Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2023-07-03

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke több évtizede vesz részt az osztatlan egyetemi magyar szakos képzésben, a magyar szakos alapképzésben, a diszciplináris mesterképzésben, illetve újabban a rövid ciklusú tanárképzésben. A magyar szakos képzés nyelvészeti arculatának kidolgozásában több hazai felsőoktatási intézmény kiváló tanárai vettek részt. Az eltelt időszakban kialakult stabil oktatógárdának köszönhetően tanszékünkön a nyelvtudomány számos területe képviselteti magát.

Igen népszerű hallgatóink körében a magyar mint idegen nyelv / hungarológia képzés, amelyet korábban specializáció keretében oktattunk, a többciklusú képzésben második tanári szakként indítottunk, jelenleg pedig a rövid ciklusú tanárképzés és a szakirányú továbbképzés keretei között érhető el. Eddig több mint száz hallgatónak adtunk ki olyan betétlapot, oklevelet, amelynek birtokában sikeresen pályáztak nyelviskolai, közoktatásbeli megbízatásokra, továbbá néhányan magyar mint idegennyelv-tanárként külföldön hasznosították a Károli Gáspár Református Egyetemen megszerzett tudásukat. Volt hallgatóink pályáját követjük, és a hivatalos kapcsolatok megszűnése után is igyekszünk segíteni őket.

Az alapképzésben magyar és idegen nyelv szakos hallgatóink felvehetik a nyelvmentor specializációt. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megalapozott nyelvészeti, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, a kulturális és a politikai életben.

A tanszéken működik a magyar terminológiai kutatások meghatározó egységének számító Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), amely hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét a szakképzés szolgálatába állítja. Számos szakterületen van igény kiemelten terminológiával kapcsolatos feladatok megoldására, terminológus képzettségű szakemberekre. A terminológus szakképzettséggel szerzett kompetenciák széles körben felhasználhatóak az irányítás, a szolgáltatás és a gazdaság különböző szektoraiban, mivel a fogalmak és terminusok rendezésének igénye a tudományoktól az ipari, kereskedelmi, hivatali, közigazgatási stb. gyakorlaton keresztül az oktatásig minden területen és szinten megtalálható. 2011 és 2018 között Magyarországon egyedülálló módon terminológia mesterszakos képzést nyújtottunk, végzett hallgatóink kutatóintézetben, a közigazgatásban, fordítóirodákban, könyvkiadóknál, a szabványosítás területén, multinacionális cégeknél, utazási irodákban, oktatási intézményekben helyezkedtek el, illetve doktori iskolában folytatták tanulmányaikat.

Tehetséges hallgatóink számára tudományos diákkör keretében önképzési, kutatási lehetőséget biztosítunk. A legfelkészültebb és legaktívabb hallgatókat bevonjuk a tanszéki kutatómunkába. Aktívan részt veszünk a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhelyének oktatási és szakmai programjában. A legkiválóbb hallgatók számára – az EU-s és az országos programok, valamint az intézmény meglévő, illetve fejlesztés alatt lévő nemzetközi kapcsolatainak felhasználásával – igyekszünk biztosítani a külföldi részképzésekben való részvétel lehetőségét, elősegítjük tanulmányi ösztöndíjak megszerzését, támogatjuk és ösztönözzük a konferenciákon való megjelenést. A kül- és belföldön kiadott szakmai folyóiratokban publikálási lehetőséget biztosítunk a legjobb tanulmányok, diplomamunkák számára. Hallgatóink az Erasmus-program támogatásával többek között Helsinkibe, Turkuba, Tartuba, Krakkóba, Poznańba, Bécsbe, Firenzébe, Udinébe, Zágrábba juthatnak ki ösztöndíjas keretben.

 

Partnereink és támogatóink a terminológiai kutatásokban és a terminológusképzésben:
Nyelvtudományi Intézet: www.nytud.hu
Magyar Szabványügyi Testület: www.mszt.hu
Lechner Tudásközpont (korábban: FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet): www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/kezdoldal
OFFI Zrt.: www.offi.hu
LEG Magyarország Zrt.: www.leg.eu
TÉK Localizations Kft.: www.tek.hu
Moravia IT Hungary Kft.: www.moravia-it.hu
memoQ Translation Technologies: www.memoq.com
Tech-Lingua Bt: www.tech-lingua.hu
tekom Europe és tekom Magyarország: www.technical-communication.org
Akadémiai Kiadó Zrt.: www.akademiai.com

 

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék címe:
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. I. emelet, 121/B iroda

 

Tanszékvezető
Dr. habil. Bölcskei Andrea egyetemi docens
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 483 2858

Tanszéki adminisztrátor: Zsembery Zsófia
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 872 1708


Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói, fogadóórái

Dr. habil. Bölcskei Andrea

tanszékvezető, egyetemi docens

hétfő 11:30 - 12:30

Dr. N. Császi Ildikó

egyetemi docens

szerda 11:30 - 12:00

Dr. Csontos Nóra

egyetemi docens

kedd 13:30 - 14:30

Dr. habil. Dér Csilla Ilona

egyetemi docens

kedd 14:30 - 16:00

Prof. Dr. Fóris Ágota

egyetemi tanár

szerda 15:00 - 16:00

Dr. habil. Heltai János Imre

egyetemi docens

szerda 13:00 - 14:00

Dr. Heltainé Nagy Erzsébet

egyetemi docens

szerda 15:30 - 16:30

Prof. Dr. Honti László

professor emeritus

 

Prof. Dr. Kontra Miklós

professor emeritus

 

Prof. Dr. Kracht, Marcus Andreas

egyetemi tanár

tanítási tevékenységét szünetelteti

Dr. habil. Nádor Orsolya

egyetemi docens

péntek 13:00 - 14:00

Dr. Schmidt Ildikó

egyetemi adjunktus

 

Dr. Sólyom Réka

egyetemi docens

kedd 11:30 - 12:30

Dr. M. Pintér Tibor

egyetemi docens

szerda 14:00 - 15:00

Dr. habil. H. Varga Márta

egyetemi docens

péntek 12:00 - 13:00

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin