Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2017-12-06

Tehetséggondozás

A BTK-n 13 tudományos diákkör működik, melyek munkáját a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa koordinálja. A KTDT az elmúlt években komoly hangsúlyt helyezett a korai tehetség-felismerésre, az alapképzésbe belépő, tehetséges és a kutatás iránt elkötelezett hallgatók korai bevonásába. Ennek bázisát az egyes diákkörök alkotják, amelyek munkáját a tudományos diákkörök vezetői – egyben a KTDT tagjai – koordinálják. Ők tartják a kapcsolatot azokkal a tutorokkal, nevelőtanárokkal, akik évek óta elkötelezetten foglalkoznak az utánpótlás-neveléssel. Intézeteink mind az őszi, mind a tavaszi szemeszter során házi TDK-fordulókat szerveznek a tehetséges hallgatóknak, ezzel biztosítva a lehetőséget az országos konferenciára való nevezéshez. Az utóbbi években növekvő tendencia figyelhető meg a TDK-n részt vevő hallgatók számát illetően.

A tanszéki/intézeti TDK-felelősök listája itt olvasható.

TDK-val kapcsolatos további információ az OTDT központi honlapján található.

Hallgatói tehetséggondozás szakmai műhelyeinek támogatása a 2016/17-es tanévben

Szakkollégiumi általános felkészítő kurzusok és tudományos diákköri tehetséggondozás a Károli Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a 2016/17-es tanévben

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube