TANÁRI MESTERKÉPZÉS (LEVELEZŐ MUNKAREND)

 

Másoddiplomás, levelező munkarendű képzés, mely 2 vagy 4 féléves tanári vagy szaktanári mesterképzés.

A tanári mesterszakok képzési ideje és teljesítendő kreditszáma attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jelentkezik a szakra, illetve mi a célja.

Az alábbi képzésekből választhat:

- Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)

- Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos szaktanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit) (Figyelem, itt változás történt a korábbiakhoz képest; l. a magyarázatot a szakok felsorolása után!)


- Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)


- Tanító alapszakos végzettséggel általános és középiskolai tanár (4 félév, 120 kredit)

 

 Meghirdetett szakok:

 Nem tanári mesterszakos bemenettel (MA/Bölcsész):

 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [2 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [2 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]
 • tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [történelemtanár]]

 

Szaktanári mesterképzés: általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári bemenettel

 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra szaktanára]
 • tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]
 • tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [történelem szaktanár]]

 

Újabb szak: újabb tanári oklevelet biztosító, tanári bemenettel

 • tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [történelemtanár]]
 • tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]

 

Tanítói oklevél bemenettel - általános-és középiskolai tanár

 • tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]
 • tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
 • tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [történelemtanár]]
 • tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]

 

Figyelem! 2022-től kezdve felsőfokú végzettségi szintet emelő képzés csak a szaktanári képzésben szerezhető!

„Az osztatlan képzésben általános iskolai tanári szakképzettséget szerzett jelentkezők, továbbá a főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők – ugyanazon a szakterületen – szaktanárszakon szerezhetnek újabb, mesterfokozatú tanári szakképzettséget. Egy szakon a képzés ideje 2 félév. A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása. Szaktanár képzésre az osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógus jelentkezhet és nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség és főiskolai szintű tanári oklevél birtokában, az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos szaktanár képzésben szerzett szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete 6. sorában, gimnáziumi tanár pedagógus munkakörben meghatározott "egyetemi szintű vagy – az általános iskolai tanár kivételével – mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanár" képesítési feltétel megszerzését biztosítja.”

 

Rövid ciklusú tanárképzések (2021-ben és azt megelőzően indult képzések esetén):

Angol nyelv és kultúra tanára

Holland nyelv és kultúra tanára

Magyartanár

Magyar mint idegen nyelv tanára

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Német nyelv és kultúra tanára

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin