Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-07-20

Pődör Dóra

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1969
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 483 2906 (Dékánhelyettesi titkárság)Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2000
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: Twelve Poems Attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster (Tizenkét, Fland Manistrech-nek tulajdonított költemény a Leinsteri kódexből) (A XI. sz.-i ír nyelvű szövegek kritikai jegyzetekkel ellátott kiadása, nyelvészeti-nyelvtörténeti és verstani elemzéssel.)
Oklevelet kiállító intézmény: University of Dublin, Trinity College (Ír Köztársaság)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): angol nyelv és irodalom – francia nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar mint idegen nyelv tanára (MA)  2017
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes, egyetemi docens, intézetvezető-helyettes

Kutatási és oktatási szakterületek
Az angol nyelv története (kutatás és oktatás)
Az angol nyelv változatai (kutatás és oktatás)
Lexikográfia (kutatás és oktatás)
Az ír nyelv története (kutatás)
Terminológiafejlesztés az ír nyelvben (kutatás)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
TERMIK kutatócsoport (Terminológia) (Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
Lexikográfiai kutatócsoport (Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005- Az Anglisztika Intézet képviselője a KRE BTK Minőségbiztosítási Bizottságában
2007- Felelős az angol szakos képzések akkreditációs anyagainak, mintatanterveinek elkészítéséért, folyamatos revideálásáért
2009. szept. 1.-2017. aug. 31. Tanszékvezető (Angol Nyelvészeti Tanszék)
2013- A Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
2013. márc. 1.-2016. szept. 30.

Minőségbiztosítási és akkreditációs ügyekért felelős dékánhelyettes

 2016. okt. 1.-  oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes
 2016- Az EMLex (European Master in Lexicography) EMJMD nemzetközi közös képzés minőségbiztosítási bizottságának tagja

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol majdnem anyanyelvi szint (C2)
francia felsőfokú (C1)
ír középfok (B2) és felsőfok (C1) között
német alapfokú (B1)
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) (Magyar Anglisztikai Társaság) tag
ESSE (European Society for the Study of English) (Európai Anglisztikai Társaság) tag
CEACS (Central European Associaton for Canadian Studies) (Közép-európai kanadisták szövetsége) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Eitler Tamás, ELTE Some Sociolectal, Dialectal and Communicative Aspects of Word Order Variation in Late Middle English (A kései középangol kor szórendi variációjának néhány szociolektális, nyelvjárási és kommunikációs vonatkozása) 2007
Pintér Márta, PTE Az írországi nyelvcsere történeti beágyazottságának nyelvpolitikai szemléletű vizsgálata 2008
P. Márkus Katalin, ELTE Kéziszótárak az ezredfordulón -- angol-magyar, magyar-angol kéziszótárak 1981 után 2011
Fodor Alexandra, ELTE The History of Abbreviated If-Structures – A Diachronic Corpus Based Study Between 1500 and 1990 (A rövidített if-es szerkezetek története – korpuszalapú történeti vizsgálat 1500 és 1990 között) 2012
Fekete Tamás, PTE  Historical Code-Mixing and Hybrid Place-Names in England (Történeti kódkeveredés és hibrid helynevek Angliában)  2018
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Szerkesztett kötetek

2013: Hegedűs, Irén – Pődör, Dóra (szerk.): Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 345.

2012: Füzessy Tamás – Nagy Andrea – Pődör Dóra (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs. Jubileumi tanulmánykötet. Magyar Tolkien Társaság, pp. 254.

2012: Pintér, Tibor–Pődör, Dóra–P. Márkus, Katalin (eds.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. [A Shepherd of Words. Festschrift for Tamás Magay.] (Bilingual – Hungarian, English – publication) Grimm kiadó / Grimm Publishers (www.grimm.hu), pp. 354.

Könyvfejezetek

2020: Hollós Zita – Pődör Dóra: 'EMLex – European Master in Lexicography/Europäischer Master für Lexikographie. Nemzetközi közös képzés.' In: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, 2020, pp. 64-72.

2017: ‘The Voice of the Western World: John Millington Synge’s Presence in The Oxford English Dictionary’. In: Csikai, Zsuzsa – Rouse, Andrew C. (szerk.): Critical Essays in Honour of Mária Kurdi. SPECHEL e-editions. Martonfa, pp. 157-169.

2015: ‘Az anglikán egyházzal kapcsolatos terminológia az Oxford English Dictionary-ben valamint az Országh László -- Magay Tamás-féle Angol-magyar nagyszótár-ban. [Terminology related to the Anglican Church in The Oxford English Dictionary and in The English-Hungarian Comprehensive Dictionary edited by László Országh and Tamás Magay]. In: Tóth Sára, Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny's Sixtieth Birthday. Károli Gáspár Református Egyetem -- L'Harmattan Kiadó. Budapest, pp. 553-559.

2013: Hegedűs, Irén – Pődör Dóra: 'Introduction’. In: Hegedűs, Irén – Pődör, Dóra (szerk.): Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-11.

2012: 'Manók, törpök, tündérek és tündék – Az angol elf szó jelentéstörténete’. [‘Goblins, Dwarves and Elves – The Semantic History of English ‘elf’’.] In: Füzessy Tamás – Nagy Andrea – Pődör Dóra (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs. Jubileumi tanulmánykötet. Magyar Tolkien Társaság, pp. 147-163.

2012: ‘A skóciai angol megjelenése az Akadémiai kiadó angol–magyar kéziszótáraiban.’ [’The Representation of Scottish English in the Concise English-Hungarian Dictionaries of Akadémiai Publishers.’] In: Pintér, Tibor¬–Pődör, Dóra–P. Márkus, Katalin (eds.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. [A Shepherd of Words. Festschrift for Tamás Magay.] Grimm kiadó / Grimm Publishers (www.grimm.hu), pp. 135-141.

2011: ‘Joseph Szövérffy: A Hungarian Scholar in Exile in Ireland.’ [‘Szövérffy József: egy magyar tudós írországi száműzetésben’.] In: Kurdi, Mária—Rácz, István—Gula, Marianna: Festschrift for Csilla Bertha and Donald Morse. Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, pp. 192-205.

2010: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian Edition’ – introductory essay.] In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős. [Original English title: Cuchulain of Muirthemne]. General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-20.

2009: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian edition.’] In: Mabinogion. Walesi legendák. (Eredeti angol cím/Original English title: Mabinogion – ed. by Sioned Davies). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-7.

2006: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian edition’ – introductory essay.]. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Eredeti angol cím/Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-16.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

2019: ʻThe Use of the Term ʻcombining form’ in Some Monolingual English Dictionaries’. Argumentum 15 (2019), pp. 702-715, Debreceni Egyetemi Kiadó.

DOI: 10.34103/ARGUMENTUM/2019/1

2018: ‘Értelmiség - szóelemzések’. In: Sepsi Enikő - Szathmári Éva (szerk.): Studia Caroliensia (A Károli Gáspár Református Egyetem 2017-es évkönyve), pp. 77-83.

2017: 'Az ír nyelvtudás segítségül hívása a magyar mint idegen nyelv oktatásában' ['Relying on knowledge of Modern Irish in Teaching Hungarian as a Foreign Language']. In: 225 - 65 - 60 év a magyar mint idegen nyelv oktatásában / 25 - 65 - 60 Years in Teaching Hungarian as a Foreign Language,THL2 2017/1-2, Balassi Intézet, Budapest, pp. 226-237.

2014: ‘Az ír jogi szaknyelv: több mint ezer éves múlt modern kihívásokkal’ ['Legal Terminology in Irish: a History of More Than One Thousand Years with Modern Challenges']. Glossa Iuridica 2014, I/1, pp. 127-131.

2011: ‘A Biblia ír nyelven: korai terminusalkotás, késői elterjedés.’ [‘The Bible in Irish: Early Term Creation, Late Dissemination.’] In: Magyar Terminológia [Hungarian Terminology] 4 2011/1, pp. 260-271. (Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers, www.akademiai.com)

2010: ‘Terminológia-fejlesztés Írországban.’ [‘Terminology Development in Ireland.’] In: Magyar Terminológia [Hungarian Terminology] 2010/2, pp. 145-160. (Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers, www.akademiai.com)

2007: ‘Az ír nyelv oktatása Magyarországon.’ [‘Teaching Irish in Hungary.’] In: Nyelvinfo [Language Info], 15/1, pp. 24-32.

2003: ‘The Representation of the Speech of Native Canadians in Two Modern Canadian Dramas.’ ['Az indiánok beszédjének megjelenítése két modern kanadai drámában.'] In: Central European Journal of Canadian Studies 3, pp. 31-42.

1995/96: ‘The Phonology of Scottish Gaelic Loanwords in Lowland Scots.’ ['A skót gael jövevényszavak fonológiája az alföldi skótban'.] In: Scottish Language 14/15, pp. 174-189.

1993: ‘The Verb in Early Scots.’ ['Az ige a korai skótban'.] In: The Odd Yearbook - Student Essays in Linguistics (School of English and American Studies, Eötvös Loránd University, Budapest), pp. 57-88.


Egyéb publikációk

2012: ‘Holt és mesterséges nyelvek a modern filmművészetben.’ [‘Dead and Artificial Languages in Modern Cinema.’] In: e-nyelv [e-Language]. http://e-nyelvmagazin.hu/2012/03/19/holt-es-mesterseges-nyelvek-a-modern-filmmuveszetben/

2010: Több száz magyarázó végjegyzet a középkori ír szövegekben található társadalmi-történelmi-kulturális jelenségekhez. In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős (Original English title: Cuchulain of Muirthemne). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 317-348.

2010: A Kiejtési útmutató „magyarítása”, azaz több tucat ír tulajdonnév kiejtésének átírása, illetve kiegészítése a magyar helyesírás szabályai szerint, az írben található hangok megfelelő leírásával együtt – mind a középkori, mind pedig a modern ír nyelv szabályai szerint. In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős (Original English title: Cuchulain of Muirthemne). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 352-360.

2009: „Útmutató a walesi szavak kiejtéséhez”. In: Mabinogion. Walesi legendák. (Eredeti angol cím/Original English title: Mabinogion – ed. by Sioned Davies). General Press Kiadó, pp. 38-43.

2007: A nyelvi fejezet 90%-os mértékű kiegészítése, áttekintő ismertetés az ír nyelv fő hangtani, alaktani, mondattani és szókincsbeli jellemzőiről; az ír és az angol nyelv helyzetéről Írországban e téma történeti áttekintésével együtt; valamint egy rövid ismertető az írországi angol nyelv főbb jellegzetességeiről. In: Írország (Lonely Planet Guide). Park Kiadó / Park Publishers, pp. 874-886.

2007: Több száz ír helynév és köznév, illetve több tucat írországi angol helynév és köznév átírása a magyar helyesírás szabályai szerint. In: Írország (Lonely Planet Guide). Park Kiadó / Park Publishers, passim.

2007: ‘Ír.’ (‘Irish language.’) In: Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez. [Typography and Spelling in 30 Languages.] Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers (www.akademiai.com), p. 173.

2006: Több mint száz magyarázó lábjegyzet a középkori ír szövegekben található társadalmi-történelmi-kulturális jelenségekhez. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), passim.

2006: A Kiejtési útmutató „magyarítása”, azaz több tucat ír tulajdonnév kiejtésének átírása, illetve kiegészítése a magyar helyesírás szabályai szerint, az írben található hangok megfelelő leírásával együtt – mind a középkori, mind pedig a modern ír nyelv szabályai szerint. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 438-443.

2006: ‘A kiejtésre vonatkozó útmutató’. In: James MacKillop: Kelta mítoszok és legendák. General Press Kiadó. Szaklektorálás, valamint több száz ír, walesi, és skót gael tulajdonnév, illetve köznév kiejtési átírásának „magyarítása”, azaz átírásuk a magyar helyesírás szabályai szerint, az ezekben a nyelvekben található hangok megfelelő leírásával együtt. pp. 389-425.

2000: 'írek' szócikk. In: Magyar Nagylexikon, X. kötet, p. 27. (Magyar Nagylexikon Kiadó)

1999: Twelve Poems Attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster. [('12, Fland Manistrech-nek tulajdonított költemény a Leinsteri kódexből']. Kiadatlan Ph.D. disszertáció, University of Dublin, Trinity College. (A XI. sz.-i ír nyelvű szövegek kritikai jegyzetekkel ellátott kiadása, nyelvészeti-nyelvtörténeti és verstani elemzéssel.)

Konferenciaközlemények

2015: ‘Productivity in Verbal Noun Formation in Irish: Some Problems Concerning the
Investigation of the Spread of the –áil Suffix.’ [Az igei főnévképzés produktivitása az írben: néhány probléma az –áil képző elterjedésének vizsgálatával kapcsolatban’]. SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2015, vol. 12, no. 1., pp. 103-108. [cit. 2014-01-25]. Available on web page <http://www.skase.sk/Volumes/JTL27/pdf_doc/08.pdf>. ISSN 1336-782X.

2002: ‘Continentalism and Nationhood—Their Linguistic Aspect.’ In: Continentalism and Nationhood in Canada, ed. by Anna Jakabfi. Eötvös Loránd University, Budapest, pp. 66-84.

 

Fordítások

Írről magyarra
2002, 2003: Ír dalszövegek fordítása magyarra a magyarországi Édaín együttes CD-i számára kb. 20 oldal terjedelemben (a CD-k címe: Thar Sáile; Rí na mBocht).

Írről angolra
2002, 2003, 2006: Ír dalszövegek fordítása angolra a magyarországi Édaín együttes CD-i számára kb. 30 oldal terjedelemben (a CD-k címe: Thar Sáile; Rí na mBocht; Joyceful).

Angolról óírre (= 8.-9. századi ír nyelvre)
2007: A “Hellboy 2” (“Pokolfajzat 2”) film egyes dialógus-részeinek fordítása angolról óírre. (Mid Atlantic HB Kft.; rendező: Guillermo del Toro) (12 000 karakter)

Magyarról angolra
1999: ‘Cigányok Szlovákiában.’ (‘Gypsies in Slovakia.’) In: Egyetlen esély: az érintettek bevonása – The Only Chance is the Involvement of Those Concerned (kétnyelvű kiadvány) (Magyar Népfőiskolai Társaság Publishers) (tanulmány)

1991: Balázs E. - Szakáll S.: Magyarországi ásványritkaságok (Mineral Rarities of Hungary) (Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata / Képzőművészeti Alap Publishers) (könyv)

Angolról magyarra
1999: ‘Minority Education and Culture in Poland in the Last Decade of the 20th Century.’ (‘A lengyelországi kisebbségi oktatás és kultúra a XX. század kilencvenes éveiben.’) In: Egyetlen esély: az érintettek bevonása – The Only Chance is the Involvement of Those Concerned (kétnyelvű kiadvány) (Magyar Népfőiskolai Társaság Publishers)

1993: Gail Sheehy: Őszintén a klimaxról (The Silent Passage). (Fortuna Kiadó) (könyv)

Konferenciaszervezés

Főszervező
2012 (augusztus 30-31.): ‘Representations of Ireland.’ Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

Társszervező

2016 (szeptember 2-3.): 'Rebels, Heroes and Terrorists. From Rising to Reconciliation'. Konferencia az ír húsvéti felkelés 100. évfordulója alkalmából. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

2012 (október 12-13.): ‘Interfaces in English Linguistics.’ Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

2012 (június 14-16.): ‘Fantázia és erkölcs. IV. Jubileumi Tolkien-konferencia.’ [Fantasy and Morality. 4th Tolkien Studies Conference.] Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; közösen a Magyar Tolkien Társasággal.

 

Nyilvános megjelenések

2015: ‘What Can We Learn About Middle English Word Formation from OED and the Middle English Dictionary?’ [Milyen képet kapunk a középangol szóalkotásról az Oxford English Dictionary 3. kiadása adatainak tükrében?] SELIM XXVII konferencia, Granada, Spanyolország, 2015. szeptember 17-19.

2015: ‘A nyelvhez való viszonyulás A Gyűrűk Urában.’ [‘Attitude to Language in The Lord of the Rings’]. J. R. R. Tolkien: Egyén, közösség, társadalom. J. R. R. Tolkien: Individual, Community, Society. V. Tudományos Tolkien konferencia / 5th Hungarian Tolkien Conference. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2015. szeptember 3-4.

2015: ‘The Productivity of Certain Derivational Affixes in View of the Data in OED3.’ [‘Egyes képzők produktivitása az Oxford English Dictionary 3. kiadása adatainak tükrében’]. HUSSE 12 konferencia (Hungarian Society for the Study of English – Magyar Anglisztikai Társaság), Debreceni Egyetem, Debrecen, 2015. január 29-31.

2015: ‘Plans for the First Irish-Hungarian/Hungarian-Irish Dictionary.’ [‘Az első ír-magyar/magyar-ír szótár tervezete’]. 2nd EMLex Colloquium on Lexicography, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2015. január 29.

2014: ‘The Representations of Certain Morphological Categories in English Monolingual Learner’s Dictionaries’ [‘Egyes morfológiai kategóriák megjelenítése angol egynyelvű tanulószótárakban’]. 8. Kolloquium zur Lexikographie und Wörtebuchforschung, Szegedi Tudományegyetem, 2014. október 16-20.

2014: ‘Middle English Dialects in OED’. [Középangol nyelvjárások megjelenítése az OED-ben]. SELIM XXVI konferencia, Morella, Spanyolország, 2014. szeptember 18-20.

2014: ‘Productivity in Verbal Noun Formation in Modern Irish: A Case Study of the Suffix
–áil.’ [Az igei főnév képzésének produktivitása a modern írben: esettanulmány az –áil szuffixumról]. ESSE (European Society for the Study of English) 2014 konferencia, Pavel Jozef Šafárik Egyetem, Kassa, 2014. augusztus 29.-szeptember 2.

2014: 'Irish Dictionaries and Terminology Databases on the Internet' [Ír szótárak és adatbázisok az interneten]. Celtic Days 2014, Zamosc, Lengyelország, 2014. június 13-14.

2013: ‘Middle English Data in OED3’. [Középangol adatok az OED3-ban.] SELIM XXV konferencia, Córdoba, Spanyolország, 2013. december 12-14.

2013: 'Fordítás vagy ferdítés? Az ír nyelvvel kapcsolatos fordítási problémák'. Kutatók éjszakája, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2013. szeptember 27.

2013: 'Kihívások és megoldások, ha különleges vagy kis nyelven fordítunk vagy tolmácsolunk' c. szekcióbeszélgetés; meghívott résztvevő (az ír nyelv vonatkozásában). Fordítók és tolmácsok őszi konferenciája; Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27.

2013: ‘Non-Matching Representations of Certain Morphological and Syntactic Categories in Dictionaries’. [Eltérések egyes morfológiai és szintaktikai kategóriák szótárbeli reprezentációi között] HUSSE 11 konferencia (Hungarian Society for the Study of English – Magyar Anglisztikai Társaság), ELTE, Budapest, 2013. január 24-26.

2012: ‘Non-Matching Representations of Certain Syntactic Categories in Dictionaries’. [Eltérések egyes szintaktikai kategóriák szótárbeli reprezentációi között] „Interfaces in English Linguistics” konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 2012. október 12-13.

2012: ‘The Image of Ireland in English-Hungarian Bilingual Lexicography.’ ‘Representations of Ireland’ konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2012. augusztus 30-31.

2012: ‘Early Celtic Borrowings in English: Chronology, Phonology, Role in Word-Formation, and Textual Context.’ ICEHL-17 (17th International Conference on English Historical Linguistics), Zürich, Svájc, 2012. augusztus 20-25.

2012: ‘Manók, törpék, tündérek és tündék – az angol elf szó jelentéstörténete.’ [‘Goblins, dwarfs, fairies and elves – the semantic history of English 'elf’'.] ‘Fantázia és erkölcs. IV. Jubileumi Tolkien-konferencia.’ [Fantasy and Morality. 4th Tolkien Studies Conference.] Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; közösen a Magyar Tolkien Társasággal, 2012. június 14-16.

2012: ‘The Representation of the Indigenous Peoples of North America in English and Hungarian Lexicography.’ Indigenous Perspectives konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; közösen az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, 2012. március 8-10.

2011: ‘The Hungarian Content of the Oxford English Dictionary.’ HUSSE 10 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, január 27-29.

2010: ‘A Biblia ír nyelven: terminológiaalkotás hátrányos helyzetben.’ [The Bible in Irish: Term Creation in a Disadvantaged Situation.’] ‘A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai’ konferencia [Conference on the Terminological Aspects of Bible Translation]. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; közösen a Magyar Tudományos Akadémiával, november 11.

2010: ‘Early Borrowings between English and Celtic.’ ICEHL-16 (16th International Conference on English Historical Linguistics), Pécs, augusztus 23-27.

2009: ‘Canadian Material in the OED.’ Vendégelőadás a Pavol Šafárik Egyetemen, Kosice / Kassa, Szlovákia.

2009:a) ‘Early Borrowings between English and Celtic.’

b) ‘Teaching Medieval English to Undergraduate Students in Hungary.’ [Nagy Andreával (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) és Kristó Lászlóval (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) közösen]

SELIM 21 Conference (Conference of The Spanish Society for Mediaeval English Language and Literature), Madrid, Spanyolország, szeptember 24-26.

2009: a) Chaucer roundtable (egyéni prezentáció)

b) Teaching medieval studies in the BA – MA structure (roundtable discussion) HUSSE 9 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Pécs, január 23-25.

2008: ‘The Semiotics of the Dictionary.’ Tudomány Napja, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, november 13.

2008: ‘Az étkezéssel kapcsolatos különlegességek a kora középkori ír irodalomban.’ [‘Some Special Features Connected to Eating in Early Irish Literature.’] Conference on the cultural historical aspects of eating from Ancient times until the 20th century (Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig: a KRE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának konferenciája), Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, május 30-31.

2007: ‘Joseph Szöverffy – a Hungarian about 1956.’ [Szöverffy József - egy magyar tudós 1956-ról.'] HUSIS 1 Conference (1st Hungarian Irish Studies Conference), Pécs, szeptember 15.

2006: ‘The Presence of Canadian Lexical Items in English-Hungarian Dictionaries.’ CEACS (Central European Association for Canadian Studies) konferencia, Debrecen, október 27-29.

2003: ‘Rhyming Consonant Clusters in Middle Irish Poetry.’ 12th International Congress of Celtic Studies, Aberystwyth, Wales, augusztus 24-30.

2003: ‘Translating Early Irish Poetry into Hungarian.’ IASIL Conference (IASIL = International Association for the Study of Irish Literatures), Debrecen, július 8-11.

2003: ‘Usage Surveys of Canadian English.’ HUSSE 6 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Debrecen, január 28-31.

2002: ‘Continentalism and Nationhood—Their Linguistic Aspect.’ ‘Continentalism and Nationhood.’ Conference of the Canadian Studies Centre of Eötvös Loránd University, Budapest.

2001: ‘Does Canadian English Exist?’, ‘Young Canadianists’ Forum’, Eger, május.

2001: ‘How Canadian is the Language of Canadian Drama?’, HUSSE 5 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Eger, január 25-27.

1999: ‘Metrical Features of Some 11th-Century Deibide and Dechnad Cummaisc Poems Attributed to Fland Manistrech.’ 11th International Congress of Celtic Studies, Cork, Ír Köztársaság, július 25-31.

1999: ‘Nyelv és kultúra a középkori Írországban.’ HIFA (Hungarian-Irish Friends’ Association—Magyar-Ír Baráti Társaság) konferencia, Budapest.

1999: ‘Early Irish English: The Emergence of a Distinct Variety.’ HUSSE 4 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, január 28-30.

1994: ‘The Phonology of Scottish Gaelic Loanwords in Lowland Scots.’ Conference on the Languages of Scotland and Ulster, Isle of Skye, Skócia.

1993: ‘The Verb in Early Scots.’ OTDK (National Student Conference), Szombathely.

1991: ‘Celtic Loanwords in the Poems of Robert Burns.’ OTDK, Szeged, Hungary. (Harmadik díj az angol nyelvészet szekcióban.)Dóra Pődör

Title: Dr (PhD)
Gender: F
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Budapest (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 483 2906 (Vice-Dean's Office)Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2000 (PhD)
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Twelve Poems Attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster
Issuing Institution: University of Dublin, Trinity College (Republic of Ireland)

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993
Discipline(s): English and French Languages and Literatures together with a Teacher’s Degree
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University, Budapest  Teacher of Hungarian as a Foreign Language (MA)  2017
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of English Linguistics
Current Position(s): Associate Professor and Vice-Dean for Education and Quality Assurance, deputy head of institute

Areas of Research and Teaching
History of the English Language (research and teaching)
Varieties of English (research and teaching)
Lexicography (research and teaching)
History of the Irish Language (research)
Terminology development in Irish (research)

Membership in Research Groups and Projects
TERMIK Terminology Research Group, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest

Lexikography Research Group, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005- Represents the Institute of English Studies on the Quality Assurance Committee of the Faculty of Humanities
2007- Responsible for curriculum development and the preparation of accreditation materials in the Institute of English Studies
1 Sept. 2009-31 August 2017  Head of Department, Department of English Linguistics, Institute of English Studies
 2013-  Head of the Faculty Quality Assurance Committee
 1 March 2013-30 September 2016  Vice-Dean for Accreditation and Quality Assurance
 1 Oct. 2016-  Vice-Dean for Education and Quality Assurance
 2016- Member of the Quality Assurance Committee of EMLex (European Master in Lexicography - EMJMD international joint degree)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Native language
English Near-native
French Advanced (C2)
Irish Upper intermediate (B2)
German Basic (A2)
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
HUSSE (Hungarian Society for the Study of English)  member
ESSE (European Society for the Study of English) (Európai Anglisztikai Társaság)  member
CEACS (Central European Associaton for Canadian Studies)  member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Tamás Eitler,
Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary)
Some Sociolectal, Dialectal and Communicative Aspects of Word Order Variation in Late Middle English 2007
Márta Pintér,
University of Pécs (Hungary)
Az írországi nyelvcsere történeti beágyazottságának nyelvpolitikai szemléletű vizsgálata (’A Study of the Historical Embeddedness of the Language Shift in Ireland from the Perspective of Language Policy’) 2008
Katalin P. Márkus,
Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary)
Kéziszótárak az ezredfordulón -- angol-magyar, magyar-angol kéziszótárak 1981 után (’Concise Dictionaries at the Turn of the 20th century – English-Hungarian, Hungarian-English Concise Dictionaries since 1981’) 2011
Alexandra Fodor,
Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary)
The History of Abbreviated If-Structures – A Diachronic Corpus Based Study Between 1500 and 1990 2012
Tamás Fekete, University of Pécs (Hungary) Historical Code-Mixing and Hybrid Place-Names in England  2018
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Edited Books and Journals

2013: Hegedűs, Irén – Pődör, Dóra (szerk.): Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 345.

2012: Füzessy Tamás – Nagy Andrea – Pődör Dóra (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs. Jubileumi tanulmánykötet. [J. R. R. Tolkien: Fantasy and Morality. Essays to Commemorate the 10th Anniversary of the Foundation of the Hungarian Tolkien Society.] Magyar Tolkien Társaság [Hungarian Tolkien Society], pp. 254.

2012: Pintér, Tibor–Pődör, Dóra–P. Márkus, Katalin (eds.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. [A Shepherd of Words. Festschrift for Tamás Magay.] (Bilingual – Hungarian, English – publication) Grimm kiadó / Grimm Publishers (www.grimm.hu), pp. 354.

Chapters in Books

2020: Hollós Zita – Pődör Dóra: 'EMLex – European Master in Lexicography/Europäischer Master für Lexikographie. Nemzetközi közös képzés.' ['EMLex – European Master in Lexicography/Europäischer Master für Lexikographie. International Joint Master's Degree Programme.'] In: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. [Fascination With the Word. Tributes and Essays in Lexicography and Translation Studies in Honour of Tamás Magay on the Occasion of his 90th Birthday.] Tinta Kiadó, Budapest, 2020, pp. 64-72.

2017: ‘The Voice of the Western World: John Millington Synge’s Presence in The Oxford English Dictionary’. In: Csikai, Zsuzsa – Rouse, Andrew C. (eds.): Critical Essays in Honour of Mária Kurdi. SPECHEL e-editions. Martonfa, pp. 157-169.

2015: ‘Az anglikán egyházzal kapcsolatos terminológia az Oxford English Dictionary-ben valamint az Országh László -- Magay Tamás-féle Angol-magyar nagyszótár-ban. [Terminology related to the Anglican Church in The Oxford English Dictionary and in The English-Hungarian Comprehensive Dictionary edited by László Országh and Tamás Magay]. In: Tóth Sára, Kókai Nagy Viktor et al. (eds.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny's Sixtieth Birthday. Károli Gáspár Református Egyetem -- L'Harmattan Kiadó. Budapest, 2015, pp. 553-559.

2013: Hegedűs, Irén – Pődör Dóra: 'Introduction’. In: Hegedűs, Irén – Pődör, Dóra (szerk.): Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-11.

2012: 'Manók, törpök, tündérek és tündék – Az angol elf szó jelentéstörténete’. [‘Goblins, dwarfs, fairies and elves – the semantic history of English ʻelf’’.] In: Füzessy Tamás – Nagy Andrea – Pődör Dóra (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs. Jubileumi tanulmánykötet. [J. R. R. Tolkien: Fantasy and Morality. Essays to Commemorate the 10th Anniversary of the Foundation of the Hungarian Tolkien Society.] Magyar Tolkien Társaság [Hungarian Tolkien Society], pp. 147-163.

2012: ‘A skóciai angol megjelenése az Akadémiai kiadó angol–magyar kéziszótáraiban.’ [’The Representation of Scottish English in the Concise English-Hungarian Dictionaries of Akadémiai Publishers.’] In: Pintér, Tibor¬–Pődör, Dóra–P. Márkus, Katalin (eds.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. [A Shepherd of Words. Festschrift for Tamás Magay.] Grimm kiadó / Grimm Publishers (www.grimm.hu), pp. 135-141.

2011: ‘Joseph Szövérffy: A Hungarian Scholar in Exile in Ireland.’ In: Kurdi, Mária—Rácz, István—Gula, Marianna: Festschrift for Csilla Bertha and Donald Morse. Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, pp. 192-205.

2010: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian Edition’ – introductory essay.] In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős. [Original English title: Cuchulain of Muirthemne]. General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-20.

2009: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian edition.’] In: Mabinogion. Walesi legendák. (Original English title: Mabinogion – ed. by Sioned Davies). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-7.

2006: ‘Előszó a magyar kiadáshoz.’ [‘Preface to the Hungarian edition’ – introductory essay.]. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 5-16.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2019: ʻThe Use of the Term ʻcombining form’ in Some Monolingual English Dictionaries’. Argumentum 15 (2019), pp. 702-715, Debreceni Egyetemi Kiadó.

DOI: 10.34103/ARGUMENTUM/2019/1

2018: ‘Értelmiség - szóelemzések’. [‘Intelligentsia – Word Studies]. In: Sepsi Enikő - Szathmári Éva (eds.): Studia Caroliensia (The 2017 Scholarly Yearbook of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary), pp. 77-83.

2017: ‘Az ír nyelvtudás segítségül hívása a magyar mint idegen nyelv oktatásában’ [Relying on Knowledge of Modern Irish in Teaching Hungarian as a Foreign Language]. In: 225 • 65 • 60 év a magyar mint idegen nyelv oktatásában [25 • 65 • 60 Years in Teaching Hungarian as a Foreign Language], THL2 2017/1-2, Balassi Intézet, Budapest, pp. 226-237.

2014: ‘Az ír jogi szaknyelv: több mint ezer éves múlt modern kihívásokkal.’ ['Legal Terminology in Irish: a History of More Than One Thousand Years with Modern Challenges.'] Glossa Iuridica 2014, I/1, pp. 127-131.

2011: ‘A Biblia ír nyelven: korai terminusalkotás, késői elterjedés.’ [‘The Bible in Irish: Early Term Creation, Late Dissemination.’] In: Magyar Terminológia [Hungarian Terminology] 4 2011/1, pp. 260-271. (Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers, www.akademiai.com)

2010: ‘Terminológia-fejlesztés Írországban.’ [‘Terminology Development in Ireland.’] In: Magyar Terminológia [Hungarian Terminology] 2010/2, pp. 145-160. (Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers, www.akademiai.com)

2007: ‘Az ír nyelv oktatása Magyarországon.’ [‘Teaching Irish in Hungary.’] In: Nyelvinfo [Language Info], 15/1, pp. 24-32.

2003: ‘The Representation of the Speech of Native Canadians in Two Modern Canadian Dramas.’ In: Central European Journal of Canadian Studies 3, pp. 31-42.

1995/96: ‘The Phonology of Scottish Gaelic Loanwords in Lowland Scots.’ In: Scottish Language 14/15, pp. 174-189.

1993: ‘The Verb in Early Scots.’ In: The Odd Yearbook - Student Essays in Linguistics (School of English and American Studies, Eötvös Loránd University, Budapest), pp. 57-88.

 

Other publications

2012: ‘Holt és mesterséges nyelvek a modern filmművészetben.’ [‘Dead and Artificial Languages in Modern Cinema.’] In: e-nyelv [e-Language]

2010: More than one hundred endnotes on various phenomena connected to early Irish society, history and culture. In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős (Original English title: Cuchulain of Muirthemne). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 317-348.

2010: The adaptation of the original Pronunciation guide: an explanation of the pronunciation of both Early and modern Irish for Hungarian speakers, and the transcription of the pronunciation of dozens of Irish proper names according to the rules of Hungarian orthography and pronunciation. In: Lady Gregory: Cuchulain, az ulsteri hős. (Original English title: Cuchulain of Muirthemne). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 352-360.

2009: 'Útmutató a walesi szavak kiejtéséhez'. ['Guide to the Pronuncation of Welsh Words' - The adaptation of the original Pronunciation guide for Hungarian speakers. In: Mabinogion. Walesi legendák. (Original English title: Mabinogion – ed. by Sioned Davies). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 38-43.

2007: Wrote about 90% of the material for the chapter on the Irish language for the Hungarian edition of the Lonely Planet Guide to Ireland. Park Kiadó / Park Publishers, pp. 874-886.

2007: The transcription of more than a hundred Irish proper and common nouns according to the rules of Hungarian orthography and pronunciation for the Hungarian edition of the Lonely Planet Guide to Ireland. Park Kiadó / Park Publishers, passim.

2007: ‘Ír.’ (‘Irish language.’) In: Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez. [Typography and Spelling in 30 Languages.] Akadémiai Kiadó / Akadémiai Publishers (www.akademiai.com), p. 173.

2006: More than one hundred footnotes on various phenomena connected to early Irish society, history and culture. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), passim.

2006: The adaptation of the original Pronunciation guide: an explanation of the pronunciation of both Early and modern Irish for Hungarian speakers, and the transcription of the pronunciation of dozens of Irish proper names according to the rules of Hungarian orthography. In: Lady Gregory: Ír mítoszok és legendák – Istenek és harcosok (Original English title: Gods and Fighting Men). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 438-443.

2006: The adaptation of the original Pronunciation guide: an explanation of the orthography and pronunciation of both Early and Modern Irish, Scottish Gaelic and Middle Welsh for Hungarian speakers, and the transcription of the pronunciation of hundreds of Irish, Gaelic and Welsh proper names according to the rules of Hungarian orthography and pronunciation. In: James MacKillop: Kelta mítoszok és legendák (Original English title: Myths and Legends of the Celts). General Press Kiadó / General Press Publishers (www.generalpress.hu), pp. 389-425.

2000: Entry on ‘the Irish’ (‘írek’) in Volume 10 (p. 27) of Magyar Nagylexikon (Hungarian National Encyclopedia).

1999: Twelve Poems Attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster. Unpublished Ph.D. thesis, University of Dublin, Trinity College.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

2015: ‘Productivity in Verbal Noun Formation in Irish: Some Problems Concerning the
Investigation of the Spread of the –áil Suffix.’ SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2015, vol. 12, no. 1., pp. 103-108.[cit. 2014-01-25]. Available on web page <http://www.skase.sk/Volumes/JTL27/pdf_doc/08.pdf>. ISSN 1336-782X.

2002: ‘Continentalism and Nationhood—Their Linguistic Aspect.’ In: Continentalism and Nationhood in Canada, ed. by Anna Jakabfi. Eötvös Loránd University, Budapest, pp. 66-84.

Translations

From Irish into Hungarian
2002, 2003: Translation of Irish lyrics into Hungarian for the CDs of the Hungarian music group, Édaín (approximately 20 pages) (titles of the CDs: Thar Sáile; Rí na mBocht).

From Irish into English
2002, 2003, 2006: Translation of Irish lyrics into English for the CDs of the Hungarian music group, Édaín (approximately 30 pages) (titles of the CDs: Thar Sáile; Rí na mBocht; Joyceful).

From English into Old Irish (= the Irish language of the 8th and 9th centuries)
2007: Translation of some dialogues in the film Hellboy 2 (Mid Atlantic HB Kft.; director: Guillermo del Toro)

From Hungarian into English
1999: ‘Cigányok Szlovákiában.’ (‘Gypsies in Slovakia.’) In: Egyetlen esély: az érintettek bevonása – The Only Chance is the Involvement of Those Concerned (bilingual publication) (Magyar Népfőiskolai Társaság Publishers) (article)

1991: Balázs E. - Szakáll S.: Magyarországi ásványritkaságok (Mineral Rarities of Hungary) (Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata / Képzőművészeti Alap Publishers) (book)

From English into Hungarian
1999: ‘Minority Education and Culture in Poland in the Last Decade of the 20th Century.’ (‘A lengyelországi kisebbségi oktatás és kultúra a XX. század kilencvenes éveiben.’) In: Egyetlen esély: az érintettek bevonása – The Only Chance is the Involvement of Those Concerned (bilingual publication) (Magyar Népfőiskolai Társaság Publishers)

1993: Gail Sheehy: Őszintén a klimaxról (The Silent Passage) (Fortuna Kiadó) (book)

Organisation of Conferences

Main organizer
2012 (30-31 August): ‘Representations of Ireland.’ Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.

Co-organizer

2016 (2-3 September): 'Rebels, Heroes and Terrorists. From Rising to Reconciliation'. Commemorating the 100th Anniversary of the Easter Rising. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.

2012 (14-16 June): ‘Fantázia és erkölcs. IV. Jubileumi Tolkien-konferencia.’ [Fantasy and Morality. 4th Tolkien Studies Conference.] Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, and the Hungarian Tolkien Society.

2012 (12-13 October): ‘Interfaces in English Linguistics.’ Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2015: ‘The Productivity of Certain Derivational Affixes in View of the Data in OED3.’ HUSSE 12 Conference (Hungarian Society for the Study of English), University of Debrecen, Debrecen, Hungary, 29-31 January 2015.

2015: ‘Plans for the First Irish-Hungarian/Hungarian-Irish Dictionary.’ 2nd EMLex Colloquium on Lexicography, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 29 January 2015.

2014: ‘The Representations of Certain Morphological Categories in English Monolingual Learner’s Dictionaries’. 8. Kolloquium zur Lexikographie und Wörtebuchforschung, University of Szeged, 16-20 October 2014.

2014: ‘Middle English Dialects in OED’. SELIM XXVI Conference, Morella, Spain, 18-20 September 2014.


2014: ‘Productivity in Verbal Noun Formation in Modern Irish: A Case Study of the Suffix
–áil.’ ESSE (European Society for the Study of English) 2014 Conference, Pavel Jozef Šafárik University, Kosice, 29 August - 2 September 2014.

2014: 'Irish Dictionaries and Terminology Databases on the Internet'. Celtic Days 2014, Zamosc, Poland, 13-14 June 2014.

2013: ‘Middle English Data in OED3’. [Középangol adatok az OED3-ban.] SELIM XXV konferencia, Córdoba, Spanyolország, 2013. december 12-14.

2013: „Fordítás vagy ferdítés? Az ír nyelvvel kapcsolatos fordítási problémák”. Kutatók éjszakája, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2013. szeptember 27.

2013: „Kihívások és megoldások, ha különleges vagy kis nyelven fordítunk vagy tolmácsolunk” c. szekcióbeszélgetés; meghívott résztvevő (az ír nyelv vonatkozásában). Fordítók és tolmácsok őszi konferenciája; Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27.

2013: ‘Non-Matching Representations of Certain Morphological and Syntactic Categories in Dictionaries’. [Eltérések egyes morfológiai és szintaktikai kategóriák szótárbeli reprezentációi között] HUSSE 11 konferencia (Hungarian Society for the
Study of English – Magyar Anglisztikai Társaság), ELTE, Budapest, 2013. január 24-26.

2012: ‘Non-Matching Representations of Certain Syntactic Categories in Dictionaries’. [Eltérések egyes szintaktikai kategóriák szótárbeli reprezentációi között] „Interfaces in English Linguistics” konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 2012. október 12-13.

2012: ‘The Image of Ireland in English-Hungarian Bilingual Lexicography.’ ‘Representations of Ireland’ conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 30-31 August 2012.

2012: ‘Early Celtic Borrowings in English: Chronology, Phonology, Role in Word-Formation, and Textual Context.’ ICEHL-17 (17th International Conference on English Historical Linguistics), Zürich, Switzerland, 20-25 August.

2012: ‘Manók, törpék, tündérek és tündék – az angol elf szó jelentéstörténete.’ [‘Goblins, dwarfs, fairies and elves – the semantic history of English elf’.] ‘Fantázia és erkölcs. IV. Jubileumi Tolkien-konferencia.’ [Fantasy and Morality. 4th Tolkien Studies Conference.] Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, and the Hungarian Tolkien Society, 14-16 June.

2012: ‘The Representation of the Indigenous Peoples of North America in English and Hungarian Lexicography.’ Indigenous Perpectives Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, and Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 8-10 March.

2011: ‘The Hungarian Content of the Oxford English Dictionary.’ HUSSE 10 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Pázmány Péter Catholic Universtiy, Piliscsaba, 27-29 January.

2010: ‘A Biblia ír nyelven: terminológiaalkotás hátrányos helyzetben.’ [The Bible in Irish: Term Creation in a Disadvantaged Situation.’] ‘A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai’ konferencia [Conference on the Terminological Aspects of Bible Translation]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 11 November.

2010: ‘Early Borrowings between English and Celtic.’ ICEHL-16 (16th International Conference on English Historical Linguistics), Pécs, Hungary, 23-27 August.

2009: ‘Canadian Material in the OED.’ Guest lecture at Pavol Šafarik University, Kosice / Kassa, Slovakia.

2009:a) ‘Early Borrowings between English and Celtic.’

b) ‘Teaching Medieval English to Undergraduate Students in Hungary.’ [With Andrea Nagy (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest) and László Kristó (Pázmány Péter Catholic University)]

SELIM 21 Conference (Conference of The Spanish Society for Mediaeval English Language and Literature), Madrid, Spain, 24-26 September.

2009: a) Chaucer roundtable (individual presentation)

b) Teaching medieval studies in the BA – MA structure (roundtable discussion) HUSSE 9 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Pécs, Hungary, 23-25 January.

2008: ‘The Semiotics of the Dictionary.’ The Day of Science and Research, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 13 November.

2008: ‘Az étkezéssel kapcsolatos különlegességek a kora középkori ír irodalomban.’ [‘Some Special Features Connected to Eating in Early Irish Literature.’] Conference on the cultural historical aspects of eating from Ancient times until the 20th century (Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig: a KRE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának konferenciája), 30-31 May, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.

2007: ‘Joseph Szöverffy – a Hungarian about 1956.’ HUSIS 1 Conference (1st Hungarian Irish Studies Conference), Pécs, Hungary, 15 September.

2006: ‘The Presence of Canadian Lexical Items in English-Hungarian Dictionaries.’ CEACS (Central European Association for Canadian Studies) conference, Debrecen, Hungary, 27-29 October.

2003: ‘Rhyming Consonant Clusters in Middle Irish Poetry.’ 12th International Congress of Celtic Studies, Aberystwyth, Wales, 24-30 August.

2003: ‘Translating Early Irish Poetry into Hungarian.’ IASIL Conference (IASIL = International Association for the Study of Irish Literatures), Debrecen, Hungary, 8-11 July.

2003: ‘Usage Surveys of Canadian English.’ HUSSE 6 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Debrecen, Hungary, January.

2002: ‘Continentalism and Nationhood—Their Linguistic Aspect.’ ‘Continentalism and Nationhood.’ Conference of the Canadian Studies Centre of Eötvös Loránd University, Budapest.

2001: ‘Does Canadian English Exist?’, ‘Young Canadianists’ Forum’, Eger, Hungary, May.

2001: ‘How Canadian is the Language of Canadian Drama?’, HUSSE 5 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Eger, Hungary, January.

1999: ‘Metrical Features of Some 11th-Century Deibide and Dechnad Cummaisc Poems Attributed to Fland Manistrech.’ 11th International Congress of Celtic Studies, Cork, Ireland, 25-31 July.

1999: ‘Nyelv és kultúra a középkori Írországban.’ HIFA (Hungarian-Irish Friends’ Association—Magyar-Ír Baráti Társaság) Conference, Budapest.

1999: ‘Early Irish English: The Emergence of a Distinct Variety.’ HUSSE 4 Conference (Conference of the Hungarian Society for the Study of English), Eötvös Loránd University, Budapest, January.

1994: ‘The Phonology of Scottish Gaelic Loanwords in Lowland Scots.’ Conference on the Languages of Scotland and Ulster, Isle of Skye, Scotland.

1993: ‘The Verb in Early Scots.’ OTDK (National Student Conference), Szombathely, Hungary.

1991: ‘Celtic Loanwords in the Poems of Robert Burns.’ OTDK (National Student Conference), Szeged, Hungary. (3rd Prize in the Panel „English Linguistics.)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube