Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-06-30

Kosztyuné Nyitrai Erika

Cím: Dr. PhD
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06 1 430-2340/108

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: pszichológia
Disszertáció címe: Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti pszichodráma csoportokban
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK (Debreceni Egyetem BTK)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus (krizis specializáció) 2006
Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma vezető 2003
Integratív Pszichoterápiás Egyesület hipnoterapeuta 2004
Society of Neuro-Linguistic Programming NLP-Practitioner 2004
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület autogén tréning 1994
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens 

Korábbi munkaadó: Debreceni Egyetem, BTK, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Intézet
Beosztás: egyetemi adjunktus


Kutatási és oktatási szakterületek
személyiségpszichológia
egészségpszichológia
krízislélektan
pozitív pszichológia
pályaszocializáció

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
"A menstruáció pszichés vonatkozásai" (kutatásetikai engedély száma: 333/2016/P)
"Felnőtt kötődés - párkapcsolat - érintés" (kutatásetikai engedély száma: 332/2016/P)
Országos kompetenciamérés kutatócsoport, 2018-

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2008- Károli Gáspár Református Egyetem, oktatás, tematika és tananyagfejlesztés
1996- 2008 Debreceni Egyetem, oktatás, tematika és tananyag fejlesztés
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
magyar anyanyelv
angol középfok (c)
orosz alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Urbán Szabolcs A vallásosság kötődéselméleti megközelítése 2013
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Nyitrai, E (2011): Az érintés hatalma, Kulcslyuk Kiadó, Budapest

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Bagdy, E. - Mirnics, Zs. – Nyitrai, E (szerk.) (2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterá-pia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest

Könyvfejezetek

Nyitrai, E. (2019): Az érintés érzelmeket közvetítő szerepe, in: Baráth, B. L., Fekete, K., Kis, K. (szerk): Ösztönző lelkiség. Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 119-129.o.

Nyitrai, E. (2011): A tanácsadás alapjai, in: Császár, N., Demetrovics, Zs., Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja, Károli Könyvek, KRE és L’Harmattan Kiadása, Budapest, 275-288.o.

Nyitrai, E. (2006): Egészség – betegség – önismeret – segítő kapcsolat – gondolatok arról, hogy milyen lehetőségeink vannak az önismereti csoportok keretében az adaptív alkalmazkodás kialakításában, in: Bugán, A. (szerk.): Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, Didakt Kiadó, Debrecen, 391-412.o.

Nyitrai, E. (2006): Testünk egyedisége, ép testben ép lélek, in: Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés, Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 55-62.o.

Nyitrai, E. (2006): Táplálkozási zavarok, a fiatalok sajátos táplálkozási szokásai, zavarai. A média által befolyásolt testkép, ennek következményei, in: Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés, Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 119-124.o.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Nyitrai, E. (2019): Bevezető tanulmány, Psychologia Hungarica VII/1. 5–9.o.

Nyitrai, E. (2019): Felnőttek menstruációs attitűdjének vizsgálatában használt kérdőíves eljárások – elméleti áttekintő tanulmány Psychologia Hungarica VII/1. 10–24. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): A menstruációs attitűd kérdőív (Menstrual Attitude Questionnaire, MAQ, Brooks-Gunn & Ruble, 1980) magyar változatának bemutatása, Psychologia Hungarica VII/1. 25–44. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): Felnőtt nők és férfiak menstruációs attitűdjének összehasonlító vizsgálata, Psychologia Hungarica VII/1. 45–63. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): Anyák és felnőtt lányaik menstruációs attitűdjének összehasonlító vizsgálata Psychologia Hungarica VII/1. 64–94. o.

Nyitrai E, Takács, N., Makrai, B., Takács, Sz.: A tárgyiasított test tudat skála (Objectified Body Conscoiusness Scale, OBCS, McKinley & Hyde, 1996) magyar változatának bemutatása Psychologia Hungarica VII/1. 95–116. o.

Nyitrai, E. (2011): Érintési szokásaink nyomában, Confessio, 35. évf. (2), 6-16.o.

Nyitrai, E: (2007): Mesék halálról, gyászról, gyászmunkáról, ELTE PPK, Tanácsadó szakpszi-chológus Képzés

Nyitrai, E. (2006): Mesés boldogság, Confessio, 30, (4), 9-16.o.

Nyitrai, E. (2006): Mesés álmok, Confessio, 30, (2), 25-37.o.

I, Szalma, Á, Kiss, L, Kardos, G, Horváth, E, Nyitrai, Z, Tordai, L, Csiba (2006): Piracetam Prevents Cognitiv Decline in Coronary Artery Bypass: A Randomized Trial Versus Placebo, Ann. Thorac Surg., 82:1430-5.

A, Bugán, E, Kosztyuné Nyitrai, J. Máth (2003-4): How can we conceptualize group process through dimensions derived from the content analysis of data, Applied Psychology in Hungary, 129-148.

Nyitrai, E. (2001): A clusteres, az asszociáció láncos és az irányított warming-up az önismereti pszichodráma csoportokban, Pszichoterápia, aug., 276-280.o.

Nyitrai, E. (2001): Álommunka. Az álmok szerepe az önismereti és a pszichoterápiás munkában, Alkalmazott Pszichológia, 2. szám, 73-90.o.

Bugán, A., Garai, D., Nyitrai, E. (1999): A vezetői funkciók vizsgálata a csoportfejlődés folyamatában, Egy pszichodráma csoport elemzése, Alkalmazott Pszichológia, 4. szám, 67-84.o.


Konferenciakötet

Nyitrai, E., Takács, N., Takácsné Kárász, J. (2019): Szu¨lői bevonódás és iskolai teljesítmény, in: Lippai, E. (szerk.): Összetart a sokszínűség, A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, MPT, 165.o.

Nyitrai, E. (2015): Az első menstruáció története - élmények a menarchéval kapcsolatban, MPT XXIV Országos Tudományos Nagygyűlése, 35.o.

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): Az érintés szerepe a párkapcsolatokban, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Nyitrai. E. (2013): Az érintés pszichológiája, in: Karsai, Sz. (szerk.): Bevetetlen álmok, Pszinapszis 2013, Pszichodiák Alapítvány, Budapest, 100.o.

Csiba, L., Szalma, I., Kiss, Á., Horváth, G., Nyitrai, E., Tordai, Z. (2004): Ongoing clinical trial: can piracetam prevent cognitive impairment in patients undergoing coronary bypass surgery?, 5th World Stroke Congress, Vancouver, Canada, 2004. június 23-26.

  

Nyilvános megjelenések

Nyitrai, E., Takács, N., Takácsné Kárász, J. (2019): Szu¨lői bevonódás és iskolai teljesítmény, in: Lippai, E. (szerk.): Összetart a sokszínűség, A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése

Nyitrai, E. (2015): Az első menstruáció története - élmények a menarchéval kapcsolatban, MPT XXIV Országos Tudományos Nagygyűlése

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): Az érintés szerepe a párkapcsolatokban, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Nyitrai. E. (2013): Az érintés pszichológiája, in: Karsai, Sz. (szerk.): Bevetetlen álmok, Pszinapszis 2013, Pszichodiák Alapítvány, Budapest

Nyitrai, E. (2013): Az érintés pszichológiája, KAPSZLI, Budapest, 2013. Március 1-3.

Nyitrai, E. (2013): Az érintés pszichológiája, Pszinapszis, Budapest, 2012. Április 12-13.

Nyitrai, E. (2012): Az érintés hatalma, KAPSZLI, Budapest, 2012. Március 16-18.

Nyitrai, E. (2012): Az érintés hatalma, Pszinapszis, Budapest, 2012. Április 12-15.

Nyitrai, E. (2012): A pszichoterápia etikai szempontú érintéstörténetei, Magyar pszichiátriai Tár-saság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012. Január 25-28

Nyitrai, E.(2011): Utak a boldogsághoz, „Hol van a boldogság mostanában?” Integráció Kineziológia Konferencia, 2011.november 12-13

Nyitrai, E.(2011): Megbocsátás, hála, elfogadás, „Hol van a boldogság mostanában?” Integráció Kineziológia Konferencia, 2011.november 12-13

Nyitrai, E (2011): És te hogyan érintesz, Csillagpont, Református Ifjúsági Találkozó, Tata, július 19-23

Nyitrai, E (2011): Érintések kötödéstől eloldásig, Integráció, Kineziológiai Konferencia, Buda-pest, 2011. május 28-29.

Nyitrai, E (2011): Te melyik mesét éled? - a mesék és a tudattalan, Integráció, Kineziológiai Konferencia, Budapest, 2011. március 5-6.

Nyitrai, E. (2009): Hallgatózás,

Nyitrai, E.(2008) „Túl az élet delén”, meghívott előadás, KAPU 2 Pszichológiai Konferencia a transzperszonalitás témájában, Budapest, október 24-26.

Nyitrai, E. (2008) „A mese gyógyító hatása”, meghívott műhely, KAPU 2 Pszichológiai Konfe-rencia a transzperszonalitás témájában, Budapest, október 24-26.

Nyitrai, E. (2008): „Mesék tabukról…”, meghívott műhely, Völgy, Pszichológushallgatók Nyári Egyeteme, Tabu. Somogydöröcske, 2008. szeptember 2-6.

Nyitrai, E. (2008): „Mesék tabukról…”, meghívott műhely, Völgy, Pszichológushallgatók Nyári Egyeteme, Tabu. Somogydöröcske, 2008. szeptember 2-6.

Nyitrai, E. – Czillinger, É. – Takács, T. (2006): A munkanélküliség érzelmi hullámvasútja, megküzdési és beavatkozási lehetőségek, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Nagygyűlése, Budapest

Nyitrai, E.(2006): „Mesés álmok” címmel előadás, illetve műhelycsoport vezetése azonos témában IV. Pasztorálpszichológiai szimpóziumon, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pasztorálpszichológia Szak Konferenciája, Debrecen

Bugán, A - Erdélyi, I – Pintér G. – Nyitrai, E. (2006) Csoportkutatás módszertani kérdései - kerekasztal beszélgetés, Magyar Pszichodráma Egyesület Országos Kongresszusa, Békéscsaba

Nyitrai, E.(2006): Mint a mesében…, Adjunk egy-két esélyt magunknak…konferencia, HBM Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza, Debrecen

I, Szalma, Á, Kiss, L, K. Kinda, G, Horváth, E, Nyitrai, Z, Tordai, L, Csiba (2005): Protective Effects of Piracetam on Cognitive Impairment After CABG, 9Th Congress of the European Federation of Neuroligical Societies, Athén, Görögörszág, 2005. szeptember 17-20.

Nyitrai, E.(2005): „Mesés boldogság” címmel előadás, illetve műhelycsoport vezetése azonos témában III. Pasztorálpszichológiai szimpóziumon, Debreceni Református Hittudományi Egye-tem Pasztorálpszichológia Szak és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszéke Konferenciája, Debrecen

Bugán, A. - Kosztyuné Nyitrai, E. – Máth, J.(2004): Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti csoportokban, MPT XVI. Nagygyűlése , Debrecen

Nyitrai, E. (2004): Generációs mesék, Családi ügyek pasztorálpszichológiai megközelítésben, II. Szimpózium, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pasztorálpszichológia Szak és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszéke Konferenciája, Debrecen

Csiba, L., Szalma, I., Kiss, Á., Horváth, G., Nyitrai, E., Tordai, Z. (2004): Ongoing Clinical Trial: Can Piracetam Prevent Cognitive Impairment in Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery?, 5th World Stroke Congress, Vancouver, Canada, 2004. június 23-26.  

Nyitrai, E. (2003): Odahallgatás, Pasztorálpszichológia, egy határtudomány jelentősége változó világunkban c. konferencián, Debreceni Református Kollégium

Csiba, L. - Horváth, G. - Kiss, Á.. - Magyar, T. – Nagy, I.- Nyitrai, E. - Tordai, Z.(2003): Coronaria bypass műtétet követő cognitiv teljesítményzavarok és piracetam kezelés hatékonysága az ischaemias/hypoxiás agyi keringési zavarok preventiojában, Országos Stroke konferencia, Zalakaros

Nyitrai, E(2002).: Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti csoportokban, MPT XVI. Nagygyűlése , Szeged

Nyitrai, E.(2002): Önismereti csoportok - tanárképzés, Debreceni Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Akadémiai Bizottság

Nyitrai, E.(2001): Önismereti csoportok felmelegedési szakaszának elemzése, Magyar Pszichodráma Egyesület V. Országos Kongresszusa

Bugán, A.- Nyitrai, E. (2001): Lánc, lánc …, Magyar Pszichodráma Egyesület V. Országos Kongresszusa, Budapest

Bugán, A.- Nyitrai, E.(2000): Módszerdemonstráció, Pszichológia 2000, Budapest

Bugán, A.- Nyitrai, E.(1998): Test-formálás, Magyar Pszichodráma Egyesület III. Országos Kongresszusa, Budapest

Nyitrai, E. (1995): Az álmok önismereti és a pszichoterápiás alkalmazása, MPT Klinikai Szekciója és a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület rendezvénye, BudapestErika Nyitrai Kosztyuné

Title: Mrs
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 430-2340/108

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: psychology
Title of Thesis: Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti pszichodráma csoportokban
Issuing Institution: University of Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): psychology
Issuing Institution: University of Lajos Kossuth (University of Debrecen)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus 2006
Magyar Pszichodráma Egyesület Pszichodráma vezető 2003
Integratív Pszichoterápiás Egyesület hipnoterapeuta 2004
Society of Neuro-Linguistic Programming NLP-Practitioner 2004
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of Personality and Health Psychology
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: University of Debrecen
Previous Position Held: Senior lecture

Areas of Research and Teaching
Personality psychology
Heath psychology
Psychology of Crisis
Mental health in positive psychological approach

Membership in Research Groups and Projects
"The Psychic Aspects of Menstruation" (research license number: 333/2016/P)
"Adult Attachment - Relationship - Touch" (research license number: 332/2016/P)
National Measure of Competence Research Group, 2018-

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2008 - Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, teaching, curriculum development
1996-2008 University of Debrecen, teaching, curriculum development
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native
English intermediate C
Russian basic level
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association Member
Hungarian Transpersonal Associaition Member of the Leadership
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Urban Szabolcs AA vallásosság kötődéselméleti megközelítése 2013
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Nyitrai, E (2011): Az érintés hatalma, Kulcslyuk Kiadó, Budapest

Edited Books and Journals

Bagdy, E. - Mirnics, Zs. – Nyitrai, E (szerk.) (2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterá-pia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest

Chapters in Books

Nyitrai, E. (2019): Az érintés érzelmeket közvetítő szerepe, in: Baráth, B. L., Fekete, K., Kis, K. (szerk): Ösztönző lelkiség. Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 119-129.o.

Nyitrai, E. (2011): A tanácsadás alapjai, in: Császár, N., Demetrovics, Zs., Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja, Károli Könyvek, KRE és L’Harmattan Kiadása, Budapest, 275-288.o.

Nyitrai, E. (2006): Egészség – betegség – önismeret – segítő kapcsolat – gondolatok arról, hogy milyen lehetőségeink vannak az önismereti csoportok keretében az adaptív alkalmazkodás kialakításában, in: Bugán, A. (szerk.): Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, Didakt Kiadó, Debrecen, 391-412.o.

Nyitrai, E. (2006): Testünk egyedisége, ép testben ép lélek, in: Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés, Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 55-62.o.

Nyitrai, E. (2006): Táplálkozási zavarok, a fiatalok sajátos táplálkozási szokásai, zavarai. A média által befolyásolt testkép, ennek következményei, in: Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés, Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 119-124.o.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Nyitrai, E. (2019): Bevezető tanulmány, Psychologia Hungarica VII/1. 5–9.o.

Nyitrai, E. (2019): Felnőttek menstruációs attitűdjének vizsgálatában használt kérdőíves eljárások – elméleti áttekintő tanulmány Psychologia Hungarica VII/1. 10–24. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): A menstruációs attitűd kérdőív (Menstrual Attitude Questionnaire, MAQ, Brooks-Gunn & Ruble, 1980) magyar változatának bemutatása, Psychologia Hungarica VII/1. 25–44. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): Felnőtt nők és férfiak menstruációs attitűdjének összehasonlító vizsgálata, Psychologia Hungarica VII/1. 45–63. o.

Nyitrai, E., Takács, Sz. (2019): Anyák és felnőtt lányaik menstruációs attitűdjének összehasonlító vizsgálata Psychologia Hungarica VII/1. 64–94. o.

Nyitrai E, Takács, N., Makrai, B., Takács, Sz.: A tárgyiasított test tudat skála (Objectified Body Conscoiusness Scale, OBCS, McKinley & Hyde, 1996) magyar változatának bemutatása Psychologia Hungarica VII/1. 95–116. o.

Nyitrai, E. (2011): Érintési szokásaink nyomában, Confessio, 35. évf. (2), 6-16.o.

Nyitrai, E: (2007): Mesék halálról, gyászról, gyászmunkáról, ELTE PPK, Tanácsadó szakpszi-chológus Képzés

Nyitrai, E. (2006): Mesés boldogság, Confessio, 30, (4), 9-16.o.

Nyitrai, E. (2006): Mesés álmok, Confessio, 30, (2), 25-37.o.

I, Szalma, Á, Kiss, L, Kardos, G, Horváth, E, Nyitrai, Z, Tordai, L, Csiba (2006): Piracetam Prevents Cognitiv Decline in Coronary Artery Bypass: A Randomized Trial Versus Placebo, Ann. Thorac Surg., 82:1430-5.

A, Bugán, E, Kosztyuné Nyitrai, J. Máth (2003-4): How can we conceptualize group process through dimensions derived from the content analysis of data, Applied Psychology in Hungary, 129-148.

Nyitrai, E. (2001): A clusteres, az asszociáció láncos és az irányított warming-up az önismereti pszichodráma csoportokban, Pszichoterápia, aug., 276-280.o.

Nyitrai, E. (2001): Álommunka. Az álmok szerepe az önismereti és a pszichoterápiás munkában, Alkalmazott Pszichológia, 2. szám, 73-90.o.

Bugán, A., Garai, D., Nyitrai, E. (1999): A vezetői funkciók vizsgálata a csoportfejlődés folyamatában, Egy pszichodráma csoport elemzése, Alkalmazott Pszichológia, 4. szám, 67-84.o.

 

Conference proceedings

Nyitrai, E., Takács, N., Takácsné Kárász, J. (2019): Szu¨lői bevonódás és iskolai teljesítmény, in: Lippai, E. (szerk.): Összetart a sokszínűség, A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, MPT, 165.o.

Nyitrai, E. (2015): Az első menstruáció története - élmények a menarchéval kapcsolatban, MPT XXIV Országos Tudományos Nagygyűlése, 35.o.

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): Az érintés szerepe a párkapcsolatokban, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Nyitrai. E. (2013): Az érintés pszichológiája, in: Karsai, Sz. (szerk.): Bevetetlen álmok, Pszinapszis 2013, Pszichodiák Alapítvány, Budapest, 100.o.

Csiba, L., Szalma, I., Kiss, Á., Horváth, G., Nyitrai, E., Tordai, Z. (2004): Ongoing clinical trial: can piracetam prevent cognitive impairment in patients undergoing coronary bypass surgery?, 5th World Stroke Congress, Vancouver, Canada, 2004. június 23-26.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Nyitrai, E., Takács, N., Takácsné Kárász, J. (2019): Szu¨lői bevonódás és iskolai teljesítmény, in: Lippai, E. (szerk.): Összetart a sokszínűség, A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése

Nyitrai, E. (2015): Az első menstruáció története - élmények a menarchéval kapcsolatban, MPT XXIV Országos Tudományos Nagygyűlése

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013): Az érintés szerepe a párkapcsolatokban, Kapcsolataink világa, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Nyitrai. E. (2013): Az érintés pszichológiája, in: Karsai, Sz. (szerk.): Bevetetlen álmok, Pszinapszis 2013, Pszichodiák Alapítvány, Budapest

Nyitrai, E. (2013): Az érintés pszichológiája, KAPSZLI, Budapest, 2013. Március 1-3.

Nyitrai, E. (2013): Az érintés pszichológiája, Pszinapszis, Budapest, 2012. Április 12-13.

Nyitrai, E. (2012): Az érintés hatalma, KAPSZLI, Budapest, 2012. Március 16-18.

Nyitrai, E. (2012): Az érintés hatalma, Pszinapszis, Budapest, 2012. Április 12-15.

Nyitrai, E. (2012): A pszichoterápia etikai szempontú érintéstörténetei, Magyar pszichiátriai Tár-saság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012. Január 25-28

Nyitrai, E.(2011): Utak a boldogsághoz, „Hol van a boldogság mostanában?” Integráció Kineziológia Konferencia, 2011.november 12-13

Nyitrai, E.(2011): Megbocsátás, hála, elfogadás, „Hol van a boldogság mostanában?” Integráció Kineziológia Konferencia, 2011.november 12-13

Nyitrai, E (2011): És te hogyan érintesz, Csillagpont, Református Ifjúsági Találkozó, Tata, július 19-23

Nyitrai, E (2011): Érintések kötödéstől eloldásig, Integráció, Kineziológiai Konferencia, Buda-pest, 2011. május 28-29.

Nyitrai, E (2011): Te melyik mesét éled? - a mesék és a tudattalan, Integráció, Kineziológiai Konferencia, Budapest, 2011. március 5-6.

Nyitrai, E. (2009): Hallgatózás,

Nyitrai, E.(2008) „Túl az élet delén”, meghívott előadás, KAPU 2 Pszichológiai Konferencia a transzperszonalitás témájában, Budapest, október 24-26.

Nyitrai, E. (2008) „A mese gyógyító hatása”, meghívott műhely, KAPU 2 Pszichológiai Konfe-rencia a transzperszonalitás témájában, Budapest, október 24-26.

Nyitrai, E. (2008): „Mesék tabukról…”, meghívott műhely, Völgy, Pszichológushallgatók Nyári Egyeteme, Tabu. Somogydöröcske, 2008. szeptember 2-6.

Nyitrai, E. (2008): „Mesék tabukról…”, meghívott műhely, Völgy, Pszichológushallgatók Nyári Egyeteme, Tabu. Somogydöröcske, 2008. szeptember 2-6.

Nyitrai, E. – Czillinger, É. – Takács, T. (2006): A munkanélküliség érzelmi hullámvasútja, megküzdési és beavatkozási lehetőségek, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Nagygyűlése, Budapest

Nyitrai, E.(2006): „Mesés álmok” címmel előadás, illetve műhelycsoport vezetése azonos témában IV. Pasztorálpszichológiai szimpóziumon, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pasztorálpszichológia Szak Konferenciája, Debrecen

Bugán, A - Erdélyi, I – Pintér G. – Nyitrai, E. (2006) Csoportkutatás módszertani kérdései - kerekasztal beszélgetés, Magyar Pszichodráma Egyesület Országos Kongresszusa, Békéscsaba

Nyitrai, E.(2006): Mint a mesében…, Adjunk egy-két esélyt magunknak…konferencia, HBM Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza, Debrecen

I, Szalma, Á, Kiss, L, K. Kinda, G, Horváth, E, Nyitrai, Z, Tordai, L, Csiba (2005): Protective Effects of Piracetam on Cognitive Impairment After CABG, 9Th Congress of the European Federation of Neuroligical Societies, Athén, Görögörszág, 2005. szeptember 17-20.

Nyitrai, E.(2005): „Mesés boldogság” címmel előadás, illetve műhelycsoport vezetése azonos témában III. Pasztorálpszichológiai szimpóziumon, Debreceni Református Hittudományi Egye-tem Pasztorálpszichológia Szak és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszéke Konferenciája, Debrecen

Bugán, A. - Kosztyuné Nyitrai, E. – Máth, J.(2004): Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti csoportokban, MPT XVI. Nagygyűlése , Debrecen

Nyitrai, E. (2004): Generációs mesék, Családi ügyek pasztorálpszichológiai megközelítésben, II. Szimpózium, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pasztorálpszichológia Szak és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszéke Konferenciája, Debrecen

Csiba, L., Szalma, I., Kiss, Á., Horváth, G., Nyitrai, E., Tordai, Z. (2004): Ongoing Clinical Trial: Can Piracetam Prevent Cognitive Impairment in Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery?, 5th World Stroke Congress, Vancouver, Canada, 2004. június 23-26.  

Nyitrai, E. (2003): Odahallgatás, Pasztorálpszichológia, egy határtudomány jelentősége változó világunkban c. konferencián, Debreceni Református Kollégium

Csiba, L. - Horváth, G. - Kiss, Á.. - Magyar, T. – Nagy, I.- Nyitrai, E. - Tordai, Z.(2003): Coronaria bypass műtétet követő cognitiv teljesítményzavarok és piracetam kezelés hatékonysága az ischaemias/hypoxiás agyi keringési zavarok preventiojában, Országos Stroke konferencia, Zalakaros

Nyitrai, E(2002).: Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti csoportokban, MPT XVI. Nagygyűlése , Szeged

Nyitrai, E.(2002): Önismereti csoportok - tanárképzés, Debreceni Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Akadémiai Bizottság

Nyitrai, E.(2001): Önismereti csoportok felmelegedési szakaszának elemzése, Magyar Pszichodráma Egyesület V. Országos Kongresszusa

Bugán, A.- Nyitrai, E. (2001): Lánc, lánc …, Magyar Pszichodráma Egyesület V. Országos Kongresszusa, Budapest

Bugán, A.- Nyitrai, E.(2000): Módszerdemonstráció, Pszichológia 2000, Budapest

Bugán, A.- Nyitrai, E.(1998): Test-formálás, Magyar Pszichodráma Egyesület III. Országos Kongresszusa, Budapest

Nyitrai, E. (1995): Az álmok önismereti és a pszichoterápiás alkalmazása, MPT Klinikai Szekciója és a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület rendezvénye, Budapest

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube