Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2022-11-18

Tamm Anne

MTMT

Cím: PhD
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Habilitáció
Benyújtás éve: 2014. Védés éve: 2015. Fokozatszerzés éve: 2016. Címe: "Case 'out of Place' : Social cognitive aspects of language structure" (2014)
Tudományág: Nyelvészet
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE 

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: Nyelvészet
Disszertáció címe: Relations between Estonian aspect, verbs, and case (PDF 1, PDF 2)

Oklevelet kiállító intézmény: ELTE


MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1997
Tudományág(ak): Német filológia
Oklevelet kiállító intézmény: Tartui Egyetem

Osztatlan képzés
Fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): Angol filológia
Oklevelet kiállító intézmény: Tartui Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Amszterdami Református Egyetem (Vrije Universiteit), Amszterdam, Hollandia Lexikográfia
1994-1996
Lexikológia, Leideni Egyetem (Rijksuniversiteit Leiden), Hollandia Lexikológia 1994/1995

Groningeni Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen), Hollandia

Amszterdami Egyetem (Universiteit van Amsterdam), Hollandia

Holland nyelvészet és irodalom

Holland nyelvészet, Európai Tanulmányok

1992/1993

 

1991/1992

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó:
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

Tanszék: Néderlandisztika Tanszék

Beosztás: docens

Kutatási és oktatási szakterületek

holland, észt, germán, finnségi nyelvek

nyelvészeti tipológia

nyelv és kogníció

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Cambridge University Press, „Uralic Syntax”, Cambridge University Press, témavezető, 2016

Routledge, „Essential Grammar of Estonian,” témavezető, 2016 

Hungarian and Estonian Academies of Science, Hungarian-Estonian bilateral researcher exchange project, two rounds, 2016-2019 and 2019-2021, PI Helle Metslang, Beatrix Oszko, Eva Dekany 

Dutch Science Fund NWO, Internationalization project Partitives in Europe, project member, PI Petra Sleeman, 2017-2020 

OTKA, Languages under the Influence. Uralic syntax changing in an asymmetrical contact situation, közreműködő kutató, 2016 (OTKA 118079)

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, Modelling intermodular phenomena in Estonian SF0050023s09, közreműködő kutató, 2009

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, The bidirectional relationships between the speech rhythm and Estonian grammatical and lexical structures ETF7998,  közreműködő kutató, 2009

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, „Lexicographers’ tools” alprojektje „Language technology support for Estonian” nemzeti program alatt, közreműködő kutató, 2007

Firenzei Egyetem, finnugor csoport, tanszéki projekt, Progetto sperimentale di formazione interculturale plurilinguistica specifica per la ‘nuova Europa’, da realizzare nell’ambito di una Rete Comenius, in collaborazione fra un Istituto scolastico di Firenze, istituti scolastici italo-ungheresi, ungheresi-danubiani, italo-finlandesi e italo-estoni („Mezzofanti”), közreműködő kutató, 2006, http://www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-34.html

Hungarian National Research Foundation, number K 60595, University of Pécs, A „ReAlis” interpretation system and its computational implementation, közreműködő kutató, 2006

NKFK, Természeteshez közeli ember-gép beszédkapcsolat megvalósítása információs rendszerekben. ENHENCES projekt (Enabling Natural-like Human Computer Speech-interface in Information Systems) NKFP-2/034/2004, közreműködő kutató, 2005

OTKA, Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései TS 049873, közreműködő kutató, 2005

Open Society Grant for PhD studies in Theoretical Linguistics at ELTE, 1997-2000

Nederlandse Taalunie, Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen, Nederlands Estisch omkeerbare woordenboek, témavezető, 1997

Tempus Alapítvány, Small languages and cultures in contact, közreműködő kutató, 1993


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Funkció vagy tevékenység
innovatív tematikák, online blended learning készítetése (KRE, ELTE, Bécsi egyetem, Szegedi Egyetem, Firenzei egyetem, Tartui egyetem, Johns Hopkins Egyetem)
új módszerek bevezetése (KRE, közös videokurzus: ELTE, Bécsi egyetem, Firenzei egyetem, Tartui egyetem, MTA NyTI)
részvétel új képzési program, doktori iskola fejlesztésében (ELTE, CEU)
új tantárgyakat tematikájának kidolgozása (KRE, CEU, Johns Hopkins Egyetem)

több hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményben használt oktatási segédleteket, tanhonlapok elkészítése (KRE, ELTE, Firenzei egyetem, Johns Hopkins Egyetem)

tantárgy felelős (KRE)

Szakmai és hivatali vezetői megbízatások

(tanszékvezetés, intézetigazgatás, kari, egyetemi vezetői megbízatás stb.)

Egyetemi akkreditációs pályázatokhoz (MBDI, tanárképzés), tantervek kidolgozása nyelvészeti tárgyakra való tekintettel

Egyetemen konferencia szervezés

Szakmai: lásd konferenciaszervezés és projektek alatt

Egyéb tudományos, szakmai és hivatali megbízatások, tevékenységek, elismerések

Az észt nemzeti professzori program értékelését végző nemzetközi bizottság elnöke (2016)

Szakmai folyóiratok, kiadók lektora: 

  • Benjamins
  • Studies in Language
  • Journal of Pragmatics
  • Syntax
  • SKY Journal of Linguistics
  • Ural-Altaic Studies
  • Linguistica Uralica
  • Finno-Ugric Languages and Linguistics
  • Acta Linguistica Hungarica
  • Estonian Papers in Applied Linguistics
  • Open Linguistics
  • Mouton de Gruyter
  • Oxford University Press
  • Journal of Linguistics

Számos konferencia és workshop absztraktjainak a lektora (ca 30)

Elluminate nemzetközi innovativ videokurzusok szervezése és tartása a Firenzei Egyetem, az ELTE, a Szegedi Egyetem, MTI NyTI és a Bécsi Egyetem számára

Hazai és külföldi folyóirat és könyvsorozat

Alapítója (A), főszerkesztője (B), szerkesztője (C), szerkesztőbizottsági tagja (D), tanácsadó

testületének tagja (E)

Folyóirat/sorozat neve A/B/C/D/E Mettől meddig
Acta Linguistica Hungarica (MTA)  D  2015-
Finno-Ugric Languages and Linguistics (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)  D 2012-
Acta Universitatis Tallinnensis, Humaniora (Tallinni Egyetem)  D 2012-

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
holland, magyar, angol mindennapos munkanyelv 
orosz, finn, svéd, német, olasz, francia professzionális forrásnyelv
gót, ó- és középholland, óangol, kisebb finnugor nyelvek, latin, võro, indonéz
 
egy vagy több szemesztert tanult, ill. kutatási érdeklődési terület
észt anyanyelv

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
PARTE (PI Prof P. Sleeman)   NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) 2017-2021
KRE BTK Kutatástámogatási ösztöndíj  KRE 2018-2019

Év Publikációs Díj 

 KRE BTK 2016

Tiszteletbeli alumnus, ENÜS Eesti Naisüliõpilaste Selts  

 Tartui Egyetem 2016

Kutatástámogatási ösztöndíj „Evidencialitás és genericitás társas-kognitív és fejlődéstani szempontokból” (Evidential and Generic Issues of Social Cognitive and Developmental Linguistics)

CEU Kognitív Tudományi Tanszék 2012

OTKA PD 73826 Kategóriafüggetlen eset (Cross-Categorial Case), kutatásvezető  

MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia 2009-2010

Technológiai források az észt nyelvben (Technological Resources of the Estonian Language) (2006-2010), rendkívüli tudományos főmunkatárs. Támogatás jogosultja (JD 64)   

Észt Nyelvtud. Intézete (Észt Tudományos Alapítvány által támogatott kutatási program) 2007-2009

OSI ösztöndíj

ELTE  1997-1999

OSI ösztöndíj

ELTE  1996

Tempus Small languages and cultures in contact

Kisnyelvek és kulturák kapcsolatai, lexikográfiai alprojekt

Tartui Egyetem  1993-1995 

Tempus Small languages and cultures in contact (Kisnyelvek és kulturák kapcsolatai, lexikográfiai alprojekt)

Groningeni Egyetem  1992-1993
 

OSI ösztöndíj

Amszterdami Egyetem (UvA) 1991 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 MTA 2016- köztestületi tag
 Magyar Nyelvtudományi Társaság 2011- tag
 Societas Linguistica Europaea 2013- tag 
 Association for Linguistic Typology 2010- tag
 IVN Internationale Vereniging voor Neerlandistiek  (Nemzetközi Néderlandisztika Egyesület) 1993- tag
 Emakeele Selts 2017- tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2019/2020 Amszterdami Egyetem  Languages in Contact, Current Issues in Linguistics, ACLC lecture (járványügyi helyzet miatt elhalasztva)
2017 Groningeni Egyetem ERASMUS: Nyelvelsajátítás, szintaxis, social cognitive linguistics
2014-2015 Johns Hopkins Egyetem Tudatelmélet és a nyelv fejlődése 1, 2 
2005-2012  Firenzei Egyetem  Finnugor nyelvek, Finnugor nyelvészet/nyelvtudomány, e-Észtország, összehasonlító nyelvészet: magyar, finn, észt
1992-1994 Tartui Egyetem Holland nyelv

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Tiborcz-Tóth Tünde, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban 2018 
 

Denys Teptiuk, Tartui Egyetem

Quotative Indexes in Finno-Ugric Languages: synchronic study on contemporary use of quotative indexes in Permic languages, Hungarian, Finnish and Estonian  2019
Natalia Vaiss, Tallinni Egyetem Eesti keele transitiivsete verbide tüpoloogia (The typology of Estonian transitive verbs)   

Nagy Judit, ELTE

Észt-finn-magyar aspektus: tipológia és korpuszkutatás  

Kaba Ariel, ELTE

Kiterjesztett kommunikáció: az új paradigma  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Maomao Gao, ELTE (házi védés)

 
The Chinese in Hungary 2020
Zichler Csilla, ELTE (házi védés) De metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen vanuit cognitief perspectief 2019 
David Paul Ogren, Tartui Egyetem, Filozófiai Kar, Észt és Általános Nyelvészeti Intézet Object case variation in Estonian da-infinitive constructions  2018

Siiri Pärkson, Tartui Egyetem, Filozófiai Kar, Észt és Általános Nyelvészeti Intézet

Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused  2016

Helena Metslang, Tartui Egyetem, Filozófiai Kar, Észt és Általános Nyelvészeti Intézet

Grammatical relations in Estonian: subject, object and beyond 2013
Külli Prillop, Tartui Egyetem, Filozófiai Kar, Észt és Általános Nyelvészeti Intézet Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest  2011

PhD-/kandidátusi fokozatért benyújtott értekezés nyilvános védésén bizottsági tag

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Ekaterina Georgieva, Szegedi Tudományegyetem

Non-finite adverbial clauses in Udmurt 2018 
Fekete István, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány) Természettudományi Kar A Corpus and Psycholinguistic Testing of the Strong Version of the Embodiment Hypothesis in Cognitive Linguistics    2013
Pintérné Márkus Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kéziszótárak az ezredfordulón. Angol–magyar, magyar–angol kéziszótárak 1981 után   2011
Bene Annamária, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Az igék bennható-mediális-tranzitív felosztásának alkalmazhatósága magyar szintaktikai és morfológiai sajátosságok magyarázatában     2005

 Habilitációs eljárásban hivatalos bíráló (opponens)

A jelölt neve és az eljárás helye: Beáta Wagner-Nagy, Bécsi Egyetem On the Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages

 

Publikációs lista

MTMT

Monográfiák

Estonian: an Essential Grammar. London and New York: Routledge. 2019. 350 pp. (Társsz. P. K. Kivik)

"Case 'out of Place' : Social cognitive aspects of language structure" (2014)

Kategóriafüggetlen eset: A morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 212 p. (Nyelvtudományi értekezések; 163.)

Scalar verb classes: Scalarity, Thematic Roles, and Arguments in the Estonian Aspectual Lexicon. Firenze: Firenze University Press, 2012. 249 p. (Biblioteca di studi filologia moderna; 14.)

Reversible lexical databases: Chapters from the development of the tools and data structures for multilingual lexical databases on the example of OMBI. Saarbrücken: VDM Verlag, 2010. 92 p.

Woordenlijst Nederlands-Estisch. Groningen: Kleine finoegrist producties, 1994. (Társsz. Petri Hoogendijk, Frans van Nes)

Woordenlijst Estisch-Nederlands. Groningen: Kleine finoegrist producties, 1993. (Társsz. Petri Hoogendijk, Frans van Nes)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Uralic Syntax. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2019. 350 pp. (Társsz. A. Vainikka)

Észt Köztársaság - 100 év innováció Budapest, Magyarországi Észt Intézet. 2019. 24-42. ISBN 978-615-80945-2-8 (Társsz. Tolnai Ágnes)

Non-Finiteness. THE LINGUISTIC REVIEW 33(3), 2016. Special Issue. (Szerkesztő.)

Negation in Uralic Languages. (Typological Studies in Language 108). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2015. (Társsz. Miestamo, Matti, Wagner-Nagy Beáta.)

Könyvfejezetek

Tamm, Anne (2023) Tagadás az észt nyelvben [Negation in Estonian]. In: Antal, M. Gergely; Bereczki, András; Kubínyi, Kata; Salánki, Zsuzsa; Szabó, Ditta (eds./szerk.) VARIA FENNO-ESTONICA. Ünnepi olvasókönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára a finn és az észt nyelv és kultúra, valamint a magyar–finn, magyar–észt kapcsolatok köréből. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Finnugor Tanszék. pp. 221-240., 20 p. Online.

Tamm Anne – Ágnes Tolnai
100 éves az Észt Köztársaság – Észtország 2017. évi soros elnöksége. In: Tamm, Anne; Tolnai, Ágnes (szerk.) Észt Köztársaság 100 év innováció. Budapest, Magyarországi Észt Intézet. 2019. 24-42 

Tolnai, Ágnes ; Tamm, Anne Introduction: The 100th Anniversary of the Republic of Estonia: Perspectives of the EU Presidency in 2017 In: Tamm, Anne; Tolnai, Ágnes (szerk.) The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation. Budapest, Magyarország : Estonian Institute in Hungary, 2019. pp. 1-32. , 32 p.

Tamm, Anne ; Argus, Reili ; Suurmäe, Kadri. Uralic perspectives on experimental evidence for evidentials In: Mulder, Gijs; de Hoop, Helen; Foolen, Ad - Evidence for Evidentiality John Benjamins Publishing Company, (2018) pp. 145-172. , 28 p.

Tamm, Anne; Heete, Sahkai The syntax of contrastive topics in Estonian In: Amon, Marri; Julia, Marie-Ange (szerk.) Oralité, information, typologie / Orality, Information, Typology. Hommage à M.M. Jocelyne Fernandez-Vest Paris, Franciaország: L'Harmattan (Paris), (2018) pp. 399-420. , 22 p.

Negation in Estonian. Miestamo, Matti; Tamm, Anne; Wagner-Nagy, Beáta (Eds.). [Typological Studies In Language Series]. Negation in Uralic Languages 2015. Amsterdam: Benjamins.

 Miestamo, Matti; Tamm, Anne; Wagner-Nagy, Beáta (2015). Introduction. Miestamo, Matti; Tamm, Anne; Wagner-Nagy, Beáta (Eds.). [Typological Studies In Language Series]. Negation in Uralic Languages (). Amsterdam: Benjamins. 

The Partitive Concept versus Linguistic Partitives: From Abstract Concepts to Evidentiality in the Uralic Languages. Huumo, Tuomas; Luraghi, Silvia (Eds.). Partitives. [Empirical Approaches to Language Typology 54] 2014. pp. 87 - 152. Berlin: Mouton de Gruyter.

Social cognitive and developmental psychology explaining linguistic patterns: Theory of Mind, epistemic vigilance, natural pedagogy, and the typology of Uralic generics, evidentials, and possessives.  In Csepregi, Márta, Kubínyi,Kata, Jari Sivonen (Eds). Grammar and ContextNew Approaches to the Uralic Languages III. Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Urálisztikai Tanulmányok 20. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest. 2013. pp. 260-285.

Finnségi tárgyeset mint a kategóriákat áthidaló eset egyik altípusa: az argumentumon megjelenő aspektusjelölő toldalék [Finnic object case as an instance of cross-categorial case: an aspectual morpheme in argument encoding]. Alberti, Gábor, Kleiber, Judit, Farkas, Judit (Szerk.). Vonzásban és változásban, 2012. pp. 181 - 207. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai [Cross-modular approaches: relationships between Estonian verbs, aspect, and case]. Kristiina Lutsar, János Pusztay (Szerk.). Folia Estonica, 2012. pp. 125 - 149. Szombathely: Savaria University Press.

Beszámoló a Virtuális Észtország (e-Észtország) kurzus tapasztalatairól. [e-Estonia. My experiences with designing and teaching the course]. Kristiina Lutsar, János Pusztay (Szerk.). Folia Estonica, 2012. pp. 150 - 154. Savaria University Press.

Let me introduce the Estonian analytical causatives: the permissive and factitive laskma ‘let, make, have, allow, permit’. In: Jaakko Leino, Ruprecht von Waldenfels (szerk.) Analytical Causatives: From 'give' and 'come' to 'let' and 'make'. München: Lincom Europa, 2012. pp. 247-289.

Igeosztályok, eseménytípusok, bizonyossági fokozatok: evidencialitás és aspektus közös szemantikájának kialakulása az észt nyelvben [Verb classes, event types, degrees of evidence: the development of similar semantics for Estonian evidential and aspectual markers]. Studia Linguistica. Tanár és tanítvány. Írások Györke József és Hajdá Péter tiszteletére 2002-2007, 2009. pp. 242 - 252. Budapest-Pécs: PTE BTK.

The Estonian partitive evidential: Some notes on the semantic parallels between the aspect and evidential categories. In: Lotte Hogeweg, Helen de Hoop, Andrej Malchukov (szerk.) Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality. Amszterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. pp. 365-401.

Aspect and the Estonian partitive objects: a review of arguments for analysing partitive NPs as instances of incorporation. In: L'aspect dans les langues les théories: similitudes et différences - Aspect in languages and theories: similarities and differences, (Eds.) Daniele Monticelli and Anu Treikelder (Studia Romanica Tartuensia; 6), 2007. pp. 205 - 226. Tartu:  Tartu University Press. 

Estonian object and adverbial case with verbs of motion (comparative version). János Pusztay (Eds.). Észt-magyar összevetés V. Folia Estonica 2007. pp. 126 - 142. Szombathely: Savaria University Press.

Estonian object and adverbial case with verbs of motion. In: Grammar and ContextNew Approaches to the Uralic Languages Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában, (Eds.) M. Csepregi, V. Masonen. Budapest,  (ELTE BTK Finnugor Tanszék, Urálisztikai tanulmányok; 17), 2007. pp. 319 - 330.

Hungarian Accusative in the light of the Estonian and Finnish object case. Ilves, Marju; Pusztay, János (Eds.). Specimina Fennica 2006. pp. 272 - 297). Szombathely: Savaria University Press.

Eesti ja ungari keele verbiaspekti modelleerimise probleeme [Problems of the lexical representation of Estonian and Hungarian verbs]. Ilves, Marju; Pusztay, János  (Eds.). Folia Estonica Tomus XI, Észt-magyar összevetés 2004. pp. 128 - 147. Szombathely: Savaria University Press.

Problems of the lexical representation of Estonian and Hungarian verbs. Ilves, Marju; Pusztaly, János (Eds.). Folia Estonica Tomus XI, Észt-magyar összevetés 2004. pp. 126 - 127. Savaria University Press.

Delimitedness, telicity, direct objects and obliques. János Pusztay (Eds.). Materialen der Konferenz Valencia Uralica. Szombathely, 18. – 19. April 2002 2003. pp. 115 - 149. Szombathely: Savaria University Press. 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Cross-categorial scalar properties explaining Differential Object Marking. LINGUISTICS 52:(2) pp. 469-511. (2014)

Partitive objects and the partitive evidential marker -vat in Estonian express incomplete evidence. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 35: pp. 90-140. (2012)

Optionality: social cognitive factors in changing linguistic complexity in the dialects of Estonia. LEA: LINGUE A LETTERATURE D ORIENTE ED OCCIDENTE 1:(1) pp. 151-162. (2012)

Cross-categorial spatial case in the Finnic non-finite system: focus on the absentive TAM semantics and pragmatics of the Estonian inessive m-formative non-finites. LINGUISTICS 49:(4) pp. 835-944. (2011)

Scalarity and Dimensionality across Categories. Estonian Pseudopartitive Constructions. LINGUISTICA URALICA 47:(1) pp. 22-40. (2011)

Tárgyi esetjelölés és igeaspektus az észtben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: pp. 7-57. (2010)

Finiteness and Non-Finiteness in Finno-Ugric Languages. Synchronic, diachronic, and Cross-Modular Issues. LINGUISTICA URALICA 46:(3) pp. 229-232. (2010) (Társsz. Kristiina Ross, Sahkai Heete)

Perfectivity, telicity and Estonian verbs. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS 30:(2) pp. 229-255. (2007)

On the grammaticalization of the Estonian perfective particles. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 51:(1-2) pp. 143-169. (2004)

Estonian transitive verb classes, object case, and progressive. NORDLYD 31:(4) pp. 639-653. (2003)

Polysemy and cross-linguistic equivalence. WORKING PAPERS IN THE THEORY OF GRAMMAR 7:(1) pp. 65-96. (2000)

Specificity, aspect and the two partitives of Estonian. WORKING PAPERS IN THE THEORY OF GRAMMAR 6:(3) pp. 221-235. (1999)

Konferenciaközlemények

Partitive Morphosemantics across Estonian Grammatical Categories, and Case Variation with Equi and Raising. In: Miriam Butt, Tracy Holloway King (szerk.) Proceedings of the LFG08 Conference. Konferencia helye, ideje: Sydney, Ausztrália, 2008.07.04-2008.07.06. (Stanford University) Stanford (California): CSLI Publications, pp. 473-493.

Accent Assignment Algorithm in Hungarian Based on Syntactic Analysis. In: H van Hamme, R van Son (szerk.) Proceedings of Interspeech 2007 (Társsz. Abari Kálmán, Olaszy Gábor).

Representing achievements from Estonian transitive sentences. In: Magnus Sahlgren, Ola Knutsson (szerk.) Semantic Content Acquisition and Representation: Proceedings of the Workshop Semantic Content Acquisition and Representation (SCAR) 2007. Stockholm:pp. 28-35.

Estonian transitive verbs and object case. In: Miriam Butt, Tracy Holloway (szerk.) Proceedings of the LFG06 Conference, Universität Konstanz. Stanford (California): CSLI Publications, Stanford University, pp. 485-504.

Aspectual Mismatches in Bilingual Dictionaries. In: Geoffrey Williams, Sandra Vessier (szerk.) Euralex 2004 Proceedings. pp. 967-972.

Reversing the Dutch-Estonian Dictionary to Estonian-Dutch. In: Braasch Anna, Povlsen Claus (szerk.) Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. Kopenhagen: Center for Sprogteknologi, 2002. pp. 389-400.

Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén):

Under the paw of the mighty Russian bear. Chronos 11. 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality. June 16th -18th, 2014. Pisa (Scuola Normale Superiore), Italy. With Argus, Reili.

Estonian evidentials provide evidence that guides children’s exploratory play. July 20, 2014, Amsterdam, with Argus, Reili, Kapanen, Airi, Kütt, Andra, Parm, Sirli, Suurmäe, Kadri.

Case “out of place”. 16th International Morphology Meeting, Budapest, May 29 to June 1, 2014.

Okulöncesi çocukları -DIR ekinin genelleyici anlamını ne zaman kavrıyor? Turkish Linguistics Conference. May 30, 2014, Istanbul. With Aksu-Koç, Ayhan, Caglar, Leyla Roksan, Csibra, Gergely.

Generic markers make Turkish preschoolers generalize statements and tolerate exceptions. BCCCD, Jan 9-11, Budapest. With Aksu-Koç, Ayhan, Caglar, Leyla Roksan, Csibra, Gergely. In: BCCCD 2014 Budapest CEU Conference of Cognitive Development Program and Abstracts: Budapest CEU Conference of Cognitive Development. (Eds.) Hernik, Mikolaj; Shamsudheen, Rubeena. Budapest: Central European University, 2014, 162 – 162. 

Turkish indirect evidential sentences provide information but thwart generalization. Empirical Evidence for Evidentiality, Jan 9-10, Radboud University Nijmegen. With Aksu-Koç, Ayhan, Caglar, Leyla Roksan, Csibra, Gergely. 1-2.

Evidentsiaalidel on täiskasvanute ja laste jaoks erinev funktsioon [Evidentials diverge in their functions in the interpretation of adults and preschoolers.] Conference Theoretical Linguistics in Estonia IV, 17th and 18th December 2013, University of Tartu. with Argus, Reili, Kapanen, Airi, Kütt, Andra, Parm, Sirli, Suurmäe, Kadri.  6-6.

Generic markers: a basic questionnaire and experimental toolkit. Talk at Association of Linguistic Typology Biannual Conference. Leipzig, August 18-20, 2013. 

Genericity: where does it belong at the interfaces? ṡε-lƒģ: South of England LFG meetings. May 18, 2013, SOAS

Generics and evidentials: towards cross- linguistic and cross-cultural experiments and surveys. Seminar talk. July 12, 2013, University of Tallinn.

Experimental methods of the acquisition of evidentials. Seminar talk. July 12, 2013, University of Tallinn

Generics and evidentials: towards cross- linguistic and cross-cultural experiments and surveys. Experimental methods of the acquisition of evidentials. Seminar talk. July 12, 2013, University of Tallinn

Tamm, Anne (2013). Párhuzamos korpuszok, nagy lexikai adatbázisok, glosszázott finnugor mondatok. [Parallel corpora, large lexical databases, glossed Finno-Ugric sentences]. Debrecen.

Caglar, Leyla; Jellinek, Sára, Tamm, Anne (2012). Evidencialitás és nyelvváltozás: észrevételek és predikciók a német,  török, magyar és  észt domináns nyelvtranszferrel kapcsolatban [Evidentiality and language change: observations and predictions about language transfer between German, Turkish, Hungarian and Estonian]. Nyelvelmélet és kontaktológia, Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti és Magyar Nyelvészeti Tanszékei, 2012. november 13–14.  Piliscsaba,  2012.

Tamm, Anne (2012). Why can't we combine evidentials and generics: cross-linguistic and developmental answers. Workshop on Evidentiality. Leiden. 51 - 52.

Tamm, Anne (2011). Context, grammar, and the generic-episodic distinction. (Eds.) Csepregi, Márta. Budapest: ELTE BTK,  2011, (Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages III).

Tamm, Anne (2010). Cross-categorial case in the Finnic non-finite verbs. In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum: Piliscsaba, Hungary, 2010.  (Eds.) Sándor Csúcs, Nóra Falk,  Viktória Püspök, Viktória Tóth, Gábor Zaicz. Piliscsaba: Reguly Társaság,  2010, 215 - 218.

Tamm, Anne (2010). Cross-categorial case in the Uralic languages. In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum: Piliscsaba, Hungary, 2010.  (Eds.)Sándor Csúcs, Nóra Falk,  Viktória Püspök, Viktória Tóth, Gábor Zaicz. Piliscsaba: Reguly Társaság,  2010, 57 - 57.

Tamm, Anne (2010). Prosody and types of negation in some Uralic languages. In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum: Piliscsaba, Hungary, 2010.  (Eds.)Sándor Csúcs, Nóra Falk,  Viktória Püspök, Viktória Tóth, Gábor Zaicz. Piliscsaba: Reguly Társaság,  2010, 203 - 204.

Tamm, Anne (2010). The inventory of cases in the Uralic languages. In: Abstracts of the Workshop on Uralic Case: Workshop of the 14th International Morphology Meeting, Budapest, Hungary, May 15th-16th, 2010.  (Eds.) Kittilä, Seppo; Tamm, Anne. Budapest: RIL HAS,  2010, 29 - 30.

Tamm, Anne (2010). Uralic abessives and caritives. In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum: Piliscsaba, Hungary, 2010.  (Eds.) Sándor Csúcs, Nóra Falk,  Viktória Püspök, Viktória Tóth, Gábor Zaicz. Piliscsaba: Reguly Társaság,  2010, 202 - 203.

Tamm, Anne (2010). Semantic roles and cross-categorial case in Uralic. Symposion on semantic roles. Org. Silvia Luraghi. Pavia.

Tamm, Anne (2010). Partitive semantics and semantic partitives. Org. Tuomas Huumo, Silvia Luraghi. SLE, Vilnius, 207 - 208.

Tamm, Anne (2009). Cross-categorial abessive in Estonian. In: Book of Abstracts:  Case in and across languages Helsinki (Finland), August 27.-29.2009 .  (Eds.)Seppo Kittlä; Aki Kyröläinen; Alexandre Nikolaev; Pekka Posio; Erika Sandman; Ulla Vanhatalo; Laura . Helsinki: Helsinki University,  2009, 89 - 90.

Tamm, Anne, Beáta Wagner-Nagy (2009). Negation and degrees of likelihood in discourse: the Nganasan mood and case. CHRONOS 9. 9th International Conference on Tense, Aspect and Modality 2.-4. September 2009, Université Paris-Diderot - Paris 7 & University of Chicago Center in Paris.  (Eds.) Caudal, Patrick; Copley, Bridget; Kennedy, Chris; Laca, Brenda; Nicolas, David; Schaden, Gerhard. Paris,  2009, 186 - 187.

Tamm, Anne (2009). Scalar and nonscalar features in the Estonian aspectual lexicon. In: Final booklet: CHRONOS 9. 9th International Conference on Tense, Aspect and Modality 2.-4. September 2009, Université Paris-Diderot - Paris 7 & University of Chicago Center in Paris.  (Eds.) Caudal, Patrick; Copley, Bridget; Kennedy, Chris; Laca, Brenda; Nicolas, David; Schaden, Gerhard. Paris,  2009, 188 - 189.

Tamm, Anne; Wagner-Nagy, Beáta (2009). The caritive and abessive negation in the changing system of negation in Nganasan. 12th International Conference on Minority Languages, Tartu, 28 May 2009. Workshop Language contact and change in multiply and multimodally bilingual minority situations.  Tartu,  2009, 1 - 2.

Tamm, Anne (2008). Variation and the Development of Estonian Parallel Functional Categories. Abstracts of the LFG Conference, Sydney. 1 - 2.

Tamm, Anne (2008). Variation, Change, and the Estonian Partitive Evidential. New reflections on Grammaticalization. Leuven.

Tamm, Anne (2008). Estonian evidentiality, epistemic modality and degrees of evidence. Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages. Workshop on mood and modality in the Uralic languages. University of Tartu, Estonia From May 29 to June 1, 2008.  Tartu,  2008, 284 - 285.

Tamm, Anne (2008). Problems of Automatic Accent Assignment: a Comparison of Hungarian and Estonian Verbs. Budapest Uralic Workshop 6, Sounds of Uralic Languages” (Budapesti Uráli Műhely 6, Uráli HANGoskodó.), Budapest, 11-12 January 2008.  Budapest,  2008, 1 - 1.

Tamm, Anne (2007). Ühiskond ja kultuur läbi keele, keel ühiskonna ja kultuuri kaudu. e-Eesti näide. A magyaroszági észt lektorok szemináriuma. Észt Intézet, Budapest,  8-9 November 2007.

Tamm, Anne (2007). Object case in Estonian-Hungarian-Italian multilinguals’ speech. ICML, Pécs.

Tamm, Anne (2007). Partitive marking and the scale structures of deadjectival nouns and participles. Adjectifs-Adjectives. Lille.

Tamm, Anne (2006). Scalar structure underlies telicity and evidentiality: On the aspectual partitive marking of the objects and the evidential partitive of the –vat infinitive in Estonian. In: Cognition and Language: PIONIER workshop TAM TAM: Cross-linguistic semantics of Tense, Aspect, and Modality, Radboud University Nijmegen, November 15 & 16, 2006.  (Eds.) Hogeweg, Lotte; de Hoop, Helen; Malchukov, Andrej; Zwarts, Joost. Radboud University Nijmegen,  2006, 1 - 2.

Tamm, Anne (2006). Subevents, complement case and the –ma and –da infinitive forms: on the Estonian analytical permissive and factitive constructions. Workshop on permissives. Org. Jaakko Leino, Ruprecht von Waldenfels. Aalborg. 1 - 2.

Tamm, Anne (2005). Perfectivity and telicity in Estonian.  Linguistic Association of Great Britain Annual Meeting, LAGB Satellite Workshop on Perfectivity and Telicity, 2005, Fitzwilliam College, Cambridge,.  (Eds.) Harley, Heidi; Folli, Raffaella. Cambridge,  2005.

Tamm, Anne (2004). Argument structural constraints on combinations of Estonian verbs and perfective particles. In Finnic arguments: The 20th Scandinavian Conference of Linguistics, University of Helsinki, Finland, January 7-9, 2004.  (Eds.)  Katrin Hiietam, Elsi Kaiser, Satu Manninen, Diane Nelson, Virve-Anneli Vihman. Helsinki,  2004, 2 - 4.

Tamm, Anne (2003). The ontology of abstract nouns and Estonian case marking. DGfS, Munich.

Konferenciaszervezés és projektek

 
cím rendező dátum hely forma egyéb
PARTE műhely Károli Gáspár Református Egyetem, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) 2021 Budapest műhely  

Variation in the Expression of Partitivity and Partitive Expressions 

Urtzi Etxeberriaval, Tabea Ishane-nel, Ilja Seržanttal, Petra Sleemannal

14th International Conference of General Linguistics (CILG2020) 2020-2021 Sevilla műhely  
SOUL Syntax of the Uralic Languages PPKE, MTA NyTI 2020 Budapest konferencia kötet
Uralic Syntax/ primavera ugrofinnica KRE 2020 Budapest konferencia  
Anne Vainikka in memoriam. Autunno Estone 2019 KRE 2019 Budapest konferencia, hallgatói műhely, kiállítás

előadások

előadások 2 

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation

(Nyelvészeti rész) 

Dékány Évával

KRE, MTA NyTI 2019 Budapest szeminárium, kiállítás beszámoló

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation 

Tolnai Ágnessel

KRE, MTA NyTI 2019 Budapest szeminárium, kiállítás kötet

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation

Tolnai Ágnessel, Becsey Zsolttal

KRE, MTA NyTI 2019 Budapest műhely kötet

International Morphology Meeting

Piibi-Kai Kivikkel, Darya Kavitskayaval, Öner Özcelikkel

MTA NyTI 2018 Budapest műhely  

Uralic Syntax Days

MTA NyTI, KRE 2016 Budapest műhely  

Uralic Syntax

Észt Nyelvtudományi Intézet 2016 Tallinn szeminárium  

Contact-induced changes in syntax

The Day of the Changing Language, Tartui Egyetem 2016 Tartu műhely  

Workshop on Uralic Negation

Stockholmi Egyetem 2011 Stockholm műhely előadás

Primavera Ugrofinnica 2011

Firenzei Egyetem 2011 Firenze műhely  

Workshop on Uralic Negation

CEU 2011 Budapest műhely  

L' autunno estone 2010

Firenzei Egyetem 2010 Firenze  műhely   

Primavera Ugrofinnica 2010

Firenzei Egyetem

2010  Firenze  műhely   
The Syntax of Finno-Ugric Languages and Universal Grammar The 11th International Congress of Finno-Ugric Studies 2010 Piliscsaba  szimpózium   
Uralic Negation  The 11th International Congress of Finno-Ugric Studies 2010 Piliscsaba  szimpózium  Program
Uralic Case The 14th International Morphology Meeting 2010 Budapest  műhely 

Abstract

Publication

 "Primavera Ugrofinnica I", 2009 Firenzei Egyetem 2009 Firenze műhely  
Uralic Typological Database Meeting Észt Nyelvtudományi Intézet 2009 Tallinn műhely  
Uralic Typology Days Észt Nyelvtudományi Intézet 2009 Tallinn műhely  
Finiteness and Non-Finiteness Észt Nyelvtudományi Intézet 2009 Tallinn műhely  
Non-Finite phenomena in Finnic Észt Nyelvtudományi Intézet 2009 Tallinn műhely  
Language contact and change in multiply and multimodally bilingual minority situations The International Conference on Minority Languages XII, Tartui Egyetem 2009 Tartu előadás  
Finiteness and non-finiteness in Finno-Ugric languages Észt Nyelvtudományi Intézet 2009 Tallinn szeminárium  
Mood and modality in the Uralic languages Tartui Egyetem 2008 Tartu műhely  
Language Change in Bilingual Communities. Focus on the Post-Soviet Countries and their Immigrant Communities Elsewhere 23rdScandinavian Conference of Linguistics 2008 Uppsala műhely  
„Mezzofanti” The 11th International Conference on Minority Languages 2007 Pécs előadás  

 

 

 

 

Anne Tamm

MTMT

Title: PhD, habil.
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Habilitation
Year of Habilitation Defense: 2015, Year of Award and Issuing Institution: 2016, ELTE
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: "Case 'out of Place' : Social cognitive aspects of language structure" (2014)

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defense (PhD / CSc): 2005
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Relations between Estonian aspect, verbs, and case (PDF 1, PDF 2)
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): German Philology

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
VU University of Amsterdam (Vrije Universiteit), The Netherlands European Diploma in Lexicography (Postgraduate diploma)  1996
University of Leiden (Rijksuniversiteit Leiden) Diploma in Lexicology  1995
University of Tartu, Department of English Language and Literature University Diploma  1993
University of Tartu

Teacher’s training diploma

1993
University of Groningen (Rijksuniversiteit Groningen), The Netherlands

Dutch Philology

1993

University of Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), The Netherlands

Dutch Linguistics, European Studies

1992

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: German and Netherlandic Studies
Department: Dutch
Current Position(s): Associate Professor

Previous Positions:

Lecturer, 2016/2017 academic year: PhD school, University of Pécs

Visiting Research Fellow, 2014/2015 academic year, Department of Cognitive Science, Johns Hopkins University, MD

Lecturer, 2013-2015, Károli University, Hungary

Research Fellow, 2012-2014, 2015, Department of Cognitive Science, Central European University 

Junior Research Fellow, 2009-2012, Department of Philosophy, Cognitive Development Center, Central European University 

Lecturer, 2005-2012, University of Florence, Department of Modern Philology 

Lecturer, 2007-2010, Eötvös Loránd University, Budapest, University of Szeged (Hungary), Departments of Finno-Ugristics 

Principal Investigator, Researcher, 2008-2010, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Extraordinary Senior Researcher, 2007-2009, Institute of the Estonian Language, Tallinn

Researcher, 2005-2007, Research Institute for Linguistics, the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 

Lecturer, 2004/2005, Research Institute for Linguistics, the Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Lecturer, 2003/2004, University of Szeged (Hungary), Department of Finno-Ugristics

Project Leader, 1997-2019, Dutch and Estonian reversible lexical database, the Dutch Language Union, the Hague

Lecturer, 1995-1997, Károli University (Budapest, Hungary), Institute of Foreign Languages, Bethlen College, Institute of Dutch

Researcher, 1994/1995, VU University of Amsterdam

Lecturer, 1992-1994, University of Tartu (Estonia), Department of German Philology

 

Areas of Research and Teaching
Dutch, Estonian, Germanic and Finnic Languages, Language and Cognition, Linguistic Typology

Membership in Research Groups and Projects

Cambridge University Press, „Uralic Syntax”, Cambridge University Press, research group leader, 2016

Routledge, „Essential Grammar of Estonian,” research group leader, 2016 

Hungarian and Estonian Academies of Science, Hungarian-Estonian bilateral researcher exchange project, two rounds, 2016-2019 and 2019-2021, PI Helle Metslang, Beatrix Oszko, Eva Dekany 

Dutch Science Fund NWO, Internationalization project Partitives in Europe, project member, PI Petra Sleeman, 2017-2020 

OTKA, Languages under the Influence. Uralic syntax changing in an asymmetrical contact situation, research group member, 2016 (OTKA 118079)

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, Modelling intermodular phenomena in Estonian SF0050023s09, research group member, 2009

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, The bidirectional relationships between the speech rhythm and Estonian grammatical and lexical structures ETF7998,  research group member, 2009

Estonian Science Foundation/Eesti Teadusfond ETF, „Lexicographers’ tools” alprojektje „Language technology support for Estonian” nemzeti program alatt, research group member, 2007

University of Florence, finnugor csoport, tanszeki projekt, Progetto sperimentale di formazione interculturale plurilinguistica specifica per la ‘nuova Europa’, da realizzare nell’ambito di una Rete Comenius, in collaborazione fra un Istituto scolastico di Firenze, istituti scolastici italo-ungheresi, ungheresi-danubiani, italo-finlandesi e italo-estoni („Mezzofanti”), research group member, 2006, http://www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-34.html

Hungarian National Research Foundation, number K 60595, University of Pécs, A „ReAlis” interpretation system and its computational implementation, research group member, 2006

NKFK, Természeteshez közeli ember-gép beszédkapcsolat megvalósítása információs rendszerekben. ENHENCES projekt (Enabling Natural-like Human Computer Speech-interface in Information Systems) NKFP-2/034/2004, research group member, 2005

OTKA, Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései TS 049873, research group member, 2005

Open Society Grant for PhD studies in Theoretical Linguistics at ELTE, 1997-2000

Nederlandse Taalunie, Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen, Nederlands Estisch omkeerbare woordenboe, research group leader, 1997

Tempus, Small languages and cultures in contact, research group member, 1993

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Function or Activity
Creating innovative thematics (KRE, ELTE, University of Vienna, University of Szeged, University of Florence, University of Tartu, Johns Hopkins University)
Implementing new study methods (KRE, e-learning course development: ELTE, University of Vienna, University of Florence, University of Tartu, MTA NyTI)

Study programme coordinator (ELTE, CEU)

Development of new courses (KRE, CEU, Johns Hopkins University)

E-learning study platform coordinator (KRE, ELTE, Firenzei egyetem, Johns Hopkins Egyetem)

Study programme coordinator (KRE)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 Estonian  Native
 Dutch. English, Hungarian  Everyday use
 Russian, Finnish, Swedish, German, Italian, French  Professional source language
Gothic, Old and Middle Dutch, Old English, Smaller Ugric languages, Latin, Võro, Indonesian  learnt one or more semesters or research area

 Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
PARTE (PI Prof P. Sleeman) KRE, UvA  2017-2020

KRE BTK Research Project Award

KRE 2018-2019
Publication Award KRE BTK  2016
Honorary Alumunus, ENÜS Eesti Naisüliõpilaste Selts University of Tartu   2016
Research Project Award „Evidencialitás és genericitás társas-kognitív és fejlődéstani szempontokból” (Evidential and Generic Issues of Social Cognitive and Developmental Linguistics)  CEU Department of Cognitive Studies  2012

OTKA PD 73826 Kategóriafüggetlen eset (Cross-Categorial Case)

MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia 2009-2010

Technológiai források az észt nyelvben (Technological Resources of the Estonian Language) (JD 64)   Észt N

Institue of Estonian Language 2007-2009
OSI Scholarship  ELTE 1997-1999
OSI Scholarship  ELTE 1996

Tempus Small languages and cultures in contact (lexicography)

University of Tartu 1993-1995

Tempus Small languages and cultures in contact (lexicography)

University of Groningen  1992-1993
OSI Scholarship University of Amsterdam (UvA) 1991

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences 2016-   member of public body

Society of Hungarian Linguistics 2011-

member

Societas Linguistica Europaea 2013-

member 
Association for Linguistic Typology 2010- member 

IVN Internationale Vereniging voor Neerlandistiek  (International Association for Dutch Studies) 1993-

member

Emakeele Selts 2017-

member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2019/2020 University of Amsterdam Languages in Contact, Current Issues in Linguistics, ACLC lecture
2017 University of Groningen  Erasmus lectures: Syntaxe
2014-2015 John Hopkins University  Guest lecturer: Languages and Cognition
2005-2012 University of Florence Guest lecturer: Uralic Languages, Uralic Linguistics, Comparative Linguistics (Hungarian, Finnish, Estonian)
1992-1994 University of Tartu Dutch

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Tiborcz-Tóth Tünde, University of Pécs, Faculty of Humanities, Linguistics Department

Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban

 
2018
Denys Teptiuk, University of Tartu Quotative Indexes in Finno-Ugric Languages: synchronic study on contemporary use of quotative indexes in Permic languages, Hungarian, Finnish and Estonian  

Natalia Vaiss, University of Tallin

Eesti keele transitiivsete verbide tüpoloogia (The typology of Estonian transitive verbs)  
 Nagy Judit, ELTE

Észt-finn-magyar aspektus: tipológia és korpuszkutatás

 

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence

Maomao Gao, ELTE

 The Chinese in Hungary  2020

Zichler Csilla, ELTE

De metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen vanuit cognitief perspectief  2019

David Paul Ogren, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Linguistics

Object case variation in Estonian da-infinitive constructions   2018

Siiri Pärkson, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Linguistics

Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused

 
 2016

Helena Metslang, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Linguistics 

 

Grammatical relations in Estonian: subject, object and beyond

 2013

Külli Prillop, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Linguistics

 

Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest

 2011

 

List of Publications

MTMT

Monographs

Estonian: an Essential Grammar. London and New York: Routledge. 2019. 350 pp. (with P.K. Kivik)

Habilitation thesis. ("Case 'out of Place'" : Social cognitive aspects of language structure") ELTE, 2014. 455 pp.

Kategóriafüggetlen eset: A morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 211 pp. (Nyelvtudományi értekezések; 163.)

Scalar verb classes: Scalarity, Thematic Roles, and Arguments in the Estonian Aspectual Lexicon. Firenze: Firenze University Press, 2012. 249 pp. (Biblioteca di studi filologia moderna; 14.)

Reversible lexical databases: Chapters from the development of the tools and data structures for multilingual lexical databases on the example of OMBI. Saarbrücken: VDM Verlag, 2010. 92 pp.

Woordenlijst Nederlands-Estisch. Groningen: Kleine finoegrist producties, 1994. (with Petri Hoogendijk, Frans van Nes)

Woordenlijst Estisch-Nederlands. Groningen: Kleine finoegrist producties, 1993. (Társsz. Petri Hoogendijk, Frans van Nes)

Edited Books and Journals

Uralic Syntax. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2019. 350 pp. (with A. Vainikka)

The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation, Budapest, Magyarország : Estonian Institute in Hungary (2019) ISBN: 9786158094511 (coed. Tolnai Ágnes)

Non-Finiteness. THE LINGUISTIC REVIEW 34(3), 2016. Special Issue.

Negation in Uralic Languages. (Typological Studies in Language 108). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2015. (with Miestamo, Matti, Wagner-Nagy Beáta)

Chapters in Books

Tamm, Anne (2023) Tagadás az észt nyelvben [Negation in Estonian]. In: Antal, M. Gergely; Bereczki, András; Kubínyi, Kata; Salánki, Zsuzsa; Szabó, Ditta (eds./szerk.) VARIA FENNO-ESTONICA. Ünnepi olvasókönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára a finn és az észt nyelv és kultúra, valamint a magyar–finn, magyar–észt kapcsolatok köréből. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Finnugor Tanszék. pp. 221-240., 20 p. Online.

The Partitive Concept versus Linguistic Partitives: From Abstract Concepts to Evidentiality in the Uralic Languages. Huumo, Tuomas; Luraghi, Silvia (eds.). Partitives (87 - 152). Berlin: De Gruyter.

Let me introduce the Estonian analytical causatives: the permissive and factitive laskma ‘let, make, have, allow, permit’. In: Jaakko Leino, Ruprecht von Waldenfels (eds.) Analytical Causatives: From 'give' and 'come' to 'let' and 'make'. München: Lincom Europa, 2012. pp. 247-289.

The Estonian partitive evidential: Some notes on the semantic parallels between the aspect and evidential categories. In: Lotte Hogeweg, Helen de Hoop, Andrej Malchukov (eds.) Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. pp. 365-401.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Cross-categorial scalar properties explaining Differential Object Marking. LINGUISTICS 52:(2) pp. 469-511. (2014)

Partitive objects and the partitive evidential marker -vat in Estonian express incomplete evidence. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 35: pp. 90-140. (2012)

Optionality: social cognitive factors in changing linguistic complexity in the dialects of Estonia. LEA: LINGUE A LETTERATURE D ORIENTE ED OCCIDENTE 1:(1) pp. 151-162. (2012)

Cross-categorial spatial case in the Finnic non-finite system: focus on the absentive TAM semantics and pragmatics of the Estonian inessive m-formative non-finites. LINGUISTICS 49:(4) pp. 835-944. (2011)

Scalarity and Dimensionality across Categories. Estonian Pseudopartitive Constructions. LINGUISTICA URALICA 47:(1) pp. 22-40. (2011)

Tárgyi esetjelölés és igeaspektus az észtben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 7-57. (2010)

Finiteness and Non-Finiteness in Finno-Ugric Languages. Synchronic, diachronic, and Cross-Modular Issues. LINGUISTICA URALICA 46:(3) pp. 229-232. (2010) (with Kristiina Ross, Sahkai Heete)

Perfectivity, telicity and Estonian verbs. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS 30:(2) pp. 229-255. (2007)

On the grammaticalization of the Estonian perfective particles. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 51:(1-2) pp. 143-169. (2004)

Estonian transitive verb classes, object case, and progressive. NORDLYD 31:(4) pp. 639-653. (2003)

Polysemy and cross-linguistic equivalence. WORKING PAPERS IN THE THEORY OF GRAMMAR 7:(1) pp. 65-96. (2000)

Specificity, aspect and the two partitives of Estonian. WORKING PAPERS IN THE THEORY OF GRAMMAR 6:(3) pp. 221-235. (1999)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Partitive Morphosemantics across Estonian Grammatical Categories, and Case Variation with Equi and Raising. In: Miriam Butt, Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG08 Conference. Sydney, Australia, 2008.07.04-2008.07.06. (Stanford University) Stanford (California): CSLI Publications, pp. 473-493.

Accent Assignment Algorithm in Hungarian Based on Syntactic Analysis. In: H van Hamme, R van Son (eds.) Proceedings of Interspeech 2007 (with Abari, Kálmán, Olaszy, Gábor).

Representing achievements from Estonian transitive sentences. In: Magnus Sahlgren, Ola Knutsson (eds.) Semantic Content Acquisition and Representation: Proceedings of the Workshop Semantic Content Acquisition and Representation (SCAR) 2007. Stockholm:pp. 28-35.

Estonian transitive verbs and object case. In: Miriam Butt, Tracy Holloway (eds.) Proceedings of the LFG06 Conference, Universität Konstanz. Stanford (California): CSLI Publications, Stanford University, pp. 485-504.

Aspectual Mismatches in Bilingual Dictionaries. In: Geoffrey Williams, Sandra Vessier (eds.) Euralex 2004 Proceedings. pp. 967-972.

Reversing the Dutch-Estonian Dictionary to Estonian-Dutch. In: Braasch Anna, Povlsen Claus (eds.) Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. Kopenhagen: Center for Sprogteknologi, 2002. pp. 389-400.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Library of Congress, June 10, 2015: European Finno-Ugric Languages: Part European, Part Asian

 

Conferences and projects

Konferenciaszervezés és projektek

 
title organiser date place form other
PARTE workshop Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary,  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 2021 Budapest workshop  

Variation in the Expression of Partitivity and Partitive Expressions 

with Urtzi Etxeberria, Tabea Ishane, Ilja Seržant, Petra Sleeman

14th International Conference of General Linguistics (CILG2020) 2020-2021 Sevilla workshop  
SOUL Syntax of the Uralic Languages

Pázmány Péter Catholic University, HSA Institute of Linguistics

2020 Budapest conference  

Abstract

Uralic Syntax/ primavera ugrofinnica Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 2020 Budapest conference  

Anne Vainikka in memoriam

Autunno Estone 2019

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 2019 Budapest conference, students' workshop, exhibition

Article

Contributions1

Contributions2

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation

(Linguistic part) 

with Éva Dékány

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, HSA Institute of Linguistics 2019 Budapest seminar, exhibition

Report 

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation

with Ágnes Tolnai

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, HSA Institute of Linguistics 2019 Budapest seminar, exhibition  

Volume

Észt Köztársaság -100 év innováció, The Republic of Estonia: 100 Years of Innovation

with Ágnes Tolnai, Zsolt Becsei

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, HSA Institute of Linguistics 2019 Budapest workshop Volume

International Morphology Meeting

with Piibi-Kai Kivik, Darya Kavitskaya, Öner Özcelik

HSA Institute of Linguistics 2018 Budapest workshop  

Uralic Syntax Days

HSA Institute of Linguistics, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 2016 Budapest workshop  

Uralic Syntax

Institute of Estonian Linguistics

2016 Tallinn seminar  

Contact-induced changes in syntax

The Day of the Changing Language, University of Tartu 2016 Tartu workshop  

Workshop on Uralic Negation

University of Stockholm 2011 Stockholm workshop  

Primavera Ugrofinnica 2011

University of Florence 2011 Florence workshop  

Workshop on Uralic Negation

CEU 2011 Budapest workshop Catalogue

L' autunno estone 2010

University of Florence 2010 Florence  workshop   

Primavera Ugrofinnica 2010

University of Florence

2010  Florence  workshop   
The Syntax of Finno-Ugric Languages and Universal Grammar The 11th International Congress of Finno-Ugric Studies 2010 Piliscsaba  symposium   
Uralic Negation  The 11th International Congress of Finno-Ugric Studies 2010 Piliscsaba  symposium  Program
Uralic Case The 14th International Morphology Meeting 2010 Budapest  workshop 

Abstract

Publication

 "Primavera Ugrofinnica I", 2009 University of Florence 2009 Florence workshop  
Uralic Typological Database Meeting

Institute of Estonian Linguistics

2009 Tallinn műhely  
Uralic Typology Days

Institute of Estonian Linguistics

2009 Tallinn műhely  
Finiteness and Non-Finiteness

Institute of Estonian Linguistics

2009 Tallinn workshop  
Non-Finite phenomena in Finnic

Institute of Estonian Linguistics

2009 Tallinn workshop  
Language contact and change in multiply and multimodally bilingual minority situations The International Conference on Minority Languages XII, University of Tartu 2009 Tartu colloquium  
Finiteness and non-finiteness in Finno-Ugric languages

Institute of Estonian Linguistics

2009 Tallinn seminar  
Mood and modality in the Uralic languages University of Tartu 2008 Tartu workshop  
Language Change in Bilingual Communities. Focus on the Post-Soviet Countries and their Immigrant Communities Elsewhere 23rdScandinavian Conference of Linguistics 2008 Uppsala workshop  
„Mezzofanti” The 11th International Conference on Minority Languages 2007 Pécs colloquium  

 

 


 

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin