Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-04-22

Fejlődéslélektani Tanszék

 

Fejlődéslélektani Tanszék felelős a pszichológia szakos hallgatók fejlődéslélektan tantárgyainak és a tanárképzés pszichológiai tárgyainak oktatásáért.  A tanszék vezetője: Kövesdi Andrea egyetemi docens, a tanszék oktatói: F. Földi Rita egyetemi docens, Hadházi Éva egyetemi docens, Páli Judit egyetemi docens, Kertész Csaba egyetemi tanársegéd.

Az oktatói tevékenységen kívül a következő kutatások zajlanak: a Fejlődéslélektani-neuropszichológiai Műhely (vezetője F. Földi Rita egyetemi docens), amelynek fő kutatási profilja a gyermek- és serdülőkorban leggyakrabban diagnosztizált hiperaktivitás és a tanulási zavarok területe. A multietiológiájú tünetegyüttes komplex kutatása, ezen belül a neuropszichológiai eltérések, funkciózavarok feltárása, a zavar következtében fellépő korai fejlődési elmaradások, ezek tünetei, a mozgásszabályozás, információ-felvétel, a figyelem sajátosságai, valamint a kognitív stratégiák feltérképezése részei ennek a problémakörnek. A kutatások eredményeként terápiás programot dolgoztunk ki a hiperaktív és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára, amely az iskolai beilleszkedést és a tanulási teljesítmény javítását célozzák.

A tanulási képességek neuropszichológiai hátterének kutatásával olyan eljárások kidolgozása történik (vezetője Páli Judit), amelyek a pedagógiai pszichológiához, iskolapszichológiához is kapcsolódóan támogatják az érés, fejlesztés, fejlődés folyamatait. Páli Judit önálló témakörként kezeli a játék fejlődését és annak kognitív fejlesztő hatásait. Ennek a gyermek fejlődésében fontos területnek az idegrendszeri, neuropszichológiai háttérfunkcióit kutatja, fejlesztő játékai hathatósan célozzák a fejlődési zavarok (pl. figyelemhiány és diszruptív viselkedési zavarok) korrekciós, kompenzációs mechanizmusait, és egyben a tanulási zavarok prevencióját is szolgálják. A viselkedészavarok organikus, illetve szorongásos tényezőinek megállapításához a funkcióvizsgálatokat a projektív rajztesztek eredményeivel vetették össze. A kialakulás hátterének feltárása kapcsolódik a műhely többi kutatójának munkájához, különösen a korai szocializáció jellemzőinek vonatkozásában (szülői attitűdök: Hadházi Éva; korai kötődés: F. Földi Rita). Oktatóink egy része a pszichológiai felkészültségen túl tanári diplomával, közoktatási tapasztalattal is rendelkezik.

Hadházi Éva Kutató munkám középpontjában elsősorban a gyermeket váró szülők, párok és családok kapcsolati jellegzetességeinek a vizsgálata áll. Publikációimmal igyekszem hozzájárulni a szülővé válás, a pre- és perinatális időszak jelentőségének a jobb megismeréséhez, hiszen a családi miliő, a korai szocializáció hatások (pl.: korai kötődés, szülői attitűdök, szülői nevelői stílusok stb.) a személyiség egészséges fejlődésében megkérdőjelezhetetlenek. Gyakorló pszichológus és családterapeutaként, anya-magzat kapcsolatanalízissel, várandós relaxációval, kooperatív tanácsadással dolgozom. Elsősorban gyermeket tervező, valamint várandós anyákat, párokat kísérek, segítve, hogy elakadásaikon túljutva, minél harmonikusabb kapcsolatot tudjanak kialakítani magzatukkal, kisbabájukkal és egymással, ebben a mindannyiunk számára igen érzékeny időszakban. Egyetemi oktatóként komoly segítséget jelent számomra a gyakorlatból hozott tapasztalatok kamatoztatása, a hallgatók ismereteinek gazdagítása mellett, a pályaszocializációjuk formálása.

Kertész Csaba Fő kutatási területem a ritmusérzék és a nyelv, illetve az olvasás fejlődésének kapcsolata. Az ELTE PPK Doktori Iskolájának Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia programjában végzem PhD tanulmányaimat. Több olyan kutatásban veszek részt, amelyek keretében arra keressük a választ, hogy az örömszerzésen túl milyen módon segíthetnek a zenei tevékenységek (pl. diagnosztika, fejlesztés, zeneterápia). Óraadóként dolgozom a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol a jövő zenepedagógusainak képzésében veszek részt. Gyakorló pszichológusként serdülőkkel és felnőttekkel foglalkozom.

Kövesdi Andrea A gyakorlatban klinikai területen a serdülők és fiatal felnőttek korosztály problémáival foglalkozom ezen belül a serdülőkori evészavarokkal, különös tekintettel az anorexia nervosa kórképére és a testkép zavaraira, valamint a pszichoszomatikus betegségek reziliencia fókuszú kezelésével. Módszertani szempontból a rendszerszemléletű pár-és családterápiát és a szimbólumterápiát alkalmazza elsősorban. Kutatómunkája középpontjában a reziliencia (“lelki ellenállóképesség”) jelensége áll – pl. evészavarok, COVID okozta stresszhatás, traumatikus életesemények szempontjából -, hangsúlyozva a felépülést befolyásoló szerepét. Kutatási munkájában a szimbólumok a 4 fa teszt vizsgálatában jelenik meg. A tudományos munkában a kutató szemlélet és gyakorlati tapasztalat integrációja jelenik meg.

A Reziliens Fejlődés – Pozitív (RFP) Kutatócsoportot 2018-ban a KRE, Fejlődéslélektani Tanszék munkatársai alapították. A kutatók korábbi egyéni kutatási (reziliencia, szorongás, életminőség, ADHD, párkapcsolati intimitás, szülővé válás, szülői nevelői stílus) területeket a reziliencia témája köré szervezték. Jelenlegi kutatási tendencia a reziliencia összefüggésinek elemzése; 1) az emberi kapcsolatrendszerek összefüggésébe, mint pl.: párkapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, családi kapcsolatok, 2) idegrendszeri éretlenség vonatkozásában, 3) én-hatékonyság, jóllét, pozitív érzelmek, 4) gyermekkori pszichoszomatikus (pl. evészavarok), krónikus- és transzplantált betegségek pszichés vonatkozásai. Munkánkról az alábbi linken lehet bővebben tájékozódni: https://rezilienciakutatas.hu/

Oktatóink széleskörű érdeklődése és képzettsége a pszichológia és határtudományai számos területére kiterjed, többek között a sport és a humor funkciójára is. Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken, publikálnak nemzetközi szakfolyóiratokba. Mindezek mellett a tanszék tagjai rendszeres szakmai továbbképzéseket tartanak pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak.

 

Tanszékvezető
Kövesdi Andrea
Telefon: +36 (1) 430 2340/110

 

Állásajánlat:

 

 Fejlődéslélektani Tanszék oktatói

Dr. Kövesdi Andrea egyetemi docens, tanszékvezető
Fodorné Dr. Földi Rita egyetemi docens
Dr. habil. Hámori Eszter egyetemi docens
Dr. Páli Judit Éva egyetemi docens
Dr. Smohai Máté egyetemi docens
Szabó Orsolya egyetemi tanársegéd
Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna Klára Professor Emerita


Elérhetőség
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., I. emelet 210.

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin