Készült: 2020-04-02
Módosítás: 2020-11-02

Jegyzet

 

Jegyzet
A magyar kiejtés tanítása Leíró grammatikai ismeretek Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek
Magyarnyelv-tanítás gyermekeknek Nyelvi játékok Nyelvtörténet dióhéjban

 
 
  Régebbi és újabb nyelvoktatási módszerek Bevezetés a drámapedagógiába
 
Tanított
(anya)nyelvünk 
Mérés és értékelés:
magyar mint
idegen nyelv 
Pragmatika a magyar
mint idegen
nyelv oktatásban
 
Élő magyar
grammatika 
Magyar grammatika
funkcionális megközelítésben
Kultúra és
interkulturalítás
a nyelvórán