(Nyelv)tanulás, tanítás és kutatás – módszertani kutatócsoport – Dr. Adorján Mária

Intézet: Anglisztika Intézet

Vezető: Dr. Adorján Mária (Angol Nyelvészeti Tanszék)

Létrejötte: 158/2022 (07. 25.) számú KT határozat, témaszám: 20696B800.

Tagjai:

  • Dr. Abuczki Ágnes (Angol Nyelvészeti Tanszék)
  • Dr. Fischer Andrea (Angol Nyelvészeti Tanszék, Tanárképző Központ Szakmódszertani Csoport)
  • Dr. Menyhei Zsófia (Angol Nyelvészeti Tanszék, Tanárképző Központ Szakmódszertani Csoport)
  • Dr. Nagy Judit (Angol Nyelvészeti Tanszék)
  • Patkós Gábor (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)
  • Dr. M. Pintérné Dr. Márkus Katalin (Angol Nyelvészeti Tanszék)
  • Szőke Johanna (Angol Nyelvészeti Tanszék, Oktatásinformatikai Továbbképző Központ)

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:
Az Anglisztika Intézet a KRE BTK egyik legdinamikusabban fejlődő intézete. Ezt legjobban az utóbbi nyolc évben kidolgozott és bevezetett új tárgyak száma és a hagyományos tárgyak tartalmi és módszertani megújítása mutatja. Kutatócsoportunk alapvető célkitűzése, hogy folytassa az innovációt az alábbi fő területeken: tanulásmódszertan, tanításmódszertan, kutatásmódszertan, tananyagfejlesztés.

A Kar által szorgalmazott digitális megújulásban kutatócsoportunk három tanára is részt vett, az ő tudásuk elengedhetetlen a további digitális tananyagok fejlesztésében. A szakmódszertan mellett kutatásmódszertani ismereteket is segítenénk egymásnak és az Intézet tanárainak átadni. A harmadik célunk az újonnan bevezetett Angol diszciplináris MA Alkalmazott nyelvészet specializáció tananyagainak kidolgozása digitálisan és/vagy könyv formátumú jegyzet formában.

Csoportunkban a doktori iskolát megkezdett tanársegédtől egészen a habilitációját előkészítő docensig a pálya különböző szakaszán lévő oktatók megtalálhatók, valamint BA, MA és osztatlan tanári képzésben tanulók is segítik munkánkat, tanulnak tőlünk, felkészülhetnek a doktori programra.

2022. szeptember 1-jén indult kétéves kutatási projektünk (Nyelv)tanulás, tanítás és kutatás - módszertan címmel a KRE-BTK finanszírozásában.

Kutatócsoportunk fontos vívmánya a gyakorló tanár kollégák bevonása kutatói és innovációs tevékenységünkbe, tanszékeken és iskolákon átívelő kapcsolatok kialakítása.
 
Angol - német szakmódszertani beszélgetés Sámson Rékával (Német Nyelvészeti Tanszék), Markella Eszterrel (Fazekas Gimnázium) és a hallgatókkal (balról jobbra: Osztotics Anett, Klimó Anna, Mezei Dóra; a jobb szélen: Móricz Gréta)
 
Summaries by Dóra Mezei and Anna Klimó:
 
"On April 14th, we had the opportunity to talk to professors of KRE and teachers from various high schools about German and English methodology. There are many among us who teach in two languages, which is a clear opportunity that we need to take more advantage of in many ways. We would like to work together and share our experiences further. We discussed the similarities and differences of teaching English and German, and also spoke about the different aspects of student motivation. We came to the conclusion that the teacher’s attitude is key for students' learning. A "good teacher" is the one who is willing to learn and change in order to reach her goals in teaching. "
 
"Am 14ten April hatten wir die Möglichkeit mit Professorinnen der KRE und Lehrerinnen von verschiedenen Gymnasien über die deutsche und englische Methodik und Didaktik zu sprechen. Wir haben über die Ähnlichkeiten und Unterschieden diskutiert und auch die verschiedenen Gründe der Schülermotivation erwähnt. Zusammenfassend haben wir gesagt, dass ganz viel von der Einstellung des Lehrers abhängt. Wenn die Lehrkraft über die Absicht verfügt, immer ein bisschen mehr zu lernen und zu ändern, um ihr Ziel zu erreichen, dann spricht man schon über "gute" LehrerInnen. Unter uns gibt es viele zweisprachige LehramtsstudentInnen, deswegen hatten wir die Idee, daraus irgendwie einen Vorteil zu ziehen. Später möchten wir daran zusammenarbeiten und unsere weiteren Erfahrungen miteinander teilen."

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

Fischer Andrea – Sillár Barbara (Városmajori Gimnázium): (2024) A tanárképzés átalakulása: gyakorlatfókuszú innovációk, XII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Marcelová, Szlovákia (konferencia előadás és publikáció, január)
 
Adorján Mária – Kálmos Borbála (Step by Step Nyelvstúdió)– Sipos Piroska: (2024) A specifikus tanulási különbséggel tanuló diákok oktatási módszertanának helye az angol nyelvtanárképzésben a Károli Gáspár Református Egyetemen, XV. Taní-Tani Konferencia, Miskolc,   (konferencia előadás (február) és publikáció, megj.: április)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek:

- P. Márkus Katalin: Teaching Dictionary Skills, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2022.

Konferencia előadások:

- Szőke Johanna: Hybrid teaching – The monster that can be tamed. The 35th IATEFL BESIG Annual Conference. Gdansk, Lengyelország. 2022. november 11-13. (workshop)

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin