Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-02-20

 


M. Pintér Tibor

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1979
Születési hely: Szlovákia
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 872 1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: Dunaszerdahely nyelvi helyzete
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Comenius Egyetem, Pozsony

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ akkreditációs szakértő 2007 
ECL nyelvvizsga-rendszer  tesztszakértő 2007 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjuntus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar
Beosztás: tudományos munkatárs

Korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: tudományos munkatárs

Kutatási és oktatási szakterületek
korpusznyelvészet
szociolingvisztika
kétnyelvűség
fordítástudomány
nyelvpedagógia - nyelvi mérések

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Termini Kutatóhálózat
Oktatásinformatika a felsőoktatásban (2019–)
DSinGIS: Doctoral Studies in Geoinformation Sciences (2017–2018)
Teaching of National Languages in V4 Countries (2015–2016)
Hungarobox-projekt (2013–2015)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2018-  KRE BTK, Kari Minőségbiztosítási Bizottság
 2013- órarend-készítés

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
szlovák C1
angol C1
cseh  B2 
német B1

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Dékáni elismerés  ELTE TÓK 2018

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestületi tag
Termini Egyesület tag
Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport  tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012 Central European Studies, Comenius Egyetem vendégoktató
2016 Bécsi Egyetem, Aspects of Bilingualism- from the Perspective of Language Technology  vendégoktató 
2018 Bécsi Egyetem, Language Landscape of Minorities in the Bilingual Europe vendégoktató 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Milan Samko, Károly Egyetem Dialectological and socilinguistic aspects. Language subdialects in the town Jelsava 2011

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

2019. Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. Budapest: KRE – L’Harmattan Kiadó. (Wéber Katalinnal).

2018. A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, Budapest: KRE – L’Harmattan Kiadó. (Gyöngyösi Líviával és Kampó Ildikóval)

2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica.

 

Szerkesztett kötetek

2017. Márkus Éva – M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK

2016. Kolosai Nedda – M. Pintér Tibor. A gyermekkultúra jelen(tőség)e. Budapest: ELTE TÓK.

2016. Vitályos Gábor Áron – M. Pintér Tibor. Mester és tanítvány II. Budapest: ELTE TÓK.

2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó. 

 

Szerkesztett folyóiratok

2019. Modern Nyelvoktatás, 2019/1.

2018. Gyermeknevelés. „A gyermeknyelv aspektusai”, 2018/3. (technikai és tudományos szerkesztés, a szám vendégszerkesztője)

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/4.

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/2–3.

2018. Gyermeknevelés. 2018/2. (technikai és tudományos szerkesztés)

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/1.

2018. Gyermeknevelés. 2018/1. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Gyermeknevelés. 2017/3. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Gyermeknevelés. 2017/2. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Gyermeknevelés. 2017/1. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Gyermeknevelés. 2016/3. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Gyermeknevelés. 2016/2. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Gyermeknevelés. 2016/1. (technikai és tudományos szerkesztés)

2015. Gyermeknevelés. 2015/2. (technikai és tudományos szerkesztés)

2015. Gyermeknevelés. 2015/1. (technikai és tudományos szerkesztés)

2014. Gyermeknevelés. 2014/2. (technikai és tudományos szerkesztés)

2014. Gyermeknevelés. 2014/1. (technikai és tudományos szerkesztés)

2013. Gyermeknevelés. 2013/2. (technikai és tudományos szerkesztés)


Könyvfejezetek

megj.alatt: Gondolatok az identitás nyelvi megnyilvánulásairól kisebbségi környezetben (tanulmány), KRE

megj.alatt (P. Márkus Katalinnal): Használd a szótárad! Segédlet a kétnyelvű szótárhasználathoz (különös tekintettel az angol–magyar tanulószótárra) (könyvfejezet), Maxim Kiadó

2019. A bibliafordítás sajátosságai a fordítástudomány tükrében. In: Bölcskei Andrea (szerk.) Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: KRE–L’Harmattan. 23–42.

2018. A hangtan szerepe az idegennyelv-oktatásban. In: Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó és M. Pintér Tibor A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 9–18.

2017. Számszerűsített kétnyelvűség. Adatbányászati technikák haszna a nyelvészetben. In: Misad Katalin (szerk.): Kétnyelvűség térben és időben. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, 125–157.

2017. Biztos kezdet és jó gyakorlatok a bölcsődei nevelésben. Lektori utószó. In: Bajzáth Angéla – Bereczkiné Záluszki Anna (szerk.) Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE TÓK, 88–92.

2017. Új köntösbe bújtatott múlt. Tankó Ladislav & kolektív: Slovensko–maďarský slovník. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.) Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Budapest: Tinta Kiadó, 32–42.

2017. Infokommunikációs lehetőségek a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben In: Márkus Éva ¬ M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK, 178–196.
2016. A szerkesztő előszava. In: G. Gődény Andrea Olvasáspedagógiai tanulmányok. Budapest: ELTE TÓK, 6–8.
2016. Réka Sólyom – János Imre Heltai – M. Pintér Tibor Teaching Hungarian language and literature in Hngary. In: Marek Pieniążek & Stanislav Štepánik (szerk.) Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague: Charles University in Prague, 65–103.
2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.
2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.
2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.
2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.
2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)
2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.  
2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.  
2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban 

megj. alatt. 200 éves német nyelvű tanítóképzés története Magyarországon. Pedagógusképzés(Márkus Évával)

2019. Magyar nyelv a határon. A Termini magyar–magyar szótár. 1. rész. Magyar Nyelv 115/3, 333–347. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2019.3.333

2019. Márkus Éva – M. Pintér Tibor Kezdetben vala… Szepeskáptalan. Az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 21/2. sz., 93–102.  
2019. Digitális kompetenciák a felsőoktatásban. Modern Nyelvoktatás, 25/1., 47–59.  
2018. A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 19–25. https://doi.org/10.31074/201831925  
2018. Tibor M. Pinter – Abdullaev Ilkhomjon. The glossary of Geospatial terms for the benefit of Uzbek GIS-community. Journal of Geographical Society of Uzbekistan, Special Volume, Tashkent, 72–79.  
2016. Infokommunikáció használata a tanulásban. Elméleti megközelítés az oktatásinformatikai készségek fejlesztéséhez. Gyermeknevelés, 4. 2. sz. 11–23.  
2014. P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/4, 125–161.  
2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)  
2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.  
2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.
2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.  
2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.  
2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.  
2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.  
2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.  
2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.  
2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.  

 
Konferenciaközlemények   
2017. Adatbányászat a kétnyelvűség mögött. In: Benő Attila – Gúti Erika – Juhász Dezső – Szoták Szilvia – Terbe Erika – Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Budapest: Termini Egyesület, 158–167.  
2014. Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807. (Ludányi Zsófiával, Miháltz Mártonnal és Takács Dáviddal)
2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.  
2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 283–289.  
2012. Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY
2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148. (Miháltz Mártonnal, Hussami Péterrel, Ludányi Zsófiával, Mittelholcz Ivánnal, Nagy Ágostonnal, Oravecz Csabávalés Takács Dáviddal)  
2010. Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY
2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal és Peredy Mártával)  
2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.  
2009. Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával)  
2006. Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69. (Novák Attilával)  
2005. Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82. (Menyhárt Józseffel)  
2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.

 

Recenziók, ismertetések

2018. Ismertető: Kovács László – Márka és márkanév. Márkakutatás és nyelvészet – metszéspontok, lehetőségek, kihívások. Modern Nyelvoktatás, 2–3, 123–129.

2017. A Termini magyar–magyar szótár mint a határon túli magyar nyelvváltozatok lexikai adatbázisa. Gyermeknevelés, 5. évf. 3. szám, 123–130.

2017. Zmeny po zmene, alebo sociolingvistická situácia štátov východného bloku. Sloboda, Marián — Laihonen, Petteri — Zabrodskaja, Anastassia (eds.) (2016): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 494 s. Studies in Applied Linguistics 8/1., 128–137.

2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.

2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.

2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.

2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.

2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.

2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196. 

 

Fordítások

2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.

Lektorált kiadványok

Bajzáth Angéla – Bereczkiné Záluszki Anna (2017. szerk.) Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE TÓK

Márkus Éva – M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (2017. szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK – szakmai lektor

Daróczi Gabriella 2017. Segédanyag az óvodai „Mesélés, verselés” foglalkozások tervezeteinek elkészítéséhez. Budapest: ELTE TÓK.
2016. Gyermeknevelés (Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban – tematikus szám) 2016/1

Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) 2013. Nova Posoniensia III. Pozsony: Kalligram Kiadó.

Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) 2011. A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

Karmacsi Zoltán–Márku Anita (szerk.) 2009. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XX. században. Ungvár: PoliPrint Kft.

Menyhárt József, Presinszky Károly (szerk.) 2009. Fordítás – kétnyelvűség: Tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.

Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) 2009. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 

Konferenciaszervezés

2015. október 21.: Teaching of National Languages in V4 Countries, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest

2018. június 6.: Az Ige Vonzásában. Tisztelgés egy életmű előtt. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.

2019. április 15–16. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. KRE BTK.

 

Nyilvános megjelenések


2019. Az on-line szótár szerkesztésének és használatának előnyei. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Budapest, 2019. április 16.  
2018. The glossary of geospatial terms for the benefit of uzbek GIS-community. Scientific - research work in the field of Geoinformatics: current state and prospects. Taskent,  2018. október 20. (Abdullaev, Ilkhojonnal)  
2018. „Utak a szótárszerkesztésben” – a ht-online szerkesztési gyakorlata. Az ige vonzásában. Tisztelgés egy életmű előtt. Budapest,  2018. június 7.  
2018. DSinGIS project – The glossary editor. Training for management and administration. 2018. május 25. Budapest (Abdullaev, Ilkhojonnal)  
2017. A bibliafordítás sajátosságai a fordítástudomány tükrében. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest, 2017. október 26.  
2017. Nyelvi identitás – identitás nyelvi megnyilvánulásai kisebbségben (a kisebbségben élő magyarok nyelvi identitásmeghatározó ereje, a nyelv identitásőrző szerepe). MÁSOK-ÉNEK. Kulturális, narratív, nyelvi identitás workshop, 2017. január 12, Budapest  
2016. Számszerűsített kétnyelvűség. Kétnyelvűség térben és időben. 2016. november 11., Pozsony  
2016. Számszerűsített kétnyelvűség. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Pécs 2016. augusztus 23.  
2016. Digitális kompetenciák mérésének lehetőségei a felsőoktatásban. XXI. századi kompetenciák. Kisgyermekek és kisiskolások verbális és literális tevékenységeinek kompetenciaalapú megközelítése a KÉP-korszakban, Budapest, 2016. április 28.  
2015. Standard varieties of Hungarian in the shade of text-books used in the education process outside Hungary. Teaching of National Languages in V4 Countries. Budapest, 2015. október 21.  
2015. Infokommunikációs eszközök a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben. Jó gyakorlatok a korai nyelvpedagógus-képzésben: Oktatás, fejlesztés, kutatás konferencia. Budapest, 2015. június 5.  
2015. Minimalista nyelvtechnológia – bölcsészeknek. Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. Budapest, 2015. április 1.  
2015. Ht-online: approaches and possibilities of informatics in modern lexicography. 2nd EMLex Colloquium on Lexicography. Budapest, 2015. január 29.   
2014. Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. HUNGAROBOX – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary exercises. Budapest, 2016. június 13.  
2013. Anyanyelvünk digitális fenntartatásáért. Kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében. 2013. február 21., MTA Budapest  
2013. Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák, MANYE, Budapest  
2012. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. „Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben”, Budapest 2012. május 4.  
2012. Sociolingvistický výskum maďarského jazyka pomocou jazykovej technológie. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, Bratislava, 2012. december 12.  
2012. Hungarian National Corpus II. – an attempt to ’gigacorpus’.  Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete. (10 rokov Slovenského národného korpusu), Bratislava, 2012. június 7–8.  
2011. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. 2011. szeptember 11. Smolenice  
2011. Korpuszmunkálatok. A termini magyar nyelvi kutatóhálózat 10 éve. MTA Budapest, 2011. november 24.  
2009. Újabb lehetőségek a ht-korpuszok építésében, a Termini Kutatóhálózat tanácskozása, Budapest, 2009. május 18.
2009. Önellenőrzés a BUSZI-3 és 4 gyorsolvasási feladataiban, 2. Buszi Szimpózium, Budapest, 2009. október 20.
2009. Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2009. december 3–4. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával)
2009. Fejlesztések az on-line helyesírás és nyelvhelyesség terén: háttér- és  ht-információk, a Termini Kutatóhálózat tanácskozása, Debrecen, 2009. október 12.
2009. A magyar nyelv főbb adatbázisai és ht vonatkozásuk. Bécs (Imre Samu Nyelvi Intézet), 2009. november 20.
2008. Wordject. A Kárpát-medence magyar nyelvi kutatóállomásainak tanácskozása, Debreceni Akadémiai Bizottság székháza, 2008. október 16–18.
2008. Nyelvművelés az MS Word szövegszerkesztő beépített helyesírás-ellenőrzőjében. Nyelvmű-velés – nyelvtechnológia – nyelvi tanácsadás, V. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalál-kozó, Budapest, 2008. szeptember 18–19.
2008. A magyarországi és szlovákiai romák diglossziája: pro és kontra. „Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák” – XV. Élőnyelvi Konferencia, Párkány, 2008. szeptember 4–6.
2008. A ht-anyag és a MorphoLogic morfológiai minősítéseiről és az alakrendszerről. A Kárpát-medence magyar nyelvi kutatóállomásainak tanácskozása, Debreceni Akadémiai Bizottság székháza, 2008. október 16–18.
2005. A Szlovákiai magyar korpusz, avagy alakulóban az első felvidéki magyar „szó-tár”. A Magyar Tudomány Napja. Többnyelvűség és identitás a Kárpát-medencében. MTA Székház, Budapest, 2005. november 22.
2005. A nyelvhelyesség és sikeres kommunikáció követelményei az oktatásban. Régiók Európája – Irodalom, Média, Kultúra, Komárom, 2005. október 22.
2004. Malomhely nyelvei. Kutatási beszámoló, Dunaszerdahely, 2004. március 31.
2004. Élőnyelvi vizsgálatok Malomhelyen – Egy roma közösség nyelvhasználata, VII. Nemzet-közi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 2004. augusztus 29–31.
2004. Élőnyelvi vizsgálatok Malomhelyen – Egy roma közösség nyelvhasználata. Kitekintés az oktatásra és az iskolai nyelvhasználatra. XIII. Élőnyelvi Konferencia, Kolozsvár, 2004. szeptember 5-8.
2004. Bilingvizmus v Malom Háji alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku. Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Pozsony, 2004. (Kétnyelvűség Malomhelyen, avagy egy dél-szlovákiai roma beszélőközösség nyelvi helyzete. Egyéni és közösségi kétnyelvűség)
2004. A Gramma Nyelvi Iroda korpusznyelvészeti tevékenysége. A szlovákiai magyar nyelvjárások és a beszélt nyelv kutatása, dokumentálása. III. Gramma Nyelvészeti Napok, Párkány, 2004. november 26–27.  
2003. Kisebbségi léthelyzetek – többségi magatartásformák”, az MTA Etnikai- és kisebbség¬kutató Intézet, Budapest. 2003. 5. 28–30.  
2003. A Magyar nemzeti szövegtár és a Gramma Nyelvi Iroda korpusznyelvészeti tevékeny-ségének bemutatása, Galánta, 2003. december 4.  
2003. A korpusznyelvészet feladata és a Magyar Nemzeti Szövegtár, Kempelen Farkas Társaság konferencia, Komárom, 2003. május 24–25.  
2002. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen, XII. Élőnyelvi Konferencia, Nyíregyháza, 2002. augusztus 26–28.

Tibor M. Pintér

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Slovakia
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 483 2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: Language situation in Dunajsá Streda
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language and literature – Slovak language and literature
Issuing Institution: Comenius University, Bratislava

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held: research fellow

Areas of Research and Teaching
language technology
corpus linuistics
sociolinguistics
bilingualism


Membership in Research Groups and Projects
Termini Research Group


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Slovak C1
English C1
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2012 Central European Studies, Comenius University, Bratislava – Slovakia guest lecturer
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Milan Samko, Charles University Dialectological and socilinguistic aspects. Language subdialects in the town Jelsava 2011
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica

Edited Books and Journals

2014. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2014/1.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2013. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2013/2.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó.

2007. 11th International Conference on Minority Languages. Conference abstracts. July 5–6 2007, Pécs: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences–Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences–Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. (Csipes Zoltánnal – szöveggondozás)

Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (Szalai Andreával – szöveggondozás)

Bodor Béla (szerk.) 2007. Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2006. szeptember. 14., Budapest: Szépírók Társasága. (nyelvi lektor)

Chapters in Books

2014. Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, M. Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807.

2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 284–290.

2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.

2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.

2012. Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148.

2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)

2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.

2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.

2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.

2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.

2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)

2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.

2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.

2010. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal, Peredy Mártával) Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65.

2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.

2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.

2009. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával) Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.

2007. Egy „Humoros” korpuszról. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. (Második kötet), Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 187–194.

2007. (Menyhárt Józseffel) Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 293–307.

2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.

2006. (Novák Attilával) Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69.

2005. (Menyhárt Józseffel) Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82.

2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.

2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.

2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.

2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.

2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.

Book Reviews

2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.

2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.

2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.

2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.

2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.

2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196.

Translations

2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube