gyermekvállalási attitűdök alakulásának pszichoszociális meghatározói. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 15(1), 1-30.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

NAGYBÁNYAI-NAGY O., VARGA G. (2004). Internet-alapú tesztelési eszközök a munkaerő-kiválasztás területén. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen.

EVANS N., NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2005). We would like you to come in for an Audition, please complete this on-line questionnaire first. 8th European Conference of Psychological Assessment, Budapest.

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2006). A válaszadás nem-tartalmi jegyeinek vizsgálata személyiségtesztelés során. (Poszter) Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest

NAGYBÁNYAI-NAGY O. (2010). Az online személyiségtesztelésben rejlő módszertani, elemzési lehetőségek. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlése, Pécs.

NAGY J., OLÁH A., SIMON P., TORMA K., KLEIN S., RÓZSA S., NAGY L., NAGYBÁNYAI NAGY O., SZABÓ P., VASS Z. (2010). Az európai minőségű pszichológiai tesztelésért: tesztakkreditáció és tesztkataszter Magyarországon. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2011). Ötfaktoros modell a Facet5 tesztben. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A tesztmanipulációs törekvések leképződése a válaszstílusban. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Nagygyűlése, Szombathely.

RÓZSA S., NAGYBÁNYAI NAGY O. (2012). A személyiségmérés újabb lehetőségei. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Nagygyűlése, Szombathely.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2013). A kérdőív kitöltési válaszszélsőségesség globális hatása a teszteredményekre. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Nagygyűlése, Budapest.

NAGYBÁNYAI NAGY O. (2014). Tesztelési válasz-szélsőségesség alakulása klinikai mintán. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia.

NAGYBÁNYAI NAGY OLIVÉR, VASS ZOLTÁN, SVÁB PÉTER, REINHARDT MELINDA (2014). Az online tesztelési paradigmával kapcsolatos hazai gyakorlati tapasztalatok. (Poszter) Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube