Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-12-18

Dr. Simon Gabriella

Cím: PhD
Nem: Nő
Születési hely: Budapest, Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36/1/430-2342

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2018
Tudományág: Neveléstudomány
Disszertáció címe: A mentori kompetenciák attitűd-komponensei
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok

MA-fokozat megszerzésének éve: 1998
Tudományág(ak): Bölcsészettudomány, angol nyelvtanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-fokozat megszerzésének éve: 1986
Tudományág(ak): Bölcsészettudomány, magyar nyelv- és irodalomtanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógus szakvizsga 2007
Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés szakember 2005
CSAGYI - IM Mediátor 2003

Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:Pszichológiai Intézet
Tanszék: Pszichológiai Továbbképző Központ
Beosztás:Egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Beosztás: Pedagógiai fejlesztő

Egyéb korábbi munkaadó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Beosztás: Tanácsadó

Kutatási és oktatási szakterületek

Mentálhigiéné, lelki egészségfejlesztés
Online tanácsadás
Pályakezdő pedagógusok bevezető programjai, gyakornoki programok
Mentorálás
Mediáció

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2018 - A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - EFOP-3.1.5-16-2016-00001

2013-2015 - Pedagógusképzés támogatása - TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

2005-2008 - Oktatási programcsomagok fejlesztése - HEFOP 3.1.4

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2016- Szakvezető - Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzési szak
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol diploma
orosz a tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges nyelvi vizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Mentálhigiénés Szövetség Elnökségi tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT2)

 


Monográfiák

Simon Gabriella (2019): A mentorálás elmélete és gyakorlata. A mentori kompetenciák attitűdelemei és a kezdő pedagógusok mentormodellek szerinti támogatása. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2019. 448 oldal. ISBN 978-963-414-556-1 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Simon Gabriella (2019): A kezdő pedagógusok mentorálásának humanisztikus modellje. In: Berghauer-Olasz Emőke, Gávrilyuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Közép- és Kelet-Európában az oktatási reformok tükrében. Tanulmánykötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2019. 373-401. ISBN: 978-617-7692-33-0

Simon Gabriella (2016): Pedagógusok kommunikációja pedagógiai kommunikációs helyzetekben. Egy problémafeltáró munka és következményei. In: Balla Péter, Bozsonyi Károly, Csanády Márton, Fabiny Tibor, Homicskó Árpád, Kendeffy Gábor, Sepsi Enikő, Szenczi Árpád, Törő Csaba, Zsengellér József (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia, a Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. L’Harmattan Kiadó, 353-379. ISBN: 1419-1334

Simon Gabriella (2015): A mentorálás szerepe a gyakornokok folyamatos szakmai fejlődésének támogatásában. In: Sallai Éva (szerk.): A pedagógusok gyakornoki rendszerének fejlesztése és értékelése. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015. pp. 433-453.

Simon Gabriella, Szabados Tímea és Tartsayné Német Nóra (2015): Együttműködés, társas tanulás és tudásmegosztás a mentor-gyakornoki programban. In: Sallai Éva (szerk.): A pedagógusok gyakornoki rendszerének fejlesztése és értékelése. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015. pp. 433-453.

Simon Gabriella (2014): És ki viszi át a révészt? Gondolattérkép készítése egy ötödikes osztályban. In: Szabolcs Éva és Garai Imre (szerk.): Neveléstudományi kutatások közben – Válogatás doktori hallgatók munkáiból. ELTE Eötvös Kiadó, pp. 114 – 123. ISBN 978-863-284-517-3

Simon Gabriella (2013): Az iskolai tudás és az internet. In: Dringó - Horváth Ida és N. Császi Ildikó (szerk.): Digitális tananyagok- oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest. pp. 204-226. ISBN 978-963-236-769-9

Simon Gabriella (2002): Mediáció az iskolákban. In: Lovas Zsuzsa és Herczog Mária (szerk.) (2005): Békés és fájdalommentes megoldások – családsegítő mediációs szolgáltatás Magyarországon. Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület, Budapest. pp. 52-56.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Simon Gabriella (2016): Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés a Károli-egyetemen. Embertárs, XVI. 1. 30-37.

Simon Gabriella (2015): Mentorok és gyakornokok – egy tanulóév tapasztalatai. Megjelent az OFI honlapján.
URL: http://ofi.hu/publikacio/mentorok-es-gyakornokok-egy-tanuloev-tapasztalatai
URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/151005_mentor-gyakornok.pdf

Simon Gabriella (2012): A kritikus – barát módszer. A kritika művészete. Pedagógusképzés, No. 9 (38), 2011/1. pp. 47 – 64.

Simon Gabriella (2011): Az iskolai kommunikáció, a pedagógusok kommunikációja. A Primer Prevenciós Fórumon bemutatott poszter. Budapest, 2011. május 19. Megjelenés: Magyar Onkológia No. (2011) 55. 3. pp. 213 – 223.

Konferenciaközlemények

Kovács, Dóra; Kövesdi, Andrea; Harsányi, Gergő; Koltói, Lilla; Nagybányai-Nagy, Olivér; Nyitrai, Erika; Simon, Gabriella; Smohai, Máté; Takács, Nándor; Takács, Szabolcs (2019): 2017-National assessment of basic competences in Hungary: Results amongst 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with SEN and BTM disorder. 
International Conference on Clinical, Counseling Psychology and Mental Health, August 12-13, 2019. Tokyo, Japan. e-Poster szekció, Absztrakt kötet, 40. oldal

Simon Gabriella (2019): A kezdő pedagógusok mentorálásának humanisztikus modellje. A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Közép- és Kelet-Európában az oktatási reformok tükrében c. nemzetközi konferencián elhangzott előadás. Beregszász, 2019. március 29. Tanulmánykötet, 373-401.oldal. ISBN: 978-617-7692-33-0

Simon Gabriella (2018): A mentori kompetenciák attitűd-elemei és a gyakornokok támogatása. A Pedagógus-Lét-Kérdések c. konferencián elhangzott előadás. Budapest, 2018. május 25. KRE.

Simon Gabriella és Grezsa Ferenc (2018): Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. Előadás az MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. 2018. 06. 02. Absztrakt kötet: 26. oldal. ISBN 978-615-80241-7-4.

Simon Gabriella (2017): A mentori kompetenciák attitűd-komponensei. A XVII. Országos neveléstudományi Konferencián elhangzott tematikus előadás. Nyíregyháza, 2017. 11. 9-11. Absztrakt kötet: 502. oldal. ISBN 978-963-508-863-8

Simon Gabriella (2016): Iskolai mentálhigiéné. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Mentálhigiéné az oktató és nevelő intézetekben az ukrajnai oktatási reformok tükrében c. kerekasztal-beszélgetésen elhangzott előadás.
Beregszász, 2016. november 5.

Simon Gabriella (2016): Kezdő tanárok mentori támogatása egy kísérleti programban. A Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat
II. Hálózatépítő Konferenciáján elhangzott plenáris előadás. Csíksomlyó, 2016. október 13-14-15.

Simon Gabriella, Buza Domonkos, Sebő Tamás, Szabóné Kállai Klára, Szenes Márta (2016): „Idő-tér” segítés a virtuális világban. A Pszichoterápia szakfolyóirat 12. konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetés. Budapest, 2016. május 6-7. Absztrakt kötet: 38. oldal. ISSN1216-6170

Simon Gabriella (2016): Család – Iskola támogató rendszere; Pedagógus – Szülő – Gyermek kapcsolata. A Buda Béla Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség közös műhelykonferenciáján elhangzott plenáris előadás. Léva, 2016. április 23.

Simon Gabriella (2016): Mentori támogatás a pedagógus pályakezdésben. Az Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban c. nemzetközi konferencián elhangzott szekció-előadás. Innovative Methods in Pedagogical, Psychological Practice int he Mirror og Ukraine’s European Integration Ambitions Beregszász, 2016. április 14-15.

Simon Gabriella (2015): Lelki egészség fejlesztése az iskolában. A TÁMOP - 6.1.1-12/1-2013-0001 „Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása” kiemelt projekt konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Budapest, 2015. november 24.

Simon Gabriella (2015): E-mail alapú mentálhigiénés tanácsadások tapasztalatai. A Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat I. Hálózatépítő Konferenciáján elhangzott szekció - előadás. Berekfürdő, 2015. október 2 - 4.

Simon Gabriella (2015): A mentor és a gyakornok együttműködése. A közös tanulás folyamata. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott plenáris előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 19.

Simon Gabriella (2015): A mentorálás jó gyakorlatai az általános iskolában. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 19.

Simon Gabriella (2015): Lehet-e konfliktusmentes a mentorálás? – Konfliktushelyzetek és ezek kezelése a mentorálás során. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 18.

Simon Gabriella (2015): Tapasztalatok a gyakornokok szakmai tanulásának támogatásáról. A TÁMOP – 3.1.5 Országos szaktanácsadói konferencián elhangzott szekció-előadás. Tihany, 2015. május 6 – 8.

Simon Gabriella, Grezsa Ferenc (2015): Mentálhigiénés segítés az interneten. A Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai konferencián elhangzott szekcióelőadás előadója, társszerzője. International Conference on Addictions in Children and Adolescents Győr, 2015. április 21 - 22. Absztrakt kötet 75-76. oldal.

Simon Gabriella (2014): "Mindenki elkezdte valahol" az OFI TÁMOP 3.1.5 Mentor-gyakornoki programjának tapasztalatai. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, poszterbemutató. Debrecen, 2014. november. 6-8.

Simon Gabriella (2014): Az OFI mentori-gyakornoki programjának gyakorlata és fejlesztési eredményei. A Gyakornoki évek szakmai pilotprogram Záró konferenciáján elhangzott előadás társ-előadója. Eger, 2014. szeptember 13.

Simon Gabriella (2014): A gyakornokokat támogató rendszer koncepciójának és jelen gyakorlatának bemutatása. Az Országos MÓD-SZER-TÁR Óvodapedagógiai Évnyitó konferencián elhangzott előadás. Budapest, 2014. augusztus 28.

Simon Gabriella (2013): Krízishelyzetek az iskolában. A pedagógus eszköztára. Az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság konferenciáján elhangzott előadás. Illyefalva, 2013. szeptember 13.

Simon Gabriella (2013): A papíralapú portfólió. ÉletPÁLYAutak – A TÁMOP 3.1.5/12 A Pedagógusképzés támogatása című konferencián elhangzott előadás, Budapest, 2013. június 05.

Simon Gabriella (2013): Mentori szerepek – hazai szabályozás, nemzetközi áttekintés. A XXI. Századi köznevelés. A TÁMOP 3.1.1 és a TÁMOP 3.1.5 kiemelt projektek nyitókonferenciáján elhangzott előadás. 2013. február 27.

Simon Gabriella (2013): A papíralapú portfólió. A XXI. Századi köznevelés. A TÁMOP 3.1.1. és TÁMOP 3.1.5. kiemelt projektek nyitókonferenciáján elhangzott előadás. 2013. február 27.

Simon Gabriella (2012): A mediáció. A Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak jubileumi konferenciáján tartott előadás társ-előadója. Budapest, 2012. szeptember 29.

Simon Gabriella (2012): A „necc.hu” mentálhigiénés tanácsadó program bemutatása. A Szegedi Tudományegyetem TÁMOP -4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Programzáró Konferenciáján elhangzott előadás. Szeged, 2012. június 21.

Simon Gabriella (2012): A szakmai személyiség fejlesztése, a személyes érintettség. A Darvastói Szakmai Napok konferenciáján elhangzott előadás. Darvastó, 2012. június 11.

Simon Gabriella (2012): Mentálhigiénés segítés Interneten. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén elhangzott előadás. Szombathely, 2012. május 31.

Simon Gabriella (2012): Az iskolai tudás és az Internet. A Károli Gáspár Református Egyetem Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferenciáján elhangzott előadás. Budapest, 2012. május 4.

Simon Gabriella (2011): Pedagógushivatás – a tanítás öröme. A MAMESZ (Magyar Mentálhigiénés Szövetség) konferenciáján elhangzott előadás, Békéscsaba, 2011. október 22.

Simon Gabriella (2011): Az iskolai kommunikáció, a pedagógusok kommunikációja. A Primer Prevenciós Fórumon bemutatott poszter. Budapest, 2011. május 19. megjelenés: Magyar Onkológia (2011) 55. 3. 213 – 223.

Simon Gabriella (2010): A szociális kompetenciafejlesztés tapasztalatai, a DIA modell. Az ÉLET Mentálhigiénés Egyesület rendezvényén tartott előadás. Budapest, 2010. szeptember 10.

Simon Gabriella (2010): Az iskola mint közösségi tér. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Nagymaros, 2011. október 16.

Simon Gabriella (2009): Értékek és iskola. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Miskolc, 2009. október 17.

Simon Gabriella (2009): Érzelmek kezelése, szociális kompetenciák. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Budapest, 2009. március 14.

Simon Gabriella (2006): Kompetencia alapú oktatás, kompetencia alapú oktatási programok. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Nagymaros, 2006. március 11.

Recenziók

Simon Gabriella (2012): Szivák Judit: A vita. Neveléstudomány, 2013/2. pp. 118-123.

 

 

 Dr. Simon, Gabriella

Title: PhD
Gender: Ms
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36/1/430-2342

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2018
Discipline: Pedagogy
Title of Thesis: The Attitude-components of Mentor Competences
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:1998
Discipline(s): Teacher of English Language
Issuing Institution:Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree:1986
Discipline(s): Teacher of Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
2007 Specialist Examination of Pedagogy Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
2005 Expert of Mental Health Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
2003 Mediator CSAGYI - IM

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Center of Continuing Studies in Psychology
Current Position(s): University Senior Lecturer

Previous Employer: Institute of Educational Research and Development
Previous Position Held: Developer of Pedagogy

Other Previous Employers:National Institute for Family and Social Policy
Other Previous Positions Held:Advisor


Areas of Research and Teaching

Mental Health Promotion
Online Counselling
Induction Programmes for Beginning Teachers
Mentors and Mentoring - Mentor competences
Mediation

Membership in Research Groups and Projects

2018 - Support for institutions at risk of early school leavers - EFOP-3.1.5-16-2016-00001

2013–2015 - Support of teacher training - TÁMOP 3.1.5

2005-2008 – Development of educational programmes - HEFOP 3.1.4

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2016 Programme coordinator - Online mental health counseling specialization course
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Graduation
Russian PhD - Languague Examination
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Mental Health Association Member of Presidency
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT2)

Monography

Simon Gabriella (2019): A mentorálás elmélete és gyakorlata. A mentori kompetenciák attitűdelemei és a kezdő pedagógusok mentormodellek szerinti támogatása. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2019. 448 oldal. ISBN 978-963-414-556-1 

Edited Books and Journals

Simon, Gabriella (2019): A kezdő pedagógusok mentorálásának humanisztikus modellje. In: Berghauer-Olasz Emőke, Gávrilyuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Közép- és Kelet-Európában az oktatási reformok tükrében. Tanulmánykötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2019. 373-401. ISBN: 978-617-7692-33-0

Simon Gabriella (2016): Pedagógusok kommunikációja pedagógiai kommunikációs helyzetekben. Egy problémafeltáró munka és következményei. In: Balla Péter, Bozsonyi Károly, Csanády Márton, Fabiny Tibor, Homicskó Árpád, Kendeffy Gábor, Sepsi Enikő, Szenczi Árpád, Törő Csaba, Zsengellér József (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia, a Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. L’Harmattan Kiadó, 353-379. ISBN: 1419-1334

Simon, Gabriella (2015): A mentorálás szerepe a gyakornokok folyamatos szakmai fejlődésének támogatásában. In: Sallai Éva (szerk.): A pedagógusok gyakornoki rendszerének fejlesztése és értékelése. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015. pp. 433-453.

Simon, Gabriella, Szabados Tímea és Tartsayné Német Nóra (2015): Együttműködés, társas tanulás és tudásmegosztás a mentor-gyakornoki programban. In: Sallai Éva (szerk.): A pedagógusok gyakornoki rendszerének fejlesztése és értékelése. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015. pp. 433-453.

Simon, Gabriella (2014): És ki viszi át a révészt? Gondolattérkép készítése egy ötödikesosztályban. In: Szabolcs Éva és Garai Imre (szerk.): Neveléstudományi kutatások közben – Válogatás doktori hallgatók munkáiból. ELTE Eötvös Kiadó, pp. 114 – 123. ISBN 978-863-284-517-3

Simon, Gabriella (2013): Az iskolai tudás és az Internet. In: Dringó - Horváth Ida és N. Császi Ildikó (szerk.): Digitális tananyagok- oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest. pp. 204-226. ISBN 978-963-236-769-9

Simon, Gabriella (2002): Mediáció az iskolákban. In: Lovas Zsuzsa és Herczog Mária (szerk.) (2005): Békés és fájdalommentes megoldások – családsegítő mediációs szolgáltatás Magyarországon. Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület, Budapest. pp. 52-56.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)


Simon, Gabriella (2016): Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés a Károli-egyetemen. Embertárs, XVI. 1. 30-37.

Simon, Gabriella (2015): Mentorok és gyakornokok – egy tanulóév tapasztalatai. Megjelent az OFI honlapján.
URL: http://ofi.hu/publikacio/mentorok-es-gyakornokok-egy-tanuloev-tapasztalatai
URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/151005_mentor-gyakornok.pdf

Simon, Gabriella (2012): A kritikus – barát módszer. A kritika művészete. Pedagógusképzés, No. 9 (38), 2011/1. pp. 47 – 64.

Simon, Gabriella (2011): Az iskolai kommunikáció, a pedagógusok kommunikációja. A Primer Prevenciós Fórumon bemutatott poszter. Budapest, 2011. május 19. Megjelenés: Magyar Onkológia No. (2011) 55. 3. pp. 213 – 223.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Kovács, Dóra; Kövesdi, Andrea; Harsányi, Gergő; Koltói, Lilla; Nagybányai-Nagy, Olivér; Nyitrai, Erika; Simon, Gabriella; Smohai, Máté; Takács, Nándor; Takács, Szabolcs (2019): 2017-National assessment of basic competences in Hungary: Results amongst 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with SEN and BTM disorder. 
International Conference on Clinical, Counseling Psychology and Mental Health, August 12-13, 2019. Tokyo, Japan. e-Posters, Scientific program, pp. 40

Simon, Gabriella (2019): A kezdő pedagógusok mentorálásának humanisztikus modellje. A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Közép- és Kelet-Európában az oktatási reformok tükrében c. nemzetközi konferencián elhangzott előadás. Beregszász, 2019. március 29. Tanulmánykötet, 373-401.oldal. ISBN: 978-617-7692-33-0

Simon, Gabriella (2018): A mentori kompetenciák attitűd-elemei és a gyakornokok támogatása. A Pedagógus-Lét-Kérdések c. konferencián elhangzott előadás. Budapest, 2018. május 25. KRE.

Simon, Gabriella és Grezsa Ferenc (2018): Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. Előadás az MPT XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. 2018. 06. 02. Absztrakt kötet: 26. oldal. ISBN 978-615-80241-7-4.

Simon, Gabriella (2017): A mentori kompetenciák attitűd-komponensei. A XVII. Országos neveléstudományi Konferencián elhangzott tematikus előadás. Nyíregyháza, 2017. 11. 9-11. Absztrakt kötet: 502. oldal. ISBN
978-963-508-863-8

Simon, Gabriella (2016): Iskolai mentálhigiéné. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Mentálhigiéné az oktató és nevelő intézetekben az ukrajnai oktatási reformok tükrében c. kerekasztal-beszélgetésen elhangzott előadás.
Beregszász, 2016. november 5.

Simon, Gabriella (2016): Kezdő tanárok mentori támogatása egy kísérleti programban. A Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat
II. Hálózatépítő Konferenciáján elhangzott plenáris előadás. Csíksomlyó, 2016. október 13-14-15.

Simon, Gabriella, Buza Domonkos, Sebő Tamás, Szabóné Kállai Klára, Szenes Márta (2016): „Idő-tér” segítés a virtuális világban. A Pszichoterápia szakfolyóirat 12. konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetés. Budapest, 2016. május 6-7. Absztrakt kötet: 38. oldal. ISSN1216-6170

Simon, Gabriella (2016): Család – Iskola támogató rendszere; Pedagógus – Szülő – Gyermek kapcsolata. A Buda Béla Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség közös műhelykonferenciáján elhangzott plenáris előadás. Léva, 2016. április 23.

Simon, Gabriella (2016): Mentori támogatás a pedagógus pályakezdésben. Az Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban c. nemzetközi konferencián elhangzott szekció-előadás. Innovative Methods in Pedagogical, Psychological Practice int he Mirror og Ukraine’s European Integration Ambitions Beregszász, 2016. április 14-15.

Simon, Gabriella (2015): Lelki egészség fejlesztése az iskolában. A TÁMOP - 6.1.1-12/1-2013-0001 „Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása” kiemelt projekt konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Budapest, 2015. november 24.

Simon, Gabriella (2015): E-mail alapú mentálhigiénés tanácsadások tapasztalatai. A Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat I. Hálózatépítő Konferenciáján elhangzott szekció - előadás. Berekfürdő, 2015. október 2 - 4.

Simon, Gabriella (2015): A mentor és a gyakornok együttműködése. A közös tanulás folyamata. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott plenáris előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 19.

Simon Gabriella (2015): A mentorálás jó gyakorlatai az általános iskolában. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 19.

Simon, Gabriella (2015): Lehet-e konfliktusmentes a mentorálás? – Konfliktushelyzetek és ezek kezelése a mentorálás során. A TÁMOP 3.1.5 Mentor konferenciáján elhangzott szekció-előadás. Kecskemét, 2015. szeptember 18.

Simon, Gabriella (2015): Tapasztalatok a gyakornokok szakmai tanulásának támogatásáról. A TÁMOP – 3.1.5 Országos szaktanácsadói konferencián elhangzott szekció-előadás. Tihany, 2015. május 6 – 8.

Simon, Gabriella, Grezsa Ferenc (2015): Mentálhigiénés segítés az interneten. A Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai konferencián elhangzott szekcióelőadás előadója, társszerzője. International Conference on Addictions in Children and Adolescents Győr, 2015. április 21 - 22. Absztrakt kötet 75-76.

Simon, Gabriella (2014): "Mindenki elkezdte valahol" az OFI TÁMOP 3.1.5 Mentor-gyakornoki programjának tapasztalatai. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, poszterbemutató. Debrecen, 2014. november. 6-8.

Simon, Gabriella (2014): Az OFI mentori-gyakornoki programjának gyakorlata és fejlesztési eredményei. A Gyakornoki évek szakmai pilotprogram Záró konferenciáján elhangzott előadás társ-előadója. Eger, 2014. szeptember 13.

Simon, Gabriella (2014): A gyakornokokat támogató rendszer koncepciójának és jelen gyakorlatának bemutatása. Az Országos MÓD-SZER-TÁR Óvodapedagógiai Évnyitó konferencián elhangzott előadás. Budapest, 2014. augusztus 28.

Simon, Gabriella (2013): Krízishelyzetek az iskolában. A pedagógus eszköztára. Az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság konferenciáján elhangzott előadás. Illyefalva, 2013. szeptember 13.

Simon, Gabriella (2013): A papíralapú portfólió. ÉletPÁLYAutak – A TÁMOP 3.1.5/12 A Pedagógusképzés támogatása című konferencián elhangzott előadás, Budapest, 2013. június 05.

Simon, Gabriella (2013): Mentori szerepek – hazai szabályozás, nemzetközi áttekintés. A XXI. Századi köznevelés. A TÁMOP 3.1.1 és a TÁMOP 3.1.5 kiemelt projektek nyitókonferenciáján elhangzott előadás. 2013. február 27.

Simon, Gabriella (2013): A papíralapú portfólió. A XXI. Századi köznevelés. A TÁMOP 3.1.1. és TÁMOP 3.1.5. kiemelt projektek nyitókonferenciáján elhangzott előadás. 2013. február 27.

Simon, Gabriella (2012): A mediáció. A Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak jubileumi konferenciáján tartott előadás társ-előadója. Budapest, 2012. szeptember 29.

Simon, Gabriella (2012): A „necc.hu” mentálhigiénés tanácsadó program bemutatása. A Szegedi Tudományegyetem TÁMOP -4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Programzáró Konferenciáján elhangzott előadás. Szeged, 2012. június 21.

Simon, Gabriella (2012): A szakmai személyiség fejlesztése, a személyes érintettség. A Darvastói Szakmai Napok konferenciáján elhangzott előadás. Darvastó, 2012. június 11.

Simon, Gabriella (2012): Mentálhigiénés segítés Interneten. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén elhangzott előadás. Szombathely, 2012. május 31.

Simon, Gabriella (2012): Az iskolai tudás és az Internet. A Károli Gáspár Református Egyetem Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferenciáján elhangzott előadás. Budapest, 2012. május 4.

Simon, Gabriella (2011): Pedagógushivatás – a tanítás öröme. A MAMESZ (Magyar Mentálhigiénés Szövetség) konferenciáján elhangzott előadás, Békéscsaba, 2011. október 22.

Simon, Gabriella (2011): Az iskolai kommunikáció, a pedagógusok kommunikációja. A Primer Prevenciós Fórumon bemutatott poszter. Budapest, 2011. május 19. megjelenés: Magyar Onkológia (2011) 55. 3. 213 – 223.

Simon, Gabriella (2010): A szociális kompetenciafejlesztés tapasztalatai, a DIA modell. Az ÉLET Mentálhigiénés Egyesület rendezvényén tartott előadás. Budapest, 2010. szeptember 10.

Simon, Gabriella (2010): Az iskola mint közösségi tér. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Nagymaros, 2011. október 16.

Simon, Gabriella (2009): Értékek és iskola. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Miskolc, 2009. október 17.

Simon, Gabriella (2009): Érzelmek kezelése, szociális kompetenciák. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Budapest, 2009. március 14.

Simon, Gabriella (2006): Kompetencia alapú oktatás, kompetencia alapú oktatási programok. A MAMESZ konferenciáján elhangzott előadás. Nagymaros, 2006. március 11.

Book Reviews

Simon, Gabriella (2012): Szivák Judit: A vita. Neveléstudomány, 2013/2. pp. 118-123.

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube