Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-03-11

H. Varga Márta

Cím: Dr. habil. / PhD
Nem: nő
Születési év: 1959
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-872-1708

Habilitáció

A habilitáció éve: 2015

Tudományág: nyelvtudomány

Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem BTK, Debrecen

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: nyelvtudomány (magyar nyelvészet)
Disszertáció címe: A magyar fosztó- és tagadóképző vizsgálata
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK, Budapest


MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1982
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: KLTE BTK, Debrecen

MA-fokozat megszerzésének éve: 1988
Tudományág(ak): magyar mint idegen nyelv
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK, Budapest

MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): angol nyelv
Oklevelet kiállító intézmény: BKE, Budapest

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Egyetem habilitáció 2015
Állami Puskin Intézet (Moszkva) orosztanár-továbbképzés 2016
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Jelenlegi megbízás: Zágrábi Egyetem (2015-)

Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Tanszék: Hungarológia Tanszék

Beosztás: nyelvész vendégoktató

Korábbi munkaadó: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Orosz Nyelvi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó: Madách Imre Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár


Kutatási és oktatási szakterületek
magyar leíró nyelvészet (alaktan, szófajtan, szintagmatan, mondattan);
használatközpontú (funkcionális) nyelvtan;
kontrasztív nyelvészet;
a magyar mint idegen nyelv oktatásának elmélete és módszertana;
a nyelvhasználat és nyelvhelyesség kérdései;


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2013-2015. Gruntvig tanulási kapcsolatok - nemzetközi projekt 2013-1-FI1-GRU06-12706-4 "Hungarobox - Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése" c. Gruntvig project. A "Hungarobox"-mobilitás több prejekttalálkozóin vettem részt (2014. március: Firenzei Egyetem, 2014. május: Stuttgarti Magyar Kulturális Központ, 2014. szeptember: Berlini Collégium Hungaricum, 2014. november: Tartui Egyetem);

2016-2018. II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász (Ukrajna): MID-tanártovábbképzés;

Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) (tag);

Hungarológiai Kutatócsoport (tag);


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2013-2019 Tanszéki Erasmus-koordinátor
2014-2018 MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tagja
2014-2017 A KRE BTK "magyartanár MA" szakképzés felelőse
2014-

órarend-koordinátor (Tanárképző Központ és RCL-képzés)

2014-2019

2017-

tanszéki Erasmus-koordinátor

az RCL (levelező) magyartanár-szakképzés felelőse

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz C-típusú (komplex) felsőfok (KLTE BTK diploma)
angol C-típusú (komplex) felsőfok (BKE diploma)
olasz alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXII. OTDK; Palágyi László: különdíj, Weidinger Andrea)  OTDT PPKE  2015
 "Az év publikációja"-díj  KRE  2016

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXIII. OTDK; Sárkány Fruzsina: 2. helyezés) 

 

Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért (XXXIV. OTDK; Szegedi Mónika: különdíj)

OTDT Pécs

 

 

OTDT Budapest

 2017

 

 

 

2019

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Anyanyelvápolók Szövetsége vezetőségi tag

Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete (MANYE)

Federation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)

tag

tag

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

tag

tag

MTA köztestülete

Magyar Nyelvtudományi Társaság

European Association for Terminology (EAFT)

VAPRJAL (Magyarországi Orosztanárok Egyesülete

MAPRJAL (Az Orosztanárok Nemzetközi Egyesülete)

tag

tag

tag

tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1996 Belloit College (WI – USA) magyar mint idegen nyelv tanár
1996-1998 Groningeni Állami Egyetem Finnugor Tanszék (Hollandia) magyar nyelvi lektor
2006-2008 Eisenstadti Gazdasági Főiskola (Ausztria) magyar mint idegen nyelv tanár
2011 május Groningeni Egyetem, Finnugor Tanszék (Hollandia) előadó (Erasmus-mobilitás)

2014 június

 

2015- szeptember

Bécsi Egyetem, Finnugor Tanszék (Ausztria)

 

Zágrábi Egyetem Hungarológia Tanszék (Horvátország)

előadó (Erasmus-mobilitás)

 

nyelvész vendégoktató

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kelemen Ivett (DE BTK) Pluratívák (plurale tantumok) az északi lappban 2012
Papp Kornélia Eszter (ELTE BTK) Tipikalitás, gyakoriság, dimenzionalitás. A dimenzionális melléknevek multimodális vizsgálata a magyar nyelvben 2013
 Gaál-Horváth Krisztina  Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben  2020
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

2004. A szóképzés helye a magyar mint idegen nyelv tanításában. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és hungarológia köréből. 41. szám. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 16 l.

2005. A fosztó- és tagadóképzők vizsgálata. PhD-disszertáció. (kézirat)

2006. A magyar fosztó- és tagadóképző. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 180 l.

2012. Formák és funkciók. Morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata. KRE BTK - Patrocinium Kiadó, Budapest. 326 l.

2015. A szóalkotás módjai. KRE BTK - Patrocinium Kiadó, Budapest. 191 l.

2019. Változó anyanyelvünk. Írások a magyar nyelvről. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 154 l.

2019. Magyar grammatika funkcionális megközelítésben. KRE - L'Harmattan Kiadó, Budapest.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1989. A hungarológia oktatásának elmélete és gyakorlata. Válogatás a magyar lektori konferenciák előadásaiból 1969–1986. (társszerkesztők: B. Nádor Orsolya és Giay Béla) Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ. 368 l.

1997. Olvasókönyv. Samengesteld door Márta Varga. Groningen: Vakgroep Finoegristiek, Faculteit der Letteren, RUG. 134 l.

1998. Magyar fogalmazási gyakorlatok. Összeállította és szerkesztette Varga Márta. Groningen: Afdeling Finoegristiek, Faculteit der Letteren, RUG. 50 l.

2018. Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 102 l. http://www.kre.hu/ebook

 

Könyvfejezetek

2001. A produktivitás a szóképzésben. In: Maticsák Sándor – Zaicz Gábor – Lahdelma, Tuomo (szerk.), Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen – Jyväskylä: Folia Uralica Debreceniensia 8. 707–720.

2005. The interpretation of metaphors in cognitiv semantics. In: Czibere, Mária – Kerékjártó, Ágnes (szerk./eds), Bouquet Hongrois. Ünnepi kötet Jolanta Jastrzębska tiszteletére. Groningen: Feestbundel voor Jolanta Jastrzębska. Rijksuniversiteit Groningen. 120–125.

2006. Meg van írva! A határozói igenév és a létige alkotta szerkezet funkciójáról és hátteréről. (társszerző: Honti László) In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest. 579–586.

2008. A metafora értelmezése a kognitív szemantikában (Szárnyaszegett kísérlet a szárnyaszegett melléknév metaforikus jelentésösszetevőinek vizsgálatára). Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 19: 787-793.

2008. Klara Majtinskaja leíró magyar nyelvtanának vonzatszemlélete. In: Fóris Ágota – Fűzfa Balázs – Antonio Sciacovelli (szerk.) Nyelvével hal a nemzet. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére. Savaria University Press, Szombathely. 57-64.

2013. Meg van írva! A határozói igenév és a létige alkotta szerkezet funkciójáról és hátteréről (társszerző: Honti László). In: Honti László 2013. Magyar Nyelvtörténeti Tanulmányok. Károli Könyvek. Károli Gáspár Reformázus Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest. 255-266.

2013. Plurale tantumok a magyarban. In: Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Osakáig. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár / Cluj Napoca. 136-148.

2014. "Szabályos" és "szabálytalan" névszói paradigmák. In: Havas Ferenc - Horváth Katalin - Kugler Nóra - Vladár Zsuzsa (szerk.) Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 158-165.

2014. A szabályosságról - morfológiai szempontból. In: Ladányi Mária - Vladár Zsuzsa - Hrenek Éva (szerk.) Nyelv - társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest. 438-443.

2015. Az ikerítés mint részleges reduplikáció. In: Bárth M. János - Bodó Csanád - Kocsis Zsuzsanna (szerk.) Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. 525-531.

2015. Az ikerítés mint részleges reduplikáció. In: Bárth M. János - Bodó Csanád - Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. 532-538.

2017. A 'hiány'-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. In: Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.) Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár - Tinta Könyvkiadó, Budapest. 110-114.

2018. A vonatkozó névmások (aki - ami - amely - amelyik) megítélése tárgyhatározottság szempontjából a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (társszerző: Zagar Szentesi Orsolya). In: Balázs Géza - Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás - Időszerű kérdések. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék - Inter (IKU) - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 111-120.

2019. Bibliai eredetű személynevek köznevesülése. In: Bölcskei Andrea (szerk.) Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. KRE - L'Harmattan Kiadó, Budapest. 89-106.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

2000. Egyszerű vagy összetett képzők? Magyar Nyelvőr 124: 514–519.

2001. A kreol nyelvek kialakulása és az anyanyelv-elsajátítás, nyelvkeletkezés kérdése. Magyar Nyelvőr 125: 242–249.

2004. Rokon funkciójú nyelvtani elemek kognitív szemantikai vizsgálata. A ’hiány’ kifejezésének lehetőségei a magyarban. Magyar Nyelvőr 128: 212–242.

2005. A ’hiány’-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. Magyar Nyelvőr 129: 104–108.

2005. A kettős funkciójú -t, -tt formáns. Folia Uralica Debreceniensia 12: 113–120.

2005. A számára, részére részeshatározói névutók kialakulásáról. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1: 31–37.

2005. „Annál (is) inkább vagy kevésbé…”? Édes Anyanyelvünk XXVII/4: 4.

2005. Egy újabb szerkezetvegyülésről. Édes Anyanyelvünk XXVII/5: 7.

2006. A rokon funkciójú -(V)l és -(V)z denominális verbumképzők szemantikai vizsgálata. Magyar Nyelv 102: 78–83.

2006. A grammatika-kutatás újabb eredményeinek alkalmazhatósága a „magyar mint idegen nyelv” oktatásában. A rokon funkciójú -(V)z és -(V)l képzők tanítása. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 66–71.

2006. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantikai vizsgálata. Folia Uralica Debreceniensia 13: 129–137.

2006. „Születésnapját a születése napján ünnepeltük” Töprengések a szoros szerkezetű összetett szavak toldalékolásáról. Magyar Nyelvőr 130: 493-497.

2006. A hírtelen ürügyén hirtelen. Édes Anyanyelvünk XXVIII/1: 9.

2006. Lehet-e egy iroda bérbe adó? (avagy mit is jelent az “Offices to let”?) Édes Anyanyelvünk XXVIII/2: 9.

2006. Kérjünk-e „egy 20 dekát” valamiből? (Töprengés a hozzávetőlegesség egyik újabb kifejezéséről). Édes Anyanyelvünk XXVIII/3: 12.

2006. Különleges fosztóképzős szavak. Kiegészítés Batár Levente cikkéhez. Édes Anyanyelvünk XXVIII/4: 16.

2006. Kötőhangzóval vagy anélkül? A tárgyrag kapcsolódásának lehetőségeiről a magyarban. Édes Anyanyelvünk XXVIII/5: 8.

2007. A nyelvtanulók „hamis barátai”-ról. Terminologia et Corpora – Supplementum. A Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének és a Terminológiai Innovációs Központnak közös sorozata. Tomus II. Ezerarcú lexikon. Lexikográfiai, lexikológiai és terminológiai tanulmányok. Sorozatszerkesztők: Fóris Ágota és Pusztay János. Szombathely. 7–19.

2007. A ’birtoklás’ kifejezőeszközei (funkcionális megközelítésben). THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 16–24.

2007. Mégis, kinek az élete? (Töprengések a birtokos személyjelek használatáról Brian, Clark: Whose Life Is It Anyway? című drámájának címe kapcsán.) Édes Anyanyelvünk XXIX/1: 9.

2007. Hölgyek részére látogatható? (rendelkezésmódosítás a Rudas Gyógyfürdőben). Édes Anyanyelvünk XXIX/2: 9.

2007. Nemcsak megnyitunk, felújítunk, már át is rendezünk? Édes Anyanyelvünk XXIX/3: 9.

2007. A határozói és a jelzői funkciók keveredése. Édes Anyanyelvünk XXIX/5: 14.

2008. Redundáns jelenségek a magyar grammatikában. Magyar Nyelvőr: 132: 354-366.

2008. A cselekvés, történés eredményének kifejezésére szolgáló deverbális névszóképzők (a nomen acti képzői). Magyar Nyelv 104: 65-74.

2008. Sistema glagolnyh slovosoxetanij v vengerskoj grammatike napisannoj K. E. Majtinskoj. Linguistica Uralica XLIV (2008/2): 131-135.

2008. A látszólagos képtelenség mint szóalkotásmód. Édes Anyanyelvünk XXX/1: 11.

2008. Kötelező pleonazmusok a magyar nyelvtanban. Édes Anyanyelvünk XXX/2: 9.

2008. Nem kötelező redundancia a magyar nyelvtanban. Édes Anyanyelvünk XXX/3: 7.

2008. Spontán nyelvújítás? Határozóragos névutók. Édes Anyanyelvünk XXX/4: 7.

2009. Az úgynevezett fakultatív módon redundáns grammatikai jelenségekről. Hungarológiai Évkönyv 10: 20-26.

2009. Megjegyzések a terminológia-alkotás módjaihoz – a szóalakhasadás I. A tőváltozatokra kiterjedő jelentésmegoszlások. Magyar Terminológia 2: 175-190.

2009. Határozatlan vagy határozott ragozás? Édes Anyanyelvünk XXXI/1: 6.

2009. Lelkes Emese és a magyar nyelv Édes Anyanyelvünk XXXI/3: 11.

2010. Gyermek ~ gyerek. Magyar Nyelvőr 134: 103-104.

2010. Az -(V)s képző produktivitásáról. Magyar Nyelvőr 134: 342-354.

2010. Megjegyzések a terminológia-alkotás módjaihoz – a szóalakhasadás II. A toldalékalternációkra kiterjedő jelentésmegoszlások. Magyar Terminológia 3: 215-228.

2010. Hány van van? (a van funkciói) THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 186-193.

2010. Mi is az a „kafetéria”? Édes Anyanyelvünk XXXII/2: 8.

2010. Öcs, de öcsém Édes Anyanyelvünk XXXII/3: 3.

2010. „Metroszexuális” férfiak Édes Anyanyelvünk XXXII/4: 9.

2011. A különleges szerepű előhangzókról Magyar Nyelv 107: 50-60.

2011. Mi az a zagy? Édes Anyanyelvünk XXXIII/1: 9.

2011. És Ön kinél bankol? Édes Anyanyelvünk XXXIII/3: 11.

2011. Fáradságnak fáradtság a vége. Édes Anyanyelvünk XXXIII/5: 8.

2012. A hátravetett határozó kialakulásáról (A Pestre való utazás-tól a Pestre utazás-on át az utazás Pestre szerkezetig). (társszerző: Honti László) Folia Uralica Debreceniensia 19: 45-57.

2012. A magyar szókészlet hiányos paradigmájú főnevei. A plurale tantumok. Magyar Nyelvőr 136: 88-96.

2012. A nyitótövekről. Magyar Nyelv 108: 269-281.

2012. Alakkiegészülés (szuppletivizmus) a magyarban. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture)

2012. A singulare tantumról a számjelölés kapcsán. Nyelvtudományi Közlemények 108: 345-356.

2012. Mi a nevéje? Édes Anyanyelvünk XXXIV/2: 15.

2012. Kóstolja meg termékeink! Édes Anyanyelvünk XXXIV/

2012. Zajlódik? Édes Anyanyelvünk XXXIV/3: 13.

2012. „Kóstolja meg termékeink” Édes Anyanyelvünk XXXIV/4: 13.

2012. Az üdítők nem mindig üdítőek. Édes Anyanyelvünk XXXIV/5: 13.

2013. Kérlek, ne bántsatok! Édes Anyanyelvünk XXXV/1: 9.

2013. Az antonimákról. Édes Anyanyelvünk XXXV/3: 15.

2013. Miért berzenkedünk a "hatékonytalan" ellen? Édes Anyanyelvünk XXXV/4: 9.

2013. A szuppletív alakok a magyarban (avagy hogyan lesz a madárból kígyó?). Édes Anyanyelvünk XXXV/5: 9.

2013. Barátkozzunk a magyar nyelv hamis barátaival (is) (javaslat egy szótár összeállítására)! THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 5-14.

2014. A "szabályosság - szabálytalanság" jelentése a morfológiában. Magyar Nyelvőr 138: 36-52.

2014. A telek eladó vagy boltos? Édes Anyanyelvünk XXXVI/1: 10.

2014. Mitől nehéz egy nyelv? Édes Anyanyelvünk XXXVI/3: 4.

2014. The Function of the Singular Form of Nouns in the Hungarian Language. Linguistica Uralica 50/2: 122-130.

2014. Szemantikai differenciálódás a névszók többes számában. Magyar Nyelvőr 138: 307-314.

2014. A névszói számjelölés a magyarban. www.emagyariskola.hu/magyar-mint-idegen-nyelv

2014. A 'hiány' milyenségéről. Édes Anyanyelvünk XXXVI/4: 4.

2014. A főnévi többes szám(ok) jelentése a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények 110: 259-272.

2014. Névszói számjelölés a magyarban. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2014/1: 44-60.

2015. A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben (társszerző: Klettenberg, Reet). Nyelvtudományi Közlemények 111: 407-426.

2015. Singulare tantum és plurale tantum. Nyelvtudományi Közlemények 111: 187-212.

2015. A passzív jelentés és nyelvi kifejezőeszközei a magyarban. Folia Uralica Debreceniensia 22: 293-310.

2016. Bugyii vagy bugyijai? Édes Anyanyelvünk XXXVIII/2: 17.

2016. Amely - amelyek. Édes Anyanyelvünk XXXVIII/3: 14.

2016. Gyantaszűz. Édes Anyanyelvünk XXXVIII/5: 10.

2016. A "nem" (sexus, genus) fogalma néhány európai nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 112: 299-323.

2017. Élő - élettelen kategória néhány európai nyelvben. Magyar Nyelvőr 141: 33-50.

2017. Édes anyanyelvből édes anyanyelv. Édes Anyanyelvünk XXXIX/1: 15.

2017. Eladó tulajdonostól. Édes Anyanyelvünk XXXIX/2: 13.

2017. A legveszélyesebb méreg. Édes Anyanyelvünk XXXIX/3: 15.

2017. Kic és mic vogmuc? A többes számú első személyű nyelvi formák funkcionális vizsgálata. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd language and Hungarian Culture) 1-2: 133-144.

2017. Bibliai eredetű személynevek köznevesülése. Folia Uralica Debreceniensia (FUD) 24: 171-186.

2017. Nyelvi diszkrimináció a foglalkozásnevekben. Édes Anyanyelvünk XXXIX/5: 10.

2018. Kütyüböjt. Édes Anyanyelvünk XL/2: 10.

2018. A 'helyviszonyok' nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 22-23. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'részeshatározói (dativusi)' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 22-23. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'birtoklás' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 29-33. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'hiány' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 44-47. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'valamivel való ellátottság' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 50-56. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'ellentét' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 62-63. http://www.kre.hu/ebook

2018. A van funkciói. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 70-74. http://www.kre.hu/ebook

2018. A feltételes mód funkciói. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 80-82. http://www.kre.hu/ebook

2018. A felszólító módú alakok funkciói. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 88-92. http://www.kre.hu/ebook

2018. A 'passzív' jelentés nyelvi kifejezőeszközei. In: H. Varga Márta (szerk.) Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat). KRE BTK, Budapest. 98-102. http://www.kre.hu/ebook

2018. Állatasszisztált terápia. Édes Anyanyelvünk XL/3: 13.

2018. Megszólítás utáni írásjelhasználat. Édes Anyanyelvünk XL/3: 19.

2019. Betetszikel, beimádomoz, behűház és társaik. Édes Anyanyelvünk XLI/2: 9.

2019. Tényekes? Édes Anyanyelvünk XLI/3: 12.

2019. Kivilágos kivirradtig. Édes Anyanyelvünk XLI/4: 9.

2019. Hány az egy? Édes Anyanyelvünk XLII/1: 10.

2020. Kivilágos kivirradtig. Kisújszállási Nagykun Kalendárium XXVII: 301-303.

 

Konferenciaközlemények

2002. A produktivitás a szóképzésben. In: Keresztes László – Maticsák Sándor (szerk.), A magyar nyelv idegenben. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen – Jyväskylä. 169–176.

2006. A határozói igenév és a létige szerkezete. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.), A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7–9. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc. Vol. 2/2 186–190.

2007. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldiek „hamis barátai”. A XVI. MANYE Kongresszus előadásait tartalmazó CD-n. MANYE – Pécsi Tudományegyetem – Szent István Egyetem Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet, Pécs – Gödöllő. IX. fejezet: Idegen nyelvek oktatása. 938–942.

2007. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantiai vizsgálata. In: Maticsák Sándor (szerk.), Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. II. kötet. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest. 407–414.

2007. Sistema glagolnyh slovosoxetanij v vengerskoj grammatike K. E. Majtinskoj. In: V. A. Vinogradov – T. B. Agranat – V. Ü. Gusev (red.), KonferenciÔ po uralöskim Ôzykam, posvÔEennaÔ 100-letiü K. E. Majtinskoj. Tezisy. RossijskaÔ AkademiÔ Nauk, Institut ÄzykoznaniÔ. Moskva. 47–48.

2009. Az úgynevezett fakultatíve redundáns grammatikai jelenségekről. In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. MANYE Kongresszus előadásai. (Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 3-5). MANYE – Balassi Intézet, Budapest. 99-105.

2010. A határozottságbeli inkongruencia esetei a magyarban. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár – Eger. 313-319.

2011. Az észt passzív szerkezet magyar megfelelői. Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum (Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010), Piliscsaba. Pars IV: 237-246.

2011. Egy nyelvészeti terminológiai szótár felette szükséges voltáról (Gondolatok egy orosz nyelvészeti szakszótár lapozgatása közben). In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest – Beregszász. 457-463.

2019. Nemek a foglalkozásnevekben. In: Heltai János - Oszkó Beatrix (szerk.) (közlésre elfogadva)

2019. Az IT-szókincs kölcsönigéinek beilleszkedése a magyar nyelv morfológiai rendszerébe. In: Bölcskei Andrea - Fóris Ágota (szerk.) (közlésre elfogadva)

 

Recenziók

2003. Jürgen Trabant – Sean Ward: New Essays on the Origin of Language. Magyar Nyelvőr 127: 245–251.

2004. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Magyar Nyelvőr 128: 508–511.

2006. Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyart idegen nyelvként oktató tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2006. 215 l. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 194–196.

2006. Simoncsics Péter: Chrestomathia Hungarica. Segédlet a magyar nyelv leíró szemléletű tanulmányozásához. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2006. 131 o. Nyelvtudományi Közlemények 103: 285–290.

2009. ?. ?. ??????? – ?. ?. ??????? – ?. ?. ????????? – ?. ?. ??????? – ?. ?. ????? – ?. ?. ??????????? – ?. ?. ????????: ????????????????? ???????-?????????? ??????????????? ???????? ? ???????. ??????? ????. ??? 1–2. ???????????? ?????? – ???????????? ?????,??????. 2008. 840 + 812 o. Nyelvtudományi Közlemények 106: 397-402.

2016. Kelemen Ivett: Pluratívák az északi számi (lapp) nyelvben. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, Debrecen. 381 o. Nyelvtudományi Közlemények 112: 397-403.

2018. Ladányi Mária 2018. Alaktan. In: Imrényi András - Kugler Nóra - Ladányi Mária - Markó Alexandra - Tátrai Szilárd - Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest. 501-660. Folia Uralica Debreceniensia (FUD) 25: 352-360.

2019. Hegedűs Rita 2019. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (559 oldal) Magyar Nyelvőr 143/4: 499-503.

 

Fordítások

2010. de Smit, Merlijn: Language and Origins [A nyelvekről és eredetükről]. In: Honti László (főszerk.) A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Első kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 303-319.

2010. de Smit, Merlijn: Language and Origins [A nyelvekről és eredetükről]. In: Honti László (főszerk.) A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Második, bővített kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 329-345.


Nyilvános megjelenések

1998. Nyelvi környezetszennyezés. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör összejövetelén 1998. április 12-én hangzott el Vianenben (Hollandia).

2001. A produktivitás a szóképzésben. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, Finnország, 2001. augusztus 6–10.) 2001. augusztus 8-án hangzott el.

2004. A ’hiány’-t jelentő denominális -tlAn képzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. A VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson (Budapest, 2004. augusztus 29–31.) 2004. augusztus 30-án hangzott el.

2005. A „lenni + -va, -ve” szerkezet hátteréről és funkciójáról. A MANYE XV. Kongresszusán (Miskolc, 2005. április 7–9.) 2005. április 8-án hangzott el.

2006. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldiek „hamis barátai”. A MANYE XVI. Kongresszusán (Gödöllő, 2006. április 10–12.) 2006. április 11-én hangzott el.

2006. A grammatika-kutás újabb eredményeinek alkalmazhatósága a „magyar mint idegen nyelv” oktatásában. A rokon funkciójú -(V)z és -(V)l képzők tanítása. A Balassi Bálint Kulturális Intézet III. Szimpóziumán (Budapest, 2006. június 1–2.) 2006. június 1-jén hangzott el.

2006. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantikai vizsgálata. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 21–26.) 2006. augusztus 26-án hangzott el.

2006. Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához c. könyvének ismertetése. A szegedi hungarológiai oktatás 35 éves történetét megünneplő jubileumi konferencián (2006. december 8–9.) 2006. december 8-án hangzott el.

2007. Funkcionális szemlélet a nyelvleírásban („Funktionale Betrachtung in der Sprachbeschreibung”). Programm der Lehrerfortbildung des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg und des Kulturinstitutes der Republik Ungarn. 2007. június 23-án hangzott el Stuttgartban.

2007. The system of Hungarian language. A BBI által szervezett ERASMUS-INTENSIVE magyarnyelv-tanfolyam keretében hangzott el 2007. augusztus 6–7-én, Budapesten.

2007. ??????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?. ?. ??????????. Az előadás a Klára Majtyinszkaja 100. születésnapja tiszteletére rendezett nemzetközi konferencián (??????????? ?? ????????? ??????, ??????e???? 100-????? K. E. ??????????) (2007. november 12–17) hangzott el Moszkvában 2007. november 13-án.

2008. Fölösleges szószaporításaink. Redundáns jelenségek a magyar grammatikában. A MANYE XVIII. Kongresszusán (Budapest, 2008. április 3–5.) 2008. április 4-én hangzott el.

2009. Nem egyeztetett (inkongruens) szerkezetek a magyarban. A MANYE XIX. Kongresszusán (Eger, 2009. április 16–18) 2009. április 17-én hangzott el.

2009. A Pestre utazás-tól a Pestre való utazás-on át az utazás Pestre szerkezetig. A hátravetett határozó kialakulásáról. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. konferencián (Szeged, 2009. október 14-15.) 2009. október 14-én hangzott el.

2010. Az észt passzívum magyar megfelelői. A 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson (Piliscsaba, 2010. augusztus 09–14.) 2010. augusztus 11-én hangzott el.

2010. Egy nyelvészeti terminológiai szótár felette szükséges voltáról (Gondolatok egy orosz nyelvészeti szakszótár lapozgatása közben). A 16. Élőnyelvi Konferencián (Beregszász, 2010. szeptember 16–18.) szeptember 16-án hangzott el.

2011. A plurale tantumok a magyarban. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.) hangzott el augusztus 23-án.

2012. Nehéz nyelv-e a magyar? A KRE BTK 2. tréninghét (2012. március 26–30.) szakmai előadásaként hangzott el március 26-án.

2012. Romlik-e a magyar nyelv? A KRE BTK 3. tréninghét (2012. október 21–26.) szakmai előadásaként hangzott el október 24-én.

2012. A birtoklás kérdéséről: elmélet és gyakorlat. A II. Hungarológia és Információtechnológia Konferencián (Balassi Intézet, Budapest, 2012. március 29–április 1.) hangzott el április 1-jén.

2012. Grammatikai nehézségek a magyar mint idegen nyelv tanítása során (alanyi / tárgyas ragozás, felszólító mód, stb.). A Hétvégi Magyar Iskolák Világtalálkozóján (Balassi Intézet, Budapest, 2012. július 9–15.) hangzott el július 10-én.

2013. Játsszunk a szavakkal! A KRE BTK 4. tréninghét (2013. március 25–28.) szakmai előadásaként hangzott el március 25-én.

2013. Rendhagyóság a magyarban. A szabályosság – szabálytalanság fokozatai. A „Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák” címmel megrendezett XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (ELTE, Budapest, 2013. március 26–28.) hangzott el március 27-én.

2013. Szabályosság ~ szabálytalanság a magyar mint idegen nyelv tanításában. Elhangzott 2013. április 20-án a Debreceni Nyári Egyetem tanári továbbképzésén (I. 10.00-12.00, II. 13.00-15.00) Debrecenben, és 2013. május 8-án a Debreceni Nyári Egyetem budapesti nyelviskolájában (I. 12.30-14.00, II. 14.30-16.00).

2013. Magyar grammatikai külföldieknek. A magyar nyelvre jellemző sajátosságokról, szerkezeti és szemléleti vonásokról. Elhangzott a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karának Idegen Nyelvi Lektorátusán (2013. június 17–18-án) tartott továbbképzésen Debrecenben.

2013. Műhelybeszélgetés vezetése „Nyelvoktatás a külföldi egyetemeken” címmel a Balassi Intézet éves hungarológiai konferenciáján (Budapest, 2013. augusztus 26.).

2013. „Magyar vagy? Akkor te biztosan tudsz magyart tanítani!” Interaktív előadás a „Kutatók éjszakájá”-n 2013. szeptember 27-én a KRE BTK-n.

2013. „Barátkozzunk a magyar nyelv hamis barátaival! (Javaslat egy szótár összeállítására)”. Elhangzott „A magyar mint idegen nyelv napja”című rendezvényen 2013. december 14-én a Károli Gáspár Református Egyetemen.

2014. „Nyelvi formák – kommunikációs funkciók” című szekció vezetése a „Szintek a magyar mint idegen nyelvben (vitanap)” című konferencián az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék rendezésében 2014. január 24-én.

2014. „A morfológiai tudás szerepe a terminológiában”. Elhangzotta „Terminológiai csütörtök. I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó” című programon a KRE BTK-n 2014. február 6-án.

2014. „Nehéz nyelv-e a magyar?” – középpontban a nyelvtanítás kérdései. A III. Hungarológia és Információtechnológia Konferencián (Balassi Intézet, Budapest, 2014. április 10–13.) hangzott el április 11-én.

2014. „A névszói egyes szám funkciói a magyarban”. A MANYE XXIV. Kongresszusán (Kolozsvár, 2014. április 24–26.) 2014. április 25-én hangzott el.

2014. „A magyar nyelv portréja”. Nyelvünk sajátosságairól, szemléleti és szerkezeti vonásairól. Elhangzott az „Eszközök, anyagok, módszerek, ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításában” címmel meghirdetett továbbképzési szemináriumon a berlini Collegium Hungaricumban, 2014. szeptember 13-án.

2015. A főnévi többes szám(ok) a magyarban. Elhangzott a MANYE XXV. Kongresszusán (PPKE, Budapest, 2015. március 30-április 1.) 2015. március 30-án.

2015. A passzív jelentés nyelvi kifejezőeszközei a magyarban (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

2015. Singulare tantum - plurale tantum. (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

2015. The Functions of the Singulare Form of Nouns in the Hungarian Language. (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

2015. A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben (Reet Klettenberggel együtt). Elhangzott a XII. Finnugor Kongresszuson (Oulu, 2015. augusztus 17-21) 2015. augusztus 19-én.

2016. Az ellentét nyelvi kifejezésének lehetőségei. A 'hiány'-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. Elhangzott "Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei" című konferencián (Budapest 2016. november 7-8.; Kodolányi János Főiskola - ELTE BTK Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszék - Tinta Könyvkiadó) 2016. november 7-én.

2016. A magyar grammatika tanítása a Zágrábi Egyetemen (Zagar Szentesi Orsolyával együtt). Elhangzott a "Grammatika és oktatás - időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. (Budapest, 2016. november 24-25.; ELTE BTK) 2016. november 24-én.

2017. Bibliai eredetű személynevek köznevesülése. Elhangzott a "Pretestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben" című szimpóziumon (Budapest, 2017. október 26-án) (KRE BTK).

2018. Ladányi Mária 2018. Alaktan (In: Imrényi András - Kugler Nóra - Ladányi Mária - Markó Alexandra - Tátrai Szilárd - Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest. 501-660) című munkájának bemutatása és ismertetése. Elhangzott a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE) műhelybeszélgetésén (2018. május 31-én) (ELTE BTK).

2018. Nemek a foglalkozásnevekben. Elhangzott a "Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül" című 20. Élőnyelvi Konferencián (Budapest, 2018. augusztus 31-én) (MTA Nyelvtudományi Intézet - KRE BTK).

2019. Az IT-szókincs kölcsönigéinek beilleszkedése a magyar nyelv rendszerébe. Elhangzott a "Nyelv, kultúra, identitás" című 27. MANYE Kongresszuson (Budapest, 2019. április 16-án) (MANYE - KRE BTK).

 

Konferenciaszervezés

2019. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Nyelv, kultúra, identitás - Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. (Budapest, 2019. április 15-16.) (szervezőbizottsági tag)

2018. 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. (Budapest, 2018. augusztus 30-szeptember 1.) (szervezőbizottsági tag)

2017. A magyar mint idegen nyelv napja. (Budapest, 2017. december 9.) (szervezőbizottsági tag)

2017. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. (Budapest, 2017. október 26.) (szervezőbizottsági tag)

2016. A magyar mint idegen-, környezet- és származásnyelv tanítása a Magyarországgal szomszédos országokban. (Budapest, 2016. december 10.) (szervezőbizottsági tag)

2015. A magyar mint idegen nyelv napja + Hungarobox-projekttalálkozó (Budapest, 2015. január 9-10.) (szervezőbizottsági tag)

2013. A magyar mint idegen nyelv napja (Budapest, 2013. december 14.) (szervezőbizottsági tag)

2010. 5th Terminology Summit - Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 2010. november 12-13.) (szervezőbizottsági tag)

2010. Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 2010. november 11.) (szervezőbizottsági tag)

2007. VI. Magyar Névtudományi Konferencia (Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) (szervezőbizottsági tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Márta H. Varga

Title: Dr. habil. / PhD
Gender: F
Year of Birth: 1959
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: Linguistics (Hungarian Linguistics)
Title of Thesis: Investigation of Hungarian negative suffix -(A)t(A)lAn
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Arts

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1982.
Discipline(s): teacher of Hungarian language and literature – teacher of Russian language and literature,
Issuing Institution: KLTE, Debrecen

Year of Obtaining the MA Degree: 1988
Discipline(s): teacher of Hungarian as a second language,
Issuing Institution: ELTE, Budapest,

Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): teacher of English language,
Issuing Institution: BKE, Budapest.

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Debreceni Egyetem habilitation 2015
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistics and Literature
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Current Employer: University of Zagrab

Faculty: Faculty of Humanities

Department: Department of Hungarologi

Current position: guest-professor

Previous Employer: Economical University of Budapest (Department of Russian Language)
Previous Position Held: assistant lecturer

Other Previous Employers: Madách Imre Highschool (Budapest)
Other Previous Positions Held: highschool-teacher


Areas of Research and Teaching

Hungarian descriptive linguistics (morfology, syntax);
functional grammar;
contrastive (comparative) linguistics;
theory and methods of teaching Hungarian as a foreign language;
questions of correct usage in Hungarian language;

Membership in Research Groups and Projects

2013- Gruntvig 2013-1-FI1-GRU06-12706-4: "Hungarobox - Review of Hungarian online-vocabularies and lexicographical exercises" (Gruntvig project). Participation in the meetings of "Hungarobox-mobility":

2014 (March): University of Firenze

2014 (May): Hungarian Cultural Centre Stuttgart

2014 (September): Collegium Hungaricum Berlin


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2013- Erasmus-coordinator at the Department of Hungarian Linguistics
2014- member of the Linguistic Association
2014- responsible for Hungarian Teacher-Training at the Faculty of Humanities
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian  
English  
Italian  
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association for Fostering of Hungarian Language member of executive committee
Association of Hungarian Applied Linguists (MANYE) member
International Association of Hungarology member

Association of Hungarian Linguists

Association of Hungarian Russian Teachers (VAPRJAL)

International Association of Russian Teachers (MAPRJAL)

member

member

member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1996, Summer Belloit College (WI – USA) Teacher of Hungarian as a foreign language
1996-1998 Rijksuniversiteit, Groningen (Holland) Lecturer of Hungarian language
2006-2008 Economical Institute of Eisenstadt (Austria) Teacher of Hungarian as a foreign language
2011 (May) Rijksuniversiteit, Groningen (Holland) Guest professorship

2014 (June)

2015- (September)

University of Vienna (Austria)

University of Zagrab

Guest professorship

Guest professorship

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Kelemen Ivett,
DE BTK
Plurative forms in the Northern Lappish 2012
Papp Kornélia Eszter Tipicality, frequency, dimensionality. Examination of the dimensional adjectives in Hungarian Language. 2013
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

2004. A szóképzés helye a magyar mint idegen nyelv tanításában. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és hungarológia köréből. 41. szám. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 16 l.

2005. A fosztó- és tagadóképzők vizsgálata. PhD-dissertation (manuscript)

2006. A magyar fosztó- és tagadóképző. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 180 l.

2012. Formák és funkciók. Morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata. KRE BTK – Patrocinium Kiadó, Budapest. 326 l.

2015. A szóképzés módjai. KRE BTK - Patrocinium Kiadó, Budapest. 191 l.

 

Edited Books and Journals

1989. A hungarológia oktatásának elmélete és gyakorlata. Válogatás a magyar lektori konferenciák előadásaiból 1969–1986. (társszerkesztők: B. Nádor Orsolya és Giay Béla) Budapest. 368 l.

1997. Olvasókönyv. Samengesteld door Márta Varga. Groningen: Vakgroep Finoegristiek, Faculteit der Letteren, RUG. 134 l.

1998. Magyar fogalmazási gyakorlatok. Összeállította és szerkesztette Varga Márta. Groningen: Afdeling Finoegristiek, Faculteit der Letteren, RUG. 50 l.

Chapters in Books

2001. A produktivitás a szóképzésben. In: Maticsák Sándor – Zaicz Gábor – Lahdelma, Tuomo (szerk.), Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen – Jyväskylä: Folia Uralica Debreceniensia 8. 707–720.

2005. The interpretation of metaphors in cognitiv semantics. In: Czibere, Mária – Kerékjártó, Ágnes (szerk./eds), Bouquet Hongrois. Ünnepi kötet Jolanta Jastrzębska tiszteletére. Groningen: Feestbundel voor Jolanta Jastrzębska. Rijksuniversiteit Groningen. 120–125.

2006. Meg van írva! A határozói igenév és a létige alkotta szerkezet funkciójáról és hátteréről. (társszerző: Honti László) In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest. 579–586.

2008. A metafora értelmezése a kognitív szemantikában (Szárnyaszegett kísérlet a szárnyaszegett melléknév metaforikus jelentésösszetevőinek vizsgálatára). Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19: 787-793.

2008. Klara Majtinskaja leíró magyar nyelvtanának vonzatszemlélete. In: Fóris Ágota – Fűzfa Balázs – Antonio Sciacovelli (szerk.) Nyelvével hal a nemzet. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére. Savaria University Press, Szombathely. 57-64.

2013. Meg van írva! A határozói igenév és a létige alkotta szerkezet funkciójáról és hátteréről (társszerző: Honti László). In Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. Károli Könyvek. KRE - L'Harmattan Kiadó, Budapest. 255-266.

2013. Plurale tantumok a magyarban. In: Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Osakáig. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár / Cluj Napoca. 136-148.

2014. "Szabályos" éés "szabálytalan" névszói paradigmák. In: Havas Ferenc - Horváth Katalin -Kugler Nóra - Vladát Zsuzsa (szerk.) Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 158-165.

2014. A szabályosságról - morfológiai szempontból. In: Ladányi Mária - Vladár Zsuzsa - Hranek Éva (szerk.) Nyelv - társadalom - kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest. 438-443.

2015. Az ikerítés mint részleges reduplikáció. In: Bárth M. János - Bodó Csanád - Kocsis Zsuzsanna (szerk.) Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. 525-531.

2015. Az ikerítés mint részleges reduplikáció. In: Bárth M. János - Bodó Csanád - Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenzió. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. 532-538.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2000. Egyszerű vagy összetett képzők? Magyar Nyelvőr 124: 514–519.

2001. A kreol nyelvek kialakulása és az anyanyelv-elsajátítás, nyelvkeletkezés kérdése. Magyar Nyelvőr 125: 242–249.

2004. Rokon funkciójú nyelvtani elemek kognitív szemantikai vizsgálata. A ’hiány’ kifejezésének lehetőségei a magyarban. Magyar Nyelvőr 128: 212–242.

2005. A ’hiány’-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. Magyar Nyelvőr 129: 104–108.

2005. A kettős funkciójú -t, -tt formáns. Folia Uralica Debreceniensia 12: 113–120.

2005. A számára, részére részeshatározói névutók kialakulásáról. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1: 31–37.

2005. „Annál (is) inkább vagy kevésbé…”? Édes Anyanyelvünk XXVII/4: 4.

2005. Egy újabb szerkezetvegyülésről. Édes Anyanyelvünk XXVII/5: 7.

2006. A rokon funkciójú -(V)l és -(V)z denominális verbumképzők szemantikai vizsgálata. Magyar Nyelv 102: 78–83.

2006. A grammatika-kutatás újabb eredményeinek alkalmazhatósága a „magyar mint idegen nyelv” oktatásában. A rokon funkciójú -(V)z és -(V)l képzők tanítása. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 66–71.

2006. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantikai vizsgálata. Folia Uralica Debreceniensia 13: 129–137.

2006. „Születésnapját a születése napján ünnepeltük” Töprengések a szoros szerkezetű összetett szavak toldalékolásáról. Magyar Nyelvőr 130: 493-497.

2006. A hírtelen ürügyén hirtelen. Édes Anyanyelvünk XXVIII/1: 9.

2006. Lehet-e egy iroda bérbe adó? (avagy mit is jelent az “Offices to let”?) Édes Anyanyelvünk XXVIII/2: 9.

2006. Kérjünk-e „egy 20 dekát” valamiből? (Töprengés a hozzávetőlegesség egyik újabb kifejezéséről). Édes Anyanyelvünk XXVIII/3: 12.

2006. Különleges fosztóképzős szavak. Kiegészítés Batár Levente cikkéhez. Édes Anyanyelvünk XXVIII/4: 16.

2006. Kötőhangzóval vagy anélkül? A tárgyrag kapcsolódásának lehetőségeiről a magyarban. Édes Anyanyelvünk XXVIII/5: 8.

2007. A nyelvtanulók „hamis barátai”-ról. Terminologia et Corpora – Supplementum. A Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének és a Terminológiai Innovációs Központnak közös sorozata. Tomus II. Ezerarcú lexikon. Lexikográfiai, lexikológiai és terminológiai tanulmányok. Sorozatszerkesztők: Fóris Ágota és Pusztay János. Szombathely. 7–19.

2007. A ’birtoklás’ kifejezőeszközei (funkcionális megközelítésben). THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 16–24.

2007. Mégis, kinek az élete? (Töprengések a birtokos személyjelek használatáról Brian, Clark: Whose Life Is It Anyway? című drámájának címe kapcsán.) Édes Anyanyelvünk XXIX/1: 9.

2007. Hölgyek részére látogatható? (rendelkezésmódosítás a Rudas Gyógyfürdőben). Édes Anyanyelvünk XXIX/2: 9.

2007. Nemcsak megnyitunk, felújítunk, már át is rendezünk? Édes Anyanyelvünk XXIX/3: 9.

2007. A határozói és a jelzői funkciók keveredése. Édes Anyanyelvünk XXIX/5: 14.

2008. Redundáns jelenségek a magyar grammatikában. Magyar Nyelvőr: 132:354-366.

2008. A cselekvés, történés eredményének kifejezésére szolgáló deverbális névszóképzők (a nomen acti képzői). Magyar Nyelv 104: 65-74.

2008. Sistema glagolnyh slovosoxetanij v vengerskoj grammatike napisannoj K. E. Majtinskoj. Linguistica Uralica XLIV (2008/2): 131-135.

2008. A látszólagos képtelenség mint szóalkotásmód. Édes Anyanyelvünk XXX/1: 11.

2008. Kötelező pleonazmusok a magyar nyelvtanban. Édes Anyanyelvünk XXX/2: 9.

2008. Nem kötelező redundancia a magyar nyelvtanban. Édes Anyanyelvünk XXX/3: 7.

2008. Spontán nyelvújítás? Határozóragos névutók. Édes Anyanyelvünk XXX/4: 7.

2009. Az úgynevezett fakultatív módon redundáns grammatikai jelenségekről. Hungarológiai Évkönyv 10: 20-26.

2009. Megjegyzések a terminológia-alkotás módjaihoz – a szóalakhasadás I. A tőváltozatokra kiterjedő jelentésmegoszlások. Magyar Terminológia 2: 175-190.

2009. Határozatlan vagy határozott ragozás? Édes Anyanyelvünk XXXI/1: 6.

2009. Lelkes Emese és a magyar nyelv Édes Anyanyelvünk XXXI/3: 11.

2010. Inkongruens jelenségek a magyarban Hungarológiai Évkönyv 11:

2010. Gyermek ~ gyerek. Magyar Nyelvőr 134: 103-104.

2010. Az -(V)s képző produktivitásáról. Magyar Nyelvőr 134: 342-354.

2010. Megjegyzések a terminológia-alkotás módjaihoz – a szóalakhasadás II. A toldalékalternációkra kiterjedő jelentésmegoszlások. Magyar Terminológia 3: 215-228.

2010. Hány van van? (a van funkciói) THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 186-193.

2010. Mi is az a „kafetéria”? Édes Anyanyelvünk XXXII/2: 8.

2010. Öcs, de öcsém Édes Anyanyelvünk XXXII/3: 3.

2010. „Metroszexuális” férfiak Édes Anyanyelvünk XXXII/4: 9.

2011. A különleges szerepű előhangzókról Magyar Nyelv 107: 50-60.

2011. Mi az a zagy? Édes Anyanyelvünk XXXIII/1: 9.

2011. És Ön kinél bankol? Édes Anyanyelvünk XXXIII/3: 11.

2011. Fáradságnak fáradtság a vége. Édes Anyanyelvünk XXXIII/5: 8.

2012. A hátravetett határozó kialakulásáról (A Pestre való utazás-tól a Pestre utazás-on át az utazás Pestre szerkezetig). (társszerző: Honti László) Folia Uralica Debreceniensia 19: 45-57.

2012. A magyar szókészlet hiányos paradigmájú főnevei. A plurale tantumok. Magyar Nyelvőr 136: 88-96.

2012. A nyitótövekről. Magyar Nyelv 108: 269-281.

2012. Alakkiegészülés (szuppletivizmus) a magyarban. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture)

2012. Mi a nevéje? Édes Anyanyelvünk XXXIV/2: 15.

2012. Kóstolja meg termékeink! Édes Anyanyelvünk XXXIV/

2012. Zajlódik? Édes Anyanyelvünk XXXIV/3: 13.

2012. „Kóstolja meg termékeink” Édes Anyanyelvünk XXXIV/4: 13.

2012. Az üdítők nem mindig üdítőek. Édes Anyanyelvünk XXXIV/5: 13.

2013. Kérlek, ne bántsatok! Édes Anyanyelvünk XXXV/1: 9.

2013. Az antonimákról. Édes Anyanyelvünk XXXV/3: 15.

2013. Miért berzenkedünk a "hatékonytalan" ellen? Édes Anyanyelvünk XXXV/4: 9.

2013. A szuppletív alakok a magyarban (avagy hogyan lesz a madárból kígyó?). Édes Anyanyelvünk XXXV/5: 9.

2013. Barátkozzunk a magyar nyelv hamis barátaival (is) (javaslat egy szótár összeállítására)! THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 5-14.

2014. A "szabályosság - szabálytalanság" jelentése a morfológiában. Magyar Nyelvőr 138: 36-52.

2014. A telek eladó vagy boltos? Édes Anyanyelvünk XXXVI/1: 10.

2014. Mitől nehéz egy nyelv? Édes Anyanyelvünk XXXVI/3: 4.

2014. The Function of the Singular Form of Nouns in the Hungarian Language. Linguistica Uralica 50/2: 122-130.

2014. Szemantikai differenciálódás a névszók többes számában. Magyar Nyelvőr 138: 307-314.

2014. A névszói számjelölés a magyarban. www.emagyariskola.hu/magyar-mint-idegen-nyelv

2014. A 'hiány' milyensége. Édes Anyanyelvünk XXXVI/4: 4.

2014. A főnévi többes szám(ok) jelentése a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények 110: 259-272.

2014. Névszói számjelölés a magyarban. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 2014/1: 44-60.

2015. A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben (társszerző: Klettenberg, Reet). Nyelvtudományi Közlemények 111:

2015. Singulare tantum és plurale tantum. Nyelvtudományi Közlemények 111: 187-212.

2015. A passzív jelentés és nyelvi kifejezőeszközei a magyarban. Folia Uralica Debreceniensia 22:

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

2002. A produktivitás a szóképzésben. In: Keresztes László – Maticsák Sándor (szerk.), A magyar nyelv idegenben. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen – Jyväskylä. 169–176.

2006. A határozói igenév és a létige szerkezete. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.), A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7–9. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc. Vol. 2/2 186–190.

2007. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldiek „hamis barátai”. A XVI. MANYE Kongresszus előadásait tartalmazó CD-n. MANYE – Pécsi Tudományegyetem – Szent István Egyetem Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet, Pécs – Gödöllő. IX. fejezet: Idegen nyelvek oktatása. 938–942.

2007. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantiai vizsgálata. In: Maticsák Sándor (szerk.), Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. II. kötet. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest. 407–414.

2007. Sistema glagolnyh slovosoxetanij v vengerskoj grammatike K. E. Majtinskoj. In: V. A. Vinogradov – T. B. Agranat – V. Ü. Gusev (red.), KonferenciÔ po uralöskim Ôzykam, posvÔEennaÔ 100-letiü K. E. Majtinskoj. Tezisy. RossijskaÔ AkademiÔ Nauk, Institut ÄzykoznaniÔ. Moskva. 47–48.

2009. Az úgynevezett fakultatíve redundáns grammatikai jelenségekről. In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. MANYE Kongresszus előadásai. (Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 3-5). MANYE – Balassi Intézet, Budapest. 99-105.

2010. A határozottságbeli inkongruencia esetei a magyarban. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár – Eger. 313-319.

2011. Az észt passzív szerkezet magyar megfelelői. Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum (Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010), Piliscsaba. Pars IV: 237-246.

2011. Egy nyelvészeti terminológiai szótár felette szükséges voltáról (Gondolatok egy orosz nyelvészeti szakszótár lapozgatása közben). In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest – Beregszász. 457-463.

Book Reviews

2003. Jürgen Trabant – Sean Ward: New essays on the origin of language. Magyar Nyelvőr 127: 245–251.

2004. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Magyar Nyelvőr 128: 508–511.

2006. Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyart idegen nyelvként oktató tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2006. 215 l. THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1-2: 194–196.

2006. Simoncsics Péter: Chrestomathia Hungarica. Segédlet a magyar nyelv leíró szemléletű tanulmányozásához. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2006. 131 o. Nyelvtudományi Közlemények 103: 285–290.

2009. ?. ?. ??????? – ?. ?. ??????? – ?. ?. ????????? – ?. ?. ??????? – ?. ?. ????? – ?. ?. ??????????? – ?. ?. ????????: ????????????????? ???????-?????????? ??????????????? ???????? ? ???????. ??????? ????. ??? 1–2. ???????????? ?????? – ???????????? ?????,??????. 2008. 840 + 812 o. Nyelvtudományi Közlemények 106: 397-402.

Translations

2010. de Smit, Merlijn: Language and Origins [A nyelvekről és eredetükről]. In: Honti László (főszerk.) A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Első kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 303-319.

2010. de Smit, Merlijn: Language and Origins [A nyelvekről és eredetükről]. In: Honti László (főszerk.) A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Második, bővített kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 329-345.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A 5th Terminology Summit „Terminology 2010: Quality Matters” (Budapest, 2010. november 12-13.) című nemzetközi terminológiai konferencia és a hozzá kapcsolódó „Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation” című szatellit konferencia (Budapest, 2010. november 11.) szervezőbizottságának tagja.

A 47. „Szép magyar beszéd” (Kazinczy-verseny) országos fordulójának (Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 2012. március 30.) szervező bizottságának tagja.

KRE BTK "A magyar mint idegen nyelv napja" (2013. december 14.) konferencia szervező bizottságának tagja.

KRE BTK "Terminológiai csütörtök" (2014. február 6.) konferencia szervezőbizottságának tagja.

1998. Nyelvi környezetszennyezés. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör összejövetelén 1998. április 12-én hangzott el Vianenben (Hollandia).

2001. A produktivitás a szóképzésben. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, Finnország, 2001. augusztus 6–10.) 2001. augusztus 8-án hangzott el.

2004. A ’hiány’-t jelentő denominális -tlAn képzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai. A VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson (Budapest, 2004. augusztus 29–31.) 2004. augusztus 30-án hangzott el.

2005. A „lenni + -va, -ve” szerkezet hátteréről és funkciójáról. A MANYE XV. Kongresszusán (Miskolc, 2005. április 7–9.) 2005. április 8-án hangzott el.

2006. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldiek „hamis barátai”. A MANYE XVI. Kongresszusán (Gödöllő, 2006. április 10–12.) 2006. április 11-én hangzott el.

2006. A grammatika-kutás újabb eredményeinek alkalmazhatósága a „magyar mint idegen nyelv” oktatásában. A rokon funkciójú -(V)z és -(V)l képzők tanítása. A Balassi Bálint Kulturális Intézet III. Szimpóziumán (Budapest, 2006. június 1–2.) 2006. június 1-jén hangzott el.

2006. Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás az -(V)s és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi összetételek szemantikai vizsgálata. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 21–26.) 2006. augusztus 26-án hangzott el.

2006. Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához c. könyvének ismertetése. A szegedi hungarológiai oktatás 35 éves történetét megünneplő jubileumi konferencián (2006. december 8–9.) 2006. december 8-án hangzott el.

2007. Funkcionális szemlélet a nyelvleírásban („Funktionale Betrachtung in der Sprachbeschreibung”). Programm der Lehrerfortbildung des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg und des Kulturinstitutes der Republik Ungarn. 2007. június 23-án hangzott el Stuttgartban.

2007. The system of Hungarian language. A BBI által szervezett ERASMUS-INTENSIVE magyarnyelv-tanfolyam keretében hangzott el 2007. augusztus 6–7-én, Budapesten.

2007. ??????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?. ?. ??????????. Az előadás a Klára Majtyinszkaja 100. születésnapja tiszteletére rendezett nemzetközi konferencián (??????????? ?? ????????? ??????, ??????e???? 100-????? K. E. ??????????) (2007. november 12–17) hangzott el Moszkvában 2007. november 13-án.

2008. Fölösleges szószaporításaink. Redundáns jelenségek a magyar grammatikában. A MANYE XVIII. Kongresszusán (Budapest, 2008. április 3–5.) 2008. április 4-én hangzott el.

2009. Nem egyeztetett (inkongruens) szerkezetek a magyarban. A MANYE XIX. Kongresszusán (Eger, 2009. április 16–18) 2009. április 17-én hangzott el.

2009. A Pestre utazás-tól a Pestre való utazás-on át az utazás Pestre szerkezetig. A hátravetett határozó kialakulásáról. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. konferencián (Szeged, 2009. október 14-15.) 2009. október 14-én hangzott el.

2010. Az észt passzívum magyar megfelelői. A 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson (Piliscsaba, 2010. augusztus 09–14.) 2010. augusztus 11-én hangzott el.

2010. Egy nyelvészeti terminológiai szótár felette szükséges voltáról (Gondolatok egy orosz nyelvészeti szakszótár lapozgatása közben). A 16. Élőnyelvi Konferencián (Beregszász, 2010. szeptember 16–18.) szeptember 16-án hangzott el.

2011. A plurale tantumok a magyarban. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.) hangzott el augusztus 23-án.

2012. Nehéz nyelv-e a magyar? A KRE BTK 2. tréninghét (2012. március 26–30.) szakmai előadásaként hangzott el március 26-án.

2012. Romlik-e a magyar nyelv? A KRE BTK 3. tréninghét (2012. október 21–26.) szakmai előadásaként hangzott el október 24-én.

2012. A birtoklás kérdéséről: elmélet és gyakorlat. A II. Hungarológia és Információtechnológia Konferencián (Balassi Intézet, Budapest, 2012. március 29–április 1.) hangzott el április 1-jén.

2012. Grammatikai nehézségek a magyar mint idegen nyelv tanítása során (alanyi / tárgyas ragozás, felszólító mód, stb.). A Hétvégi Magyar Iskolák Világtalálkozóján (Balassi Intézet, Budapest, 2012. július 9–15.) hangzott el július 10-én.

2013. Játsszunk a szavakkal! A KRE BTK 4. tréninghét (2013. március 25–28.) szakmai előadásaként hangzott el március 25-én.

2013. Rendhagyóság a magyarban. A szabályosság – szabálytalanság fokozatai. A „Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák” címmel megrendezett XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (ELTE, Budapest, 2013. március 26–28.) hangzott el március 27-én.

2013. Szabályosság ~ szabálytalanság a magyar mint idegen nyelv tanításában. Elhangzott 2013. április 20-án a Debreceni Nyári Egyetem tanári továbbképzésén (I. 10.00-12.00, II. 13.00-15.00) Debrecenben, és 2013. május 8-án a Debreceni Nyári Egyetem budapesti nyelviskolájában (I. 12.30-14.00, II. 14.30-16.00).

2013. Magyar grammatikai külföldieknek. A magyar nyelvre jellemző sajátosságokról, szerkezeti és szemléleti vonásokról. Elhangzott a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karának Idegen Nyelvi Lektorátusán (2013. június 17–18-án) tartott továbbképzésen Debrecenben.

2013. Műhelybeszélgetés vezetése „Nyelvoktatás a külföldi egyetemeken” címmel a Balassi Intézet éves hungarológiai konferenciáján (Budapest, 2013. augusztus 26.).

2013. „Magyar vagy? Akkor te biztosan tudsz magyart tanítani!” Interaktív előadás a „Kutatók éjszakájá”-n 2013. szeptember 27-én a KRE BTK-n.

2013. „Barátkozzunk a magyar nyelv hamis barátaival! (Javaslat egy szótár összeállítására)”. Elhangzott „A magyar mint idegen nyelv napja”című rendezvényen 2013. december 14-én a Károli Gáspár Református Egyetemen.

2014. „Nyelvi formák – kommunikációs funkciók” című szekció vezetése a „Szintek a magyar mint idegen nyelvben (vitanap)” című konferencián az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék rendezésében 2014. január 24-én.

2014. „A morfológiai tudás szerepe a terminológiában”. Elhangzotta „Terminológiai csütörtök. I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó” című programon a KRE BTK-n 2014. február 6-án.

2014. „Nehéz nyelv-e a magyar?” – középpontban a nyelvtanítás kérdései. A III. Hungarológia és Információtechnológia Konferencián (Balassi Intézet, Budapest, 2014. április 10–13.) hangzott el április 11-én.

2014. „A névszói egyes szám funkciói a magyarban”. A MANYE XXIV. Kongresszusán (Kolozsvár, 2014. április 24–26.) 2014. április 25-én hangzott el.

2014. „A magyar nyelv portréja”. Nyelvünk sajátosságairól, szemléleti és szerkezeti vonásairól. Elhangzott az „Eszközök, anyagok, módszerek, ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításában” címmel meghirdetett továbbképzési szemináriumon a berlini Collegium Hungaricumban, 2014. szeptember 13-án.

2015. A főnévi többes szám(ok) a magyarban. Elhangzott a MANYE XXV. Kongresszusán (PPKE, Budapest, 2015. március 30-április 1.) 2015. március 30-án.

2015. A passzív jelentés nyelvi kifejezőeszközei a magyarban (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

2015. Singulare tantum - plurale tantum. (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

2015. The Functions of the Singulare Form of Nouns in the Hungarian Language. (nyilvános habilitációs előadás). Elhangzott Debrecenben, a habilitációs védésen 2015. április 28-án.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube