Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-09-03

Fejlődéslélektani Tanszék

A Fejlődéslélektani Tanszék felelős a pszichológia szakos hallgatók fejlődéslélektan tantárgyainak és a tanárképzés pszichológiai tárgyainak oktatásáért. Vezetője F. Földi Rita docens, oktatói Hadházi Éva docens, Páli Judit adjunktus.

Az oktatói tevékenységen kívül a következő kutatások zajlanak: aFejlődéslélektani-neuropszichológiai Műhely (vezetője F. Földi Rita docens), amelynek fő kutatási profilja a gyermek- és serdülőkorban leggyakrabban diagnosztizált hiperaktivitás és a tanulási zavarok területe. A multietiológiájú tünetegyüttes komplex kutatása, ezen belül a neuropszichológiai eltérések, funkciózavarok feltárása, a zavar következtében fellépő korai fejlődési elmaradások, ezek tünetei, a mozgásszabályozás, információ-felvétel, a figyelem sajátosságai, valamint a kognitív stratégiák feltérképezése részei ennek a problémakörnek. A kutatások eredményeként terápiás programot dolgoztunk ki a hiperaktív és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára, amely az iskolai beilleszkedést és a tanulási teljesítmény javítását célozzák. A hiperaktivitás és a tanulási zavarokkal kapcsolatos témakörben 2002-ben Phare-pályázatot nyertünk, amelyben a hátrányos helyzetű gyermekekre is kiterjesztették a részletes vizsgálatokat.

A tanulási képességek neuropszichológiai hátterének kutatásával olyan eljárások kidolgozása történik (vezetője Páli Judit), amelyek a pedagógiai pszichológiához, iskolapszichológiához is kapcsolódóan támogatják az érés, fejlesztés, fejlődés folyamatait. Páli Judit önálló témakörként kezeli a játék fejlődését és annak kognitív fejlesztő hatásait. Ennek a gyermek fejlődésében fontos területnek az idegrendszeri, neuropszichológiai háttérfunkcióit kutatja, fejlesztő játékai hathatósan célozzák a fejlődési zavarok (pl. figyelemhiány és diszruptív viselkedési zavarok) korrekciós, kompenzációs mechanizmusait, és egyben a tanulási zavarok prevencióját is szolgálják. A viselkedészavarok organikus, illetve szorongásos tényezőinek megállapításához a funkcióvizsgálatokat a projektív rajztesztek eredményeivel vetették össze. A kialakulás hátterének feltárása kapcsolódik a műhely többi kutatójának munkájához, különösen a korai szocializáció jellemzőinek vonatkozásában (szülői attitűdök: Hadházi Éva; korai kötődés: F. Földi Rita). Kutatásainknak megfelelően a tanárképzés során is nagy hangsúlyt helyezünk a speciális nevelési igényű tanulókkal való foglalkozásra, igyekszünk a lehető legszélesebb körű pszichológiai ismereteket biztosítani számukra. Oktatóink egy része a pszichológiai felkészültségen túl tanári diplomával, közoktatási tapasztalattal is rendelkezik.

Aktuálisan zajló tanszéki közös kutatásunk az elhízás lelki hátterével kapcsolatos – számos szemszögből közelítjük a témát, és dolgozunk ki újfajta segítő programot.

Oktatóink széleskörű érdeklődése és képzettsége a pszichológia és határtudományai számos területére kiterjed, többek között a sport és a humor funkciójára is. Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken. Mindezek mellett a tanszék tagjai rendszeres szakmai továbbképzéseket tartanak pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak.

Tanszékvezető
Fodorné Dr. Földi Rita
Telefon: +36 (1) 430 2340/110

 

 Fejlődéslélektani Tanszék oktatói

Fodorné Dr. Földi Rita tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Csikós Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Gőbel Orsolya egyetemi docens
Dr. Hadházi Éva egyetemi docens
Dr. Kövesdi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Páli Judit Éva egyetemi docens
Tárnokiné Dr. Törő Krisztina egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna Professor Emerita


Elérhetőség
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., 110.
Tel.:+36 (1) 430 2340/110

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin