IKT Kutató- és Továbbképző Központ - Dr. habil. Dringó-Horváth Ida

Intézet: Egyetemi, SZMSZ-ben rögzített

Vezető: Dr. Dringó-Horváth Ida

Létrejötte: 66/2018 (03. 21.) sz. KT-határozattal

 

Tagok:
M. Pintér Tibor (KRE)
Papp-Danka Adrienn (BGE)
P. Márkus Katalin (KRE)
Rohonyi Dóra (KRE)
Sámson Réka (KRE)
T. Nagy Judit (KRE)

Korábbi tagok (2018–2021):

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)

Horváth László (ELTE)

Hülber László (GDF)
Kozma Gyula (KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)

Misley Helga (ELTE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp Gábor (KRE)
 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A Kutatóközpont által indított, „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jógyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

 1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
 2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jógyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent könyvek:

 • Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit – Hülber László – Menyhei Zsófia – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn (2020): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf
 • Ida, Dringó-Horváth – Judit, Dombi – László, Hülber – Zsófia, Menyhei – Tibor, M. Pintér – Adrienn, Papp-Danka (2021): Educational Technology in Higher Education – Methodological Considerations. ICT Research Centre Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.
  https://btk.kre.hu/images/ikt/EducationalTechnologyInHigherEducation.pdf

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó konferenciaelőadások:

 • XXVII. MANYE Kongresszus, 2020. április 15–16., Budapest, Magyarország
 • Evaluate Conference, 2019. szeptember 3–5., University of Léon, Spanyolország
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. November 7–9., Pécs, Magyarország
 • Oktatásinformatika, 2020. február 14., Debrecen, Magyarország
 • Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2020. április 2–4., Szeged, Magyarország – 2021-re halasztva
 • ATEE, 2020. május 20–22., Firenze, Olaszország – 2020 őszére halasztva
 • EuroCALL, 2020. augusztus 19–22., Koppenhága, Dánia
 • 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, 2020. október. 02., online
 • Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció kihívásai. 16. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. 2020. október 15., online
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. november 7., online
 • Digitális tér konferencia. Együttműködés a digitális térben, járványon innen és túl. 2020. november 25–27., online
 • Oktatásinformatika, 2021. február 12., online
 • Dringó-Horváth Ida, T. Nagy Judit, Chogyelkáné Babócsy Ildikó, Juhász Gergely: A digitális paradigmaváltás alapja: reflektált oktatásinformatikai kompetenciafejlesztés. MellearN konferencia, 2022.június 08. Milton Friedman University, Budapest 
 • Dringó-Horváth Ida – P. Márkus Katalin: Dictionary Skills in Teaching English and German as a Foreign Language in Hungary, EURALEX Conference, 2022. július 12-15., Mannheim, Németország, az A. S. Hornby Trust Grant ösztöndíj elnyerésével 
 • Dringó-Horváth Ida (szekcióelőadás és szekcióvezetés): Wörterbuchdidaktik und digitale Wörterbücher. Internationale Deutschlehrertagung (IDT), 2022. augusztus 15-20., Uni Wien, Bécs 
 • ITM - OECD: „Minőségi digitális felsőoktatás biztosítása” c. projekt keretében rendezett nemzeti kerekasztal megbeszélés, Budapest, Testnevelési Egyetem, 2022. október 4. 
 • Dringó-Horváth Ida: Kerekasztal-beszélgetés, Oktatásinformatika a felsőoktatásban III. – Mesterséges Intelligencia, 2022. október 28, KRE Csekonics Palota, főszervező, a konferencia elnöke
 • Dringó-Horváth Ida – Chogyelkáné Babócsy Ildikó – T. Nagy Judit: A technostressz hatásai és csökkentése a felsőoktatásban. Digitális Tér Konferencia, ELTE PPK – Tempus Közalapítvány – KRE, 2022. november 3-5., szekcióvezetés 
 • Dringó-Horváth Ida – Chogyelkáné Babócsy Ildikó – T. Nagy Judit: A technostressz hatásai és csökkentése a felsőoktatásban. Digitális Tér, ELTE, 2022. november 6. 
 • Dringó-Horváth Ida – T. Nagy Judit: A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitalizációjáért, 2023. február 10., Oktatás-Informatika-Pedagógia konferencia, Debreceni Egyetem (online) 
 • Dringó-Horváth Ida: Oktatás- és kutatásfejlesztő módszertani központok a hazai felsőoktatásban. PPK Felsőoktatás-pedagógia Konferencia. 2023. április 13. (ELTE PPK és az MTA II. Osztály Pedagógiai Tudományos Bizottság Felsőoktatás-pedagógiai Munkacsoportja (meghívott előadó) 
 • Dringó-Horváth Ida: Centres for Educational Technology in Higher Education (meghívott plenáris előadó), DisCo 2023: Development of Digital and Entrepreneurial Competences through Digitally Enhanced Learning. 2023. június 19-20., Prága (Csehország) (+ kerekasztal-beszélgetés és szekcióvezetés) 
 • P. Márkus Katalin – Dringó-Horváth Ida: Using Dictionaries in Teaching (and Learning) English as a Foreign Language – a Longitudinal Research Project. AILA 2023. július 17-21., Lyon (France)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin