Lexikográfiai Kutatócsoport - Dr. habil. Hollós Zita

Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

Vezető: Dr. habil. Hollós Zita

Létrejötte: 2005 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3.sz. melléklete).

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A 2005-ben alapított tudományos szótárműhelyben indult az az OTKA ifjúsági kutatási projekt (OTKA-projekt F 049397, 2005-2008), melynek keretében hallgatók bevonásával létrejöhetett egy több negyvenezer, német korpuszalapú szókapcsolatot és magyar fordítását tartalmazó adatbázis (Hollós Zita: SZÓKAPTÁR/KOLLEX). Az adatbázis adatai forrásműként 2014-ben a Grimm Kiadónál SZÓKAPTÁR: Német–magyar SZÓkapcsolatTÁR. Korpuszalapú kollokációs tanulószótár. KOLLEX: deutsch-ungarisches KOLLokationsLEXikon. Korpusbasiertes Wörterbuch der Kollokationen. Deutsch als Fremdsprache címmel, nyomtatott szótár formájában kerültek publikálásra.

A további kollokációkkal és internetes szótárakkal kapcsolatos kutatások a Alexander von Humboldt-Stiftung többszörös finanszírozásával valósulhattak meg, melyek közül a két legutóbbi:

Spezifischer Kollokationstyp: intra- und interlinguale Kollokationen. Detaillierte korpusbasierte Untersuchung des intralingualen Kollokationstyps ADV+VERB unter interlingualem Aspekt (2013, hazatérő ösztöndíj keretében)

Weiterentwicklung des Konzeptes von KOLLEX in Richtung eines online Kollokations- und Lernerwörterbuchs (2016, ismételt kutatói ösztöndíj keretében)

Utóbbi erdményeképpen 2016-tól - az internetes webdesign és funkciók elméleti megtervezése és programozói kivitelezése után - részben online is elérhetővé vált és újtípusú adatokkal bővült az adatbázis, mely E-KOLLEX online tanulószótár néven vált ismertté, és azóta ingyenesen elérhető mindenki számára.

A kutatócsoport három tagja, Dr. habil. Hollós Zita (2009 óta a magyarországi EMLex-képzés koordinátora, 2019-től szakfelelőse is), Dr. habil. Szatmári Józsefné és Dr. Pődör Dóra 2015 óta menedzseli az EMLex (Europäischer Master für Lexikographie/European Master in Lexicography) EMJMD nemzetközi közös képzéssel kapcsolatos pályázati és adminisztrációs tevékenységet és három különböző nemzetközi EMLex-EMJMD-bizottságban tagok: Curricculum Committee, Quality Assurance Committee és Admission Committee. Dr. Hollós Zita és Dr. Pődör Dóra sikerre vitte továbbá 2019. decemberében a képzés magyarországi akkreditálását is, így a KRE BTK-n 2020. szeptemberétől elindulhat az egyetlen államilag elismert, bölcsészettudományi nemzetközi közös képzés, az ún. EMLex-képzés, mely Erasmus Mundus finanszírozással, kilenc egyetem részvételével működik és joint degree-vel zárul. Mindketten rendszeresen részt vesznek és előadnak a nemzetközi EMLex-es konferenciákon. Erre mindig más és más konzorciumi vagy asszociált egyetemen kerül sor, legutóbb 2019 őszén a grúziai Tbilisziben. 2015-ben a KRE adott otthont a 2. EMLex nemzetközi kollokviumnak (szervező: Dr. Hollós Zita). 

Az EMLex keretében megvalósult legutóbbi lexikográfiai kutatási projekt közös konferenciával és tanulmánykötettel zárult: Stefan J. Schierholz, Rufus H. Gouws, Zita Hollós, Werner Wolski (Hrsg.): Wörterbuchforschung und Lexikographie. [Szótártudomány és lexikográfia.] Berlin/Boston 2016. (Lexicographica. Series Maior 151)

A kutatócsoport tagjainak 2018 előtt indult projektjeiről, ill. nemzetközi projektekben való részvételéről, publikációs és a nemzetközi mesterképzésben folytatott munkájáról a kari kutatócsoport-beszámolók adnak részletes felvilágosítást.

Az alábbi táblázat a régebbi és új projektek jelenlegi állását dokumentálja 2018-tól: 

Projekt

Projektvezető

Résztvevők

2018-

Státusz

E-KOLLEX

Online kollokációs tanulószótár Projektkezdés: 2015-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollós Zita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunda Péter (informatikus)

EMLex-es diákok

Tanácsadó: Prof. Dr. U. Heid

  

 

 

 

  

 

 

 

 

E-KOLLEX wegdesignjának megtervezése, fejlesztése és az új adatok folyamatos online release-e

 • Szócikkek: 1274 összes főnévi szócikk a KOLLEX-ből
 • korpuszalapú szókapcsolat/kollokáció: kb. 30 000 KolleX főnévi szócikkeiből (2262 szócikk, 51 418 szókapcsolat: 1274:2262=0.56, 51 418 x 0.56 ~ 28 794)
 • retrodigitalizált szócikkek a Suliszótár-ból: 693 581 főnév a KolleX-ből nem található a Suliszótár-ban (1274-581=693)
 • Képek az egyes jelentésekhez: 269 158 főnévi szócikk egyes jelentéseihez
 • Dinamikus linkek a DWDS-hez és a DW-hez: 3822 lemmánként három link (1274x3=3822)
 • További külső linkek: 632 lemmánként 4 link (158x4=632)
 • PONS képes szótárba vezető linkek: min. 39

folyamatban

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) online

Mehrwortausdrücke alprojekt

Projektkezdés: 2019-

Berlin-Brandenburgi-

sche Akademie der Wissenschaften:
A. Geyken

L. Lemnitzer

 

Hollós Zita

 

 

 

 

2019. augusztus-:

DWDS

Többszavas, idiomatikus kifejezésekhez tartozó szócikkek korpuszalapú kidolgozása és digitális német nagyszótár adatbázisában való rögzítése

online-release: várhatóan 2020 folyamán

 

 

 

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung (WLWF) de Gruyter

5 Bd.

Projektkezdés: 2002-

 

2002-2018

H. E. Wiegand

2018-

R. Gouws,
M. Kammerer,
M. Mann,
W. Wolski

 

 

 

Hollós Zita

EMLex-es diákok

 

 

 

Előzmények - WLWF első két kötete:

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 1. A-C.. Berlin/New York: de Gruyter 2010. ISBN 978-3-11-016472-5

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 2. D-H. Berlin/New York: de Gruyter 2017. ISBN 978-3-11-034094-5

2018. jún-júl.: a teljes 3. kötet (Band 3. és 4. I-Z und Nachtrag) ekvivalenseinek megalkotása és bevitele az adatbázisba (kb. 2000 terminus), valamint lektorálásuk

2019. máj-okt.: 1., 2., 3. és 4. kötet (A-Z) pótlemmáihoz ekvivalensek megalkotása és bevitele az adatbázisba (kb. 1000 terminus), valamint mindhárom kötet ekvivalenseinek egységesítése és a 3. kötet ekvivalenseinek lektorálása

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 3. I-U.  Hrsg. und bearbeitet von H. E. Wiegand, M. Beißwenger, R. H. Gouws, M. Kammerer, M. Mann, A. Storrer, W. Wolski. Berlin/New York: de Gruyter. 2020.

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 2. V-Z, Nachträge A-H. Hrsg. und bearbeitet von H. E. Wiegand, M. Beißwenger, R. H. Gouws, M. Kammerer, M. Mann, A. Storrer, W. Wolski. Berlin/New York: de Gruyter. 2020.

Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 5. Äquivalentregister. Hrsg. und bearbeitet von H. E. Wiegand, M. Beißwenger, R. H. Gouws, M. Kammerer, M. Mann, A. Storrer, W. Wolski. Berlin/New York: de Gruyter. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezárva

Wörterbücher zur Sprach- und Kommu- nikationswissenschaft (WSK) de Gruyter

Projektkezdés: 2014-

Bd. 1: Grammatik

S. Schierholz

H. E. Wiegand

 

Szatmári Józsefné

 

2016-2018:

Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Hrsg. von S. Schierholz und H. E. Wiegand.

szócikkírás a szakszótársorozat első kötete részére: Fachwörterbuch: Grammatik. Ein Lern- und Konsultationswörterbuch. Mit einer Systematischen Einführung und englischen Übersetzungen. Bd. 1.1 Formenlehre. Hrsg. von S. Schierholz und P. Uzonyi.

 

 

 

 

 

 

 

lezárva

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

Goldhahn, Dirk/Hollós, Zita/Quasthoff, Uwe: Frequency Dictionary Hungarian. Magyar gyakorisági szótár. Hrsg. von Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir. Leipzig 2013.

Hollós, Zita: SZÓKAPTÁR: Német–magyar SZÓkapcsolatTÁR. Korpuszalapú kollokációs tanulószótár. KOLLEX: deutsch-ungarisches KOLLokationsLEXikon. Korpusbasiertes Wörterbuch der Kollokationen. Deutsch als Fremdsprache. Szeged 2014. [az adatok a lipcsei Deutscher Wortschatz projektből - vezetője: Dr. Uwe Quasthoff - származnak]

Hollós Zita/Pődör Dóra: EMLex – European Master in Lexicography/Europäischer Master für Lexikographie. Nemzetközi közös képzés. In: M. Pintér Tibor/P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában. Írások Magay Tamás tiszteletére. Budapest, Tinta Kiadó, 2020, 66-75.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk (2017-):

Hollós, Zita

Zita Hollós, Stefan J. Schierholz: Der Europäische Master für Lexikographie im Erasmus Mundus Joint Master Degree Programm. [Az Európai Lexikográfiai Mesterképzés az Erasmus Mundus Joint Master program keretében.] In: Lexicographica 32/2016[2017], 220-223.

Wörterbuchkritik – phraseologische Wörterbücher. [Szótárkritika – frazeológiai szótárak.] In: Bielińska, M./Schierholz/Stefan J. (Hrsg.): Wörterbuchkritik – Dictionary Criticism. Berlin/Boston 2017, 323-352. (Lexicographica. Series Maior 152.)

Datendistribution relativ zum Webdesign. Der erste Prototyp des E-KolleX. [Adat-disztribúció a webdesignhoz viszonyítva. Az E-KolleX első prototípusa.] In: Jesenšek, Vida/Enčeva, Milka (Hrsg.): Wörterbuchstrukturen zwischen Theorie und Praxis. Berlin: de Gruyter. 2018, 151-171. (Lexicographica. Series Maior 154.)

Prototyp eines zweisprachigen Internetwörterbuchs für DaF. [Kétnyelvű internetes német tanulószótár prototípusa.] In: Schierholz, Stefan J./Klosa, Annette: Internetlexikographie und Sprachvermittlung. Berlin: de Gruyter. 2019, 65-86. (Lexicographica 34/2018[2019])

 

Pődör, Dóra

The Use of the Term ʻcombining form’ in Some Monolingual English Dictionaries. In: Argumentum 15 (2019). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2019, 702-715.

 

Szatmári, Petra

Niederschlag-Verbvarianten und ihre valenzlexikographische Erfassung. In: Drewnowska-Vargáné, Ewa/Kappel, Péter/Modrián-Horváth, Bernadett/Rauzs, Orsolya (Hrsg.) (2019): „vnd der gieng treulich, weislich vnd mëndlich mit den sachen vmb“. Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag. Szeged: Institut für Germanistik 2019, 256-270. (Acta Germanica Tomus XV.)

 

Konferenciarészvételek (2019-):

Hollós, Zita

 • Workshop zum neugestarteten Projekt „Mehrwortausdrücke im DWDS”. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berlin, 2019. aug. 19. (E-KOLLEX. Von der Idee zum Prototyp)
 • Linguistisches Kolloquium und Workshop. Linguistik-Projekte am Institut für deutsche und niederländische Sprachen und Kulturen. Károli Gáspár Református Egyetem. Budapest, 2019. szept. 19. (Digitalisierung in der Lexikographie am Beispiel von drei Projekten)
 • Szótárnap 2019: A szótár az oktatásban. A lexikográfiától a szótárhasználatig. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 2019. nov. 12. (Lexikográfiai know how – európaiul!)
 • Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés. Fordításoktatási szakmai nap. Károli Gáspár Református Egyetem. Budapest, 2020. jan. 30. (Korpusznyelvészet és kollokációkutatás)

 

Pődör, Dóra

New Suffixes, Prefixes and Combining Forms: The Lexicographer's Dilemma'. HUSSE 14 (Hungarian Society for the Study of English) (a Magyar Anglisztikai Társaság konferenciája). Veszprém, 2019. január 31.-február 2.

 

Szatmári, Petra

Intézeti nyelvészeti konferenciarendezés (német nyelven): Linguistisches Kolloquium/Workshop, KRE 2019. szept. 19.

Vortragende

Titel des Vortrages 

Júlia Albert-Balázsi

Neologismen im Deutschen und Niederländischen

Anikó Szilágyi-Kósa

Familiennamensysteme im Vergleich: Deutsch-Ungarisch

Szilvia Szatzker

 

Redewiedergabe in der Textsorte Zeitungsnachricht im deutsch-ungarischen Vergleich

Zita Hollós

Digitalisierung in der Lexikographie am Beispiel von drei Projekten

Anne Tamm

Über Untersuchungen zu lexikographischen und anderen Themen

Ida Dringó-Horváth

Untersuchungen über die digitalen Ergänzungsmaterialien von Lehrwerken auf der ungarischen "Lehrbuchliste"

Petra Szatmári

Streiflichter durch Morphologie, Syntax und Lexikologie

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin