Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2022-11-14

Gálffy László

Cím: PhD
Nem: M
Születési év: 1970
Születési hely:
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: Történelem
Disszertáció címe: Angers au XIIIe siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales.
Oklevelet kiállító intézmény: UFR Angers, Szegedi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:1994, 1999
Tudományág(ak): Történelem-francia szakos tanár (1994) Régész (1999)
Oklevelet kiállító intézmény: JATE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
UFR Angers DEA-Sciences urbaines-Histoire 1996
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: KRE
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:Történettudományi
Tanszék: Medievisztika
Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető

Korábbi munkaadó:SZTE
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Középkori Franciaország, társadalomtörténet, várostörténet. Folyó és társadalom, Duna-vidék. (kutatás)

Középkori Nyugat-Európa története(oktatás)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
CERHIO-Angers (2001-

OTKA K 84 276, Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13-20. századi Magyarországon c. kutatás

OTKA K 112678 2014-2018 külső kutatóként vállalt franciaországi kutatás. 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2010-  Károli Történész Műhely
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol közép
német felső
latin közép
francia felső
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestület II. oszt. tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szanka Brigitta SZTE Uralkodói utazások (14-15. század)  
 Bognár László  Tenger ábrázolása, tengeri közlekedés és konfliktusok középkori krónikákban  
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Maléth Ágnes SZTE/UFR Angers  I Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342)/Relations entre Charles Ier de Hongrie et la Papauté  2017
 Gausz Ildikó SZTE  Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608)  2018
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

 

Monográfiák

Angers aux 13e siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales (1199-1328)Lille: Atelier, 2007. 390 p. (ISBN:978-2-7295-6748-4) Átdolgozott, bővített, javított, kiadás:

Laszlo Gálffy: Angers au XIIIe siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales, Maulévrier: Éditions Hérault, 2013. 363 p.
(ISBN:978-2-7407-0305-2)

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Gálffy László, Sáringer János (szerk.) Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára, Szeged: Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. 468 p.
(ISBN:978 963 267 270 0)

Pál Engel, Gyula Kristó, András Kubinyi:Histoire de la Hongrie Médiévale: Tome 2. Des Angevins aux Habsbourgs, Noel-Yves Tonnerre, Marie Lionnet, László Gálffy (sajtó alá rend.); Gálffy László, Homonnai Sarolta (mellékletek és bibliogr.); Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008. 476 p.
(ISBN:978-2-7535-0094-5)

 

Könyvfejezetek

Dunai társadalmak: Változások a városi folyamtérben Bécs és Buda között (XIII. század vége-XV. század közepe)In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. 725 p.
Budapest: Balassi Kiadó, 2014. pp. 111-154.
(ISBN:978 963 506 937 8)

Megjegyzések a dunai part menti társadalmak késő középkori változásaihoz: Halászok a Duna magyarországi felső szakaszán (13. század vége-15. század közepe)In: Füleky György (szerk.) A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében: X. Tájtörténeti konferencia kiadványa : Eötvös József Főiskola, Baja. Konferencia helye, ideje: Baja, 2014.06.19-2014.06.21. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 2014. pp. 100-107.
(A táj változásai a Kárpát-medencében)
(ISBN:*978-963-06-2214-1)

Városi autonómia a Loire-vidéken (XII-XIV. század)In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.) Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. 776 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 239-251.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 75.)
(ISBN:978-963-306-236-4)

Fontevraud vizei, In: Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. 606 p. ,Budapest: Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, 2013. pp. 526-535.
(ISBN:978-963-08-5828-1) Emlékkötet Csoma Zsigmond 60. születésnapja alkalmából

Frank Birodalom és Franciaország. Franciaországra vonatkozó térképek és szöveges kiegészítő fejezetek In: Szántó Richárd (szerk.) Középkori egyetemes történelem (térképvázlatok gyűjteménye) : függelék: segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez: [150 térképvázlat a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához]. 376 p. Szeged; Miskolc: Bölcsész Konzorcium, 2006. p. 14-15, 20-21, 42-65, 308-309, 323-324. (ISBN:963-9704-19-9)Megjelent még:Szeged; Miskolc: Bölcsész Konzorcium, 2007.
Szeged: JATE Press, 2014. 150 térképvázlat a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához.

Módszertani megjegyzések a középkori francia város topográfiai vizsgálatához a 13. századi Angers kapcsán In: Teiszler É., Marton SZ. (szerk.) Medievisztikai tanulmányok: a IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) előadásai. 243 p.
Konferencia helye, ideje: , 2005.06.09-2005.06.10. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2005. pp. 25-34.
(ISBN:963-482-758-6)

II. Anjou Károly Angers-ból származó jövedelmei: megjegyzések egy 1288-as számadásjegyzék kapcsán In: Weisz Boglárka (szerk.) Középkortörténeti tanulmányok: A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. május 8-9.) előadásai. 238 p.
Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2003. pp. 23-32.
(ISBN:963-482-664-4)

Egy átkelőhely a Loire-on a 13. században: Les Ponts de Cé In: Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József (szerk.)Tanulmányok a középkorról: II. Medievisztikai PhD-konferencia. 183 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2001.04.03 Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2001. pp. 55-66.
(ISBN:9789634825364)

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Vadászat, erdőhasználat és város Anjouban: Megjegyzések Valois Károly egy 1321-ben Angers-nak adott oklevele kapcsán, ORPHEUS NOSTER 4:(3) pp. 18-32. (2012)

Város és folyó kapcsolata a Loire-vidéken (11. század vége - 14. század közepe), AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 26:(3) pp. 27-49. (2011)

A Toulouse-i városi vezetés és a capeting monarchia viszonya : 1249-1286, ACTA HISTORICA (SZEGED) 121: pp. 67-81. (2005)

Angers au XIIIe siecle: Développement urbain, structures économiques et sociales, CHRONICA (SZEGED) 5: pp. 41-55. (2005)

Marchands italinens en Anjou durant la seconde moitié du XIIIe siecle, CHRONICA (SZEGED) 4: pp. 32-41. (2004)

Egy ispotály működésének kezdetei a 12-13. század fordulóján Angers-ban, ACTA HISTORICA (SZEGED) 112: pp. 3-17. (2002)

Konferenciaközlemények


Recenziók

Korlátok és kötődések a középkori városi együttélésben (Segregation-Integration-Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009.) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 26:(4) pp. 195-202. (2011)

Hajnal István: Írásoktatás a középkori egyetemeken. Ford. Mezei Mónika. Budapest, 2008. (Az információtörténelem klasszikusai) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 9:(34) pp. 120-129. (2008)

Parasztszerelem az újkorban: Flandrin, Jean-Louis (1931-2001) Les amours paysannes : XVI-XIX. siecle AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2: pp. 248-250. (1994)

Szerelem és szexualitás Nyugaton: A L'Histoire c. francia folyóirat tematikus (24.) számának írásairól AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3: pp. 166-170. (1992)

Fordítások

Szabó-Borhy-Olajos-Zimonyi-Tonnerre: Le bassin des Carpates avant l’arrivée des Hongrois 440 av. J.C.–895 apr. J.C., PUR, Rennes, 2019. Magyarról-franciára fordított fejezetek 313–397, 417–435. 

Kristó-Engel-Kubinyi: Histoire de la Hongrie médiévale. Des Angevins aux Habsbourgs t. 2, PUR, Rennes, 2008. magyarról-franciára fordított szöveg lektorálása)

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

La noblesse dans les territoires angevins á la fin du Moyen Age, Angers-Saumur, le 3-6 juin 1998. Nemzetközi konferecia

La diplomatie des États angevins aux XIIIe et XIVe siecles. (Diplomácia az Anjou-dinasztia országiaban a 13-14. században), Szeged-Visegrád-Budapest, 2007 szept. 13-16. Nemzetközi konferencia

Módszerek, formák, tartalmak. Egyetemi műhelymunkák. KRE, Workshop, 2013 dec. 04.

Egyetemközi Történész Műhelykonferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 2015 október 12.

 

Nyilvános megjelenések

 

 László Gálffy

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country):
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: History
Title of Thesis: Angers au XIIIe siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales.
Issuing Institution: University of Angers, University of Szeged

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:1994, 1999
Discipline(s): Teacher (History-french language and litterature-1994), Archaeologist (1999)
Issuing Institution: JATE (Szeged)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Angers DEA Sciences Urbaines 1996
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: History
Department: Medieval History
Current Position(s): Associate professor, Head of Department

Previous Employer: University of Szeged
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching


Membership in Research Groups and Projects

CERHIO-Angers 2001-

OTKA K 84 276, Water and society in Hungary in the 13-20th century


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english  Intermediate
german  Advanced
latin  Reading
french  Advanced
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
 Szanka Brigitta University of Szeged    

Bognár László, University of Szeged

   
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
 Maléth Ágnes University of Szeged/UFR Angers  Relations between Charles Ith and the Papacy (1301-1342)  2017
Gausz Ildikó University of Szeged  French Travellers in early modern Hungary (1554-1608)  2018
     
     

 

 

List of Publications

(MTMT)

 

Science metrics:
                              Full scientific publications 28       
                              
                               Independent citations  37         

 

Monographs

Angers aux 13e siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales (1199-1328)Lille: Atelier, 2007. 390 p.
(ISBN:978-2-7295-6748-4)
Second edition:

Laszlo Gálffy: Angers au XIIIe siecle. Développement urbain, structures économiques et sociales, Maulévrier: Éditions Hérault, 2013. 363 p.
(ISBN:978-2-7407-0305-2)

Edited Books and Journals

Gálffy László, Sáringer János (szerk.) Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára, Szeged: Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. 468 p.
(ISBN:978 963 267 270 0)
Pál Engel, Gyula Kristó, András Kubinyi:Histoire de la Hongrie Médiévale: Tome 2. Des Angevins aux Habsbourgs, Noel-Yves Tonnerre, Marie Lionnet, László Gálffy (sajtó alá rend.); Gálffy László, Homonnai Sarolta (mellékletek és bibliogr.); Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008. 476 p.
(ISBN:978-2-7535-0094-5)

Chapters in Books

Dunai társadalmak: Változások a városi folyamtérben Bécs és Buda között (XIII. század vége-XV. század közepe)In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. 725 p.
Budapest: Balassi Kiadó, 2014. pp. 111-154.
(ISBN:978 963 506 937 8)

Megjegyzések a dunai part menti társadalmak késő középkori változásaihoz: Halászok a Duna magyarországi felső szakaszán (13. század vége-15. század közepe)In: Füleky György (szerk.) A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében: X. Tájtörténeti konferencia kiadványa : Eötvös József Főiskola, Baja. Konferencia helye, ideje: Baja, 2014.06.19-2014.06.21. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 2014. pp. 100-107.
(A táj változásai a Kárpát-medencében)
(ISBN:*978-963-06-2214-1)

Városi autonómia a Loire-vidéken (XII-XIV. század)In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.) Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. 776 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 239-251.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 75.)
(ISBN:978-963-306-236-4)

Fontevraud vizei, In: Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. 606 p. ,Budapest: Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, 2013. pp. 526-535.
(ISBN:978-963-08-5828-1) Emlékkötet Csoma Zsigmond 60. születésnapja alkalmából

Frank Birodalom és Franciaország. Franciaországra vonatkozó térképek és szöveges kiegészítő fejezetek In: Szántó Richárd (szerk.) Középkori egyetemes történelem (térképvázlatok gyűjteménye) : függelék: segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez: [150 térképvázlat a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához]. 376 p. Szeged; Miskolc: Bölcsész Konzorcium, 2006. p. 14-15, 20-21, 42-65, 308-309, 323-324. (ISBN:963-9704-19-9)Megjelent még:Szeged; Miskolc: Bölcsész Konzorcium, 2007.
Szeged: JATE Press, 2014. 150 térképvázlat a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához.

Módszertani megjegyzések a középkori francia város topográfiai vizsgálatához a 13. századi Angers kapcsán In: Teiszler É., Marton SZ. (szerk.) Medievisztikai tanulmányok: a IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) előadásai. 243 p.
Konferencia helye, ideje: , 2005.06.09-2005.06.10. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2005. pp. 25-34.
(ISBN:963-482-758-6)

II. Anjou Károly Angers-ból származó jövedelmei: megjegyzések egy 1288-as számadásjegyzék kapcsán In: Weisz Boglárka (szerk.) Középkortörténeti tanulmányok: A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. május 8-9.) előadásai. 238 p.
Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2003. pp. 23-32.
(ISBN:963-482-664-4)

Egy átkelőhely a Loire-on a 13. században: Les Ponts de Cé In: Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József (szerk.)Tanulmányok a középkorról: II. Medievisztikai PhD-konferencia. 183 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2001.04.03 Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2001. pp. 55-66.
(ISBN:9789634825364)

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Vadászat, erdőhasználat és város Anjouban: Megjegyzések Valois Károly egy 1321-ben Angers-nak adott oklevele kapcsán, ORPHEUS NOSTER 4:(3) pp. 18-32. (2012)

Város és folyó kapcsolata a Loire-vidéken (11. század vége - 14. század közepe), AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 26:(3) pp. 27-49. (2011)

A Toulouse-i városi vezetés és a capeting monarchia viszonya : 1249-1286, ACTA HISTORICA (SZEGED) 121: pp. 67-81. (2005)

Angers au XIIIe siecle: Développement urbain, structures économiques et sociales, CHRONICA (SZEGED) 5: pp. 41-55. (2005)

Marchands italinens en Anjou durant la seconde moitié du XIIIe siecle, CHRONICA (SZEGED) 4: pp. 32-41. (2004)

Egy ispotály működésének kezdetei a 12-13. század fordulóján Angers-ban, ACTA HISTORICA (SZEGED) 112: pp. 3-17. (2002)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

Korlátok és kötődések a középkori városi együttélésben (Segregation-Integration-Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009.) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 26:(4) pp. 195-202. (2011)

Hajnal István: Írásoktatás a középkori egyetemeken. Ford. Mezei Mónika. Budapest, 2008. (Az információtörténelem klasszikusai) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 9:(34) pp. 120-129. (2008)

Parasztszerelem az újkorban: Flandrin, Jean-Louis (1931-2001) Les amours paysannes : XVI-XIX. siecle AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2: pp. 248-250. (1994)

Szerelem és szexualitás Nyugaton: A L'Histoire c. francia folyóirat tematikus (24.) számának írásairól AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3: pp. 166-170. (1992)

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

La noblesse dans les territoires angevins á la fin du Moyen Age, Angers-Saumur, le 3-6 juin 1998. International conference

La diplomatie des États angevins aux XIIIe et XIVe siecles. (Diplomácia az Anjou-dinasztia országiaban a 13-14. században), Szeged-Visegrád-Budapest, 2007 szept. 13-16. International conference

Módszerek, formák, tartalmak. Egyetemi műhelymunkák. KRE, Workshop, 2013 dec. 04.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin