Elméleti és kísérletes nyelvészeti kutatások [EKNYEK] -- Dr. Habil. Tamm Anne (Theoretical and Experimental Linguistics Research Group [TELIR])

OUR NEXT MAJOR EVENT:

The First Theoretical and Experimental Linguistics Workshop at KRE (KRE-TEL-WS-2023): 25-26 October 2023

Intézetek [Institutes]: Anglisztika IntézetNémet és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

Vezető [Leader]: Tamm Anne (Néderlandisztika Tanszék)

Létrejötte [Established]: 2022. július 25. (158/2022 (07. 25.) számú kari tanácsi határozat)

Tagjai [Members]:

Adorján Mária (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Ivo Boers (Néderlandisztika Tanszék)

Csides Csaba (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Laczkó Tibor (Angol Nyelvészeti Tanszék)

P. Márkus Katalin (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Pődör Dóra (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Rácz Edit (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Tóth Gabriella (Angol Nyelvészeti Tanszék)

 Kutatási tevékenység, profil rövid leírása [Research activities and goals]:

A kutatócsoport kiemelt célja az elméleti és kísérletes nyelvészeti kutatásoknak és azok más nyelvészeti ágakkal érintkező határterületei kutatásának ösztönzése, koordinálása intézeteken belül és intézetek között. Arra törekszünk, hogy ezeket a kutatásokat láthatóbbá tegyük, erőteljesebben becsatornázzuk az országos és nemzetközi tevékenység- és kapcsolatrendszerekbe. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tehetséges hallgatók mentorálására és a kutatásokba való bevonására. Tematikus oktatási anyagokat, tankönyveket készítünk. Törekszünk a kollégák és a tehetséges hallgatók szakmai előrehaladásának támogatására. Tematikus műhelykonferenciákat szervezünk. Beindítunk egy új előadássorozatot csütörtöki napokon hazai és külföldi meghívott előadókkal (Nyelvészeti Esték a Károlin – NYESK).

[The fundamental goal of our research group is to carry out and foster research in theoretical and experimental linguistics and borderline areas of linguistic investigation within and across institutes. We aim at enhancing the visibility of (the results of) this research and channelling it into related national and international activities and collaborations. We will pay special attention to mentoring talented students and involving them in research activities. We will create teaching materials and textbooks on relevant topics. We will support the professional progress of colleagues and talented students. We plan to host thematic workshops. We will launch a new lecture series (Linguistics Evenings at Károli = LEAK) with lecturers invited from Hungary and abroad on Thursdays.]

• 2022. szeptember 1-jén indult egy kétéves kutatási projektünk Elméleti és kísérletes nyelvészeti kutatások címmel a KRE-BTK finanszírozásában. Projektvezető: Laczkó Tibor

[On 1 September 2022, we started a two-year project entitled Theoretical and experimental linguistic research funded by the Faculty of Arts and Social Sciences of KRE. Project leader: Tibor Laczkó] 

• 2022. szeptember 15. és 17. között megrendeztük az első tematikus workshopunkat: PARTE - Methods for approaching variation: Partitives and beyond. LINK [We organized our first thematic workshop between 15 and 17 September 2022:  PARTE - Methods for approaching variation: Partitives and beyond. LINK 

• Kutatócsoportunk második nemzetközi rendezvénye a következő címet viselte: Észt nyelv önállóan: az alapoktól a mesterfokig. Az oktatási tevékenység összekapcsolása és a regionális együttműködés erősítése céljából Marju Ilves és Lea Kreinin észt nyelvi órákat tartott új módszerek és tananyagok bemutatásával a KRE-n a Reviczky utca 6. szám alatt december 5-én és a Bécsi Egyetemen december 7-én. [The second international event organized by our research group was entitled The Estonian language on your own: from the basics to full mastery. For the coordination of educational activities and for the enhancement of regional cooperation Marju Ilves and Lea Kreinin taught Estonian language classes by presenting new methods and teaching materials at KRE at Reviczky utca 6 on 5 December and at the University of Vienna on 7 December.]

• Beindítottuk a tervezett új nyelvészeti előadás-sorozatot: Nyelvészeti Esték a Károlin (NYESK). A nyitó előadást Alberti Gábor, a PTE professzora tartotta Szemafor hát! A hát diskurzusjelölő – számtalan szerepben címmel 2022. december 8-án. A tervek szerint a további előadások is csütörtöki napokon 18 órakor kezdődnek, és hibrid formátumúak lesznek, vagyis a helyszínen és online is lehet majd követni őket. [We have launched the planned new lecture series (Linguistics Evenings at Károli = LEAK). The opening lecture, entitled Discourse marker hát – in an infinite number of roles, was delivered by Prof. Gábor Alberti from the University of Pécs on 8 December 2022. We plan to organize all these LEAK events at 6 pm on Thursdays in a hybrid format: face-to-face and online.]

♣ A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk [coauthored publications]:

1. Tóth, G. (megj. e.): The syntax of Erzya: Focus on the verb ‘to be’. In Tamm, A. and Vainikka, A. (eds.): Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Tóth, G., Kubinyi, K. & Tamm, A. (megj. e.): Partitivity in Uralic languages: Subset marking via possessive agreement. In Sleeman, P. & Tamm, A. (eds.): Methods for Approaching Variation: Partitives and Beyond. LiVVaL (Linguaggio e Variazione - Variation in Language). Edizioni Ca' Foscari, Venice University Press.

♣ A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk [single-authored publications]:

1. Laczkó, T. (2022): A magyar főnévi csoport szerkezeti és funkcionális jellemzőinek egy átfogó leírásáról lexikalista perspektívából. Argumentum 18, 364-391. DOI: 10.34103/ARGUMENTUM/2022/21

2. P. Márkus, K. (2023): Jógyakorlatok szerepe a szótárhasználatban. Modern Nyelvoktatás 28.3–4, 92–109. http://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.92.109

3. Tamm, A. (2022): Tagadás az észt nyelvben. In: Antal, M.G., Bereczki, A., Kubínyi, K., Salánki, Z. & Szabó, D. (eds.): Varia fenno-estonica. Ünnepi olvasókönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára a finn és az észt nyelv és kultúra, valamint a magyar-finn és magyar-észt kapcsolatok köréből. Uralisztikai Tanulmányok 23. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék, 223-245.

♣ A kutatócsoport tagjainak előadásai [presentations]:

1. Laczkó Tibor: On finite clausal objects and differential object marking in Hungarian. Előadás. Linguistics Beyond And Within, International Linguistics Conference in Lublin, 2022. október 13-14. (online)

2. Rácz Edit: Interdiszciplinaritás és nyelvoktatás. Poszteres előadás. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin