Intézet: Egyetemi, SZMSZ-ben rögzített

Vezető: Dr. Dringó-Horváth Ida

Létrejötte: 66/2018 (03. 21.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)
Hülber László (GDF)
Kozma Gyula (KRE)
M. Pintér Tibor (alprojekt-koordinátor, KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp-Danka Adrienn (MTE)
Papp Gábor (KRE)
P. Márkus Katalin (KRE)

Közreműködik:

Fajt Balázs (BGE)
Horváth László (ELTE)
Misley Helga (ELTE)

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: -

A Kutatóközpont által indított, „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jógyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

 1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
 2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jógyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent könyvek:

 • Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit – Hülber László – Menyhei Zsófia – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn (2020): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf
 • Ida, Dringó-Horváth – Judit, Dombi – László, Hülber – Zsófia, Menyhei – Tibor, M. Pintér – Adrienn, Papp-Danka (2021): Educational Technology in Higher Education – Methodological Considerations. ICT Research Centre Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/EducationalTechnologyInHigherEducation.pdf

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

 

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó konferenciaelőadások:

 • XXVII. MANYE Kongresszus, 2020. április 15–16., Budapest, Magyarország
 • Evaluate Conference, 2019. szeptember 3–5., University of Léon, Spanyolország
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. November 7–9., Pécs, Magyarország
 • Oktatásinformatika, 2020. február 14., Debrecen, Magyarország
 • Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2020. április 2–4., Szeged, Magyarország – 2021-re halasztva
 • ATEE, 2020. május 20–22., Firenze, Olaszország – 2020 őszére halasztva
 • EuroCALL, 2020. augusztus 19–22., Koppenhága, Dánia
 • 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, 2020. október. 02., online
 • Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció kihívásai. 16. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. 2020. október 15., online
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. november 7., online
 • Digitális tér konferencia. Együttműködés a digitális térben, járványon innen és túl. 2020. november 25–27., online
 • Oktatásinformatika, 2021. február 12., online

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin