Készült: 2019-06-06
Módosítás: 2021-05-13

Laczkó Tibor

Cím: DSc, Dr.Habil., CSc(=PhD)
Nem: férfi
Születési év: 1959
Születési hely: Sátoraljaújhely
Email-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: (+36 1) 872-1740

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1994 (CSc) 
Tudományág: nyelvtudomány 
Disszertáció címe: The Syntax of Hungarian Noun Phrases - A Lexical-Functional Approach 
Oklevelet kiállító intézmény: MTA, Tudományos Minősítő Bizottság

MTA doktori (=DSc) védés éve: 2018
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: Aspects of Hungarian Syntax from a Lexicalist Perspective
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1983 
Tudományágak: angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debreceni Egyetem)

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Kossuth Lajos Tudományegyetem / Debreceni Egyetem,  Angol Tanszék / Angol-Amerikai Intézet
Beosztás: egyetemi tanársegéd (1986-1990), egyetemi adjunktus (1990-1995), egyetemi docens (1995-2018), egyetemi tanár (2018-2019)

Kutatási és oktatási szakterületek

- generatív grammatika (főként lexikai-funkcionális grammatika)

- magyar és angol szintaktikai, morfológiai és morfoszintaktikai jelenségek, különös tekintettel az igei predikátumokra, a diskurzusfunkciókra, a főnévi csoportokra, a főnévképzésre, a relációs főnevekre, a birtokos szerkezetekre, az igenevekre, a finit és nemfinit mondatokra és a zárójelezési paradoxonokra

- a grammatika számítógépes implementációja

- a magyarnak és az angolnak mint idegen nyelveknek a tanítása

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

kutatócsoport-vezetés:

Lexikai-Funkcionális Grammatikai Kutatócsoport (DE, Angol Nyelvészeti Tanszék); 2008-2019

projektek:

1. Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven; szenior kutató; témavezető: Kenesei István; 2016-2020; NKFIH (NK 120073)
2. Új megközelítések a magyar névmások nyelvtanának leírásában; szenior kutató; témavezető: Rákosi György; 2015-2019; OTKA/NKFIH (K 111918)
3. Comprehensive Grammar Resources: Hungarian; szenior kutató; 2012-2016; témavezető: Kenesei István; 2012-2016; OTKA/NKFIH (NK 100804)
4. A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében; kutatócsoport-vezető; 2010-2012; TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007
5. A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése; témavezető; 2008-2012; OTKA (K 72983)
6. Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben; résztvevő; témavezető: Kertész András; 2007-2011; MTA
7. Strukturális magyar nyelvtan: A szótár szerkezete; résztvevő; témavezető: Kiefer Ferenc; 2002-2008; OTKA
8. Multimédiás tananyagfejlesztés az angol szakos képzésben; témavezető; 1998; MKM
9. Magyar igevonzatok; résztvevő; témavezető: Kenesei István; 1997-1999; OTKA
10. Multimédiára adaptált tananyagok az angol szakos képzésben; témavezető; 1997; MKM
11. Az angol nyelvészeti PhD program fejlesztése (könyvbeszerzés, szöveggyűjtemény összeállítása); témavezető; 1996; MKM
12. Modern nyelvészeti irányzatok oktatása, valamint a leíró nyelvtani tananyag korszerűsítése; témavezető; 1995; MKM
13. Strukturális magyar nyelvtan: Morfológia; résztvevő; témavezető: Kiefer Ferenc; 1994-2000; OTKA
14. Strukturális magyar nyelvtan: Mondattan; résztvevő; témavezető: Kiefer Ferenc; 1986-1992; OTKA

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2016-2019  intézetigazgató (DE, Angol-Amerikai Intézet)
 2011-2017  tanszékvezető (DE, Angol Nyelvészeti Tanszék)
 2007-2010  dékán (DE, BTK)
 1995-1998  tanszékvezető (KLTE, Angol Nyelvészeti Tanszék)
 1995-1998  dékánhelyettes (KLTE, BTK)
 1993-1995  intézetigazgató-helyettes (KLTE, Angol-Amerikai Intézet)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 angol felsőfok
 orosz alapfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíj  MTA Nyelvtudományi Intézet  2013-2014, 5 hónap
 Széchenyi István Ösztöndíj  MKM  2001-2004, 3 év
 Széchenyi Professzori Ösztöndíj  MKM  1997-2001, 4 év

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 OTKA/NKFIH Nyelvészeti Zsűri tag: 2013-2018, elnök: 2015-2018
NKFIH BTTK Kollégium tag: 2020-
 International Lexical Functional Grammar Association tag: 1997-, titkár-kincstárnok: 2014-2020, a végrehajtó bizottság tagja: 2014-2020
 Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága tag: 1991-, titkár: 1995-1996, elnök: 2018-2020
MTA Nyelvtudományi Bizottság tag: 2000-2006, 2014-
 Amerikai Ösztöndíjasok Baráti Köre tag: 2009-
Magyar Fulbright Egyesület Debreceni Tagozata tag: 2008-
Magyar Fulbright Egyesület  tag: 2006-
a HUSSE nyelvészeti minőségbiztosítási tanácsadó testülete  tag: 1996-1999
ESSE (European Society for the Study of English)  tag: 1993-
HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) tag: 1993-

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2005-2006 (9 hónap)  Stanford Egyetem  Fulbright kutatói ösztöndíj
 2001/2002, őszi félév  Bécsi Egyetem  meghívott vendégoktató
 1998-1999 (9 hónap)  Stanford Egyetem  Fulbright kutatói ösztöndíj
 1996 (3 hónap)  Edinburgh-i Egyetem  Mellon kutatói ösztöndíj
 1991-1992 (9 hónap)  Stanford Egyetem  Soros kutatói ösztöndíj

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Abu Eid, Anas Ahmad Sami, DENYDI Agreement in English and Arabic  
Buzogány Ágota, DENYDI   Binding of reflexives in Hungarian, Romanian and English  
 Faroughi, Fatemeh, DENYDI  Complex predicates in English and Farsi  
Kerekes Judit, DENYDI Verbal particles  
Kémenes Árpád, DENYD Ellipsis  
Pálinkás István, DENYDI Explanation and contrast of metaphor and irony in a conceptual integration framework 2019
Rákosi György, DENYDI Dative experiencer predicates in Hungarian 2007
Szűcs Péter, DENYDI On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian 2018
Symkovych Oksana, DENYDI  Passive and middle constructions  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Nádasdi Péter, SZTE  A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban  2013
 Fehér Krisztina, DE  Útban egy más nyelvészet felé – Elméleti problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban  2012
 Hordós Marianna, ELTE   Gerunds in Optimality Theory 2004 
 Medve Anna, JPTE   Egy generatív modell az oktatásban  2003
Czeglédi Csaba, EKTF (kandidátusi védés, MTA Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English 1998

 

Publikációs lista

(MTMT)

  Független idézők összesen: 300
  Tudományos közlemények összesen: 98


  Könyvek

 • 1995 : Laczkó Tibor - The Syntax of Hungarian Noun Phrases
  A Lexical-Functional Approach
  Peter Lang Verlag - Frankfurt am Main, Németország
  ISBN: 3631477910

 • Szerkesztett kötetek

 • 2018 : Alberti Gábor (Szerk.) Laczkó Tibor (Szerk.) Kenesei István (Sorozatszerkesztő) - Syntax of Hungarian, vol. 1-2
  Nouns and noun phrases
  Amsterdam University Press - Amsterdam, Hollandia
  DOI: 10.5117/9789462982703
 • 2011 : Laczkó T (Szerk.) Ringen CO (Szerk.) - Approaches to Hungarian 12
  Papers from the 2009 Debrecen Conference
  John Benjamins Publishing Company - Amsterdam, Hollandia
  ISBN: 9789027204820
 • 2008 : Andor József (Szerk.) Béla Hollósy (Szerk.) Tibor Laczkó (Szerk.) Péter Pelyvás (Szerk.) - When Grammar Minds Language and Literature
  Festschrift for Prof. B. Korponay on the occasion of his 80th birthday
  Institute of English and American Studies, University of Debrecen - Debrecen, Magyarország
  ISBN: 9789634730873
 • 1998 : Andor J (Szerk.) Hollósy B (Szerk.) Laczkó T (Szerk.) Pelyvás P (Szerk.) - The Diversity of Linguistic Description
  Studies in Linguistics in Honour of Béla Korponay
  Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) - Debrecen, Magyarország
  ISBN: 9634722539

 • Folyóiratcikkek

 • 2018 : Laczkó Tibor - Modelling Possession and Agreement in Hungarian DPs
  A paradigmatic approach
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 23 pp. 227-247. Paper: 12 , 21 p. (2018)
 • 2017 : Laczkó Tibor - Modelling (in)definiteness, external possessors and (typological) variation in Hungarian possessive DPs.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 17 pp. 243-263. , 21 p. (2017)
 • 2015 : Laczkó Tibor - On negative particles and negative polarity in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 15 pp. 166-186. , 21 p. (2015)
 • 2015 : Laczkó Tibor - On operators in the preverbal domain of Hungarian finite sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 15 pp. 187-207. , 21 p. (2015)
 • 2014 : Laczkó Tibor - Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 325-345. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - An LFG analysis of verbal modifiers in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 346-366. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - Outlines of an LFG-XLE account of negation in Hungarian sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 304-324. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - On verbs, auxiliaries and Hungarian sentence structure in Lexical-Functional Grammar
  ARGUMENTUM 10 : Különszám Dr. Pelyvás Péter 65. születésnapja alkalmából pp. 421-438. , 18 p. (2014)
  Egyéb URL: http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/angol_kotet/laczkot.pdf
 • 2013 : Laczkó Tibor - Hungarian particle verbs revisited
  Representational, derivational and implementational issues from an LFG perspective
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 18 pp. 377-397. , 21 p. (2013)
 • 2013 : Laczkó Tibor - On a much-debated Hungarian predicate: Verb or participle? Syntactic or lexical treatment?
  ARGUMENTUM 9 pp. 239-267. , 29 p. (2013)
 • 2012 : Laczkó Tibor - On the (un)bearable lightness of being an LFG style copula in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '12 pp. 341-361. , 21 p. (2012)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/17/papers/lfg12laczko.pdf
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György - On particularly predicative particles in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '11 pp. 299-319. , 21 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/16/papers/lfg11laczkorakosi.pdf
 • 2011 : Rákosi György Laczkó Tibor - Inflecting spatial particles and shadows of the past in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '11 pp. 440-460. , 21 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/16/papers/lfg11rakosilaczko.pdf
 • 2011 : Rákosi György Laczkó Tibor Csernyi Gábor - On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project
  ARGUMENTUM 7 pp. 80-89. , 10 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/Rakosi_Laczko_Csernyi.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor Rákosi György - Focus Phenomena in a Parallel LFG Grammar of Hungarian and English
  ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2 : 2 pp. 272-285. , 14 p. (2010)
  Teljes dokumentum: http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/C2-2/philo22-6.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor Forst Martin King Tracy H - Particle verbs in computational LFGs
  Issues from English, German, and Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '10 pp. 228-248. , 21 p. (2010)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/15/papers/lfg10forstetal.pdf
 • 2009 : Laczkó Tibor - On the -Ás suffix : Word formation in the syntax?
  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 56 : 1 pp. 23-114. , 92 p. (2009)
  DOI: 10.1556/ALing.56.2009.1.2
 • 2009 : Laczkó Tibor - Relational Nouns and Argument Structure: Evidence from Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '09 pp. 399-419. , 21 p. (2009)
 • 2007 : Laczkó Tibor - On Elliptical Noun Phrases in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '07 pp. 323-342. , 20 p. (2007)
 • 2007 : Laczkó Tibor - Revisiting Possessors in Hungarian DPs: A New Perspective
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '07 pp. 343-362. , 20 p. (2007)
 • 2005 : Rákosi György Laczkó Tibor - Verbal category and nominal function - Evidence from Hungarian subject clauses
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '05 pp. 353-370. , 18 p. (2005)
  Teljes dokumentum: http://csli-publications.stanford.edu/LFG/10/lfg05rakosilaczko.pdf
 • 2004 : Laczkó Tibor - Grammatical Functions, LMT, and Control in the Hungarian DP Revisited.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '04 pp. 313-333. , 21 p. (2004)
 • 2003 : Laczkó Tibor - Az -Ás főnévképző morfoszintaxisára vonatkozó újabb elképzelésekről
  MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41 pp. 371-381. , 11 p. (2003)
 • 2002 : Laczkó Tibor - Another look at participles and adjectives in the English DP
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '01 pp. 201-220. , 20 p. (2002)
 • 2002 : Laczkó Tibor - On the Treatment of Informants' Grammaticality Judgements.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 6 pp. 55-68. , 14 p. (2002)
 • 2002 : Laczkó Tibor - Control and Complex Event Nominals in Hungarian.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '02 pp. 258-273. , 16 p. (2002)
 • 2000 : Laczkó Tibor - Volt-e szenvedő használata az -ó/-ő képzős melléknévi igenévnek?
  MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 38 pp. 283-297. , 15 p. (2000)
 • 2000 : Laczkó Tibor - Variations on the Theme of Thematic Roles.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 4 pp. 89-111. , 23 p. (2000)
 • 2000 : Laczkó Tibor - On Oblique Arguments and Adjuncts of Hungarian Event Nominals: A Comprehensive LFG Account.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '00 pp. 182-196. , 15 p. (2000)
 • 1998 : Laczkó Tibor - Gábor Alberti: Argument Selection.
  SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 8 : 2 pp. 221-240. , 20 p. (1998)
 • 1997 : Laczkó Tibor - An Analysis of Hungarian - Ú Adjectives: The Case of Another Morphologically Bound Predicate
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '97 pp. 1-15. , 15 p. (1997)
  Teljes dokumentum: http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/2/lfg97laczko.pdf
 • 1997 : Laczkó Tibor - Action nominalization and the possessor function within Hungarian and English noun phrases.
  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 44 : 3-4 pp. 413-475. , 63 p. (1997)
 • 1994 : Laczkó Tibor - A Note on Some "Systematic Correspondences" in Descriptive and Practical Grammars.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 3 pp. 9-18. , 10 p. (1994)
 • 1993 : Laczkó Tibor - Some Thoughts on Possessors in Noun Phrases
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 2 pp. 49-67. , 19 p. (1993)
 • 1991 : Laczkó Tibor - On the Relationship between Semantic Roles and Grammatical Functions.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 1 pp. 42-51. , 10 p. (1991)
 • 1991 : Laczkó Tibor - Cognitive Verbs in Lexical-Functional Grammar and Situation Semantics.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 1 pp. 7-17. , 11 p. (1991)

 • Könyvrészletek

 • 2021 : Laczkó Tibor - LFG and Finno-Ugric languages
  In: Dalrymple, Mary (szerk.) Handbook of Lexical Functional Grammar
  pp. - .
 • 2020 : Laczkó Tibor - Egy unortodox GB-modell hatása egy ortodox LFG-modellre
  In: Kenesei, István (főszerk.); Dékány, Éva; Halm, Tamás; Surányi, Balázs (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. : Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből
  pp. 155 - 169.
 • 2015 : Laczkó Tibor - Nominalization in Hungarian
  In: Müller, Peter O; Ohnheiser, Ingeborg; Olsen, Susan; Rainer, Franz (szerk.) Word-Formation : An International Handbook of the Languages of Europe
  pp. 1241 - 1253.
 • 2013 : Laczkó Tibor Rákosi György - Remarks on a novel LFG approach to spatial particle verb constructions in Hungarian
  In: Brandtler, Johan; Molnár, Valéria; Platczak, Christer (szerk.) Approaches to Hungarian 13 : Papers from the 2011 Lund Conference
  pp. 149 - 178.
 • 2013 : Laczkó Tibor - On presenting something in English and Hungarian
  In: Tracy, Holloway King; Valeria, de Paiva (szerk.) From quirky case to representing space: Papers in honor of Annie Zaenen
  pp. 181 - 194.
 • 2010 : Laczkó Tibor - A new account of possessors and event nominals in Hungarian
  In: Artemis, Alexiadou; Monika, Rathert (szerk.) The Semantics of Nominalizations across Languages and Frameworks
  pp. 81 - 106.
 • 2009 : Laczkó Tibor - A birtokviszony egy új viszonyrendszerben
  pp. 87 - 112.
 • 2008 : Laczkó Tibor - What Hungarian and English Possessors Have in Common.
  In: Andor, József; Béla, Hollósy; Tibor, Laczkó; Péter, Pelyvás (szerk.) When Grammar Minds Language and Literature : Festschrift for Prof. B. Korponay on the occasion of his 80th birthday
  pp. 311 - 320.
 • 2008 : Rákosi György Laczkó Tibor - On the Categorial Status of Agreement-marked Infinitives in Hungarian.
  In: Pinon, C; Szentgyörgyi, Sz; Siptár, P; Kenesei, I (szerk.) Approaches to Hungarian 10. : Papers from the Veszprém conference
  Egyéb URL: http://akkrt.hu/198/tudomany/nyelvtudomany/approaches_to_hungarian_10
  pp. 147 - 172.
 • 2008 : Laczkó Tibor - On Binding, Empty Categories, and Morphosyntactic Processes in “Passive” Participial Constructions.
  In: Pinon, C; Szentgyörgyi, Sz; Siptár, P; Kenesei, I (szerk.) Approaches to Hungarian 10. : Papers from the Veszprém conference
  pp. 103 - 126.
 • 2008 : Laczkó Tibor - A relációs főnevek.
  pp. 323 - 503.
 • 2007 : Laczkó Tibor Rákosi György - Mire való? Egy lexikai-funkcionális esettanulmány
  In: Alberti, Gábor; Fóris, Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei
  Teljes dokumentum: http://ieas.unideb.hu/admin/file_1293.pdf
  pp. 13 - 34.
 • 2006 : Laczkó Tibor - Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II
  In: Medve, Anna; B, Nagy Ágnes; Szépe, György (szerk.) Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.
  pp. 213 - 243.
 • 2006 : Laczkó Tibor - Melléknév, ige vagy melléknévi igenév?
  In: Kálmán, László (szerk.) KB 120 : A titkos kötet: Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére
  pp. 193 - 212.
 • 2005 : Laczkó Tibor - Nominalization, Participle-Formation, Typology and Lexical Mapping.
  In: Christopher, Piñón; Siptár, Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 9. Papers from the Düsseldorf Conference
  pp. 205 - 230.
 • 2003 : Laczkó Tibor - On Oblique Arguments and Adjuncts of Hungarian Event Nominals.
  In: Butt, Miriam; King, Tracy H (szerk.) Nominals: Inside and Out
  pp. 201 - 234.
 • 2002 : Laczkó Tibor - Néhány gondolat a magyar főnévi csoporton belüli kontrollviszonyokról.
  In: Andor, József; Benkes, Zsuzsa; Bókay, Antal (szerk.) Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára
  pp. 348 - 365.
 • 2002 : Laczkó Tibor - The Structure of Hungarian DPs Revisited.
  In: Kenesei, I; Siptár, P (szerk.) Papers from the Budapest Conference
  pp. 61 - 80.
 • 2001 : Laczkó Tibor - Néhány lexikai-funkcionális gondolat a személyragos -(t)t igenévről.
  In: Andor, József; Szűcs, Tibor; Terts, István (szerk.) Színes eszmék nem alszanak ... : Szépe György 70. születésnapjára. I-II. kötet
  pp. 741 - 759.
 • 2001 : Laczkó Tibor - A magyar birtokos DP inflexiós morfológiájáról lexikai-funkcionális megközelítésben.
  OSZK: 910768
  pp. 59 - 77.
 • 2001 : Laczkó Tibor - A Comprehensive Analysis of -ó/-ő, a Multifunctional Deverbal Nominalizer in Hungarian
  In: Kenesei, I (szerk.) Argument structure in Hungarian
  pp. 13 - 49.
 • 2000 : Laczkó Tibor - A magyar igei predikátumok és deverbális főnévi predikátumok argumentumszerkezetéről.
  In: Kenesei, I (szerk.) Igei vonzatszerkezet a magyarban
  pp. 67 - 126.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Zárójelezési paradoxonok.
  pp. 619 - 651.
 • 2000 : Laczkó Tibor - A melléknévi és határozói igenévképzők.
  pp. 409 - 452.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Az ige argumentumszerkezetét megőrző főnévképzés.
  pp. 293 - 407.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Derived Nominals, Possessors and Lexical Mapping Theory in Hungarian DPs.
  In: Butt, Miriam; King, Tracy H (szerk.) Argument Realization
  pp. 189 - 227.
 • 1998 : Laczkó Tibor - Some Remarks on Argument Structure Inheritance by Derived Nominals.
  pp. 219 - 240.
 • 1996 : Laczkó Tibor - A való főnévi csoportokban való használatáról.
  In: Büky, László; Juhász, Antal; Maleczki, Márta; Mikola, Tibor (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei II.
  pp. 121 - 140.
 • 1995 : Laczkó Tibor - On the Status of Való in Adjectivalized Constituents in Hungarian NPs.
  In: Kenesei, I (szerk.) Levels and Structures
  pp. 125 - 152.
 • 1992 : Laczkó Tibor - Az igenévi csoport aspektusa és időviszonyító képessége.
  pp. 875 - 881.
 • 1992 : Szabolcsi A Laczkó Tibor - A főnévi csoport szerkezete [The structure of the noun phrase]
  pp. 179 - 299.
 • 1990 : Laczkó Tibor - On Arguments and Adjuncts of Derived Nominals: A Lexical-Functional Approach.
  In: Kenesei, I (szerk.) Structures and arguments
  pp. 123 - 145.
 • 1985 : Laczkó Tibor - Deverbal Nouns and Their Complements in Noun Phrases.
  In: Kenesei, I (szerk.) Data and Descriptions
  pp. 93 - 118.
 • 1984 : Laczkó Tibor - Declerck és a telic/atelic oppozíció: Egy cikk margójára.
  In: Korponay, Béla (szerk.) Anglisztikai napok '83 : Tanulmányok az anglisztika tárgyköréből III
  OSZK: 693792
  pp. 59 - 67.

 • Konferenciaközlemények

 • 2020 : Laczkó Tibor Szűcs Péter Rákosi György - On control and binding in Hungarian complex event nominals
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE Proceedings of the LFG’20 Conference pp. 211-231. , 21 p. (2020)
 • 2019 : Laczkó Tibor Rákosi György - Pronominal Possessors and Syntactic Functions in the Hungarian Possessive Noun Phrase
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE Proceedings of the LFG'19 Conference pp. 149-169. , 21 p. (2019)
  REAL: 106830
 • 2014 : Rákosi György Laczkó Tibor - Constraining the grammar of APs in English and Hungarian
  Challenges and solutions in an LFG-based computational project
 • 2013 : Sebastian Sulger Miriam Butt Tracy Holloway King Paul Meurer Laczkó Tibor Rákosi György Cheikh Bamba Dione Helge Dyvik Victoria De Smedt Koenraad Rosen Agnieszka Patejuk Özlem Çetinoǧlu Wayan I Arka Meladel Mistica - ParGramBank: The ParGram Parallel Treebank
  Teljes dokumentum: http://aclweb.org/anthology/P/P13/P13-1054.pdf
 • 2013 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston Csernyi Gábor - Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés
  A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston - Teaching Linguistics at the University of Debrecen
  In: Balogné, Bérces Katalin; Földváry, Kinga; Mészárosné, Kóris Rita (szerk.) HUSSE10-Linx: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Linguistics volume
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György - Where do Hungarian Preverbal Constituents Go in English Sentences?
  In: Balogné, Bérces Katalin; Földváry, Kinga; Mészárosné, Kóris Rita (szerk.) HUSSE10-Linx: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Linguistics volume
 • 2010 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston - HunGram vs. EngGram in ParGram.
  In: Hegedűs, Irén; Martsa, Sándor (szerk.) CrosSections
  Teljes dokumentum: http://ieas.unideb.hu/admin/file_2594.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor - Towards a lexicalist treatment of visible and invisible “pro-nouns” in English and Hungarian noun phrases.
  In: Hegedűs, Irén; Martsa, Sándor (szerk.) CrosSections
 • 2006 : Laczkó Tibor - Grammatical Functions, Control and Lexical Mapping in the English DP Reconsidered.
  In: Jenő, Bárdos (főszerk.); Zsuzsa, Rawlinson; Márta, Pintér; Szilárd, Szentgyörgyi; Zoltán, Poór (szerk.) HUSSE Papers 2005 : Proceedings of the Seventh Biennal Conference
 • 2002 : Laczkó Tibor - Participles and Adjectives in the English DP Revisited.
  In: Vadon, Lehel (szerk.) Proceedings of the Fifth Biennial HUSSE Conference
 • 2002 : Laczkó Tibor - Rejtett alanyok és tárgyak a főnévi csoportban.
 • 1999 : Laczkó Tibor - A Comprehensive Analysis of Three Hungarian Participles.
  In: Sonya, Bird; Andrew, Carnie; Jason, D Haugen; Peter, Norquest (szerk.) Proceedings of the 18th West Coast Conference on Formal Linguistics
 • 1998 : Laczkó Tibor - Két angol predikátumtípus elemzéséről – magyar megfelelőik viselkedése alapján.
  In: Büky, László; Maleczki, Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III.
 • 1997 : Laczkó Tibor - When English Noun Phrases Lose Their Heads.
  In: Kurdi, Mária; Horváth, József (szerk.) HUSSE Papers 1997 : Proceedings of the Third Biennial Conference
 • 1997 : Laczkó Tibor - On a "Passive" Participle in Hungarian.
  In: Natália, Catalá; Maria, Bargalló (szerk.) Proceedings of the Fourth Colloquium of Generative Grammar. March 16-18, 1994.
 • 1995 : Laczkó Tibor - In Defence of the Gerund.
 • 1995 : Laczkó Tibor - Possessors and Derived Nominals in the English Noun Phrase.
  In: Szaffkó, Péter; Miriam, Conlon (szerk.) HUSSE papers 1993 : proceedings of the first conference of the Hungarian Society for the Study of English Debrecen, 27-29 January, 1993
 • 1995 : Laczkó Tibor - A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika.
  In: Büky, László; Maleczki, Márta; Juhász, Antal; Mikola, Tibor (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 1.
 • 1993 : Laczkó Tibor - Unaccusative Participles in Hungarian and the Theory of Lexical Mapping.
  In: Bimbó, Katalin; Máté, András (szerk.) Proceedings of the 4th Symposium on Logic and Language, Budapest, 5 to 9 August, 1992
 • 1992 : Laczkó Tibor - Complex Predicates in Hungarian: A Case of Lexical Incorporation.
  In: Andreas, Kathol; Jill, Beckman (szerk.) Papers from the Fourth SCIL Conference 1992, Ohio State University.
 • 1991 : Laczkó Tibor - How (not) to Test People: Some Remarks on the TOEFL Examination.
 • 1989 : Laczkó Tibor - A Modified Description of the System of English Tense-Forms.

Recenziótanulmányok

2006: Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II. (A) In: Medve, Anna – B. Nagy, Ágnes – Szépe, György eds. Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. Iskolakultúra-könyvek 30. Pécs: Iskolakultúra, 213-243. (B) In: Argumentum 2, 134-159. (http://argumentum.unideb.hu)
1998: Gábor Alberti: Argument Selection. In: Kertész, András (ed.) Sprachtheorie und germanistische Linguistik 8.2. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 221-240.
1989: A lexikai-funkcionális grammatika főbb jellemzői. In: Telegdi, Zsigmond ? Kiefer, Ferenc eds. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII, 367-374.

Számítógéppel segített nyelvoktató programok

1991: Agócs, László – Laczkó, Tibor. Hungarolingua 1. Computer Assisted Language Learning Programme. v1.0. Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem.
1993: Laczkó, Tibor – Sütő, Károly. Hungarolingua 2. Computer Assisted Language Learning Programme. v1.0a. Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem.

Konferenciaszervezés

2019: Korpuszok, nyelvtechnológiai eszközök és kísérletes módszerek a bölcsészet- és társadalom-tudományokban; MTA Nyelvtudományi Intézet, Debreceni Akadémia Bizottság és Angol Nyelvészeti Tanszék (DE) Debreceni Akadémia Bizottság Székháza; társfőszervező
2017: Debrecen Workshop on Pronouns; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); szervező
2013: 18th Lexical-Functional Grammar Conference; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); társfőszervező
2013: ParGram/ParSem Meeting; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); társfőszervező
2011: Thematic Workshop on Spatial and Temporal Relations in LFG; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); társfőszervező
2011: ParGram/ParSem Meeting; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); társfőszervező
2009: International Conference on the Structure of Hungarian; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); társfőszervező
1998: Central European Summer School on Generative Grammar; Angol Nyelvészeti Tanszék, KLTE (Debrecen); főszervező

Nyilvános megjelenések (összesen 98, melyből 79 angol nyelven) 

Felkért előadó, vendégelőadó
2018: Debreceni Egyetem (Debrecen); Nyelvtanok és nyelvtani tanok
2013: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); A magyar mondatszerkezetről lexikai-funkcionális megközelítésben
2010: Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya (Budapest); A magyar igekötős igék lexikai-funkcionális keretben
2008: MTA Debreceni Bizottsága (Debrecen); A számítógépes nyelvfeldolgozás lehetőségei egy most induló projekt perspektívájából (társelőadók: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2007: Stuttgarti Egyetem (Németország), NOMINALIZATIONS ACROSS LANGUAGES AND FRAMEWORKS konferencia; A new account of possessors and event nominals in Hungarian
2007: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Deverbális elemek a magyar főnévi csoportban
2007: Debreceni Egyetem (Debrecen); Magyar nyelvtan és számítógépes alkalmazás
2002: Düsseldorfi Egyetem (Németország), INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN konferencia; Nominalization, Participle-Formation, Typology and Lexical Mapping
1999: Stanford University (Stanford, USA); One Suffix or Two Homonymous Suffixes? – On Some Puzzling Participial Behaviour in Hungarian
1996: Edinburgh University, Edinburgh (Skócia); Nominalization in Hungarian
1992: KLTE (Debrecen); Mire való a való? And Other Puzzles in the Hungarian Noun Phrase
1992: KLTE (Debrecen); "Perfective" or "Passive"? – A New Approach to Hungarian -t/-tt Participles
1992: Stanford University (Stanford, USA); On the Argument Structure of Derived Nominals in Hungarian
1989: KLTE (Debrecen); On the Semantics of English Tenses
1986: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Deverbális elemek a magyar főnévi csoportban
1986: KLTE (Debrecen); On Lexical-Functional Grammar
1985: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); A magyar deverbális főnevekről
1984: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Befejezett melléknévi igenevek és szematikai szerepek

Konferenciaelőadások
 
Külföldön
2019: LFG CONFERENCE; On the case of argument realization in Russian, Hungarian and English nominals; Australian National University (Ausztrália); poszteres előadás
2019: LFG CONFERENCE; In defence of the complex event vs. simple event distinction in Russian, Hungarian and English nominals; Australian National University (Ausztrália); poszteres előadás
2019: LFG CONFERENCE; Pronominal possessors and syntactic functions in the Hungarian possessive noun phrase; Australian National University (Ausztrália); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2018: LFG CONFERENCE; Modelling possession, agreement, and “anti-agreement” in Hungarian DPs: A paradigmatic approach; University of Vienna (Ausztria); konferenciaelőadás
2017: LFG CONFERENCE; Modelling (in)definiteness, external possessors and (typological) variation in Hungarian possessive DPs; University of Konstanz (Németország); konferenciaelőadás
2017: 50TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETAS LINGUISTICA EUROPAEA; Hungarian possessors are definitely different; University of Zürich (Svájc); workshop-előadás
2016: LFG CONFERENCE; Fully syntactic, fully lexical, or in-between? Remarks on the architectures of generative grammars; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Varsó (Lengyelország); konferenciaelőadás
2015: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Negation in Hungarian; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences,Varsó (Lengyelország); előadás nemzetközi workshopon
2015: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Towards developing an LFG syntax of Hungarian wh-questions; Leiden University, Leiden (Hollandia); konferenciaelőadás
2015: LFG CONFERENCE; Focusing on the specific features of Hungarian Spec,VP from an LFG perspective; Waseda University, Tokyo (Japán); konferenciaelőadás
2015: LFG CONFERENCE; On a realistic LFG treatment of the periphrastic irrealis mood in Hungarian; Waseda University, Tokyo (Japán); konferenciaelőadás
2015: LFG CONFERENCE; On negative particles and negative polarity in Hungarian; Waseda University, Tokyo (Japán); poszteres előadás
2014: LFG CONFERENCE; Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences; University of Michigan, Ann Arbor (USA); konferenciaelőadás
2014: LFG CONFERENCE; An LFG account of negation in Hungarian sentences University of Michigan, Ann Arbor (USA); poszteres előadás
2014: LFG CONFERENCE; Focus and verbal modifiers in Hungarian from an LFG perspective; University of Michigan, Ann Arbor (USA); poszteres előadás
2012: LFG CONFERENCE; On the (Un)Bearable Lightness of Being an LFG Style Copula in Hungarian; Udayana University, Denpasar (Bali); konferenciaelőadás
2012: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Copulas in HunGram; Udayana University, Denpasar (Bali); előadás nemzetközi workshopon
2011: LFG CONFERENCE; On Particularly Predicative Particles in Hungarian; Hong Kong University (Hong Kong); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2011: LFG CONFERENCE; Inflecting Spatial Particles and Shadows of the Past in Hungarian; Hong Kong University (Hong Kong); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2011: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; A novel LFG approach to spatial dependencies in Hungarian; Lund University, Lund (Svédország); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2011: EXPLORATIONS IN SYNTACTIC GOVERNMENT AND SUBCATEGORISATION; Locative Particle Dependencies in Hungarian; University of Cambridge, Cambridge (Anglia); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2010: CONFERENCE ON DISCOURSE, CULTURE AND REPRESENTATION; Focus Phenomena in a Parallel LFG Grammar of Hungarian and English; Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda (Románia); szekcióelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2010: CONFERENCE ON BRITISH AND AMERICAN STUDIES; On English Phrasal Verbs and their Hungarian Counterparts; University of the West, Temesvár (Románia); szekcióelőadás (társelőadók: Csernyi Gábor, Rákosi György)
2010: LFG CONFERENCE; Particle Verbs in Computational LFGs: Issues from English, German, and Hungarian; Carleton Unversity, Ottawa (Canada); poszteres előadás (társelőadók: Martin Forst, Tracy King)
2009: LFG CONFERENCE; Relational Nouns and Argument Structure: Evidence from Hungarian; Cambridge (Anglia); poszteres előadás
2007: LFG CONFERENCE; On Elliptical Noun Phrases in Hungarian; Stanford University (USA); poszteres előadás
2007: LFG CONFERENCE; Revisiting Possessors in Hungarian DPs: A New Perspective; Stanford University (USA); poszteres előadás
2006: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Hungarian ParGram; Palo Alto Research Center (USA);előadás nemzetközi workshopon
2006: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Postpositions in Hungarian; Palo Alto Research Center (USA); előadás nemzetközi workshopon
2006: SYNTAX WORKSHOP; On Binding and Control in Hungarian Derived Nominal and Participial Constructions; Stanford University (USA); előadás nemzetközi workshopon
2005: LFG CONFERENCE; The Categorial and Functional Status of Infinitives in Hungarian; Bergeni Egyetem (Norvégia); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2004: LFG CONFERENCE; Grammatical Functions, LMT, and Control in the Hungarian DP Revisited; University of Christchurch (Új-Zéland); konferenciaelőadás
2002: LFG CONFERENCE; Control and Complex Event Nominals in Hungarian; Athéni Egyetem (Görögország); poszteres előadás
1999: WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS; A Comprehensive Analysis of Three Hungarian Participles; University of Arizona, Tucson (USA); konferenciaelőadás
1997: LFG CONFERENCE; An Analysis of -ú/-ű Adjectives in Hungarian – The Case of Another Morphologically Bound Predicate; University of California, San Diego (USA); konferenciaelőadás
1996: LFG CONFERENCE; LMT and Nominalization in English; Rank Xerox, Grenoble (Franciaország); konferenciaelőadás
1995: ESSE CONFERENCE; Thematic Roles Reconsidered; Glasgow University (Skócia); szekcióelőadás
1994: COLLOQUIUM OF GENERATIVE GRAMMAR; Unaccusative Participles in Hungarian; Tarragonai Egyetem (Spanyolország); konferenciaelőadás
1993: ESSE CONFERENCE; On the Possessor Function in English Noun Phrases Headed by Deverbal Nouns; Bordeaux-i Egyetem (Franciaország); szekcióelőadás
1992: SCIL CONFERENCE; Complex Predicates and Derived Nominals in Hungarian – A Case of Lexical Incorporation; Ohio State University (USA); szekcióelőadás
1990: INTERNATIONAL GENERATIVE SYNTAX WORKSHOP; On Oblique Arguments and Adjuncts of Derived Nominals in Hungarian; Gironai Egyetem (Spanyolország); előadás nemzetközi workshopon
1985: WORKSHOP ON HUNGARIAN SYNTAX; Derived Nominals and Their Complements in Hungarian; Bécsi Egyetem (Ausztria); előadás nemzetközi workshopon

Magyarországon (a csillaggal jelöltek nemzetközi konferenciák voltak)
2019: *HUSSE CONFERENCE; Remarks on the event nominalization of verbs in English, Hungarian and Russian; Pannon Egyetem (Veszprém); szekcióelőadás
2019: KORPUSZOK, NYELVTECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK ÉS KÍSÉRLETES MÓDSZEREK A BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN – WORKSHOP; HunGram 2.0 és a HG-2 Treebank – Nyelvtanfejlesztés, implementáció és korpuszépítés; MTA DAB (Debrecen); workshopelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2015: *HUSSE CONFERENCE; On the treatment of “reduced” constituents in English and Hungarian; Debreceni Egyetem (Debrecen); szekcióelőadás
2014: *INTERNATIONAL MORPHOLOGY MEETING; On a realistic LFG treatment of the periphrastic irrealis mood in Hungarian; MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); szekcióelőadás
2013: MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KONFERENCIA; Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői; SZTE (Szeged); konferenciaelőadás (társelőadók: Rákosi György, Tóth Ágoston, Csernyi Gábor)
2013: *HUSSE CONFERENCE; Constraining the grammar of APs in English and Hungarian: Challenges and solutions in an LFG-based computational project; ELTE (Budapest); szekcióelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2013: *LFG CONFERENCE; Hungarian particle verbs revisited: Representational, derivational and implementational issues from an LFG perspective; Debreceni Egyetem (Debrecen); konferenciaelőadás
2013: *PARGRAM MEETING; The state of the art in HunGram; Debreceni Egyetem (Debrecen); workshopelőadás
2013: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Hungarian sentence structure from an LFG perspective; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); poszteres előadás
2011: *HUSSE CONFERENCE; Teaching linguistics at UD – A generative linguistic and computational perspective; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); szekcióelőadás (társelőadók: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2011: *HUSSE CONFERENCE; Where do Hungarian Preverbal Constituents Go in English Sentences; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); szekcióelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2011: *THEMATIC WORKSHOP ON SPATIAL AND TEMPORAL RELATIONS IN LFG; On Locative Dependencies Involving Particle Verbs in Hungarian; Debreceni Egyetem (Debrecen); workshopelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2009: *HUSSE CONFERENCE; Towards a Lexicalist Treatment of Visible and Invisible “Pro-Nouns” in English and Hungarian Noun Phrases; PTE (Pécs); szekcióelőadás
2009: *HUSSE CONFERENCE; HunGram vs. EngGram in ParGram: On the Comparison of Hungarian and English in an International Computational Linguistics Project; PTE (Pécs); szekcióelőadás (társelőadók: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2009: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Arguments for the Argument Structure of Relational Nouns; Debreceni Egyetem (Debrecen); konferenciaelőadás
2007: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A birtokviszony egy új viszonyrendszerben; SZTE (Szeged); konferenciaelőadás
2005: *HUSSE CONFERENCE; Grammatical Functions, Control and Lexical Mapping in the English DP Reconsidered; Veszprémi Egyetem (Veszprém); szekcióelőadás
2005: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; On Binding, Empty Categories and Morphosyntactic Processes in “Passive” Participial Constructions; Veszprémi Egyetem (Veszprém); konferenciaelőadás
2005: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; The Categorial Status of Agreement-Marked Infinitives in Hungarian; Veszprémi Egyetem (Veszprém); konferenciaelőadás (társelőadó: Rákosi György)
2004: *Nemzetközi Nyelvtudományi Kongresszus; -Ás: szóképzés a szintaxisban?; MTA (Budapest); konferenciaelőadás
2003: *HUSSE CONFERENCE; On the Nature and Number of Possessors in English and Hungarian Noun Phrases; Debreceni Egyetem (Debrecen); szekcióelőadás
2001: *HUSSE CONFERENCE; Adjective or Participle?; EKTF (Eger);szekcióelőadás
2001: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; The Structure of Hungarian DPs Revisited; Nyelvtudományi Intézet (Budapest); konferenciaelőadás
2001: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; Rejtett alanyok és tárgyak a főnévi csoportban; JATE (Szeged); konferenciaelőadás
1997: *HUSSE CONFERENCE; When English Noun Phrases Lose Their Heads; JPTE (Pécs); szekcióelőadás
1997: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; Eltérések bizonyos magyar és angol igék argumentumszerkezetei között; JATE (Szeged); konferenciaelőadás
1995: *HUSSE CONFERENCE; In Defence of the Gerund; JATE (Szeged); szekcióelőadás
1995: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A való főnévi csoportokban való használatáról; JATE (Szeged); konferenciaelőadás
1994: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; On the Status of való in Adjectivalized Constituents in Hungarian NPs; JATE (Szeged); konferenciaelőadás
1993: *HUSSE CONFERENCE; Possessors and Derived Nominals in the English Noun Phrase; KLTE (Debrecen); szekcióelőadás
1993: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika; JATE (Szeged); konferenciaelőadás
1992: *SYMPOSIUM ON LOGIC AND LANGUAGE; Hungarian Participial Constructions and the Theory of Lexical Mapping; ELTE (Budapest); konferenciaelőadás
1990: *ANGLISZTIKAI NAPOK; The English Passive – Theory and Practice; KLTE (Debrecen); szekcióelőadás
1990: ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIA; How (not) to Test People: Some Remarks on the TOEFL Examination; BGyTF (Nyíregyháza); szekcióelőadás
1989: *CONFERENCE ON ENGLISH AND AMERICAN STUDIES; A Modified Description of the System of English Tense Forms; EKTF (Eger); szekcióelőadás
1986: *ANGLISZTIKAI NAPOK; On the Relationship between Semantic Roles and Grammatical Functions; JATE (Szeged); szekcióelőadás
1984: *ANGLISZTIKAI NAPOK; The English Present Perfect and Its Hungarian Equivalents; ELTE (Budapest); szekcióelőadás
1983: ANGLISZTIKAI NAPOK; Declerck és a telic vs atelic oppozíció – egy cikk margójára; KLTE (Debrecen); szekcióelőadás

Tibor Laczkó

Title: DSc, Dr. Habil., CSc(=PhD)
Gender: M
Year of Birth: 1959
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (+36 1) 872-1740

Doctoral Studies

Year of Doctoral Defence (CSc): 1994
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: The Syntax of Hungarian Noun Phrases - A Lexical-Functional Approach 
Issuing Institution: Academic Degree Commission, Hungarian Academy of Sciences

Year of Academic Doctoral Defence (DSc): 2018
Discipline: Linguistics
Title of Dissertation: Aspects of Hungarian Syntax from a Lexicalist Perspective
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences


MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983
Discipline(s): English language and literature, Hungarian language and literature
Issuing Institution: Kossuth Lajos University (currently: University of Debrecen)

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of English Linguistics
Current Position(s): Professor

Previous Employer: Department of English / Institute of English and American Studies, Kossuth Lajos University / University of Debrecen
Previous Positions Held: junior lecturer (1986-1990), senior lecturer (1990-1995), associate professor (1995-2018), professor (2018-2019)


Areas of Research and Teaching

- generative grammar in general and lexical-functional grammar in particular

- syntactic, morphological and morphosyntactic phenomena in Hungarian and in English with particular attention to verbal predicates, discourse functions, noun phrases, nominalization, relational nouns, possessive constructions, participles, finite and non-finite clauses and bracketing paradoxes

- the computational implementation of grammar

- the teaching of Hungarian and English as foreign languages

Membership in Research Groups and Projects

research group leader:

Lexical-Functional Grammar Research Group (Department of English Linguistics, University of Debrecen); 2008-2019

involvement in projects:

1. Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven [Open access book series on Hungarian syntax in English]; szenior kutató [senior researcher]; témavezető [project-leader]: Kenesei István; 2016-2020; NKFIH (NK 120073)
2. Új megközelítések a magyar névmások nyelvtanának leírásában [New approaches in the description of the grammar of Hungarian pronouns]; szenior kutató [senior researcher]; témavezető [project-leader]: Rákosi György; 2015-2019; OTKA/NKFIH (K 111918)
3. Comprehensive Grammar Resources: Hungarian; szenior kutató [senior researcher]; 2012-2016; témavezető [project-leader]: Kenesei István; 2012-2016; OTKA/NKFIH (NK 100804)
4. A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében [A corpus-based investigation of the Hungarian language in the framework of Lexical-Functional Grammar]; kutatócsoport-vezető [project-leader]; 2010-2012; TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007
5. A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése [A lexical-functional approach to the Hungarian language]; témavezető [project-leader]; 2008-2012; OTKA (K 72983)
6. Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben [The problem of evidence in theoretical linguistics]; résztvevő [researcher]; témavezető [project-leader]: Kertész András; 2007-2011; MTA
7. Strukturális magyar nyelvtan: A szótár szerkezete [Structural Hungarian grammar: The structure of the lexicon]; résztvevő [researcher]; témavezető [project-leader]: Kiefer Ferenc; 2002-2008; OTKA
8. Multimédiás tananyagfejlesztés az angol szakos képzésben [Multimedia-based development of course materials in training English majors]; témavezető [project-leader]; 1998; MKM
9. Magyar igevonzatok [Arguments of verbal predicates in Hungarian]; résztvevő [researcher]; témavezető [project-leader]: Kenesei István; 1997-1999; OTKA
10. Multimédiára adaptált tananyagok az angol szakos képzésben [Course materials adapted to multimedia use in training English majors]; témavezető [project-leader]; 1997; MKM
11. Az angol nyelvészeti PhD program fejlesztése (könyvbeszerzés, szöveggyűjtemény összeállítása) [The development of the English Linguistics PhD Programme: book acquisition, compilation of readers]; témavezető [project-leader]; 1996; MKM
12. Modern nyelvészeti irányzatok oktatása, valamint a leíró nyelvtani tananyag korszerűsítése [Teaching modern linguistic trends and modernizing the descriptive linguistic course materials]; témavezető [project-leader]; 1995; MKM
13. Strukturális magyar nyelvtan: Morfológia [Structural Hungarian grammar: Morphology]; résztvevő [researcher]; témavezető [project-leader]: Kiefer Ferenc; 1994-2000; OTKA
14. Strukturális magyar nyelvtan: Mondattan [Structural Hungarian grammar: Syntax]; résztvevő [researcher]; témavezető [project-leader]: Kiefer Ferenc; 1986-1992; OTKA 

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2016-2019  director (Institute of English and American Studies, University of Debrecen)
 2011-2017  chair (Department of English Linguistics, University of Debrecen)
 2007-2010  dean (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Debrecen)
 1995-1998  chair (Department of English Linguistics, Kossuth Lajos University)
 1995-1998  deputy dean (Faculty of Humanities and Social Sciences, Kossuth Lajos University)
 1993-1995  deputy director (Institute of English and American Studies, Kossuth Lajos University)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native language
English near-native
Russian basic

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Péter Hajdú Guest Researcher Grant  Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences 2013-2014 (5 months)
 István Széchenyi Professorship  Ministry of Education 2001-2004 (3 years)
 Széchenyi Professorial Grant  Ministry of Education 1997-2001 (4 years)

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
OTKA (Hungarian Scientific Research Fund) / NKFIH (National Research, Development and Innovation Office): Linguistics Panel member: 2013-2018, chair: 2015-2018
NKFIH, Department for Researcher Excellence, Unit for Humanities and Social Sciences member: 2020-
International Lexical Functional Grammar Association member: 1997-, secretary-treasurer: 2014-2020, member of the Executive Committee: 2014-2020
Linguistics Working Group of the Debrecen Committee of the Hungarian Academy of Sciences  member: 1991-, secretary: 1995-1996, chair: 2018-2020
Linguistics Committee of the Hungarian Academy of Sciences member: 2000-2006, 2014-
Circle of USA grantees member: 2009-
Debrecen Chapter of the Hungarian Fulbright Alumni Association member: 2008-
Hungarian Fulbright Alumni Association member: 2006-
Quality Assurance Committee of HUSSE member: 1996-1999
ESSE (European Society for the Study of English) member: 1993-
HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) member: 1993-

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities

2005-2006 (9 months)

Stanford University Fulbright research grant
2001/2002, autumn semester University of Vienna invited guest lecturer
1998-1999 (9 months) Stanford University Fulbright research grant
1996 (3 months) University of Edinburgh Mellon Foundation research grant
1991-1992 (9 months) Stanford University Soros research grant

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Abu Eid, Anas Ahmad Sami, DENYDI* Agreement in English and Arabic  
Faroughi, Fatemeh, DENYDI Complex predicates in English and Farsi  
Bakó, Barbara, DENYDI Idioms  
Buzogány, Ágota, DENYDI Binding of reflexives in Hungarian, Romanian and English  
Kerekes, Judit, DENYDI Verbal particles  
Kémenes, Árpád, DENYDI Ellipsis  
Pálinkás, István, DENYDI Explanation and contrast of metaphor and irony in a conceptual integration framework 2019
Rákosi, György, DENYDI Dative experiencer predicates in Hungarian 2007
Symkovych, Oksana, DENYDI Passive and middle constructions  
Szűcs, Péter, DENYDI On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian 2018

 *DENYDI = Doctoral School of Linguistics, University of Debrecen

 Opponentship in Doctoral Defences

Name of 
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Nádasdi Péter, SZTE A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban 2013
Fehér Krisztina, DE Útban egy más nyelvészet felé – Elméleti problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban 2012
Hordós Marianna, ELTE Gerunds in Optimality Theory 2004
Medve Anna, JPTE Egy generatív modell az oktatásban 2003
Czeglédi Csaba, EKTF (CSc defence, MTA) Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English 1998

 

List of Publications

(MTMT)

  Number of independent citations : 300
  Number of scientific publications: 98


  Books

 • 1995 : Laczkó Tibor - The Syntax of Hungarian Noun Phrases
  A Lexical-Functional Approach
  Peter Lang Verlag - Frankfurt am Main, Németország
  ISBN: 3631477910

 • Edited volumes

 • 2018 : Alberti Gábor (Szerk.) Laczkó Tibor (Szerk.) Kenesei István (Sorozatszerkesztő) - Syntax of Hungarian, vol. 1-2
  Nouns and noun phrases
  Amsterdam University Press - Amsterdam, Hollandia
  DOI: 10.5117/9789462982703
 • 2011 : Laczkó T (Szerk.) Ringen CO (Szerk.) - Approaches to Hungarian 12
  Papers from the 2009 Debrecen Conference
  John Benjamins Publishing Company - Amsterdam, Hollandia
  ISBN: 9789027204820
 • 2008 : Andor József (Szerk.) Béla Hollósy (Szerk.) Tibor Laczkó (Szerk.) Péter Pelyvás (Szerk.) - When Grammar Minds Language and Literature
  Festschrift for Prof. B. Korponay on the occasion of his 80th birthday
  Institute of English and American Studies, University of Debrecen - Debrecen, Magyarország
  ISBN: 9789634730873
 • 1998 : Andor J (Szerk.) Hollósy B (Szerk.) Laczkó T (Szerk.) Pelyvás P (Szerk.) - The Diversity of Linguistic Description
  Studies in Linguistics in Honour of Béla Korponay
  Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) - Debrecen, Magyarország
  ISBN: 9634722539

 • Journal articles

 • 2018 : Laczkó Tibor - Modelling Possession and Agreement in Hungarian DPs
  A paradigmatic approach
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 23 pp. 227-247. Paper: 12 , 21 p. (2018)
 • 2017 : Laczkó Tibor - Modelling (in)definiteness, external possessors and (typological) variation in Hungarian possessive DPs.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 17 pp. 243-263. , 21 p. (2017)
 • 2015 : Laczkó Tibor - On negative particles and negative polarity in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 15 pp. 166-186. , 21 p. (2015)
 • 2015 : Laczkó Tibor - On operators in the preverbal domain of Hungarian finite sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 15 pp. 187-207. , 21 p. (2015)
 • 2014 : Laczkó Tibor - Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 325-345. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - An LFG analysis of verbal modifiers in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 346-366. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - Outlines of an LFG-XLE account of negation in Hungarian sentences
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 14 pp. 304-324. , 21 p. (2014)
 • 2014 : Laczkó Tibor - On verbs, auxiliaries and Hungarian sentence structure in Lexical-Functional Grammar
  ARGUMENTUM 10 : Különszám Dr. Pelyvás Péter 65. születésnapja alkalmából pp. 421-438. , 18 p. (2014)
  Egyéb URL: http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/angol_kotet/laczkot.pdf
 • 2013 : Laczkó Tibor - Hungarian particle verbs revisited
  Representational, derivational and implementational issues from an LFG perspective
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 18 pp. 377-397. , 21 p. (2013)
 • 2013 : Laczkó Tibor - On a much-debated Hungarian predicate: Verb or participle? Syntactic or lexical treatment?
  ARGUMENTUM 9 pp. 239-267. , 29 p. (2013)
 • 2012 : Laczkó Tibor - On the (un)bearable lightness of being an LFG style copula in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '12 pp. 341-361. , 21 p. (2012)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/17/papers/lfg12laczko.pdf
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György - On particularly predicative particles in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '11 pp. 299-319. , 21 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/16/papers/lfg11laczkorakosi.pdf
 • 2011 : Rákosi György Laczkó Tibor - Inflecting spatial particles and shadows of the past in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '11 pp. 440-460. , 21 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/16/papers/lfg11rakosilaczko.pdf
 • 2011 : Rákosi György Laczkó Tibor Csernyi Gábor - On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project
  ARGUMENTUM 7 pp. 80-89. , 10 p. (2011)
  Teljes dokumentum: http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/Rakosi_Laczko_Csernyi.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor Rákosi György - Focus Phenomena in a Parallel LFG Grammar of Hungarian and English
  ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2 : 2 pp. 272-285. , 14 p. (2010)
  Teljes dokumentum: http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/C2-2/philo22-6.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor Forst Martin King Tracy H - Particle verbs in computational LFGs
  Issues from English, German, and Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '10 pp. 228-248. , 21 p. (2010)
  Teljes dokumentum: http://cslipublications.stanford.edu/LFG/15/papers/lfg10forstetal.pdf
 • 2009 : Laczkó Tibor - On the -Ás suffix : Word formation in the syntax?
  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 56 : 1 pp. 23-114. , 92 p. (2009)
  DOI: 10.1556/ALing.56.2009.1.2
 • 2009 : Laczkó Tibor - Relational Nouns and Argument Structure: Evidence from Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '09 pp. 399-419. , 21 p. (2009)
 • 2007 : Laczkó Tibor - On Elliptical Noun Phrases in Hungarian
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '07 pp. 323-342. , 20 p. (2007)
 • 2007 : Laczkó Tibor - Revisiting Possessors in Hungarian DPs: A New Perspective
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '07 pp. 343-362. , 20 p. (2007)
 • 2005 : Rákosi György Laczkó Tibor - Verbal category and nominal function - Evidence from Hungarian subject clauses
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '05 pp. 353-370. , 18 p. (2005)
  Teljes dokumentum: http://csli-publications.stanford.edu/LFG/10/lfg05rakosilaczko.pdf
 • 2004 : Laczkó Tibor - Grammatical Functions, LMT, and Control in the Hungarian DP Revisited.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '04 pp. 313-333. , 21 p. (2004)
 • 2003 : Laczkó Tibor - Az -Ás főnévképző morfoszintaxisára vonatkozó újabb elképzelésekről
  MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41 pp. 371-381. , 11 p. (2003)
 • 2002 : Laczkó Tibor - Another look at participles and adjectives in the English DP
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '01 pp. 201-220. , 20 p. (2002)
 • 2002 : Laczkó Tibor - On the Treatment of Informants' Grammaticality Judgements.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 6 pp. 55-68. , 14 p. (2002)
 • 2002 : Laczkó Tibor - Control and Complex Event Nominals in Hungarian.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '02 pp. 258-273. , 16 p. (2002)
 • 2000 : Laczkó Tibor - Volt-e szenvedő használata az -ó/-ő képzős melléknévi igenévnek?
  MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 38 pp. 283-297. , 15 p. (2000)
 • 2000 : Laczkó Tibor - Variations on the Theme of Thematic Roles.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 4 pp. 89-111. , 23 p. (2000)
 • 2000 : Laczkó Tibor - On Oblique Arguments and Adjuncts of Hungarian Event Nominals: A Comprehensive LFG Account.
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '00 pp. 182-196. , 15 p. (2000)
 • 1998 : Laczkó Tibor - Gábor Alberti: Argument Selection.
  SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 8 : 2 pp. 221-240. , 20 p. (1998)
 • 1997 : Laczkó Tibor - An Analysis of Hungarian - Ú Adjectives: The Case of Another Morphologically Bound Predicate
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE '97 pp. 1-15. , 15 p. (1997)
  Teljes dokumentum: http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/2/lfg97laczko.pdf
 • 1997 : Laczkó Tibor - Action nominalization and the possessor function within Hungarian and English noun phrases.
  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 44 : 3-4 pp. 413-475. , 63 p. (1997)
 • 1994 : Laczkó Tibor - A Note on Some "Systematic Correspondences" in Descriptive and Practical Grammars.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 3 pp. 9-18. , 10 p. (1994)
 • 1993 : Laczkó Tibor - Some Thoughts on Possessors in Noun Phrases
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 2 pp. 49-67. , 19 p. (1993)
 • 1991 : Laczkó Tibor - On the Relationship between Semantic Roles and Grammatical Functions.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 1 pp. 42-51. , 10 p. (1991)
 • 1991 : Laczkó Tibor - Cognitive Verbs in Lexical-Functional Grammar and Situation Semantics.
  STUDIES IN LINGUISTICS: A SUPPLEMENT TO HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 1 pp. 7-17. , 11 p. (1991)

 • Book chapters

 • 2021 : Laczkó Tibor - LFG and Finno-Ugric languages
  In: Dalrymple, Mary (szerk.) Handbook of Lexical Functional Grammar
  pp. - .
 • 2020 : Laczkó Tibor - Egy unortodox GB-modell hatása egy ortodox LFG-modellre
  In: Kenesei, István (főszerk.); Dékány, Éva; Halm, Tamás; Surányi, Balázs (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. : Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből
  pp. 155 - 169.
 • 2015 : Laczkó Tibor - Nominalization in Hungarian
  In: Müller, Peter O; Ohnheiser, Ingeborg; Olsen, Susan; Rainer, Franz (szerk.) Word-Formation : An International Handbook of the Languages of Europe
  pp. 1241 - 1253.
 • 2013 : Laczkó Tibor Rákosi György - Remarks on a novel LFG approach to spatial particle verb constructions in Hungarian
  In: Brandtler, Johan; Molnár, Valéria; Platczak, Christer (szerk.) Approaches to Hungarian 13 : Papers from the 2011 Lund Conference
  pp. 149 - 178.
 • 2013 : Laczkó Tibor - On presenting something in English and Hungarian
  In: Tracy, Holloway King; Valeria, de Paiva (szerk.) From quirky case to representing space: Papers in honor of Annie Zaenen
  pp. 181 - 194.
 • 2010 : Laczkó Tibor - A new account of possessors and event nominals in Hungarian
  In: Artemis, Alexiadou; Monika, Rathert (szerk.) The Semantics of Nominalizations across Languages and Frameworks
  pp. 81 - 106.
 • 2009 : Laczkó Tibor - A birtokviszony egy új viszonyrendszerben
  pp. 87 - 112.
 • 2008 : Laczkó Tibor - What Hungarian and English Possessors Have in Common.
  In: Andor, József; Béla, Hollósy; Tibor, Laczkó; Péter, Pelyvás (szerk.) When Grammar Minds Language and Literature : Festschrift for Prof. B. Korponay on the occasion of his 80th birthday
  pp. 311 - 320.
 • 2008 : Rákosi György Laczkó Tibor - On the Categorial Status of Agreement-marked Infinitives in Hungarian.
  In: Pinon, C; Szentgyörgyi, Sz; Siptár, P; Kenesei, I (szerk.) Approaches to Hungarian 10. : Papers from the Veszprém conference
  Egyéb URL: http://akkrt.hu/198/tudomany/nyelvtudomany/approaches_to_hungarian_10
  pp. 147 - 172.
 • 2008 : Laczkó Tibor - On Binding, Empty Categories, and Morphosyntactic Processes in “Passive” Participial Constructions.
  In: Pinon, C; Szentgyörgyi, Sz; Siptár, P; Kenesei, I (szerk.) Approaches to Hungarian 10. : Papers from the Veszprém conference
  pp. 103 - 126.
 • 2008 : Laczkó Tibor - A relációs főnevek.
  pp. 323 - 503.
 • 2007 : Laczkó Tibor Rákosi György - Mire való? Egy lexikai-funkcionális esettanulmány
  In: Alberti, Gábor; Fóris, Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei
  Teljes dokumentum: http://ieas.unideb.hu/admin/file_1293.pdf
  pp. 13 - 34.
 • 2006 : Laczkó Tibor - Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II
  In: Medve, Anna; B, Nagy Ágnes; Szépe, György (szerk.) Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.
  pp. 213 - 243.
 • 2006 : Laczkó Tibor - Melléknév, ige vagy melléknévi igenév?
  In: Kálmán, László (szerk.) KB 120 : A titkos kötet: Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére
  pp. 193 - 212.
 • 2005 : Laczkó Tibor - Nominalization, Participle-Formation, Typology and Lexical Mapping.
  In: Christopher, Piñón; Siptár, Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 9. Papers from the Düsseldorf Conference
  pp. 205 - 230.
 • 2003 : Laczkó Tibor - On Oblique Arguments and Adjuncts of Hungarian Event Nominals.
  In: Butt, Miriam; King, Tracy H (szerk.) Nominals: Inside and Out
  pp. 201 - 234.
 • 2002 : Laczkó Tibor - Néhány gondolat a magyar főnévi csoporton belüli kontrollviszonyokról.
  In: Andor, József; Benkes, Zsuzsa; Bókay, Antal (szerk.) Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára
  pp. 348 - 365.
 • 2002 : Laczkó Tibor - The Structure of Hungarian DPs Revisited.
  In: Kenesei, I; Siptár, P (szerk.) Papers from the Budapest Conference
  pp. 61 - 80.
 • 2001 : Laczkó Tibor - Néhány lexikai-funkcionális gondolat a személyragos -(t)t igenévről.
  In: Andor, József; Szűcs, Tibor; Terts, István (szerk.) Színes eszmék nem alszanak ... : Szépe György 70. születésnapjára. I-II. kötet
  pp. 741 - 759.
 • 2001 : Laczkó Tibor - A magyar birtokos DP inflexiós morfológiájáról lexikai-funkcionális megközelítésben.
  OSZK: 910768
  pp. 59 - 77.
 • 2001 : Laczkó Tibor - A Comprehensive Analysis of -ó/-ő, a Multifunctional Deverbal Nominalizer in Hungarian
  In: Kenesei, I (szerk.) Argument structure in Hungarian
  pp. 13 - 49.
 • 2000 : Laczkó Tibor - A magyar igei predikátumok és deverbális főnévi predikátumok argumentumszerkezetéről.
  In: Kenesei, I (szerk.) Igei vonzatszerkezet a magyarban
  pp. 67 - 126.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Zárójelezési paradoxonok.
  pp. 619 - 651.
 • 2000 : Laczkó Tibor - A melléknévi és határozói igenévképzők.
  pp. 409 - 452.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Az ige argumentumszerkezetét megőrző főnévképzés.
  pp. 293 - 407.
 • 2000 : Laczkó Tibor - Derived Nominals, Possessors and Lexical Mapping Theory in Hungarian DPs.
  In: Butt, Miriam; King, Tracy H (szerk.) Argument Realization
  pp. 189 - 227.
 • 1998 : Laczkó Tibor - Some Remarks on Argument Structure Inheritance by Derived Nominals.
  pp. 219 - 240.
 • 1996 : Laczkó Tibor - A való főnévi csoportokban való használatáról.
  In: Büky, László; Juhász, Antal; Maleczki, Márta; Mikola, Tibor (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei II.
  pp. 121 - 140.
 • 1995 : Laczkó Tibor - On the Status of Való in Adjectivalized Constituents in Hungarian NPs.
  In: Kenesei, I (szerk.) Levels and Structures
  pp. 125 - 152.
 • 1992 : Laczkó Tibor - Az igenévi csoport aspektusa és időviszonyító képessége.
  pp. 875 - 881.
 • 1992 : Szabolcsi A Laczkó Tibor - A főnévi csoport szerkezete [The structure of the noun phrase]
  pp. 179 - 299.
 • 1990 : Laczkó Tibor - On Arguments and Adjuncts of Derived Nominals: A Lexical-Functional Approach.
  In: Kenesei, I (szerk.) Structures and arguments
  pp. 123 - 145.
 • 1985 : Laczkó Tibor - Deverbal Nouns and Their Complements in Noun Phrases.
  In: Kenesei, I (szerk.) Data and Descriptions
  pp. 93 - 118.
 • 1984 : Laczkó Tibor - Declerck és a telic/atelic oppozíció: Egy cikk margójára.
  In: Korponay, Béla (szerk.) Anglisztikai napok '83 : Tanulmányok az anglisztika tárgyköréből III
  OSZK: 693792
  pp. 59 - 67.

 • Papers in conference proceedings

 • 2020 : Laczkó Tibor Szűcs Péter Rákosi György - On control and binding in Hungarian complex event nominals
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE Proceedings of the LFG’20 Conference pp. 211-231. , 21 p. (2020)
 • 2019 : Laczkó Tibor Rákosi György - Pronominal Possessors and Syntactic Functions in the Hungarian Possessive Noun Phrase
  PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE Proceedings of the LFG'19 Conference pp. 149-169. , 21 p. (2019)
  REAL: 106830
 • 2014 : Rákosi György Laczkó Tibor - Constraining the grammar of APs in English and Hungarian
  Challenges and solutions in an LFG-based computational project
 • 2013 : Sebastian Sulger Miriam Butt Tracy Holloway King Paul Meurer Laczkó Tibor Rákosi György Cheikh Bamba Dione Helge Dyvik Victoria De Smedt Koenraad Rosen Agnieszka Patejuk Özlem Çetinoǧlu Wayan I Arka Meladel Mistica - ParGramBank: The ParGram Parallel Treebank
  Teljes dokumentum: http://aclweb.org/anthology/P/P13/P13-1054.pdf
 • 2013 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston Csernyi Gábor - Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés
  A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston - Teaching Linguistics at the University of Debrecen
  In: Balogné, Bérces Katalin; Földváry, Kinga; Mészárosné, Kóris Rita (szerk.) HUSSE10-Linx: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Linguistics volume
 • 2011 : Laczkó Tibor Rákosi György - Where do Hungarian Preverbal Constituents Go in English Sentences?
  In: Balogné, Bérces Katalin; Földváry, Kinga; Mészárosné, Kóris Rita (szerk.) HUSSE10-Linx: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Linguistics volume
 • 2010 : Laczkó Tibor Rákosi György Tóth Ágoston - HunGram vs. EngGram in ParGram.
  In: Hegedűs, Irén; Martsa, Sándor (szerk.) CrosSections
  Teljes dokumentum: http://ieas.unideb.hu/admin/file_2594.pdf
 • 2010 : Laczkó Tibor - Towards a lexicalist treatment of visible and invisible “pro-nouns” in English and Hungarian noun phrases.
  In: Hegedűs, Irén; Martsa, Sándor (szerk.) CrosSections
 • 2006 : Laczkó Tibor - Grammatical Functions, Control and Lexical Mapping in the English DP Reconsidered.
  In: Jenő, Bárdos (főszerk.); Zsuzsa, Rawlinson; Márta, Pintér; Szilárd, Szentgyörgyi; Zoltán, Poór (szerk.) HUSSE Papers 2005 : Proceedings of the Seventh Biennal Conference
 • 2002 : Laczkó Tibor - Participles and Adjectives in the English DP Revisited.
  In: Vadon, Lehel (szerk.) Proceedings of the Fifth Biennial HUSSE Conference
 • 2002 : Laczkó Tibor - Rejtett alanyok és tárgyak a főnévi csoportban.
 • 1999 : Laczkó Tibor - A Comprehensive Analysis of Three Hungarian Participles.
  In: Sonya, Bird; Andrew, Carnie; Jason, D Haugen; Peter, Norquest (szerk.) Proceedings of the 18th West Coast Conference on Formal Linguistics
 • 1998 : Laczkó Tibor - Két angol predikátumtípus elemzéséről – magyar megfelelőik viselkedése alapján.
  In: Büky, László; Maleczki, Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III.
 • 1997 : Laczkó Tibor - When English Noun Phrases Lose Their Heads.
  In: Kurdi, Mária; Horváth, József (szerk.) HUSSE Papers 1997 : Proceedings of the Third Biennial Conference
 • 1997 : Laczkó Tibor - On a "Passive" Participle in Hungarian.
  In: Natália, Catalá; Maria, Bargalló (szerk.) Proceedings of the Fourth Colloquium of Generative Grammar. March 16-18, 1994.
 • 1995 : Laczkó Tibor - In Defence of the Gerund.
 • 1995 : Laczkó Tibor - Possessors and Derived Nominals in the English Noun Phrase.
  In: Szaffkó, Péter; Miriam, Conlon (szerk.) HUSSE papers 1993 : proceedings of the first conference of the Hungarian Society for the Study of English Debrecen, 27-29 January, 1993
 • 1995 : Laczkó Tibor - A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika.
  In: Büky, László; Maleczki, Márta; Juhász, Antal; Mikola, Tibor (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 1.
 • 1993 : Laczkó Tibor - Unaccusative Participles in Hungarian and the Theory of Lexical Mapping.
  In: Bimbó, Katalin; Máté, András (szerk.) Proceedings of the 4th Symposium on Logic and Language, Budapest, 5 to 9 August, 1992
 • 1992 : Laczkó Tibor - Complex Predicates in Hungarian: A Case of Lexical Incorporation.
  In: Andreas, Kathol; Jill, Beckman (szerk.) Papers from the Fourth SCIL Conference 1992, Ohio State University.
 • 1991 : Laczkó Tibor - How (not) to Test People: Some Remarks on the TOEFL Examination.
 • 1989 : Laczkó Tibor - A Modified Description of the System of English Tense-Forms.

Review Articles

2006: Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II. (A) In: Medve, Anna – B. Nagy, Ágnes – Szépe, György eds. Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. Iskolakultúra-könyvek 30. Pécs: Iskolakultúra, 213-243. (B) In: Argumentum 2, 134-159. (http://argumentum.unideb.hu)
1998: Gábor Alberti: Argument Selection. In: Kertész, András (ed.) Sprachtheorie und germanistische Linguistik 8.2. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 221-240.
1989: A lexikai-funkcionális grammatika főbb jellemzői. In: Telegdi, Zsigmond ? Kiefer, Ferenc eds. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII, 367-374.

Computer Assisted Language Learning Programmes

1991: Agócs, László – Laczkó, Tibor. Hungarolingua 1. Computer Assisted Language Learning Programme. v1.0. Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem.
1993: Laczkó, Tibor – Sütő, Károly. Hungarolingua 2. Computer Assisted Language Learning Programme. v1.0a. Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem.

Organisation of Conferences and Workshops

2019: Korpuszok, nyelvtechnológiai eszközök és kísérletes módszerek a bölcsészet- és társadalomtudományokban [Corpora, language-technological devices and experimental methods in the humanities and social sciences]; MTA Nyelvtudományi Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék (DE), Debreceni Akadémia Bizottság; co-chief-organiser
2017: Debrecen Workshop on Pronouns; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); organiser
2013: 18th Lexical-Functional Grammar Conference; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); co-chief-organiser
2013: ParGram/ParSem Meeting; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); co-chief-organiser
2011: Thematic Workshop on Spatial and Temporal Relations in LFG; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); co-chief-organiser
2011: ParGram/ParSem Meeting; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); co-chief-organiser
2009: International Conference on the Structure of Hungarian; Angol Nyelvészeti Tanszék, Debreceni Egyetem (Debrecen); co-chief-organiser
1998: Central European Summer School on Generative Grammar; Angol Nyelvészeti Tanszék, KLTE (Debrecen); chief-organiser

Academic and Public Appearances (Live and Electronic)

Invited speaker, guest lecturer

2018: Debreceni Egyetem (Debrecen); Nyelvtanok és nyelvtani tanok
2013: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); A magyar mondatszerkezetről lexikai-funkcionális megközelítésben
2010: Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya (Budapest); A magyar igekötős igék lexikai-funkcionális keretben
2008: MTA Debreceni Bizottsága (Debrecen); A számítógépes nyelvfeldolgozás lehetőségei egy most induló projekt perspektívájából (társelőadók: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2007: Stuttgarti Egyetem (Németország), NOMINALIZATIONS ACROSS LANGUAGES AND FRAMEWORKS konferencia; A new account of possessors and event nominals in Hungarian
2007: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Deverbális elemek a magyar főnévi csoportban
2007: Debreceni Egyetem (Debrecen); Magyar nyelvtan és számítógépes alkalmazás
2002: Düsseldorfi Egyetem (Németország), INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN konferencia; Nominalization, Participle-Formation, Typology and Lexical Mapping
1999: Stanford University (Stanford, USA); One Suffix or Two Homonymous Suffixes? – On Some Puzzling Participial Behaviour in Hungarian
1996: Edinburgh University, Edinburgh (Skócia); Nominalization in Hungarian
1992: KLTE (Debrecen); Mire való a való? And Other Puzzles in the Hungarian Noun Phrase
1992: KLTE (Debrecen); "Perfective" or "Passive"? – A New Approach to Hungarian -t/-tt Participles
1992: Stanford University (Stanford, USA); On the Argument Structure of Derived Nominals in Hungarian
1989: KLTE (Debrecen); On the Semantics of English Tenses
1986: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Deverbális elemek a magyar főnévi csoportban
1986: KLTE (Debrecen); On Lexical-Functional Grammar
1985: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); A magyar deverbális főnevekről
1984: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); Befejezett melléknévi igenevek és szematikai szerepek

Conference talks

Abroad

2019: LFG CONFERENCE; On the case of argument realization in Russian, Hungarian and English nominals; Australian National University (Ausztrália); poster presentation
2019: LFG CONFERENCE; In defence of the complex event vs. simple event distinction in Russian, Hungarian and English nominals; Australian National University (Ausztrália); poster presentation
2019: LFG CONFERENCE; Pronominal possessors and syntactic functions in the Hungarian possessive noun phrase; Australian National University (Ausztrália); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2018: LFG CONFERENCE; Modelling possession, agreement, and “anti-agreement” in Hungarian DPs: A paradigmatic approach; University of Vienna (Ausztria); conference presentation
2017: LFG CONFERENCE; Modelling (in)definiteness, external possessors and (typological) variation in Hungarian possessive DPs; University of Konstanz (Németország); conference presentation
2017: 50TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETAS LINGUISTICA EUROPAEA; Hungarian possessors are definitely different; University of Zürich (Svájc); workshop presentation
2016: LFG CONFERENCE; Fully syntactic, fully lexical, or in-between? Remarks on the architectures of generative grammars; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Varsó (Lengyelország); conference presentation
2015: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Negation in Hungarian; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences,Varsó (Lengyelország); workshop presentation
2015: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Towards developing an LFG syntax of Hungarian wh-questions; Leiden University, Leiden (Hollandia); conference presentation
2015: LFG CONFERENCE; Focusing on the specific features of Hungarian Spec,VP from an LFG perspective; Waseda University, Tokyo (Japán); conference presentation
2015: LFG CONFERENCE; On a realistic LFG treatment of the periphrastic irrealis mood in Hungarian; Waseda University, Tokyo (Japán); conference presentation
2015: LFG CONFERENCE; On negative particles and negative polarity in Hungarian; Waseda University, Tokyo (Japán); poster presentation
2014: LFG CONFERENCE; Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences; University of Michigan, Ann Arbor (USA); conference presentation
2014: LFG CONFERENCE; An LFG account of negation in Hungarian sentences University of Michigan, Ann Arbor (USA); poster presentation
2014: LFG CONFERENCE; Focus and verbal modifiers in Hungarian from an LFG perspective; University of Michigan, Ann Arbor (USA); poster presentation
2012: LFG CONFERENCE; On the (Un)Bearable Lightness of Being an LFG Style Copula in Hungarian; Udayana University, Denpasar (Bali); conference presentation
2012: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Copulas in HunGram; Udayana University, Denpasar (Bali); workshop presentation
2011: LFG CONFERENCE; On Particularly Predicative Particles in Hungarian; Hong Kong University (Hong Kong); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2011: LFG CONFERENCE; Inflecting Spatial Particles and Shadows of the Past in Hungarian; Hong Kong University (Hong Kong); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2011: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; A novel LFG approach to spatial dependencies in Hungarian; Lund University, Lund (Svédország); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2011: EXPLORATIONS IN SYNTACTIC GOVERNMENT AND SUBCATEGORISATION; Locative Particle Dependencies in Hungarian; University of Cambridge, Cambridge (Anglia); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2010: CONFERENCE ON DISCOURSE, CULTURE AND REPRESENTATION; Focus Phenomena in a Parallel LFG Grammar of Hungarian and English; Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda (Románia); parallel session presentation (co-presenter: Rákosi György)
2010: CONFERENCE ON BRITISH AND AMERICAN STUDIES; On English Phrasal Verbs and their Hungarian Counterparts; University of the West, Temesvár (Románia); parallel session presentation (co-presenters: Csernyi Gábor, Rákosi György)
2010: LFG CONFERENCE; Particle Verbs in Computational LFGs: Issues from English, German, and Hungarian; Carleton Unversity, Ottawa (Canada); poster presentation (co-presenters: Martin Forst, Tracy King)
2009: LFG CONFERENCE; Relational Nouns and Argument Structure: Evidence from Hungarian; Cambridge (Anglia); poster presentation
2007: LFG CONFERENCE; On Elliptical Noun Phrases in Hungarian; Stanford University (USA); poster presentation
2007: LFG CONFERENCE; Revisiting Possessors in Hungarian DPs: A New Perspective; Stanford University (USA); poster presentation
2006: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Hungarian ParGram; Palo Alto Research Center (USA);workshop presentation
2006: PARALLEL GRAMMAR WORKSHOP; Postpositions in Hungarian; Palo Alto Research Center (USA); workshop presentation
2006: SYNTAX WORKSHOP; On Binding and Control in Hungarian Derived Nominal and Participial Constructions; Stanford University (USA); workshop presentation
2005: LFG CONFERENCE; The Categorial and Functional Status of Infinitives in Hungarian; Bergeni Egyetem (Norvégia); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2004: LFG CONFERENCE; Grammatical Functions, LMT, and Control in the Hungarian DP Revisited; University of Christchurch (Új-Zéland); conference presentation
2002: LFG CONFERENCE; Control and Complex Event Nominals in Hungarian; Athéni Egyetem (Görögország); poster presentation
1999: WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS; A Comprehensive Analysis of Three Hungarian Participles; University of Arizona, Tucson (USA); conference presentation
1997: LFG CONFERENCE; An Analysis of -ú/-ű Adjectives in Hungarian – The Case of Another Morphologically Bound Predicate; University of California, San Diego (USA); conference presentation
1996: LFG CONFERENCE; LMT and Nominalization in English; Rank Xerox, Grenoble (Franciaország); conference presentation
1995: ESSE CONFERENCE; Thematic Roles Reconsidered; Glasgow University (Skócia); parallel session presentation
1994: COLLOQUIUM OF GENERATIVE GRAMMAR; Unaccusative Participles in Hungarian; Tarragonai Egyetem (Spanyolország); conference presentation
1993: ESSE CONFERENCE; On the Possessor Function in English Noun Phrases Headed by Deverbal Nouns; Bordeaux-i Egyetem (Franciaország); parallel session presentation
1992: SCIL CONFERENCE; Complex Predicates and Derived Nominals in Hungarian – A Case of Lexical Incorporation; Ohio State University (USA); parallel session presentation
1990: INTERNATIONAL GENERATIVE SYNTAX WORKSHOP; On Oblique Arguments and Adjuncts of Derived Nominals in Hungarian; Gironai Egyetem (Spanyolország); workshop presentation
1985: WORKSHOP ON HUNGARIAN SYNTAX; Derived Nominals and Their Complements in Hungarian; Bécsi Egyetem (Ausztria); workshop presentation

In Hungary (the conferences marked with an asterisk were international)

2019: *HUSSE CONFERENCE; Remarks on the event nominalization of verbs in English, Hungarian and Russian; Pannon Egyetem (Veszprém); parallel session presentation
2019: KORPUSZOK, NYELVTECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK ÉS KÍSÉRLETES MÓDSZEREK A BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN – WORKSHOP; HunGram 2.0 és a HG-2 Treebank –
Nyelvtanfejlesztés, implementáció és korpuszépítés; MTA DAB (Debrecen); workshop presentation (co-presenter: Rákosi György)
2015: *HUSSE CONFERENCE; On the treatment of “reduced” constituents in English and Hungarian; Debreceni Egyetem (Debrecen); parallel session presentation
2014: *INTERNATIONAL MORPHOLOGY MEETING; On a realistic LFG treatment of the periphrastic irrealis mood in Hungarian; MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest); parallel session presentation
2013: MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KONFERENCIA; Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői; SZTE (Szeged); conference presentation (co-presenters: Rákosi György, Tóth Ágoston, Csernyi Gábor)
2013: *HUSSE CONFERENCE; Constraining the grammar of APs in English and Hungarian: Challenges and solutions in an LFG-based computational project; ELTE (Budapest); parallel session presentation (co-presenter: Rákosi György)
2013: *LFG CONFERENCE; Hungarian particle verbs revisited: Representational, derivational and implementational issues from an LFG perspective; Debreceni Egyetem (Debrecen); conference presentation
2013: *PARGRAM MEETING; The state of the art in HunGram; Debreceni Egyetem (Debrecen); workshop presentation
2013: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Hungarian sentence structure from an LFG perspective; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); poster presentation
2011: *HUSSE CONFERENCE; Teaching linguistics at UD – A generative linguistic and computational perspective; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); parallel session presentation (co-presenters: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2011: *HUSSE CONFERENCE; Where do Hungarian Preverbal Constituents Go in English Sentences; Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba); parallel session presentation (co-presenter: Rákosi György)
2011: *THEMATIC WORKSHOP ON SPATIAL AND TEMPORAL RELATIONS IN LFG; On Locative Dependencies Involving Particle Verbs in Hungarian; Debreceni Egyetem (Debrecen); workshop presentation (co-presenter: Rákosi György)
2009: *HUSSE CONFERENCE; Towards a Lexicalist Treatment of Visible and Invisible “Pro-Nouns” in English and Hungarian Noun Phrases; PTE (Pécs); parallel session presentation
2009: *HUSSE CONFERENCE; HunGram vs. EngGram in ParGram: On the Comparison of Hungarian and English in an International Computational Linguistics Project; PTE (Pécs); parallel session presentation (co-presenters: Rákosi György, Tóth Ágoston)
2009: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; Arguments for the Argument Structure of Relational Nouns; Debreceni Egyetem (Debrecen); conference presentation
2007: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A birtokviszony egy új viszonyrendszerben; SZTE (Szeged); conference presentation
2005: *HUSSE CONFERENCE; Grammatical Functions, Control and Lexical Mapping in the English DP Reconsidered; Veszprémi Egyetem (Veszprém); parallel session presentation
2005: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; On Binding, Empty Categories and Morphosyntactic Processes in “Passive” Participial Constructions; Veszprémi Egyetem (Veszprém); conference presentation
2005: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; The Categorial Status of Agreement-Marked Infinitives in Hungarian; Veszprémi Egyetem (Veszprém); conference presentation (co-presenter: Rákosi György)
2004: *Nemzetközi Nyelvtudományi Kongresszus; -Ás: szóképzés a szintaxisban?; MTA (Budapest); conference presentation
2003: *HUSSE CONFERENCE; On the Nature and Number of Possessors in English and Hungarian Noun Phrases; Debreceni Egyetem (Debrecen); parallel session presentation
2001: *HUSSE CONFERENCE; Adjective or Participle?; EKTF (Eger); parallel session presentation
2001: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; The Structure of Hungarian DPs Revisited; Nyelvtudományi Intézet (Budapest); conference presentation
2001: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; Rejtett alanyok és tárgyak a főnévi csoportban; JATE (Szeged); conference presentation
1997: *HUSSE CONFERENCE; When English Noun Phrases Lose Their Heads; JPTE (Pécs); parallel session presentation
1997: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; Eltérések bizonyos magyar és angol igék argumentumszerkezetei között; JATE (Szeged); conference presentation
1995: *HUSSE CONFERENCE; In Defence of the Gerund; JATE (Szeged); parallel session presentation
1995: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A való főnévi csoportokban való használatáról; JATE (Szeged); conference presentation
1994: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF HUNGARIAN; On the Status of való in Adjectivalized Constituents in Hungarian NPs; JATE (Szeged); conference presentation
1993: *HUSSE CONFERENCE; Possessors and Derived Nominals in the English Noun Phrase; KLTE (Debrecen); parallel session presentation
1993: A MAI MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK ÚJABB MÓDSZEREI; A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika; JATE (Szeged); conference presentation
1992: *SYMPOSIUM ON LOGIC AND LANGUAGE; Hungarian Participial Constructions and the Theory of Lexical Mapping; ELTE (Budapest); conference presentation
1990: *ANGLISZTIKAI NAPOK; The English Passive – Theory and Practice; KLTE (Debrecen); parallel session presentation
1990: ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIA; How (not) to Test People: Some Remarks on the TOEFL Examination; BGyTF (Nyíregyháza); parallel session presentation
1989: *CONFERENCE ON ENGLISH AND AMERICAN STUDIES; A Modified Description of the System of English Tense Forms; EKTF (Eger); parallel session presentation
1986: *ANGLISZTIKAI NAPOK; On the Relationship between Semantic Roles and Grammatical Functions; JATE (Szeged); parallel session presentation
1984: *ANGLISZTIKAI NAPOK; The English Present Perfect and Its Hungarian Equivalents; ELTE (Budapest); parallel session presentation
1983: ANGLISZTIKAI NAPOK; Declerck és a telic vs atelic oppozíció – egy cikk margójára; KLTE (Debrecen); parallel session presentation