Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2017-10-19

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

 

A tanszék képzésben betöltött elsődleges feladata a személyiség- és egészségpszichológia területéhez fűződő alapismeretek átadása. Oktatói tevékenységünk BA képzésben kiterjed a főbb személyiséglélektani és terápiás háttérelméletek átadására, a tanult fogalmak gyakorlati alkalmazhatóságának közvetítésére. Az egészségpszichológia alaptárgyakhoz kapcsolódóan MA képzésben az egészségfejlesztés, edukáció és prevenció témáit járják be kurzusaink, és felkészítenek az egészség-megőrzés lélektani segítésére, elsősorban nem-klinikai területen.

Tanszékünkhöz tartozik a szakmai szocializációt segítő többféléves Pályaszocializáció csoport gondozása, melynek keretében a szakmai önismeret elmélyítésére, a pályamotivációk körvonalazására, a pszichológusszerep fejlesztésére kerül sor.

Tanszékünkhöz kapcsolódnak a személyiség-kutatás eszközeit bemutató kurzusok is, stúdiumaink keretében az egészséges személyiség mérésére alkalmas fő eljárások és eszközök megismerésére, és alkalmazásuk gyakorlására kerül sor.

A tanszék kutatási területei az egészség- és pozitív pszichológia, a családterápia, valláslélektan, illetve egészségpszichológia egyes témáihoz kapcsolódnak; kutatásainkba műhelymunka kurzusaink keretében a hallgatókat is rendszeresen bekapcsoljuk.

Speciális kollégiumainkon hallgatóink megismerkedhetnek a gyakorlatiban alkalmazott pszichológiai módszerekkel; sajátélményű tapasztalatot szerezhetnek például a művészeti terápia, fókuszolás, tréning, relaxáció egyes technikáival.

Tanszékvezető
Dr. Mirnics Zsuzsanna
Telefon: +36 (1) 430 2340/517


A Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Mirnics Zsuzsanna tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Bagdy Emőke professor emeritus, egyetemi tanár
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens
Dr. Szili Ilona egyetemi docens
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Tanyi Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Heincz Orsolya egyetemi tanársegéd
Mersdorf Anna egyetemi tanársegéd


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., fsz. 108. szoba, félemelet 517. szoba
Tel.:+36 (1) 430 2340

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube