Készült: 2020. április 02.

Jegyzet

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő dr. Sepsi Enikő.

Jegyzet
     
    Bevezetés a drámapedagógiába
 
Tanított
(anya)nyelvünk 
Mérés és értékelés:
magyar mint
idegen nyelv 
Pragmatika a magyar
mint idegen
nyelv oktatásban
 
Élő magyar
grammatika 
Magyar grammatika
funkcionális megközelítésben
Kultúra és
interkulturalítás
a nyelvórán
 
A magyar írás és
olvasás tanítása --
az alfabetizálás folyamata 
Bevezetés a drámapedagógiába