Fejlődéslélektani-Neuro-pszichológiai Kutatócsoport - Fodorné Dr. Földi Rita

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Fodorné Dr. Földi Rita

Létrejötte: A 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. mellékletével létrehozva.

 

Tagjai:

  • Dr. Hadházi Éva
  • Dr. Páli Judit

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Az ADHD-s gyerekek körében végzett vizsgálatok arra, utalnak, hogy az ADHD tüneteinek erőssége összefüggést mutat a mentalizációval, a tudatelméleti fejlettséggel. Ebben a vonatkozásban több kutatás a környezeti / családi tényezők (mint a családszerkezet, családon belüli kommunikáció és szocioökonómiai státusz) szerepét vizsgálja. Dunn és Cuttind (1999) a fent említett családi háttér változókkal kapcsolatban az érzelemmegélés és a hamis vélekedés tesztekkel találtak összefüggést. Moses és Pears (2003) a demográfiai jellemzők és a nevelési stílussal kapcsolatban találtak összefüggés a tudatelmélet fejlettségével. Jelen vizsgálatunk központi kérdése, hogy a mentalizáció (Faux Pas) és a reziliencia fejlettsége milyen összefüggést mutat az ADHDtüneteinek erősségével (Conners. skála) és a szülő által érzékelt képességekkel és nehézségekkel (SDQ) (Tótok Veronika és Herczeg Viktória hallgatók részvétlével)

Hallgatók bevonásával vizsgáltuk általános iskolás korú gyermekeknél a nyelvi zavarok kimutatásának lehetőségét neuropszichológiai tesztekkel (Juhász Anikó hallgató, OTDK 2. helyezett).

Valamint az atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek tempótartásának vizsgálatát végeztük el (Kertész Csaba hallgató, OTDK különdíj, Kardos Lajos pszichológiai verseny I díj, 2018).

 

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

  1. F, Földi Rita ; Németh, Nándor ; Tótok, Veronika ; Herczeg, Viktória

Végrehajtó funkciók és mentalizáció vizsgálata ADHD-val diagnosztizált gyermekknél

In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 256-257. , 2 p.

 

  1. Juhász, Anikó ; F, Földi Rita

Piramis és Pálma, Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvi fejlődési zavarral küzdő gyermekeknél In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 254-255. , 2 p.

 

  1. Juhász, Anikó ; Fodorné, F Rita : Piramis és pálma, valamint Kempler féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2017 : 2 pp. 28-42. , 12 p. (2017)

  2. Kertész, Csaba ; Földi, Rita:Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél In: Lippai, Edit (szerk.)Változás az állandóságban : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2018) pp. 224-225. , 2 p.

  3. Kertész, Csaba ; Földi, Rita: Az improvizáció pszichológiai vetületei, és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban (2019)

  4. Kertész, Csaba ; Földi, Rita ; Honbolygó, Ferenc: Rhythmic synchronization and its relation to phonological awareness and reading acquisition (2020)

  5. Varga Zsuzsanna– Páli Judit A Rey komplex ábra b változat értékelő rendszerének fejlesztése.  PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 1.: (2.) pp. 72-95.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

F, Földi Rita ; Boda-Ujlaky, Judit

Vestibular regulation in children with ADHD from a neuropsychological perspective

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2014 : 2 pp. 66-75. , 10 p. (2014)

 

Az obezitas pszichológiai faktorai : Lezárva

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin