Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-13

H. Varga Márta

Cím: Dr. habil. / PhD
Nem: nő
Születési év: 1959
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-872-1708

Habilitáció

A habilitáció éve: 2015

Tudományág: nyelvtudomány

Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem BTK, Debrecen

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: nyelvtudomány (magyar nyelvészet)
Disszertáció címe: A magyar fosztó- és tagadóképző vizsgálata
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK, Budapest


MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1982
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: KLTE BTK, Debrecen

MA-fokozat megszerzésének éve: 1988
Tudományág(ak): magyar mint idegen nyelv
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK, Budapest

MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): angol nyelv
Oklevelet kiállító intézmény: BKE, Budapest

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Egyetem habilitáció 2015
Állami Puskin Intézet (Moszkva) orosztanár-továbbképzés 2016
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: habilitált egyetemi docens

Jelenlegi megbízás: Zágrábi Egyetem (2015-2000)

Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Tanszék: Hungarológia Tanszék

Beosztás: nyelvész vendégoktató

Korábbi munkaadó: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Orosz Nyelvi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó: Madách Imre Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár


Kutatási és oktatási szakterületek
magyar leíró nyelvészet (alaktan, szófajtan, szintagmatan, mondattan);
használatközpontú (funkcionális) nyelvtan;
kontrasztív nyelvészet;
a magyar mint idegen nyelv oktatásának elmélete és módszertana;
a nyelvhasználat és nyelvhelyesség kérdései;


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2013-2015. Gruntvig tanulási kapcsolatok - nemzetközi projekt 2013-1-FI1-GRU06-12706-4 "Hungarobox - Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése" c. Gruntvig project. A "Hungarobox"-mobilitás több prejekttalálkozóin vettem részt (2014. március: Firenzei Egyetem, 2014. május: Stuttgarti Magyar Kulturális Központ, 2014. szeptember: Berlini Collégium Hungaricum, 2014. november: Tartui Egyetem);

2016-2018. II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász (Ukrajna): MID-tanártovábbképzés;

Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) (tag);

Hungarológiai Kutatócsoport (tag);


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2013-2019 Tanszéki Erasmus-koordinátor
2014-2018 MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tagja
2014-2017 A KRE BTK "magyartanár MA" szakképzés felelőse
2014-

órarend-koordinátor (Tanárképző Központ és RCL-képzés)

2014-2019

2017-

tanszéki Erasmus-koordinátor

az RCL (levelező) magyartanár-szakképzés felelőse

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz C-típusú (komplex) felsőfok (KLTE BTK diploma)
angol C-típusú (komplex) felsőfok (BKE diploma)
olasz alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXII. OTDK; Palágyi László: különdíj, Weidinger Andrea)  OTDT PPKE  2015
 "Az év publikációja"-díj  KRE  2016

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXIII. OTDK; Sárkány Fruzsina: 2. helyezés) 

 

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXIV. OTDK; Szegedi Mónika: különdíj)

OTDT Pécs

 

 

OTDT Budapest

 2017

 

 

 

2019

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Anyanyelvápolók Szövetsége vezetőségi tag

Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete (MANYE)

Federation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)

tag

tag

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

tag

tag

MTA köztestülete

Magyar Nyelvtudományi Társaság

European Association for Terminology (EAFT)

VAPRJAL (Magyarországi Orosztanárok Egyesülete

MAPRJAL (Az Orosztanárok Nemzetközi Egyesülete)

tag

tag

tag

tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1996 Belloit College (WI – USA) magyar mint idegen nyelv tanár
1996-1998 Groningeni Állami Egyetem Finnugor Tanszék (Hollandia) magyar nyelvi lektor
2006-2008 Eisenstadti Gazdasági Főiskola (Ausztria) magyar mint idegen nyelv tanár
2011 május Groningeni Egyetem, Finnugor Tanszék (Hollandia) előadó (Erasmus-mobilitás)

2014 június

 

2015- szeptember

Bécsi Egyetem, Finnugor Tanszék (Ausztria)

 

Zágrábi Egyetem Hungarológia Tanszék (Horvátország)

előadó (Erasmus-mobilitás)

 

nyelvész vendégoktató

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kelemen Ivett (DE BTK) Pluratívák (plurale tantumok) az északi lappban 2012
Papp Kornélia Eszter (ELTE BTK) Tipikalitás, gyakoriság, dimenzionalitás. A dimenzionális melléknevek multimodális vizsgálata a magyar nyelvben 2013
 Gaál-Horváth Krisztina (ELTE BTK)  Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben  2020
     

 

Publikációs lista

(MTMT) Márta H. Varga

Title: Dr. habil. / PhD
Gender: F
Year of Birth: 1959
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: Linguistics (Hungarian Linguistics)
Title of Thesis: Investigation of Hungarian negative suffix -(A)t(A)lAn
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Arts

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1982.
Discipline(s): teacher of Hungarian language and literature – teacher of Russian language and literature,
Issuing Institution: KLTE, Debrecen

Year of Obtaining the MA Degree: 1988
Discipline(s): teacher of Hungarian as a second language,
Issuing Institution: ELTE, Budapest,

Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): teacher of English language,
Issuing Institution: BKE, Budapest.

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Debreceni Egyetem habilitation 2015
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistics and Literature
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Current Employer: University of Zagrab

Faculty: Faculty of Humanities

Department: Department of Hungarologi

Current position: guest-professor

Previous Employer: Economical University of Budapest (Department of Russian Language)
Previous Position Held: assistant lecturer

Other Previous Employers: Madách Imre Highschool (Budapest)
Other Previous Positions Held: highschool-teacher


Areas of Research and Teaching

Hungarian descriptive linguistics (morfology, syntax);
functional grammar;
contrastive (comparative) linguistics;
theory and methods of teaching Hungarian as a foreign language;
questions of correct usage in Hungarian language;

Membership in Research Groups and Projects

2013- Gruntvig 2013-1-FI1-GRU06-12706-4: "Hungarobox - Review of Hungarian online-vocabularies and lexicographical exercises" (Gruntvig project). Participation in the meetings of "Hungarobox-mobility":

2014 (March): University of Firenze

2014 (May): Hungarian Cultural Centre Stuttgart

2014 (September): Collegium Hungaricum Berlin


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2013- Erasmus-coordinator at the Department of Hungarian Linguistics
2014- member of the Linguistic Association
2014- responsible for Hungarian Teacher-Training at the Faculty of Humanities
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian  
English  
Italian  
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association for Fostering of Hungarian Language member of executive committee
Association of Hungarian Applied Linguists (MANYE) member
International Association of Hungarology member

Association of Hungarian Linguists

Association of Hungarian Russian Teachers (VAPRJAL)

International Association of Russian Teachers (MAPRJAL)

member

member

member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1996, Summer Belloit College (WI – USA) Teacher of Hungarian as a foreign language
1996-1998 Rijksuniversiteit, Groningen (Holland) Lecturer of Hungarian language
2006-2008 Economical Institute of Eisenstadt (Austria) Teacher of Hungarian as a foreign language
2011 (May) Rijksuniversiteit, Groningen (Holland) Guest professorship

2014 (June)

2015- (September)

University of Vienna (Austria)

University of Zagrab

Guest professorship

Guest professorship

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Kelemen Ivett,
DE BTK
Plurative forms in the Northern Lappish 2012
Papp Kornélia Eszter Tipicality, frequency, dimensionality. Examination of the dimensional adjectives in Hungarian Language. 2013
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin