Készült: 2018-09-12
Módosítás: 2022-10-13


 

Adorján Mária

Cím: PhD
Nem: nő
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ORCID
Nyelvtudományi Doktori Iskola
LinkedIn
Publikációk

 
Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2016
Tudományág: Nyelvpedagógia
Disszertáció címe: Lexical repetition in academic discourse: A computer-aided study of the text-organizing role of repetition 
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2010
Tudományág(ak): angol nyelvtanár
Oklevelet kiállító intézmény: KRE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 ELTE Magyar-angol szakos okleveles általános iskolai tanár 1989
 International House London CELTA 1989
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: BTK
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kar: BTK
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Beosztás: óraadó, témavezető

Korábbi munkaadók:

Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: BTK
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

University of Southampton (Egyesült Királyság)
Kar: Arts and Humanities
Tanszék: Modern Nyelvek Tanszék
Beosztás: tanár a Nemzetközi Programban 2013-tól nyaranként

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kar: BTK
Intézet: Angol-Amerikai Intézet
Tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszék
Beosztás: óraadó (2011-2013)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kar: BTK
Tanszék: Politológia Tanszék
Beosztás: óraadó (2012, 2021)

Kutatási és oktatási szakterületek

A nyelvpedagógia területei: tanulás- és kutatásmódszertan, a távoktatás módszertana (e-learning, blended learning), a tananyagtervezés módszertana

Az alkalmazott nyelvészet területei, különösképpen: korpusznyelvészet, diskurzuselemzés, számítógéppel támogatott szövegértékelés, egyéni különbségek a nyelvtanulásban

A tudományos és üzleti íráskészség fejlesztése

Angol gazdasági, pénzügyi, turisztikai, pszichológiai, alkalmazott nyelvészeti szaknyelvek

Angol mint idegennyelv tanítása nemzetközi hallgatóknak (Előkészítő év, BA és MA szinten)

Tudományos angol tanítása nemzetközi hallgatóknak (BA és MA szinten)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Fordításkutatás: Korpusznyelvészet, kontrasztivitás és koherencia a fordításoktatásban. KRE 

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2022 MA Alkalmazott nyelvészet specializáció kidolgozása
2022 doktori komplex vizsga bizottsági tag (ELTE BTK, nyelvpedagógia)
2022 doktori komplex vizsga vizsgáztató 2x (PPKE BTK, alkalmazott nyelvészet)
2020 doktori védés bizottsági tag (ELTE BTK, nyelvpedagógia)
2019 OTDK Humán Tudományi Szekció Angol Nyelvészet és Alkalmazott Nyelvészet -- zsűritag (döntő)
2018- 2022 Osztatlan tanári mesterképzés koordinátora (angol nyelv), órarend szerkesztő
2018 Idegennyelvi mérés és értékelés szeminárium: új tantárgy kidolgozása és bevezetése (osztatlan tanári mesterképzés, KRE)
2018 Üzleti angol szaknyelvi szeminárium: új tantárgy kidolgozása és bevezetése (fordítói-szaknyelvi specializáció, KRE)
2012 Vállalkozások indítása és működtetése [English for Start-ups] (angol nyelvű interaktív előadás) új tantárgy kidolgozása és bevezetése (ELTE, BA angol üzleti specializáció részeként)
2012 Üzleti turizmus [English for Business Tourism] (angol nyelvű interaktív előadás) új tantárgy kidolgozása és bevezetése (ELTE, BA angol üzleti specializáció részeként)
2011 Turisztikai angol [English for Tourism] (szeminárium) új tantárgy kidolgozása és bevezetése (BA angol, ELTE)
1996 Üzleti angol közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő interaktív multimédia tankönyv, szótár (CD-ROM formában) és munkafüzet (társszerző: Sean Murphy, kiadó: Profi Média Kft.)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 olasz szakmai felsőfok
 német  B1
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 EALTA (European Association of Language Testing and Assessment)  tag
 EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)  tag
 ALTE (Association of Language Testers)  tag
 EWCA (European Writing Centres Association)  tag
Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tag

 

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Rohqim Al Ikhwan Fadqur, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola ESP/EMI in Indonesian HE  
Victor Achuodho Omondi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola Curriculum in Kenya  
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

MTMT

 

 

 

 

Multimédia tananyag

1996. Üzleti angol 1-2: kulcs az üzleti élethez. (Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő multimédia CD-ROM és munkafüzet). Társszerző: Sean Murphy, kiadó: Profi Média Kft.

Nyilvános megjelenések

2022. A nyelvtanulói autonómia elősegítése korpusznyelvészeti eszközökkel tükrözött osztálytermi környezetben. XIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia. 2022. szeptember 12-13. Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákai

2021. What makes formative feedback on academic writing effective: Pragmatic and lexical explorations. ResLing Socially Responsible Linguistics - Applied Linguistics International Conference. ELTE. Online.  2021. november 18-19.

2021. Tesztelés Moodle-ben: jógyakorlatok. MoodleMoot2021 Konferencia. Online. 2021. június 25. 

2021. Anaforikus főnévi szerkezetek angol nyelven írt érvelő esszékben. Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények, XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Pannon Egyetem. Online. 2021. április 19-20.

2020. Self-assessment of academic writing in an online learning environment. SZOKOE Konferencia: Digitalizáció újraöltve: szaknyelvoktatás és -kutatás változó környezetben. 2020. november 13. (online)

2020. Focus on Corpus-based EdTech: Experienced English Teachers Reshaping their Pedagogical Skill Set. Conference on Theory and Practice in Lifelong Learning Experiences. Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe. Grosspetersdorf, Austria (online). 2020. május 9-10.

2020. Introducing Corpus Linguistic Tools to EFL Undergraduates and Trainee Teachers. eLearning Symposium 2020: Education 4.0 Revolution: Transformative Approaches to Language Teaching and Learning, Assessment and Campus Design. University of Southampton: Southampton, UK. 2020. január 24.

2019. English Medium Instruction in Secondary Schools: Teaching, Assessment and the Socio-political Context. EMI 2019 Symposium. University of Oxford, Department of Education: Oxford, UK. 2019. június 26.

2019. Exploring (Im)materiality in the Post-Digital Era: Reflections on a UK Student Exhibition. Arts and the City International Conference. KRE-MTA: Budapest, 2019. május 23-24

2019. Automatizált esszé-értékelés a gyakorlatban: lehetőségek és korlátok. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben, XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. KRE BTK. Budapest 2019. április 15-16.

2019. A Possible Reason for Exam Underachievement: Between and Within Group Vocabulary Size. 14th Biennal HUSSE Conference. Pannon Egyetem: Veszprém. 2019. január 31.

2019. A turizmus szaknyelv tanterv-előkészítő igényfelmérése és a kitűzött célok megvalósulásának összehasonlítása anglisztika alapszakos hallgatók esetében. VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Stúrovo. 2019. január 22.

2018. Modern társadalmi és gazdasági kihívások kínai egyetemi hallgatók szemszögéből. VI. IRI Társadalomtudományi Nemzetközi Konferencia. Stúrovo. 2018 június 20.

2012. Tourism English: 21st Century Content with 21st Century Technology. 22nd IATEFL-H Conference. Eger. 2012. október 5.

2012. Irish Self-Representation in Tourism. Representations of Ireland International Conference. Budapest. KRE. 2012. augusztus 31.

2012. A New Tourism ESP Blended Learning Course at ELTE. Neveléstudományi Egyesület Nemzetközi Konferenciája. Miskolc. 2012 június 14.

2012. Turisztikai angol tanítása az ELTE-n. Konferencia: 125 éves a budapesti angol szak. Budapest. ELTE BTK.

 Mária Adorján

Title: PhD
Gender: female
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ORCID
Doctoral School of Linguistics
LinkedIn
Publications list


Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2016
Discipline: Language Pedagogy
Title of Thesis: Lexical Repetition in Academic Discourse: A Computer-aided Study of the Text-organizing Role of Repetition
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2010
Discipline(s): Teacher of English Language and Culture
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification  
 Eötvös Loránd University  Teacher of English and Hungarian  
 International House London  CELTA  
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute of English Studies
Department of English Linguistics
Current Position(s): Associate Professor

Pázmány Péter Catholic University
Doctoral School of Linguistics
Current Position(s): Lecturer, thesis supervisor 

Previous Employer: Univesity of Southampton, UK
Previous Position Held: Pre-Sessional Teacher of Academic Reading and Writing

Previous Employer: Eötvös Loránd Univesity, Hungary
Previous Position Held: Lecturer

Previous Employer: Pázmány Péter Catholic University, Hungary 
Previous Position Held: Lecturer


Areas of Research and Teaching

 

Membership in Research Groups and Projects

EALTA (European Association of Language Testing and Assessment)

EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)

ALTE (Association of Language Testers)

EWCA (European Writing Centres Association)

 Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2022 Doctoral complex exam committee member, Language Pedagogy ELTE
2022 Doctoral compex exam examiner 2x PPKE, Applied Linguistics
 2020 Doctoral defence (viva) committee member ELTE 
 2019 National Conference of Scientific Students' Associations (final) committee member, Applied Linguistics
 2018- Programme Coordinator MA in TEFL
 2018 L2 Assessment seminar course design MA in TEFL
 2018 ESP Business course design Translation Specialisation

Language Skills

Language Proficiency level
 English  
 Italian  
 German   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
EALTA (European Association of Language Testing and Assessment)  
 EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)  
 ALTE (Association of Language Testers)  
 EWCA (European Writing Centres Association)  
Hungarian Academy of Sciences (Public Body) member

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Rohqim Al Ikhwan Fadqur, PPCU  ESP/EMI in Indonesian HE  
 Victor Achuodho Omondi, PPCU  Curriculum in Kenya  
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

 MTMT


Monographs

 2019. Lexical Repetition in Academic Discourse. Munich, Germany: GRIN Verlag. ISBN: 9783668914612

Chapters in Books

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

2019. Syntactic knowledge of Chinese as a third language: Is the first or the second language activated? In: Kubinyi Kata; Nagy Judit; Tamm Anne; Tóth Gabriella (szerk.)
In Memoriam of Anne Vainikka: Conference contributions. Konferencia helye, ideje:: Budapest, Magyarország 2019.11.22. - 2019.11.23. (Károli Gáspár Református Egyetem)
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika Tanszék, pp 11-20.

2019. (in print). Automated essay scoring: design, basic features, potential and limitations. 27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the information space of the 21st century. KRE: Budapest.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2020. Self-assessment of academic writing in an online learning environment. SZOKOE Konferencia: Digitalizáció újraöltve: szaknyelvoktatás és -kutatás változó környezetben. 2020. november 13. (online)

2020. Focus on Corpus-based EdTech: Experienced English Teachers Reshaping their Pedagogical Skill Set. Conference on Theory and Practice in Lifelong Learning Experiences. Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe. Grosspetersdorf, Austria (online). 9-10 May.

2020. Introducing Corpus Linguistic Tools to EFL Undergraduates and Trainee Teachers. eLearning Symposium 2020: Education 4.0 Revolution: Transformative Approaches to Language Teaching and Learning, Assessment and Campus Design. University of Southampton: Southampton, UK. 24 January.

2019. English Medium Instruction in Secondary Schools: Teaching, Assessment and the Socio-political Context. EMI 2019 Symposium. University of Oxford, Department of Education: Oxford, UK. 26 June.

2019. Exploring (Im)materiality in the Post-Digital Era: Reflections on a UK Student Exhibition. Arts and the City International Conference. Károli Gáspár University & the Hungarian Academy of Sciences: Budapest, 23-24 May.

2019. Automated Essay Scoring: Design, Basic Features, Potential and Limitations. 27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the Information Space of the 21st Century. KRE: Budapest. 15-16 April.

2019. A Possible Reason for Exam Underachievement: Between and Within Group Vocabulary Size. 14th Biennal HUSSE Conference. Pannon University: Veszprém. 31 January.

2019. A turizmus szaknyelv tanterv-előkészítő igényfelmérése és a kitűzött célok megvalósulásának összehasonlítása anglisztika alapszakos hallgatók esetében. VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Stúrovo. 22 January. (Pre-curriculum ESP needs analysis; post-course satisfaction survey)

2018. Modern társadalmi és gazdasági kihívások kínai egyetemi hallgatók szemszögéből. VI. IRI Társadalomtudományi Nemzetközi Konferencia. Stúrovo. 2018 június 20. (Social and economic challenges -- Chinese MSc Students' viewpoints)

2012. Tourism English: 21st Century Content with 21st Century Technology. 22nd IATEFL-H Conference. Eger. 2012. október 5.

2012. Irish Self-Representation in Tourism. Representations of Ireland International Conference. Budapest. KRE. 2012. augusztus 31.

2012. A New Tourism ESP Blended Learning Course at ELTE. Neveléstudományi Egyesület Nemzetközi Konferenciája. Miskolc. 2012 június 14.

2012. Turisztikai angol tanítása az ELTE-n. Konferencia: 125 éves a budapesti angol szak. Budapest. ELTE BTK. (Tourism English at Eötvös University)

 Academic Journal Articles

2019. 'Kovács Tímea: Code-switching and Optimality'. Book review. MODERN NYELVOKTATÁS. XXV : 2 pp. 156-159.