IKT Kutató- és Továbbképző Központ - Dr. habil. Dringó-Horváth Ida

Intézet: Egyetemi, SZMSZ-ben rögzített

Vezető: Dr. Dringó-Horváth Ida

Létrejötte: 66/2018 (03. 21.) sz. KT-határozattal

 

Tagok:
M. Pintér Tibor (KRE)
Papp-Danka Adrienn (MTE)
P. Márkus Katalin (KRE)
Rohonyi Dóra (KRE)
Sámson Réka (KRE)
T. Nagy Judit (KRE)

Korábbi tagok (2018–2021):

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)

Hülber László (GDF)
Kozma Gyula (KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp Gábor (KRE)

További külsős közreműködők:

Fajt Balázs (BGE)
Horváth László (ELTE)
Misley Helga (ELTE)

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A Kutatóközpont által indított, „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jógyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

 1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
 2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jógyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent könyvek:

 • Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit – Hülber László – Menyhei Zsófia – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn (2020): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf
 • Ida, Dringó-Horváth – Judit, Dombi – László, Hülber – Zsófia, Menyhei – Tibor, M. Pintér – Adrienn, Papp-Danka (2021): Educational Technology in Higher Education – Methodological Considerations. ICT Research Centre Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/EducationalTechnologyInHigherEducation.pdf

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 • A pedagógusok digitális kompetenciájának európai referenciakerete / The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigDompEdu) magyar nyelvú fordítása és a magyarországi felsőoktatáshoz történő adaptálása (letöltés)
 • Helga, Misley - László, Horváth - Tibor, M. Pintér - Ida, Dringó-Horváth: Supporting the Development of Digital Competencies of Teacher Educators to Drive the Digital Transformation of Schools, European Journal of Teacher Education (közlésre benyújtva)
 • Dringó-Horváth Ida – Menyhei Zsófia: Changes in coursebook publishing: Exploring the digital components of (EFL and DaF) coursebook packages, ReCALL (közlésre benyújtva)
 • Horváth László - Misley Helga - Hülber László - Papp-Danka Adrienn - M. Pintér Tibor - Dringó-Horváth Ida: Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése - a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre, Neveléstudomány, 8/2, 5–25. (http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_5-25.pdf)
 • Dringó-Horváth Ida – Menyhei Zsófia (2020): A nyelvkönyvpiac változásai – nyelvkönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális tananyagok vizsgálata, Iskolakultúra, 70/12, 5182. (http://upszonline.hu/index.php?article=700102008)
 • Dringó-Horváth Ida – Hülber László – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn (2020): A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése. In: Varga Aranka – Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk). Új kutatások a neveléstudományokban 2019. Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok. I. kötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 129–142. 
 • Dringó-Horváth Ida Dombi Judit (2020): A digitális pedagógia tartalmi és módszertani megjelenése a pedagógus továbbképzésben egy széleskörű igényfelmérés eredményei, Iskolakultúra. Iskolakultúra, 30/12, 3958. http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34133/33399
 • Hülber László Papp-Danka Adrienn  Dringó-Horváth Ida (2020): A felsőoktatás digitális oktatási kultúrájának korrajza szakértői interjúk alapján. Opus et Educatio. 7/4, 302-330. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/401
 • P. Márkus Katalin Fajt Balázs – Dringó-Horváth Ida (2021): A célnyelv hatása a szótárhasználati szokásokra. Alkalmazott Nyelvtudomány, 11/1., 157–172. http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/tan_PMarkusetal.docx.pdf
 • M. Pintér Tibor – Dringó-Horváth Ida et al. (2021): Oktatásinformatikai helyzetkép a magyarországi felsőoktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 71/(3-4) http://upszonline.hu/resources/volumes/71/issues/03-04/upsz_71(03-04)_2021.pdf
 • Dringó-Horváth Ida - Chogyelkáné Babócsy Ildikó - T. Nagy Judit: Digitalizáció a felsőoktatásban - a technostresszt meghatározó faktorok (Digitalisation in higher education - Factors influencing the Technostress), Benyújtás helye: Iskolakultúra
 • Dringó-Horváth Ida - P. Márkus Katalin: Developing Dictionary Skillsat tertiary-level education. Benyújtás helye: HUNGARIAN STUDIES YEARBOOK 5.: 1. (2022-2023); Lexicos 
 • Dringó-Horváth Ida – Gulmira Kussaiynkyzy (2022): CLIL in Computer science: past, present and futurewith a special focus on using ICT. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning (Redib Ranking Q1-es publikáció, elnyerte a Károli Kiválósági Alap pályázatát) 

 

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó konferenciaelőadások:

 • XXVII. MANYE Kongresszus, 2020. április 15–16., Budapest, Magyarország
 • Evaluate Conference, 2019. szeptember 3–5., University of Léon, Spanyolország
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. November 7–9., Pécs, Magyarország
 • Oktatásinformatika, 2020. február 14., Debrecen, Magyarország
 • Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2020. április 2–4., Szeged, Magyarország – 2021-re halasztva
 • ATEE, 2020. május 20–22., Firenze, Olaszország – 2020 őszére halasztva
 • EuroCALL, 2020. augusztus 19–22., Koppenhága, Dánia
 • 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, 2020. október. 02., online
 • Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció kihívásai. 16. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. 2020. október 15., online
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. november 7., online
 • Digitális tér konferencia. Együttműködés a digitális térben, járványon innen és túl. 2020. november 25–27., online
 • Oktatásinformatika, 2021. február 12., online
 • Dringó-Horváth Ida – Chogyelkáné Babócsy Ildikó – T. Nagy Judit: A technostressz hatásai és csökkentése a felsőoktatásban. Digitális Tér, ELTE, 2022. nov. 6. 
 • Dringó-Horváth Ida: Kerekasztal-beszélgetés, Oktatásinformatika a felsőoktatásban III., 2022. október 28, KRE Csekonics Palota  
 • ITM - OECD: „Minőségi digitális felsőoktatás biztosítása” c. projekt keretében rendezett nemzeti kerekasztal megbeszélés, Budapest, Testnevelési Egyetem, 2022. október 4. 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin