Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-02-29

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

A tanszék képzésben betöltött elsődleges feladata a személyiség- és egészségpszichológia területéhez fűződő alapismeretek átadása. Oktatói tevékenységünk BA képzésben a főbb személyiséglélektani és terápiás háttérelméletek átadására fókuszált. Személyiségmérési stúdiumaink keretében a hallgatók az egészséges személyiség mérésére alkalmas kérdőíves személyiségvizsgáló módszerekkel ismerkedhetnek meg. MA képzésben az egészségpszichológia alaptárgyakhoz kapcsolódóan az egészségfejlesztés, edukáció és prevenció témáit ölelik fel kurzusaink, felkészítve a hallgatókat az egészséges személyekkel folytatott prevenciós munkára. Speciális kollégiumainkon hallgatóink megismerkedhetnek több, a gyakorlatiban alkalmazott pszichológiai módszerrel; sajátélményű tapasztalatot szerezhetnek egyebek közt a művészeti terápia, relaxáció, sématerápia, családterápia technikáival.

A tanszék gondozza a szakmai szocializációt segítő hatféléves Pályaszocializáció tárgycsoportot is (koordinátor: Dr. Nyitrai Erika), melynek keretében a szakmai önismeret elmélyítésére, a pályamotivációk körvonalazására, a pályaorientáció tisztázására, a pszichológusszerep fejlesztésére kerül sor.

A tanszék kutatási területei az egészséglélektan kapcsolati vonatkozásaira fókuszálnak, ezen belül foglalkozunk a személyiségjegyek, a családdal összefüggő változók, a spiritualitás  és más pozitív pszichológiai változók egészséglélektani összefüggéseivel, a személyiségváltozás fontosabb kérdéseivel. Az elmúlt két tanévben két sikeres pályázatot gondoztunk Karunk anyagi támogatásával; munkatársaink többsége részt vesz a Személyiség- és Egészségpszichológiai Kutatóműhelyben.

https://btk.kre.hu/index.php/szemelyiseg-es-egeszsegpszichologia-kutatomuhely.html

 

 

Tanszékvezető
Dr. Rózsa Sándor


A Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék oktató

Dr. Rózsa Sándor tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Csabai Márta egyetemi tanár
Ferencz Valéria egyetemi tanársegéd
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus
Heincz Orsolya mesteroktató
Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla egyetemi tanár
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens
Mersdorf Anna egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi docens
Dr. Tanyi Zsuzsanna egyetemi adjunktus


Elérhetőség:

1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., félemelet 129.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin