Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-09-02

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke több évtizede vesz részt az osztatlan egyetemi magyar szakos képzésben, a magyar szakos alapképzésben, a diszciplináris mesterképzésben, illetve újabban a rövid ciklusú tanárképzésben. A magyar szakos képzés nyelvészeti arculatának kidolgozásában több hazai felsőoktatási intézmény kiváló tanárai vettek részt. Az eltelt időszakban kialakult stabil oktatógárdának köszönhetően tanszékünkön a nyelvtudomány számos területe képviselteti magát.

Igen népszerű hallgatóink körében a magyar mint idegen nyelv / hungarológia képzés, amelyet korábban specializáció keretében oktattunk, a többciklusú képzésben második tanári szakként indítottunk, jelenleg pedig a rövid ciklusú tanárképzés és a szakirányú továbbképzés keretei között érhető el. Eddig több mint száz hallgatónak adtunk ki olyan betétlapot, oklevelet, amelynek birtokában sikeresen pályáztak nyelviskolai, közoktatásbeli megbízatásokra, továbbá néhányan magyar mint idegennyelv-tanárként külföldön hasznosították a Károli Gáspár Református Egyetemen megszerzett tudásukat. Volt hallgatóink pályáját követjük, és a hivatalos kapcsolatok megszűnése után is igyekszünk segíteni őket.

Az alapképzésben magyar és idegen nyelv szakos hallgatóink felvehetik a nyelvmentor specializációt. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megalapozott nyelvészeti, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, a kulturális és a politikai életben.

A tanszéken működik a magyar terminológiai kutatások meghatározó egységének számító Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), amely hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét a szakképzés szolgálatába állítja. Számos szakterületen van igény kiemelten terminológiával kapcsolatos feladatok megoldására, terminológus képzettségű szakemberekre. A terminológus szakképzettséggel szerzett kompetenciák széles körben felhasználhatóak az irányítás, a szolgáltatás és a gazdaság különböző szektoraiban, mivel a fogalmak és terminusok rendezésének igénye a tudományoktól az ipari, kereskedelmi, hivatali, közigazgatási stb. gyakorlaton keresztül az oktatásig minden területen és szinten megtalálható. 2011 és 2018 között Magyarországon egyedülálló módon terminológia mesterszakos képzést nyújtottunk, végzett hallgatóink kutatóintézetben, a közigazgatásban, fordítóirodákban, könyvkiadóknál, a szabványosítás területén, multinacionális cégeknél, utazási irodákban, oktatási intézményekben helyezkedtek el, illetve doktori iskolában folytatták tanulmányaikat.

Tehetséges hallgatóink számára tudományos diákkör keretében önképzési, kutatási lehetőséget biztosítunk. A legfelkészültebb és legaktívabb hallgatókat bevonjuk a tanszéki kutatómunkába. Aktívan részt veszünk a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhelyének oktatási és szakmai programjában. A legkiválóbb hallgatók számára – az EU-s és az országos programok, valamint az intézmény meglévő, illetve fejlesztés alatt lévő nemzetközi kapcsolatainak felhasználásával – igyekszünk biztosítani a külföldi részképzésekben való részvétel lehetőségét, elősegítjük tanulmányi ösztöndíjak megszerzését, támogatjuk és ösztönözzük a konferenciákon való megjelenést. A kül- és belföldön kiadott szakmai folyóiratokban publikálási lehetőséget biztosítunk a legjobb tanulmányok, diplomamunkák számára. Hallgatóink az Erasmus-program támogatásával többek között Helsinkibe, Turkuba, Tartuba, Krakkóba, Poznańba, Bécsbe, Firenzébe, Udinébe, Zágrábba juthatnak ki ösztöndíjas keretben.

 

Partnereink és támogatóink a terminológiai kutatásokban és a terminológusképzésben:
Nyelvtudományi Intézet: www.nytud.hu
Magyar Szabványügyi Testület: www.mszt.hu
Lechner Tudásközpont (korábban: FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet): www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/kezdoldal
OFFI Zrt.: www.offi.hu
LEG Magyarország Zrt.: www.leg.eu
TÉK Localizations Kft.: www.tek.hu
Moravia IT Hungary Kft.: www.moravia-it.hu
memoQ Translation Technologies: www.memoq.com
Tech-Lingua Bt: www.tech-lingua.hu
tekom Europe és tekom Magyarország: www.technical-communication.org
Akadémiai Kiadó Zrt.: www.akademiai.com

 

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék címe:
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. I. emelet, 102/b iroda

 

Tanszékvezető
Dr. habil. Bölcskei Andrea egyetemi docens
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 483 2858

Tanszéki adminisztrátor: Zsembery Zsófia
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 872 1708


Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Dr. habil. Bölcskei Andrea

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. N. Császi Ildikó

egyetemi docens

Dr. Csontos Nóra

egyetemi adjunktus

Dr. habil. Dér Csilla Ilona

egyetemi docens

Prof. Dr. Fóris Ágota

egyetemi tanár

Dr. Heltai János Imre

egyetemi docens

Dr. Heltainé Nagy Erzsébet

egyetemi docens

Prof. Dr. Honti László

professor emeritus

Prof. Dr. Kontra Miklós

egyetemi tanár

Prof. Dr. Kracht, Marcus Andreas

egyetemi tanár

Dr. habil. Nádor Orsolya

egyetemi docens

Dr. Sólyom Réka

egyetemi docens

Dr. M. Pintér Tibor

egyetemi adjunktus

Dr. habil. H. Varga Márta

egyetemi docens

   

 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube