Készült: 2016-11-29
Módosítás: 2021-03-08

Hermeneutikai Kutatóközpont

Vezetője: Prof. Fabiny Tibor egyetemi tanár

Ügyintéző: Blázy Árpádné
Telefonszám: 483 29 33, 06 20 391 37 11.


A Hermeneutikai Kutatóközpont 1993-ban alakult, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem támogatja. Magyarországon ez az első olyan intézmény, amely a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

Székhelye Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán található. Itt kapott otthont a 2012 júniusában a Jonathan Edward Center – Hungary – JECH – a Yale-i Központtal létrehozott társult intézmény is.

Az intézmény református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez ma, az egyházak közötti, illetve az egyházakon belüli megosztottság korában.

A Hermeneutikai Kutatóközpont a kutatás eredményeit rendszeres kiadványokban – füzetekben és könyvekben – publikálja.

A Kutatóközpont 2012 márciusa és 2016 februárja között Milton Elveszett paradicsomának kritikai kiadását készítette elő az OTKA 101928 pályázatának keretein belül.

Hermeneutikai Kutatóközpont

Hermeneutikai Kutatóközpont weboldal


Jonathan Edwards Center Hungary

Jonathan Edwards (1703–1758) a 18. századi Amerika máig is legnagyobb hatású polihisztora volt: lelkész, teológus, filozófus, esztéta, bibliatudós, történettudós, igehirdető, a „Nagy Ébredés” vezető alakja, az indiánok misszionáriusa, s halála előtt az akkor alakuló Princetoni Egyetem (College of New Jersey) elnöke. Életművét a 20. század második felétől kezdve hatalmas érdeklődés övezi. A Yale-i Egyetem „Jonathan Edwards Központja” huszonhat kötetben jelentette meg Edwards műveinek kritikai kiadását, további hetvenhárom kötet elektronikusan érhető el. Magyarul 2008-ban a Helikon Kiadónál jelent meg Az igaz erény természete című könyve; s a Gondolat Kiadónál a vallási lélektan egyik klasszikusának tartott műve: Értekezés a vallási indulatokról.

2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem adott otthont az első európai nemzetközi Edwards-konferenciának, amelynek szerkesztett anyagát 2009-ben az Oxford University Press adta ki Understanding Jonathan Edwards címen; magyarul pedig 2008-ban Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába címen jelent meg a konferenciának otthont adó egyetem kiadásában.

A Yale-i Jonathan Edwards Központnak a világ számos egyetemén van társult kutatóközpontja: Ausztráliában, Dél-Afrikában, Brazíliában, s Európán belül Heidelbergben, Leuvenben, Wroclavban, s legújabban a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen.

Jonathan Edwards Center Hungary Kutatóközpont weboldal

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin