Oktatásinformatikai Továbbképző Központ

 • Vezető: dr. habil. Dringó-Horváth Ida
 • Elérhetőség: 1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em., 102. szoba
 • A Központ által ellátott főbb feladatok:
 1. IKT kapcsolódású képzések, szakirányú továbbképzések indítása
 2. KRE BTK-n meghirdetett hallgatói IKT-kurzusok tartása/megszervezése
 3. KRE BTK oktatóinak oktatásinformatikai képzése, összhangban az egyetem ezen képzéseket összehangoló központi szervezeti egységével (IKT Központ képzési tevékenysége: http://www.kre.hu/portal/index.php/kutatas/ikt-kutato-es-tovabbkepzo-kozpont/kepzesi-tevekenyseg.html)
 4. Kapcsolódó kutatási és pályázati tevékenységek, az eredmények felhasználása intézményen belül és kívül

 

SAJÁT OKTATÓINK OKTATÁSINFORMATIKAI KÉPZÉSE (MINŐSÉGFEJLESZTÉS)

 1. A távolléti oktatás folyamatos segítése
  1. Központi protokollok létrehozása (oktatás, gyakorlat, számonkérés, vizsgázás ð eddigi tapasztalatok beépítése)
  2. Technikai fejlesztések (Moodle fejlesztése, webinárium szoftverek, pl. Zoom, Big Blue Button beszerzése, bevezetése)
  3. Oktatók továbbképzése
 1. technikai (támogatott eszközökre)
 2. módszertani (digitális tananyagok, online szinkron és aszinkron oktatás, kooperatív tevékenységek az online térben, Moodle-használat)
 1. A Károlyi-Csekonics-palota használatának oktatástechnológiai támogatása
 • Digitális tananyagfejlesztés kurzus (20-30 óra, blended képzés, Moodle-ban, résztvevői létszámtól függően):
  1. Szakirányú képzések blended-learning formájú indításának elősegítése
  2. online oktatáshoz (pl. külföldieknek), blended-learninghez (pl. határon túli képzések, ill. szakirányú továbbképzések)
 1. Rendszeres képzések a Kar oktatóinak
 2. Oktatásmódszertani díj (pályázati rendszer létrehozása, más, külföldi egyetemek mintájára)

 

OKTATÁSOK, KÉPZÉSEK – BEVÉTELI FORRÁS

Szakirányú képzések

 1. IKT-Oktatásmódszertan
  1. Képzésanyag jóváhagyva (KT és szenátus), képzésindítási kérelem OH felé benyújtva
  2. Várhatóan 2021 tavaszi félévben indítható

 

 1. Tervezett képzések: már akkreditált képzések indítása együttműködés keretében más intézményekkel

Képzés címe

Együttműködő partner

Óraszám

Német szakmódszertani továbbképzések (különböző témákhoz)

Goethe Intézettel keretmegállapodás

10-120 óra

 

Digitális tananyagok fejlesztése, kapcsolódó tevékenységalapú pedagógiai munka tervezése és technológia alapú értékelése

Gábor Dénes Főiskola

30 óra

 

A 21. század angolnyelv-tanára – módszertani továbbképzés a 12-18 éves korosztálynak angol nyelvet oktató pedagógusok számára

Tempus Közalapítvány

40 óra

 

Az IKT alkalmazása az angol nyelv tanításában - a beszédértés készség fejlesztése és mérése internetes anyagok segítségével

Pécsi Tudományegyetem

30 óra

 

Mobil oktatási eszközök a nyelvoktatásban

Pécsi Tudományegyetem

30 óra – blended learning!

TeachUP projekt Mooc-ja: Formatív értékelés

Oktatási Hivatal

30 óra – online képzés

 

Kapcsolódó kutatások és pályázatok

 1. Pályázatok: Central European Initiative pályázat benyújtása (2020)
 2. Kapcsolódó kutatások (részletesen lásd a kutatások menüpont alatt)
 • Tervezett kiadvány: az Akadémiai Kiadóval közös szakmai folyóirat indítása 2021-ben (téma a felsőoktatás modernizálása, digitalizálása)

KÖLTSÉGVETÉS 2020/21

 

Témaszám: 20007BT26 Információs és Kommunikációs Technológiák Kutatóközpont

Munkahelykód: BT26 IKT Kutatóközpont

 

KIADÁSOK

TEVÉKENYSÉG

ÖSSZEG

Munkaviszony:

1 fő félállású (heti 20 óra) adminisztrátor/képzés-szervező (angolul tudnia kellene nemzetközi /EU-s képzések miatt, 160 000 Ft/hó bruttó)

1 920 000 Ft

Megbízási jogviszony oktatásra:

8 000-12 000 Ft/óra oktatásinformatikai kurzusok tartása, 5 x 30 órás kurzus

1 500 000 Ft

Megbízási jogviszony nem oktatásra:

kurzusanyagok fejlesztése (e-learning anyagok, multimédiás elemekkel)

1 500 000 Ft

Reprezentáció

80 000 Ft

ÖSSZESEN:

5 000 000 Ft

 

LEHETSÉGES BEVÉTELEK

TEVÉKENYSÉG

ÖSSZEG

Tanártovábbképzés:

- 1-2 csoport tanártovábbképzés nyelvtanárok számára a Goethe Intézettel együttműködésben
(60 óra, blended-learning)

- min. 15 fő / csoport

- Részvételi díj: 35 000 Ft/fő

1 csoport esetén: 525 000 Ft

2 csoport esetén: 1 050 000 Ft

(csoportonként 15 fővel számolva)

Kapcsolódó kiadások

Kiadás: Licenszdíj a Goethe intézetnek: 20€ /fő (6 000 Ft/fő)

1 csoport esetén: - 90 000

2 csoport esetén: - 180 000 Ft

(csoportonként 15 fővel számolva)

Kurzusoktató díja

1 csoport esetén: - 300 000

2 csoport esetén: - 600 000 Ft

(csoportonként 15 fővel számolva)

 

 

 

 

Oktatásinformatikai központok a felsőoktatásban Magyarországon – Javaslat a KRE-re

Intézmény

Célok, feladatok

Szolgáltatások

Segédanyagok

Kurzusok, rendezvények

Pályázatok, díjak

ELTE

Oktatás-fejlesztési és Tehetséggon-dozási Osztály

-  oktatásfejlesztési elemzések,

-  a digitális technológiák alkalmazásának elősegítése,

-  a karok közötti, ill. inter- /multi-diszciplináris oktatás elősegítése

-  Kidolgozott, letölthető segédanyagok,

-  jó gyakorlatok

-  oktatói önálló kurzusok

-  oktatói csoportos képzések

-  Moodle nyílt-kurzusok (MOOC) tervezése program

-  Elearning kurzusfejlesztési díj (250 000 Ft díjazás: szerzői honorárium)

BCE
Tanárképző és Digitális Tanulás Központ

-  módszertani továbbképzés, innovatív fejlesztések

-  E-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése, digitális tanulási folyamatok, eszközök fejlesztése

-  módszertani bank (jó gyakorlatok, ötletek tárháza, kereshető, letölthető)

 

-  Tükrözött osztályterem pilot program

-  DIGITAN: Digitális Tananyagfejlesztő és Szolgáltató Iroda

 

EKE Médiainfor-matika Tanszék

-  az oktatási célú IKT, a pedagógiai technológiai és e-learning rendszerek kutatása és oktatása: mester tanárszakokhoz.

-  a tanárjelöltek oktatástechnológiai felkészítése

-  oktatói segédanyagok (Moodle-hoz, fejlesztésekhez)

-  Digitális témahéten műhelyfoglalkozások

-  szakmai napok, kiállítások a témában

 

SZTE
Digitális Pedagógiai Módszertani Kp.

-  támogatja az intézményrendszer digitális átállását (infrastruktúra, szervezeti és tartalmi fejlesztések),

-  megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai fejlesztéseket

-  letölthető segédanyagok

-  Digitális témahéten részvétel szervezése hallgatókkal

 

JAVASLAT

KRE IKT-Kutató-központ

Lásd SZMR, 72/A.§22 (Oktatási egység)

IKT Kutatóközpont: oktatói digitális pedagógia fejlesztésének kutatása, fejlesztése, e-learning fejlesztés

-  e-learning fejlesztési stratégia

-  e-learning támogatáshoz segédletek

-  jógyakorlatok adatbank

-  Módszertani kurzusok a saját oktatóinknak

-  Tananyagfejlesztési kurzusok saját oktatóinknak

-  képzések/tanártovábbképzések e-learning támogatással

-          Digitális oktatói díj (évente, minden Karról 1 fő)