Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-04-16

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

A tanszék képzésben betöltött elsődleges feladata a személyiség- és egészségpszichológia területéhez fűződő alapismeretek átadása. Oktatói tevékenységünk BA képzésben a főbb személyiséglélektani és terápiás háttérelméletek átadására fókuszált. Személyiségmérési stúdiumaink keretében a hallgatók az egészséges személyiség mérésére alkalmas kérdőíves személyiségvizsgáló módszerekkel ismerkedhetnek meg. MA képzésben az egészségpszichológia alaptárgyakhoz kapcsolódóan az egészségfejlesztés, edukáció és prevenció témáit ölelik fel kurzusaink, felkészítve a hallgatókat az egészséges személyekkel folytatott prevenciós munkára. Speciális kollégiumainkon hallgatóink megismerkedhetnek több, a gyakorlatiban alkalmazott pszichológiai módszerrel; sajátélményű tapasztalatot szerezhetnek egyebek közt a művészeti terápia, relaxáció, sématerápia, családterápia technikáival.

A tanszék gondozza a szakmai szocializációt segítő hatféléves Pályaszocializáció tárgycsoportot is (koordinátor: Dr. Nyitrai Erika), melynek keretében a szakmai önismeret elmélyítésére, a pályamotivációk körvonalazására, a pályaorientáció tisztázására, a pszichológusszerep fejlesztésére kerül sor.

A tanszék kutatási területei az egészséglélektan kapcsolati vonatkozásaira fókuszálnak, ezen belül foglalkozunk a személyiségjegyek, a családdal összefüggő változók, a spiritualitás  és más pozitív pszichológiai változók egészséglélektani összefüggéseivel, a személyiségváltozás fontosabb kérdéseivel. Az elmúlt két tanévben két sikeres pályázatot gondoztunk Karunk anyagi támogatásával; munkatársaink többsége részt vesz a Személyiség- és Egészségpszichológiai Kutatóműhelyben.

https://btk.kre.hu/index.php/szemelyiseg-es-egeszsegpszichologia-kutatomuhely.html

 

 

Tanszékvezető
Dr. Mirnics Zsuzsanna


A Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék oktató

Dr. Mirnics Zsuzsanna tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla egyetemi tanár
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens
Dr. Szili Ilona egyetemi docens
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Tanyi Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Heincz Orsolya egyetemi tanársegéd
Mersdorf Anna egyetemi tanársegéd
Dr. Rózsa Sándor egyetemi docens


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., fsz. 108. szoba, félemelet T2 szoba

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin