Készült: 2016-11-29
Módosítás: 2023-09-06

Hermeneutikai Kutatóközpont

Vezetője: Prof. Fabiny Tibor egyetemi tanár

Ügyintéző: Blázy Árpádné
Telefonszám: 483 29 33, 06 20 391 37 11.


A Hermeneutikai Kutatóközpont 1993-ban alakult, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem támogatja. Magyarországon ez az első olyan intézmény, amely a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

Székhelye Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán található. Itt kapott otthont a 2012 júniusában a Jonathan Edward Center – Hungary – JECH – a Yale-i Központtal létrehozott társult intézmény is.

Az intézmény református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez ma, az egyházak közötti, illetve az egyházakon belüli megosztottság korában.

A Hermeneutikai Kutatóközpont a kutatás eredményeit rendszeres kiadványokban – füzetekben és könyvekben – publikálja.

A Kutatóközpont 2012 márciusa és 2016 februárja között Milton Elveszett paradicsomának kritikai kiadását készítette elő az OTKA 101928 pályázatának keretein belül.

Hermeneutikai Kutatóközpont

Hermeneutikai Kutatóközpont weboldal

A Hermeneutikai Kutatóközpont munkája és kiadványai


Jonathan Edwards Center Hungary

Jonathan Edwards (1703–1758) a 18. századi Amerika máig is legnagyobb hatású polihisztora volt: lelkész, teológus, filozófus, esztéta, bibliatudós, történettudós, igehirdető, a „Nagy Ébredés” vezető alakja, az indiánok misszionáriusa, s halála előtt az akkor alakuló Princetoni Egyetem (College of New Jersey) elnöke. Életművét a 20. század második felétől kezdve hatalmas érdeklődés övezi. A Yale-i Egyetem „Jonathan Edwards Központja” huszonhat kötetben jelentette meg Edwards műveinek kritikai kiadását, további hetvenhárom kötet elektronikusan érhető el. Magyarul 2008-ban a Helikon Kiadónál jelent meg Az igaz erény természete című könyve; s a Gondolat Kiadónál a vallási lélektan egyik klasszikusának tartott műve: Értekezés a vallási indulatokról.

2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem adott otthont az első európai nemzetközi Edwards-konferenciának, amelynek szerkesztett anyagát 2009-ben az Oxford University Press adta ki Understanding Jonathan Edwards címen; magyarul pedig 2008-ban Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába címen jelent meg a konferenciának otthont adó egyetem kiadásában.

A Yale-i Jonathan Edwards Központnak a világ számos egyetemén van társult kutatóközpontja: Ausztráliában, Dél-Afrikában, Brazíliában, s Európán belül Heidelbergben, Leuvenben, Wroclavban, s legújabban a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen.

Jonathan Edwards Center Hungary Kutatóközpont weboldal

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin