Pszichológiai Továbbképző Központ oktatói

dr. Grezsa Ferenc

egyetemi adjunktus, központvezető

dr. Simon Gabriella

egyetemi adjunktus, mentálhigiéné képzés

Szombathyné dr. Nemes Éva

egyetemi tanársegéd, szupervizor képzés

Farkas Magdolna

egyetemi tanársegéd, mentálhigiéné képzés

Takács Péter

egyetemi tanársegéd, mentálhigiéné képzés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések