Készült: 2016-03-06
Módosítás: 2024-05-13

Medievisztika Tanszék

A tanszék fő feladata az egyetemi képzésben a középkori magyar és egyetemes történelem oktatása, de a tanszék oktatói részt vesznek a rokon- és segédtudományok (régészet, néprajz, történeti földrajz, történeti kronológia, történeti ikonográfia, epigráfia stb.) és a latin nyelv, valamint a hadtörténeti és egyház-, vallás- és művelődéstörténeti specializációk oktatásában is. A tanszék munkatársainak tudományos tevékenysége a következő szakterületekre terjed ki: középkori vallás- és egyháztörténet, középkori művelődés- és zenetörténet, középkori fegyver- és hadtörténet, középkori anyagi kultúra, középkori epigráfia, várostörténet, hagiográfia, történeti ökológia, középkori steppei népek története és régészete.

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 6.


Tanszékvezető:
Dr. habil. Gálffy László, egyetemi docens


Medievisztika Tanszék oktatói:

Dr. Bubnó Hedvig egyetemi docens
Dr. Gulyás László Szabolcs egyetemi adjunktus 
Bátoriné Dr. Halász Éva kutató (Bolyai ösztöndíj)
Dr. Hidán Csaba László egyetemi docens
Prof. Dr. habil. F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár
Dr. Szabó Péter tudományos munkatárs (OTKA)
Dr. Várady Zoltán főiskolai tanár

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin