Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-01-30

Angol Nyelvészeti Tanszék

Az Angol Nyelvészeti Tanszék az Anglisztika Intézet részeként az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékével közösen gondozza az Intézet képzéseit:

a)    az Anglisztika alapképzést (BA);
b)    az Angoltanár mesterképzést (MA);
c)    az Anglisztika diszciplináris mesterképzést (MA);
d)    illetve 2013 szeptemberétől az osztatlan angoltanárképzést (mind általános iskolai, mind pedig gimnáziumi tanárok képzését 8+2-es, illetve 10+2-es rendszerben).

A tanszék felelős a képzések nyelvészeti, valamint nyelvfejlesztéssel kapcsolatos tárgyaiért. A kurzuskínálat az oktatók széles körű kutatási területeit tükrözi, és a rendkívül fontos nyelvfejlesztés-tárgyakon kívül hangsúlyosan jelenik meg az egyes képzésekben a fonológia, a morfológia, a nyelvtörténet, a fordítástudomány, illetve a szakmódszertan; továbbá jelenleg Magyarországon ez az egyetlen egyetemi tanszék, amely ír nyelvi kurzusokat is kínál a hallgatóknak. Egyes oktatók interdiszciplináris kutatási területüknek köszönhetően áttanítanak az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékére is, elsősorban a kanadai és az ír stúdiumok területén.

A tanszék 2012 októberében nemzetközi nyelvészeti konferenciát szervezett Interfaces in English Linguistics címmel, illetve 2012-ben több olyan konferencia megrendezését kezdeményezte és vállalt a szervezésben oroszlánrészt, amelyeknek nyelvészeti aspektusaik is voltak: Indigenous Perspectives in North America (Észak-amerikai őslakos konferencia); IV. Jubileumi Tolkien-konferencia,Representations of Ireland.

 

Az Angol Nyelvészeti Tanszék oktatói

Dr. habil. Furkó B. Péter

egyetemi docens, intézetvezető, tanszékvezető, tudományos dékánhelyettes

Dr. Abuczki Ágnes

egyetemi adjunktus

Dr. Adorján Mária

egyetemi adjunktus

dr. Bernhardt Dóra

egyetemi adjunktus

Dr. Csides Csaba

egyetemi docens

Dr. Dávid Gyula

egyetemi docens

Dobó Levente

egytemi tanársegéd

Dr. Dróth Júlia

egyetemi docens

Dr. Fischer Andrea

egyetemi docens

Dr. Kovács Tímea

egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Laczkó Tibor

egyetemi tanár

Dr. Menyhei Zsófia

egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Andrea

egyetemi docens

Dr. Nagy Judit

egyetemi docens, nemzetközi dékánhelyettes

P. Márkus Katalin

egyetemi adjuntus

Dr. Pődör Dóra

egyetemi docens, oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes

 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube