Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-03-07

Angol Nyelvészeti Tanszék

Az Angol Nyelvészeti Tanszék az Anglisztika Intézet részeként az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékével közösen gondozza az Intézet képzéseit:

a)    az Anglisztika alapképzést (BA);
b)    az Angoltanár mesterképzést (MA);
c)    az Anglisztika diszciplináris mesterképzést (MA);
d)    illetve 2013 szeptemberétől az osztatlan angoltanárképzést (mind általános iskolai, mind pedig gimnáziumi tanárok képzését 8+2-es, illetve 10+2-es rendszerben).

A tanszék felelős a képzések nyelvészeti, valamint nyelvfejlesztéssel kapcsolatos tárgyaiért. A kurzuskínálat az oktatók széles körű kutatási területeit tükrözi, és a rendkívül fontos nyelvfejlesztés-tárgyakon kívül hangsúlyosan jelenik meg az egyes képzésekben a fonológia, a morfológia, a nyelvtörténet, a fordítástudomány, illetve a szakmódszertan; továbbá jelenleg Magyarországon ez az egyetlen egyetemi tanszék, amely ír nyelvi kurzusokat is kínál a hallgatóknak. Egyes oktatók interdiszciplináris kutatási területüknek köszönhetően áttanítanak az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékére is, elsősorban a kanadai és az ír stúdiumok területén.

A tanszék 2012 októberében nemzetközi nyelvészeti konferenciát szervezett Interfaces in English Linguistics címmel, illetve 2012-ben több olyan konferencia megrendezését kezdeményezte és vállalt a szervezésben oroszlánrészt, amelyeknek nyelvészeti aspektusaik is voltak: Indigenous Perspectives in North America (Észak-amerikai őslakos konferencia); IV. Jubileumi Tolkien-konferencia,Representations of Ireland.

 

Az Angol Nyelvészeti Tanszék oktatói

Dr. Adorján Mária

egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Abuczki Ágnes

egyetemi adjunktus

Dr. Bernhardt Dóra

egyetemi adjunktus

Dr. Csides Csaba

egyetemi docens

Dobó Levente

egyetemi tanársegéd

Dr. Dróth Júlia

egyetemi docens

Dr. Fischer Andrea 

egyetemi docens

Prof. Dr. Furkó B. Péter

egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Dr. Gálla Edit

egyetemi adjunktus

Hajner Réka

egyetemi tanársegéd

Dr. Kovács Tímea

egyetemi docens

Kozma Gyula

egyetemi tanársegéd

Prof. Dr. Laczkó Tibor

egyetemi tanár

Dr. Laczkóné Rácz Edit

egyetemi adjunktus

Dr. Menyhei Zsófia

egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Andrea

egyetemi docens

Dr. Nagy Judit

egyetemi docens, nemzetközi dékánhelyettes

Dr. P. Márkus Katalin

egyetemi docens

Dr. Pődör Dóra

egyetemi docens, intézetvezető-helyettes

Tóth Gabriella

egyetemi tanársegéd

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin