Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-07-03

 

N. Császi Ildikó

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1964
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 36-1-483-2868

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: magyar nyelvtudomány
Disszertáció címe: Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1988
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: József Attila Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító 1985
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

2013?2018. vendégoktató, BBI, Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Korábbi munkaadó: ELTE Tanárképző Főiskola, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Veres Péter Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár

 

Kutatási és oktatási szakterületek
Hazai és határon túli helynév- és élőnyelvi kutatás (Zoboralja, Medvesalja, moldvai magyar helynevek, Burgenland, Muravidék)

Az anyanyelvtanítás módszerei – 2003-tól a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógia kutatócsoport tagja – szakmai továbbképzések, előadás, műhelyfoglalkozás: http://magyartanar.mnyt.hu


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2019? Oktatásinformatika a felsőoktatásban KRE BTK, (témaszám: 20629B800)

2014. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 projektjében a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv alsó tagozatos magyar taneszköz tananyagfejlesztője, módszertani szakembere

2012. projektvezetőként, Magyarságkutatás a határon túli területeken. Nyelvjárásgyűjtés Muravidéken, NTP-FTNYT-12-0021

2011. projektvezetőként, Nyelvjárásgyűjtés a nyelvterület nyugati régiójában. Szülőföld Alap 1494/2011-es pályázata

2007. évi tkOKA II. kutatási pályázat: A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata. (2008. október–2009. július) – kutatótárs. A kutatás vezetője: Antalné Szabó Ágnes; a befogadó intézmény: Magyar Nyelvtudományi Társaság

2006–2009. Medvesalji nyelvatlasz c. OTKA-pályázat kutató munkatársa, témavezető: Cs. Nagy Lajos. Számítógépes nyelvatlaszkészítés informatizált változatban (lezárt pályázat 2009 elején)

2004– A moldvai magyar nyelv szórára c. (határon túli pályázat) kutató munkatársa, témavezető: Péntek János akadémikus, Kolozsvár. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem archívumában található cédulaanyag és megjelent csángó helynévgyűjtemények köznévi szóanyagának szócikkszerkesztése.


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012- az osztatlan tanárképzés magyar szakos országos szakbizottságának tagja
2009– MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tagja
2008– A KRE BTK magyartanár szakképzettség-felelőse
2004– bolognai folyamat országos nyelvészeti szakbizottságának tagja, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék szakindítási programjának előkészítője, koordinátora
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német komplex C
orosz PhD nyelvvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Csűry-emlékérem MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság 2008
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Nyelvtudományi Társaság tag
MTA Köztestülete tag
EAFT (European Association for Terminology) tag
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata tag
Termini Egyesület   tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012. november Comensky Egyetem (Pozsony) meghívott előadó
2011. október Comensky Egyetem (Pozsony) meghívott előadó
2011. április BBTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (Kolozsvár), Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium meghívott előadó
 2018. december Comensky Egyetem (Pozsony)  

mesterkurzus

meghívott előadó
 2013-18 Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vendégoktató

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sebestyén Zsolt(ELTE) Kárpátalja településeinek történeti helynevei 2005
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Nyelvi tudatosság – Nyelvtantanítás. (Megjegyzések a Magyar nyelv című tankönyvek grammatikai fejezeteihez) – társszerző Cs. Nagy Lajos – Kalligram Kiadó, Pozsony 1995.

Dabas helynevei. ELTE Magyar Névtani Dolgozatok 104. Budapest, 1992. 108 p. + 2 térképmelléklet

Magyar nyelvjárások. ? társszerző Cs. Nagy Lajos ? Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

(Bölcskei Andreával) Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 2008. 683 p.

...tenyeredben a végtelen...: Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére (társszerkesztő Kolláth Anna) Maribor; Lendva: Maribori Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Intézete; Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2014.

Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. (társszerkesztők Gróf Annamária, Szoták Szilvia) Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.

Digitális tananyagok. (társszerkesztő Dringó-Horváth Ida) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013.

Külföldi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

Az additív szemlélet érvényesülése az újabb anyanyelvi tankönyvekben. Tanulmányok 1. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Újvidék: 2018: 45–62.

A retorika és az érvelő esszé tanítása. Tanulmányok 1. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Újvidék: 2017. 25?58.

Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása szinkron helynevek vizsgálatában a Vas megyei névanyag alapján In: Vörös Ferenc, Misad Katalin (szerk.) A nyelvföldrajztól a névföldrajzig; V. Interetnikus kapcsolatok. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület; Kalligram Kiadó, 2015.

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. In: Vančo Ildikó (szerk.) Tanulmányok a nyelvtantanítás módszertanához. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai tanulmányok Kara, 2015. 127?162.

Nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/3: 3?22.

Földrajzi köznevek térképes megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára (szerk.) Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti tanulmányai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2013. 172?193.

Moldvai csángó helynevek lexikális és morfológiai elemzése (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Köszöntőkötet Péntek János tiszteletére. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványa, Kolozsvár, 2007.

A zoboralji helynevek jellemzői. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2: 133–154.) Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006.

Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek és nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3.: 72–82.) Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2006.

A tankönyvválasztás felelőssége. (In: Székely Győző főszerk.: Magiszter. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai-módszertani folyóirata. IV/2: 61–68.) Magiszter Kiadó, Csíkszereda, 2006.

A társadalmi viszonyok, a nyelv- és a névhasználat kölcsönhatásai. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 1. 77–90.) Fórum Kisebbség-kutató Intézet, Somorja, 2004.

Nyitrakér helynevei.  (In: Nagykér monográfia szerk. Szőke József 110–115.) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1993.

 

Magyarországi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. In: Magyar Nyelvstratégiai Intézet nyelvjárás-stratégiai tanulmánykötetében Elfogadott kézirat, megjelenés előtt

Törökbálint földrajzi nevei. In: Pettinger-Szalma Vendel -- Szalma Balázs (szerk.) Egy hajdan volt német település a főváros árnyékában II. Helytörténeti tanulmányok Törökbálintról. Törökbálint: Német Önkormányzat, 2017. 59?99.

Nyelvjárási sajátosságok a muravidéki hallgatók digitális kapcsolattartásának nyelvhasználatában. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely?Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2016. 481?489.

A muravidéki nyelvjárási alapréteg jellemzői szövegfelvételek alapján. In: Gróf Annamária, N Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 266?279.

Vas megyei kiemelkedések földrajzi közneveinek megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 302 p. Tinta Könyvkiadó, 2014. (A MANYE kongresszusok előadásai; 10/1-2..)

Digitális tananyagok nyelvtanórán. In: Dringó-Horváth Ida ? N. Császi Ildikó (szerk.) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013. 71?87. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_6.html

Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése diszlexiaproblémákkal küzdő tanulóknál. In: Paksi László; Györe Géza; Tóth-Márhoffer Márta; Bognárné Kocsis Judit (szerk.) A pedagógia útjain. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2013. 69?78.

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. 93–101. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2011.

A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. (In: Bárt M. János és Vargha Fruzsina Sára szerk. Hangok – helyek Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2011. 129–139.

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010. 93–101. 

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia. (Internetes folyóirat) 2009/3. Műhelytanulmányok http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=197 

Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata. In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 2008. 115–124.

Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben (Menyhe és Zsére névanyaga alapján) In: Névtani Értesítő 29. Budapest, 2007. 201–12.

Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. (In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk.: V. Dialektológiai Szimpozion: 186–93.) Berzsenyi Dániel Főiskola, 2007. Szombathely

Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) In: Klaudy Kinga és Dobos Csilla szerk. A világ nyelvei – a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A  XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc, 2006. II/2: 305–310.

Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. In: Vörös Ferenc szerk. Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában MNyTK 225. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Konstantin Egyetem, Budapest–Nyitra, 2006. 71–82.

Szövegértési gyakorlatok 9–12. — műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára — Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. október 15. Budapest Letölthető: http://magyartanar.mnyt.hu szövegértési gyakorlatok > középiskola

A hivatalos és népi névadás a felvidéki helynevek tükrében In: Farkas Ferenc szerk.: Magyar névtani kutatások itthon és a határainkon túl. Magyar Nyelvtudományi Társaság, A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, a TIT Jászsági Szervezete, A Jászok Egyesülete, Budapest, 2004. 170–178.

Nyelvjárási jelenséghatárok Zoboralja helynevei alapján In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest 2003. 519–523.

Zoboralja településneveinek vizsgálata. In: Névtani Értesítő 25. Budapest, 2003. 52–57.

A helynevek problematikája (In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. 104–109.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

A helynevek helyesírásának problematikája. (In: Módszertani Lapok, Magyar 9. évfolyam 3–4. szám 36–41.) Kiss Árpád OKSZI, Budapest 2002.

Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2001. 201–206.

Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben (In: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának évkönyve 2000/2001. 363–71.) Győr. 2001.

Egyszerűsödési folyamatok az internet nyelvében. (In: Édes anyanyelvünk, XXIII/4. szám Útmutató az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez, 2001/2002. 15.) Budapest 2001.

A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. (In: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola évkönyve 1998/99. 186–191.) Győr. 1999.

A zoboraljai vízmegi falvak történeti helynevei. In: Névtani Értesítő 21. Budapest. 1999. 113–6.

Névválasztási és becenévhasználati sajátosságok egy szlovákiai vegyes iskola neveinek tükrében. In: Névtani Értesítő 19. Budapest, 1998. 45–50.

Nyitra környéke helynévanyagának változásai. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, Budapest – Miskolc, 1997. 338–341.

Nagykér (Vel’ký kýr) személynévhasználatának történeti vizsgálata. In: Kassai Ilona szerk. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995. 181–188.

Alak- és jelentéstani szempontok a többelemű földrajzi neveknél. In: Anyanyelvi nevelés és helyesírás Implom József Helyesírási Verseny Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 1994–5. 30–36.

Törökbálint földrajzi neveinek vizsgálata.  In: Névtani Értesítő 15. ELTE  Budapest, 1993. 78–80.

Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. In: Hungarológia 3. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1993. 286–291.

 

 

Recenziók

Major Éva – Veszelszki Ágnes szerk.: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen Anyanyelv-pedagógia, 2018/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=746

Paradigmaváltás a magyartanításban. Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk. Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 2. ELTE Budapest, 2015. 210 oldal, Anyanyelv-pedagógia 2016/4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_6.pdf

Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata. A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk (1999–2004). Névtani Értesítő 27 (2005): 288–291.

Nyelvi ismeretterjesztés

Az internetes nyelvhasználat hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. nov. 11.

Nők és férfiak az online-kommunikációban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. december. 11.

Az elektronikus kommunikáció írásmódja. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jan. 23.

Rángassa a farkát?!  pedig az orrodat is tisztíccsa. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. febr. 25.

Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. márc. 25.

Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései 2. rész Népújság, 2014. ápr. 15.

Együttélés a felnőttkori tanulási nehézségekkel. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. máj. 27.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 1. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jún. 24.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. júl. 19.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 3. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. aug. 26.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 4. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. szept. 24.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 5. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. okt. 21.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 6. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. nov. 25.

Férfinak vagy férfinek? Mitől függ a toldalék? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. febr. 25.

Névadás és névlélek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. márc. 17.

Ősi magyar névadás. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. ápr. 15.

A nevek változása a kereszténység felvételekor. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. máj. 27.

A kételemű nevek, a ragadványnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. jún. 23.

A családnevek kialakulása 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. júl. 22.

A családnevek kialakulása 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. aug. 26.

Családnév-változtatások 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. okt. 28.

Családnév-változtatások 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. nov. 26.

A magyar keresztnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jan. 27.

Más nyelvekből honosított keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. febr. 27.

Névalkotással keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. márc. 23.

Összetétellel és ritkább névalkotási módokkal keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. ápr. 27.

Névteremtéssel keletkezett keresztnevek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jún. 15.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. aug. 17.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. szept. 14.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 3. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. okt. 19.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 4. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. nov. 16.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 5. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. jan. 25.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 6. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. márc. 22.

Mi a közös a mecénás, a krőzus és a fukar szavainkban? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. szept. 27.

Megszólítások hivatalos levelekben, e-mailben. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. okt. 31.

Éves számvetések az év szavaival. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jan. 10.

A nemsemlegesség hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. febr. 7.

Mi lesz a kézírással? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. márc. 7.

A számítógépes írás elkényelmesít. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. ápr. 11.

Lehet-e az időnek magassága? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. máj. 9.

„Azonos értékek mentén tudunk együtt dolgozni” Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jún. 13.

Honnan ered egy-egy pénz neve? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. júl. 11.

A pénzérmék és a bankjegyek története 1. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. aug. 8.

A pénzérmék és a bankjegyek története 2. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. szept. 12.

 

Konferenciaszervezés

Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; 2013.

 

Nyilvános megjelenések

A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. MTA, 2018. 12. 04--05.

Hatékony módszertani eljárások az anyanyelv-pedagógiában. Mesterkurzus, Pozsony, 2018. 12. 13.

Nyelvi kompetenciafejlesztés a Maribori Egyetem kétnyelvű hallgatóinak körében. Pelikon Konferencia, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. 11. 14--15.

Színes világunk, színek a világunkban, A magyar nyelv napja, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Lendva, Bánffy Központ, 2018.11.13.

Az autók színvilága az ezredfordulótól napjainkig. Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Egyetem, 2018. 11. 05--06.

Muravidéki fiatalok nyelvválasztása és nyelvváltozata az interneten. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. 20. Élőnyelvi Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézete ? KRE, 2018. 08. 30?31.

Nevek világa, Barangolás a személynevek világában. XXV. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, 2017. 08. 11.

Az érvelés tanítása érvelési gyakorlatok. 21. Szabadkai Nyári Akadémián (témája: Oktatás és nevelés nemzedékről nemzedékre) 6. Magyar nyelv és irodalom szakcsoportja 2017. augusztus 9. http://www.tanar.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Magyar-nyelv-es-irodalom.pdf

A meggyőzés tudománya, az érvelés és az érvelő esszé tanítása. Kontaktzóna, Újvidéki Egyetem, előadás, 2017. május 2?4.

Nyelvválasztás és nyelvváltozat a muravidéki fiatalok digilektusában. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2017. 08. 22–27.

Továbbképzés jogi tolmácsok, fordítók részére. Maribor, 2016. 05. 13.

https://prezi.com/hmjum4qhgdxn/az-irasbeli-es-a-szobeli-szaknyelvi-kommunikacio-kulturaja/

https://prezi.com/rarrt6tpowya/copy-of-jogi-szaknyelv/

Nyelvjárási, regionális háttér mint nyelvi hátrány a muravidéki fiatalok nyelvhasználatában. Szabadka: Termini őszi konferenciája, vitaindító a Nyelvváltozatok az anyanyelvi nevelésben c. műhelyben 2015. október

A magyar nyelv tanítása a Maribori Egyetem nem magyar szakos hallgatóinak. NEMAMAT V. Debreceni Nyári Egyetem, előadás A magyar nyelv és civilizációs ismeretek tanítása a felsőoktatásban – lektorok, vendégoktatók tapasztalatai szekcióban. 2015. augusztus

ZOOM Hungary 2015 rövidfilmnapok Mariborban. 2015. 11. 17.

Lexikographische Untersuchung mit einer neuen sprachgeografischen Technologie. XXIV ICOS Internationale Kongress für Namenforschung, Barcelona, 2011. 09. 05–09.

Földrajzi köznevek informatizált térképlapokon. Nyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében: integrálható adattárak építése és elemzése. Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. 08. 22–27.

Helynévadatbázisok feldolgozása informatizált módszerekkel. Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium, Kolozsvár, 2011. április 5. 

„Mihi lokkon, vakonda”  Az őrvidéki magyar nyelv a legújabb kutatások tükrében. Kerekasztal-beszélgetés. Magyar Tudomány Ünnepe 2011. rendezvénysorozat keretében. UMIZ- Imre Samu Nyelvi Intézet, Ausztria Alsóőr, 230. Öreg Iskola

A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. Hangok – helyek Műhelytalálkozó. Budapest, ELTE, 2009. október 9–10.

Kétnyelvűség a helynévhasználatban. Fordítás és kétnyelvűség a nyelvben és az irodalomban (Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére). Nyitra, KFE, 2009. november 30–december 1. 

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. Mező András-emlékülés (meghívott előadó), Nyíregyháza, 2009. december 4.

Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata – VI. Magyar Névtudományi Konferencia – 2007. június 22–24. Balatonszárszó

Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. V. Dialektológiai Szimpozion Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 2007. augusztus 23–26.

Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben – 14. Élőnyelvi Konferencia – 2006. október 9–11. Bük 

Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) –  „A világ nyelvei – a nyelvek világa”  XV. MANYE Kongresszus – 2005. április 7–9. Miskolc

Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. – Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán – 2005. június 2–4.

Népi és hivatalos nevek a felvidéki nevek tükrében. – Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben. – 2003. október 17–18. 

Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. – Nyelvhasználat és nyelvi jogok. 13. Élőnyelvi Konferencia – 2004. szeptember 5–8. Kolozsvár 

Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 2000. október 19–21. Győr

Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. – IV. Dialektológiai Szimpozion – 2001. augusztus 23–25. Szombathely

Az intézménynevek és az intézményszerű tulajdonnevek problematikája – Implom József Helyesírási Verseny – 1995. március 3. Gyula 

Becenévi vizsgálatok párhuzamos szlovák és magyar osztályokban – V. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia – 1995. ápr. 21–22. Veszprém

Nyitra környéke helynévanyagának változásai. – Az V. Magyar Névtudományi Konferencia – 1995. augusztus 28–30. Miskolc

A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 1999. október 15–17. Győr

Nyitragerencsér helynevei – PhD-előadás az ELTE BTK-n 1999. november 5. Budapest

Ragadványnevek Nyitrakéren  – A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa –1994. augusztus 23–26. Eger

Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. – 9. Élőnyelvi Konferencia – 1993. október 9–11. Nyitra

Digitális tananyagok a nyelvtanórán. Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferenciára - 2012. 05. 04.

Divatos, trendi, egyedi írásmódok a csetnyelvben. Sepsiszentgyörgy, 2012. 02. 03.

Diszlexia és helyesírás. Sepsiszentgyörgy, 2011. 01. 27.

Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése. Vendégtanári előadás Kolozsváron, 2011. 04. 08. http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/dr-n-csaszi-ildiko-vendegtanari-eloadasa 

Diszlexia és anyanyelvi nevelés. II. Vályi András Anyanyelv-pedagógiai Konferencia. 2011. 12. 03.

Helyesírás-tanítás – anyanyelvi nevelés. Sepsiszentgyörgy, 2010. 01. 28-30.

A tulajdonnevek helyesírása. Gyula, 2010. 02. 27.

A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.09.19.

Gondolataink formába öntése (A szövegalkotási készség fejlesztése). Anyanyelvápolók továbbképzése. TANOM, Újvidék, 2009.09.19.

A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.10.31. 

A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2008. 03. 13.

A helyesírás-tanítás helye az anyanyelvi nevelés rendszerében. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 01.

A kétszintű érettségi követelményrendszere. (A helyesírási hibák javításának módszertani elvei, egységes követelményrendszere) A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.

Utak és módszerek a helyesírási felkészítésben, tehetségfejlesztésben. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.

Helyesírási tudáspróbák a középiskolában. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 04.

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése kooperatív technikákkal (a középiskolás korosztály számára). Őszi szakmai nap. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, ELTE, Budapest, 2008. október 11.

A szövegértés fejlesztése az 5–12. évfolyamon. – Anyanyelvi nevelés a 21. században. Továbbképzés a szlovéniai kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai számára. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, 2006. 08. 22–26. Budapest

Az érvelő fogalmazás tanítása – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – 2. Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2006. 10. 14. Budapest

A szövegértési készség fejlesztése. A Nemzeti Tankönyvkiadó akkreditált továbbképzése. 2007. 03. 09.

A szövegértési és -alkotási készség fejlesztése. Továbbképzés az oktatási intézmények pedagógusai számára. Tiszaújváros, 2007. 03. 19.

A szövegértési készség fejlesztése. Továbbképzés a felvidéki közép- és alapiskolai intézmények pedagógusai számára. Somorja, Dunaszerdahely, 2007. 03. 20.

A szövegértés elmélete és gyakorlata. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2007. 04. 27. 

A kompetenciaalapú oktatás tankönyvi koncepciója. Mutatvány a Magyar nyelv és irodalom 5. osztály c. tankönyvből. XV. Bolyai Nyári Akadémia, Pedagógus továbbképzés, Csíkszereda, Kolozsvár 2007. július 

A többszófajúság és a kereszteződő szófajúság  – Szakmai továbbképzés – 1994. 05. 12–13. Dunaszerdahely (Szlovákia)

Szószerkezeti és mondattani elemzések – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1994. 07. 14. Deáki (Szlovákia)

Szövegértési gyakorlatok 9–12. – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. 10. 15. Budapest

A grammatika az alsó tagozatos felvidéki nyelvtankönyvekben – Kazinczy Napok – 1993. 03. 18. Kassa (Szlovákia)

Az anyanyelvoktatás helyzete az alapiskola alsó tagozatán – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1993. 07. 13. Deáki (Szlovákia)

 Ildikó N. Császi

Title:
Gender: F
Year of Birth: 1964
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +361-4832868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2003.
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: The Analysis of the Typology of Toponyms in Zoboralja
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1988.
Discipline(s): teacher of Hungarian Linguistics and Literature
Issuing Institution: József Attila University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Budapest Teachers College primary school teacher 1985.
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Associate Professor

 

2013?2018. vendégoktató, Balassi Institut?University of Maribor, Faculty of Arts, lector

Previous Employer: ELTE Teachers College, Department of Hungarian Linguistics
Position: adjunktus

Other Previous Employers: Veres Péter High School
Position: teacher of high school

 


Areas of Research and Teaching

Research of toponyms and language use within and outside the borders of Hungary (Nitra a Podzoborie, Medvesalja, Hungarian toponyms in Moldva, Burgenland, Prekmurje)

The methods of teaching mother tongue – since 2003 member of the Szemere Gyula mother tongue pedagogy research group – vocational trainings, presentation, workshop: http://magyartanar.mnyt.hu

Membership in Research Groups and Projects

2019? Oktatásinformatika a felsőoktatásban KRE BTK, (Nr: 20629B800)

2014. Hungarian Institute for Educational Research and Development TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 project, textbook writer and methodological experts
2012. as project leader, Research of the Hungarian language in areas outside the Hungarian borders. Gathering dialects in Prekmurje, NTP-FTNYT-12-0021
2011. as project leader, Gathering dialects in the Western regions of the language are. The application nr 1494/2011 of Szülőföld Alap.

2007. tkOKA II. research project: The analysis of developing reading skills and IKT-competence for teayhers. (October, 2008.– July, 2009.) – fellow researcher. The leader of the research: Antalné Szabó Ágnes; institutional background: Society of Hungarian Linguistics.

2006–2009. fellow researcher of the OTKA project entitled Medvesalji nyelvatlasz (Dialect Atlas of Medvesalja) leader of the research: Cs. Nagy Lajos. Making a computerized dialect atlas (project successfully finished at the beginning of 2009)

2004– fellow researcher of the project with the title A moldvai magyar nyelv szórára (The Dictionary of the Hungarian Language in Moldova), the leader of the research: Péntek János academician, Kolozsvár. Editing the entry words based on the material that can be found in the archives of on the common noun material of the published csángó toponym collections

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2012– member of the national professional committee for the undevided techer training program
2009– member of the Work Committee of Hungarian Linguistics which belongs to the Hungarian Scientific Academy
2008– leader of the Hungarian teacher of KRE BTK for the accreditation by MAB
2004– szeptembertől member of the professional linguistics committee of the Bologna system, preparator and coordinator of the curriculum for linguistics major of the Hungarian Linguistics Departament at KRE BTK.
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German intermediate C
Russian PhD
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Csűry-medallion the Society of Hungarian Linguistics of the Hungarian Scientific Academy 2008.
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
the Society of Hungarian Linguistics of the Hungarian Scientific Academy member
the public body of the Hungarian Scientific Academy member
the European Association for Terminology member
the Hungarian teacher Departament of the Society of Hungarian Linguistics leader of highschool departament
Termini Egyesület  member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2012. November Comensky Egyetem (Bratislava) invited lecture
2011. Oktober Comensky Egyetem (Bratislava) invited lecture
2011. April BBTE Faculty of Humanities
(Cluj), Márton Gyula College of
Linguistics
invited lecture
2018. december Comensky Egyetem (Pozsony) invited lecture
2013-2018 Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék invited lecture

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Sebestyén Zsolt,
ELTE
Historical place names of Transcarpathian
settlements
2005.
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Nyelvi tudatosság – Nyelvtantanítás. (Megjegyzések a Magyar nyelv című tankönyvek grammatikai fejezeteihez) – társszerző Cs. Nagy Lajos – Kalligram Kiadó, Pozsony 1995.

Dabas helynevei. ELTE Magyar Névtani Dolgozatok 104. Budapest, 1992. 108 p. + 2 térképmelléklet

Magyar nyelvjárások. ? társszerző Cs. Nagy Lajos ? Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015.

 

Edited Books and Journals

(Bölcskei Andreával) Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 2008. 683 p.

...tenyeredben a végtelen...: Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére (társszerkesztő Kolláth Anna) Maribor; Lendva: Maribori Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Intézete; Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2014.

Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. (társszerkesztők Gróf Annamária, Szoták Szilvia) Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.

Digitális tananyagok. (társszerkesztő Dringó-Horváth Ida) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013.

Foreign Journals

Az additív szemlélet érvényesülése az újabb anyanyelvi tankönyvekben. Tanulmányok 1. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Újvidék: 2018: 45–62.

A retorika és az érvelő esszé tanítása. Tanulmányok 1. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Újvidék: 2017. 25?58.

Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása szinkron helynevek vizsgálatában a Vas megyei névanyag alapján In: Vörös Ferenc, Misad Katalin (szerk.) A nyelvföldrajztól a névföldrajzig; V. Interetnikus kapcsolatok. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület; Kalligram Kiadó, 2015.

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. In: Vančo Ildikó (szerk.) Tanulmányok a nyelvtantanítás módszertanához. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai tanulmányok Kara, 2015. 127?162.

Nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/3: 3?22.

Földrajzi köznevek térképes megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára (szerk.) Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti tanulmányai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2013. 172?193.

Moldvai csángó helynevek lexikális és morfológiai elemzése (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Köszöntőkötet Péntek János tiszteletére. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványa, Kolozsvár, 2007.

A zoboralji helynevek jellemzői. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2: 133–154.) Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006.

Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek és nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3.: 72–82.) Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2006.

A tankönyvválasztás felelőssége. (In: Székely Győző főszerk.: Magiszter. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai-módszertani folyóirata. IV/2: 61–68.) Magiszter Kiadó, Csíkszereda, 2006.

A társadalmi viszonyok, a nyelv- és a névhasználat kölcsönhatásai. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 1. 77–90.) Fórum Kisebbség-kutató Intézet, Somorja, 2004.

Nyitrakér helynevei.  (In: Nagykér monográfia szerk. Szőke József 110–115.) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1993.

 

Hungarian Journals

A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. In: Magyar Nyelvstratégiai Intézet nyelvjárás-stratégiai tanulmánykötetében Elfogadott kézirat, megjelenés előtt

Törökbálint földrajzi nevei. In: Pettinger-Szalma Vendel -- Szalma Balázs (szerk.) Egy hajdan volt német település a főváros árnyékában II. Helytörténeti tanulmányok Törökbálintról. Törökbálint: Német Önkormányzat, 2017. 59?99.

Nyelvjárási sajátosságok a muravidéki hallgatók digitális kapcsolattartásának nyelvhasználatában. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely?Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2016. 481?489.

A muravidéki nyelvjárási alapréteg jellemzői szövegfelvételek alapján. In: Gróf Annamária, N Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 266?279.

Vas megyei kiemelkedések földrajzi közneveinek megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 302 p. Tinta Könyvkiadó, 2014. (A MANYE kongresszusok előadásai; 10/1-2..)

Digitális tananyagok nyelvtanórán. In: Dringó-Horváth Ida ? N. Császi Ildikó (szerk.) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013. 71?87. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_6.html

Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése diszlexiaproblémákkal küzdő tanulóknál. In: Paksi László; Györe Géza; Tóth-Márhoffer Márta; Bognárné Kocsis Judit (szerk.) A pedagógia útjain. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2013. 69?78.

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. 93–101. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2011.

A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. (In: Bárt M. János és Vargha Fruzsina Sára szerk. Hangok – helyek Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2011. 129–139.

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010. 93–101. 

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia. (Internetes folyóirat) 2009/3. Műhelytanulmányok http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=197 

Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata. In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 2008. 115–124.

Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben (Menyhe és Zsére névanyaga alapján) In: Névtani Értesítő 29. Budapest, 2007. 201–12.

Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. (In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk.: V. Dialektológiai Szimpozion: 186–93.) Berzsenyi Dániel Főiskola, 2007. Szombathely

Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) In: Klaudy Kinga és Dobos Csilla szerk. A világ nyelvei – a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A  XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc, 2006. II/2: 305–310.

Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. In: Vörös Ferenc szerk. Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában MNyTK 225. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Konstantin Egyetem, Budapest–Nyitra, 2006. 71–82.

Szövegértési gyakorlatok 9–12. — műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára — Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. október 15. Budapest Letölthető: http://magyartanar.mnyt.hu szövegértési gyakorlatok > középiskola

A hivatalos és népi névadás a felvidéki helynevek tükrében In: Farkas Ferenc szerk.: Magyar névtani kutatások itthon és a határainkon túl. Magyar Nyelvtudományi Társaság, A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, a TIT Jászsági Szervezete, A Jászok Egyesülete, Budapest, 2004. 170–178.

Nyelvjárási jelenséghatárok Zoboralja helynevei alapján In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest 2003. 519–523.

Zoboralja településneveinek vizsgálata. In: Névtani Értesítő 25. Budapest, 2003. 52–57.

A helynevek problematikája (In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. 104–109.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

A helynevek helyesírásának problematikája. (In: Módszertani Lapok, Magyar 9. évfolyam 3–4. szám 36–41.) Kiss Árpád OKSZI, Budapest 2002.

Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2001. 201–206.

Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben (In: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának évkönyve 2000/2001. 363–71.) Győr. 2001.

Egyszerűsödési folyamatok az internet nyelvében. (In: Édes anyanyelvünk, XXIII/4. szám Útmutató az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez, 2001/2002. 15.) Budapest 2001.

A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. (In: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola évkönyve 1998/99. 186–191.) Győr. 1999.

A zoboraljai vízmegi falvak történeti helynevei. In: Névtani Értesítő 21. Budapest. 1999. 113–6.

Névválasztási és becenévhasználati sajátosságok egy szlovákiai vegyes iskola neveinek tükrében. In: Névtani Értesítő 19. Budapest, 1998. 45–50.

Nyitra környéke helynévanyagának változásai. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, Budapest – Miskolc, 1997. 338–341.

Nagykér (Vel’ký kýr) személynévhasználatának történeti vizsgálata. In: Kassai Ilona szerk. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995. 181–188.

Alak- és jelentéstani szempontok a többelemű földrajzi neveknél. In: Anyanyelvi nevelés és helyesírás Implom József Helyesírási Verseny Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 1994–5. 30–36.

Törökbálint földrajzi neveinek vizsgálata.  In: Névtani Értesítő 15. ELTE  Budapest, 1993. 78–80.

Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. In: Hungarológia 3. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1993. 286–291.

 

Book Reviews

Major Éva – Veszelszki Ágnes szerk.: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen Anyanyelv-pedagógia, 2018/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=746

Paradigmaváltás a magyartanításban. Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk. Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 2. ELTE Budapest, 2015. 210 oldal, Anyanyelv-pedagógia 2016/4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_6.pdf

Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata. A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk (1999–2004). Névtani Értesítő 27 (2005): 288–291.

 

Language eductaion

Az internetes nyelvhasználat hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. nov. 11.

Nők és férfiak az online-kommunikációban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. december. 11.

Az elektronikus kommunikáció írásmódja. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jan. 23.

Rángassa a farkát?!  pedig az orrodat is tisztíccsa. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. febr. 25.

Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. márc. 25.

Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései 2. rész Népújság, 2014. ápr. 15.

Együttélés a felnőttkori tanulási nehézségekkel. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. máj. 27.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 1. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jún. 24.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. júl. 19.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 3. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. aug. 26.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 4. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. szept. 24.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 5. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. okt. 21.

Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 6. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. nov. 25.

Férfinak vagy férfinek? Mitől függ a toldalék? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. febr. 25.

Névadás és névlélek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. márc. 17.

Ősi magyar névadás. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. ápr. 15.

A nevek változása a kereszténység felvételekor. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. máj. 27.

A kételemű nevek, a ragadványnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. jún. 23.

A családnevek kialakulása 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. júl. 22.

A családnevek kialakulása 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. aug. 26.

Családnév-változtatások 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. okt. 28.

Családnév-változtatások 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. nov. 26.

A magyar keresztnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jan. 27.

Más nyelvekből honosított keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. febr. 27.

Névalkotással keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. márc. 23.

Összetétellel és ritkább névalkotási módokkal keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. ápr. 27.

Névteremtéssel keletkezett keresztnevek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jún. 15.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. aug. 17.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. szept. 14.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 3. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. okt. 19.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 4. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. nov. 16.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 5. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. jan. 25.

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 6. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. márc. 22.

Mi a közös a mecénás, a krőzus és a fukar szavainkban? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. szept. 27.

Megszólítások hivatalos levelekben, e-mailben. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. okt. 31.

Éves számvetések az év szavaival. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jan. 10.

A nemsemlegesség hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. febr. 7.

Mi lesz a kézírással? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. márc. 7.

A számítógépes írás elkényelmesít. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. ápr. 11.

Lehet-e az időnek magassága? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. máj. 9.

„Azonos értékek mentén tudunk együtt dolgozni” Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jún. 13.

Honnan ered egy-egy pénz neve? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. júl. 11.

A pénzérmék és a bankjegyek története 1. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. aug. 8.

A pénzérmék és a bankjegyek története 2. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. szept. 12.

 

 

Conferences

Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; 2013.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. MTA, 2018. 12. 04--05.

Hatékony módszertani eljárások az anyanyelv-pedagógiában. Mesterkurzus, Pozsony, 2018. 12. 13.

Nyelvi kompetenciafejlesztés a Maribori Egyetem kétnyelvű hallgatóinak körében. Pelikon Konferencia, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. 11. 14--15.

Színes világunk, színek a világunkban, A magyar nyelv napja, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Lendva, Bánffy Központ, 2018.11.13.

Az autók színvilága az ezredfordulótól napjainkig. Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Egyetem, 2018. 11. 05--06.

Muravidéki fiatalok nyelvválasztása és nyelvváltozata az interneten. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. 20. Élőnyelvi Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézete ? KRE, 2018. 08. 30?31.

Nevek világa, Barangolás a személynevek világában. XXV. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, 2017. 08. 11.

Az érvelés tanítása érvelési gyakorlatok. 21. Szabadkai Nyári Akadémián (témája: Oktatás és nevelés nemzedékről nemzedékre) 6. Magyar nyelv és irodalom szakcsoportja 2017. augusztus 9. http://www.tanar.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Magyar-nyelv-es-irodalom.pdf

A meggyőzés tudománya, az érvelés és az érvelő esszé tanítása. Kontaktzóna, Újvidéki Egyetem, előadás, 2017. május 2?4.

Nyelvválasztás és nyelvváltozat a muravidéki fiatalok digilektusában. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2017. 08. 22–27.

Továbbképzés jogi tolmácsok, fordítók részére. Maribor, 2016. 05. 13.

https://prezi.com/hmjum4qhgdxn/az-irasbeli-es-a-szobeli-szaknyelvi-kommunikacio-kulturaja/

https://prezi.com/rarrt6tpowya/copy-of-jogi-szaknyelv/

Nyelvjárási, regionális háttér mint nyelvi hátrány a muravidéki fiatalok nyelvhasználatában. Szabadka: Termini őszi konferenciája, vitaindító a Nyelvváltozatok az anyanyelvi nevelésben c. műhelyben 2015. október

A magyar nyelv tanítása a Maribori Egyetem nem magyar szakos hallgatóinak. NEMAMAT V. Debreceni Nyári Egyetem, előadás A magyar nyelv és civilizációs ismeretek tanítása a felsőoktatásban – lektorok, vendégoktatók tapasztalatai szekcióban. 2015. augusztus

ZOOM Hungary 2015 rövidfilmnapok Mariborban. 2015. 11. 17.

Lexikographische Untersuchung mit einer neuen sprachgeografischen Technologie. XXIV ICOS Internationale Kongress für Namenforschung, Barcelona, 2011. 09. 05–09.

Földrajzi köznevek informatizált térképlapokon. Nyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében: integrálható adattárak építése és elemzése. Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. 08. 22–27.

Helynévadatbázisok feldolgozása informatizált módszerekkel. Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium, Kolozsvár, 2011. április 5. 

„Mihi lokkon, vakonda”  Az őrvidéki magyar nyelv a legújabb kutatások tükrében. Kerekasztal-beszélgetés. Magyar Tudomány Ünnepe 2011. rendezvénysorozat keretében. UMIZ- Imre Samu Nyelvi Intézet, Ausztria Alsóőr, 230. Öreg Iskola

A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. Hangok – helyek Műhelytalálkozó. Budapest, ELTE, 2009. október 9–10.

Kétnyelvűség a helynévhasználatban. Fordítás és kétnyelvűség a nyelvben és az irodalomban (Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére). Nyitra, KFE, 2009. november 30–december 1. 

Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. Mező András-emlékülés (meghívott előadó), Nyíregyháza, 2009. december 4.

Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata – VI. Magyar Névtudományi Konferencia – 2007. június 22–24. Balatonszárszó

Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. V. Dialektológiai Szimpozion Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 2007. augusztus 23–26.

Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben – 14. Élőnyelvi Konferencia – 2006. október 9–11. Bük 

Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) –  „A világ nyelvei – a nyelvek világa”  XV. MANYE Kongresszus – 2005. április 7–9. Miskolc

Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. – Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán – 2005. június 2–4.

Népi és hivatalos nevek a felvidéki nevek tükrében. – Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben. – 2003. október 17–18. 

Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. – Nyelvhasználat és nyelvi jogok. 13. Élőnyelvi Konferencia – 2004. szeptember 5–8. Kolozsvár 

Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 2000. október 19–21. Győr

Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. – IV. Dialektológiai Szimpozion – 2001. augusztus 23–25. Szombathely

Az intézménynevek és az intézményszerű tulajdonnevek problematikája – Implom József Helyesírási Verseny – 1995. március 3. Gyula 

Becenévi vizsgálatok párhuzamos szlovák és magyar osztályokban – V. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia – 1995. ápr. 21–22. Veszprém

Nyitra környéke helynévanyagának változásai. – Az V. Magyar Névtudományi Konferencia – 1995. augusztus 28–30. Miskolc

A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 1999. október 15–17. Győr

Nyitragerencsér helynevei – PhD-előadás az ELTE BTK-n 1999. november 5. Budapest

Ragadványnevek Nyitrakéren  – A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa –1994. augusztus 23–26. Eger

Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. – 9. Élőnyelvi Konferencia – 1993. október 9–11. Nyitra

Digitális tananyagok a nyelvtanórán. Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferenciára - 2012. 05. 04.

Divatos, trendi, egyedi írásmódok a csetnyelvben. Sepsiszentgyörgy, 2012. 02. 03.

Diszlexia és helyesírás. Sepsiszentgyörgy, 2011. 01. 27.

Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése. Vendégtanári előadás Kolozsváron, 2011. 04. 08. http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/dr-n-csaszi-ildiko-vendegtanari-eloadasa 

Diszlexia és anyanyelvi nevelés. II. Vályi András Anyanyelv-pedagógiai Konferencia. 2011. 12. 03.

Helyesírás-tanítás – anyanyelvi nevelés. Sepsiszentgyörgy, 2010. 01. 28-30.

A tulajdonnevek helyesírása. Gyula, 2010. 02. 27.

A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.09.19.

Gondolataink formába öntése (A szövegalkotási készség fejlesztése). Anyanyelvápolók továbbképzése. TANOM, Újvidék, 2009.09.19.

A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.10.31. 

A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2008. 03. 13.

A helyesírás-tanítás helye az anyanyelvi nevelés rendszerében. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 01.

A kétszintű érettségi követelményrendszere. (A helyesírási hibák javításának módszertani elvei, egységes követelményrendszere) A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.

Utak és módszerek a helyesírási felkészítésben, tehetségfejlesztésben. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.

Helyesírási tudáspróbák a középiskolában. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 04.

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése kooperatív technikákkal (a középiskolás korosztály számára). Őszi szakmai nap. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, ELTE, Budapest, 2008. október 11.

A szövegértés fejlesztése az 5–12. évfolyamon. – Anyanyelvi nevelés a 21. században. Továbbképzés a szlovéniai kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai számára. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, 2006. 08. 22–26. Budapest

Az érvelő fogalmazás tanítása – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – 2. Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2006. 10. 14. Budapest

A szövegértési készség fejlesztése. A Nemzeti Tankönyvkiadó akkreditált továbbképzése. 2007. 03. 09.

A szövegértési és -alkotási készség fejlesztése. Továbbképzés az oktatási intézmények pedagógusai számára. Tiszaújváros, 2007. 03. 19.

A szövegértési készség fejlesztése. Továbbképzés a felvidéki közép- és alapiskolai intézmények pedagógusai számára. Somorja, Dunaszerdahely, 2007. 03. 20.

A szövegértés elmélete és gyakorlata. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2007. 04. 27. 

A kompetenciaalapú oktatás tankönyvi koncepciója. Mutatvány a Magyar nyelv és irodalom 5. osztály c. tankönyvből. XV. Bolyai Nyári Akadémia, Pedagógus továbbképzés, Csíkszereda, Kolozsvár 2007. július 

A többszófajúság és a kereszteződő szófajúság  – Szakmai továbbképzés – 1994. 05. 12–13. Dunaszerdahely (Szlovákia)

Szószerkezeti és mondattani elemzések – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1994. 07. 14. Deáki (Szlovákia)

Szövegértési gyakorlatok 9–12. – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. 10. 15. Budapest

A grammatika az alsó tagozatos felvidéki nyelvtankönyvekben – Kazinczy Napok – 1993. 03. 18. Kassa (Szlovákia)

Az anyanyelvoktatás helyzete az alapiskola alsó tagozatán – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1993. 07. 13. Deáki (Szlovákia)

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube